T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Ömer KIZIL

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner İç Hastalıkları


Doğum Yeri Osmaniye
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner İç Hastalıkları
 • Lisans » -1 Yılı mezunu

 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  F.Ü. Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  F.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
 • Doçentlik » 2008

  F.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
 • Profesörlük » 2014

  F.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
 • 1 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Eylül 2011 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında.
 • 2 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Kasım 2011 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında.
 • 3 F.Ü. Veteriner Fakültesi

  Dekan Yardımcısı » 2020-03-10 tarihinden itibaren.
 • 4 F.Ü. Hayvan Hastanesi

  Başhekim Yardımcısı » 2010-02-15 ile 2020-02-11 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Baydar, E., Yüce, A., Gürçay, M., Kızıl, Ö., (2018). The Antioxidant Status and Biochemical Parameters in Kid Goats Naturally Infected with Peste Des Petits Ruminants Virus. Acta Scientiae Veterinariae, 46(),1527-1527.
 2. Akar, Y., Kızıl, Ö., Saat, N., Yüksel, M., (2012). The effect of oxytocin and cloprostenol administration via umblical artery on fetal membrane removal in cows with dystocia. Tr. J. Vet. Anim. Sci., 36(),275-281.
 3. Avcı, C., Kızıl, Ö., (2013). The effects of injectable trace elements on metabolic parameters in transition cow. Kafkas Ünv Vet Fak Derg, 19(),73-78.
 4. Kırbaş, A., Baydar, E., Kandemir, F.M., Dorman, E., Kızıl, Ö., Apaydın, Y.B., (2014). Evaluation of serum cardiac troponin I concentration in sheep with acute ruminal lactic acidosis. VETERINARSKI ARHIV, 84(4),355-364.
 5. Kızıl, Ö., (2013). Enjektabl iz elementlerin geçiş dönemindeki ineklerde metabolik profil üzerine etkileri. Kafkas U. Vet. Fak. Derg., 19(A),73-78.
 6. Kızıl, Ö., (2013). Peste des petits ruminants PPR virus infections in goats in the Eastern Anatolia of Turkey. Kafkas U. Vet. Fak. Derg., 19(A),93-98.
 7. Kızıl, Ö., (2014). Oxidative stress in dogs with coccidiosis. Rev. Med. Vet., 160(11),495-499.
 8. Kızıl, Ö., (2008). Effects of Vitamin AD3E and C on Immune Responses of Cattle to Trivalent Foot and Mouth Disease Vaccine. Rev Vet Med, 159(12),599-602.
 9. Kızıl, Ö., (2001). Leptospirozis Saptanan Bir Keçi Sürüsünde Klinik ve Laboratuvar Çalışmalar. Tr J Vet Anim Sci, (25),391-395.
 10. Karapınar, T., , D.M., , K.O., (2010). Thiamine status of feedlot cattle fed a high concentrate diet. Canadian Veterinary Journal, 51(11),1251-1253.
 11. Dabak, M.., , K.F.., , G.Y.., , K.O., (1900). Investigation of selenium and vitamin E deficiency in beef cattle. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26(4),741-746.
 12. Kizil, O.., , B.E.., , D.M.., , O.H., (2008). Amitraz intoxication in two cattle. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 159(3),166-168.
 13. Kizil, O.., , H.M.C.., , B.E., (1900). Nephrolithiasis case in a beef cattle. ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 55(2),131-133.
 14. Kızıl, O., , A.Y., , S.N., , K.M., , Y.M., (2007). The plasma lipid peroxidation intensity MDA and chain breaking antioxidant concentrations in the cows with clinic or subclinic mastitis. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 158(11),529-533.
 15. Kizil, O., , A.Y., , Y.M., , S.N., (2010). Oxidative stress in cows with acute puerperal metritis. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 161(7),353-357.
Ulusal
 1. Kızıl, Ö., Tümer, K.Ç., (2018). Bir Danada Fibrinli Hemorajik Sekokolitis Olgusu. Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary), 32(2),143-145.
 2. Kızıl, Ö., Çiftçi, Ü., (2018). Kedi ve Köpeklerde Bitkisel Zehirlenmeler. Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary), 32(1),69-73.
 3. Kızıl, Ö., Keltek, y., (2017). Tüberkülozisli Sığırlarda Antioksidan Parametrelerdeki Değişimler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(1),1-4.
 4. Kızıl, Ö., Gazioğlu, A., Balıkcı, E., (2017). Akut Ruminal Laktik Asidozisli Koyunlarda Akut Faz Protein Yanıtı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2),97-100.
 5. Kızıl, Ö., Tümer, K.Ç., (2016). Bir İnekte Sekokolik Volvulus. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ VETERİNER DERGİSİ, 30(2),141-143.
 6. Avcı, C., Kızıl, Ö., (2012). The effects of mineral solution on stress parameters in the transition cows. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26(),87-91.
 7. Kızıl, Ö., Başpınar, B., (2016). Neonatal İshalli Buzağılarda Potasyum Düzeyleri ve Kalbin Elektrokardiyografisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ VETERİNER DERGİSİ, 30(2),137-139.
 8. Kızıl, Ö., Atam, S., (2016). Homeopati ve Veteriner Hekimlikte Homeopatik Tedavi Uygulamaları. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ VETERİNER DERGİSİ, 30(3),243-246.
 9. Gazioğlu, A., Yüksel, H., Kızıl, Ö., (2016). Fibrinli Pnömonili Oğlaklarda Mycoplasma Arginini ve Mannheimia Haemolytica Enfeksiyonu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30(3),229-232.
 10. Kızıl, Ö., (2013). Listeriyozisli Koyunlarda Klinik Patolojik ve Mikrobiyolojik Bulgular. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 27(1),1-5.
 11. Kızıl, Ö., (2012). Perikarditis Travmatikalı İneklerde Plazma Lipid Profili. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 26(3),171-174.
 12. Kızıl, Ö., (2012). Geçiş Dönemindeki İneklerde Stres Parametreleri Üzerine Mineral Uygulamasının Etkileri. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 26(2),87-91.
 13. Kızıl, Ö., (2011). Süt İneklerinde Mevsimsel Değişikliğin Metabolik Parametrelere Olan Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 25(3),125-128.
 14. Kızıl, Ö., (2011). Tayleriyozisli Sığırlarda Antioksidan Parametrelerdeki Değişiklikler. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 25(2),53-56.
 15. Kızıl, Ö., (2010). Paratüberkulozisli Bir Koyunda Serum Biyokimyası ve Patolojik Bulgular. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 24(3),163-166.
 16. Kızıl, Ö., (2010). Şap Aşısı Uygulanan Besi Sığırlarında AD3E ve C Vitamini Uygulamalarının Serum Protein Fraksiyonları Üzerine Etkileri. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 24(2),57-62.
 17. Kızıl, Ö., (2004). Bir Alman Çoban Köpeğinde Bağırsak Obstruksiyonu ve Operatif Sağaltımı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3(1),65-69.
 18. Kızıl, Ö., (2007). Primer Ketozisli İneklerde Serum Fosfor Düzeylerinin Araştırılması. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 21(6),277-280.
 19. Kızıl, Ö., (2007). Atlarda Sancı ve Sancılı Atlarda Muayene Parametreleri. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 21(6),285-290.
 20. Kızıl, Ö., (2007). Tropikal Tayleriyozisli Sığırlarda Hemogram ve Bazı Serum Parametrelerindeki Değişiklikler. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 21(1),11-14.
 21. Kızıl, Ö., (2007). Ütük AE Şimşek S Özdemir H Kızıl Ö Köpeklerde Klinik Isospora Spp Enfeksiyonu. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 21(1),1-3.
 22. Kızıl, Ö., (2007). Bir Besi Sığırında Çinko Yetersizliği Olgusu. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 21(1),45-48.
 23. Kızıl, Ö., (2006). Sancı Semptomlu Atlarda Bazı Klinik Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler. E.Ü. Vet. Fak. Derg., 3(2),87-92.
 24. Kızıl, Ö., (2006). Bir Kuzuda Saptanan Subklinik Peste Des Petits Ruminants PPR Olgusu. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 20(3),87-92.
 25. Kızıl, Ö., (2006). Kliniğimizde Gözlemlenen ve Reverse Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu RT PCR ile Doğrulanan Mucosal Disease Olguları. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 20(3),253-258.
 26. Kızıl, Ö., (2006). Sancı Semptomlu Atlarda Plazma Oksidatif Stres Parametreleri. Kafkas Ü. Vet. Fak. Derg., 12(1),37-40.
 27. Kızıl, Ö., (2006). Ürtiker Semptomlu Atlarda Plazma ALP AST LDH GGT Total Protein Albumin ve Lipid Peroksidasyon Düzeyleri. F.Ü. SAGLIK BİL. DERG., 20(3),167-172.
 28. Kızıl, Ö., (2004). Şap Aşısı Uygulanan Besi Sığırlarında Antioksidan Vitaminlerin Klinik ve Bazı Hematolojik Parametreler ile Antioksidan Enzim ve Lipit Peroksidasyon Düzeylerine Etkileri. F.Ü. Saglık Bil. Derg., 18(2),97-106.
 29. Yusuf, G., , Ö.K., , A.O.Ç., (2006). Bir Kedide Primer Hepatik Lipidozis Olgusu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner), 20(5),375-378.

Bildiriler

 1. Gazioğlu, A., Şimşek, S., Kızıl, Ö., Çeribaşı, A.O., Kesik, H.K., Ahmed, H., (2017). Clinical, Pathological and Molecular Evaluations and CT Scan Screening of Coenurosis (Coenurus cerebralis) in Sheep and Calves. 20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, International journal of veterinary science and medicine, 1
 2. Ulusal, Dergi, Dicle Üniversitesi Veteriner fakültesi Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık bilimleri dergisi, 3
 5. Ulusal, Dergi, Türk veteriner ve hayvancılık dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Türk Veteriner Hayvancılık Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2