T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
0-424-23700 - 4894
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniv
Uzmanlık Alanı :
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yapay zeka teknolojileriyle öğrenci tanıma)


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 0-424-23700 - 4894
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniv
Uzmanlık Alanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yapay zeka teknolojileriyle öğrenci tanıma)
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  F.Ü. TEKNİK EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  F.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ A.B.D.
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  F.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM A.B.D.
 • Doçentlik » 2018

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 1 ENFORMATİK BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Ağustos 2004 ile Nisan 2008 tarihleri arasında.
 • 2 ENFORMATİK BÖLÜMÜ

  Okutman » Aralık 2000 ile Kasım 2011 tarihleri arasında.
 • 3 MİCROSOFT AATP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

  Koordinatör » Ocak 2001 ile Nisan 2008 tarihleri arasında.
 • 4 FIRAT HABER GAZETESİ

  Yayın Kurulu Başkanı » Mart 2003 ile Temmuz 2004 tarihleri arasında.
 • 5 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ

  Network-Sistem Sorumlusu » Ağustos 2004 ile Ekim 2006 tarihleri arasında.
 • 6 ENFORMATİK BÖLÜMÜ - CCNA

  CISCO CNAP Instructor » Temmuz 2005 ile Kasım 2011 tarihleri arasında.
 • 7 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ

  Teknik komisyon Grubu Başkanlığı » Ekim 2006 ile Nisan 2008 tarihleri arasında.
 • 8 ENFORMATİK BÖLÜMÜ- ECDL TEST MERKEZİ

  ECDL » Eylül 2004 ile Nisan 2008 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Celayir, E., , B.Ö.M., , Ö.O., , Eğitimde Yapay Zeka Kuramdan Uygulamaya, Pegem Akademi, 2020, 424, 9786257052986.
 2. Özdemir, O., , T.A., , Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk, Pegem Akademi, 2020, 228, 9786257052801.
 3. Özdemir, O., , K.N., , Yenilikçi Öğretmen Eğitimi, İKSAD, 2020, 286, 978-625-7279-54-3.
 4. Özdemir, O., , Ü.K.N., , Yenilikçi Öğrenme ve Öğretim Uygulamaları, İKSAD, 2020, 366, 978-625-7279-55-0.
 5. Tekin, A., Özdemir, O., , Problemli Teknoloji Kullanımı, Pegem Akademi, 2019, , 978-605-241-865-9.
 6. Özdemir, O., , ”C” ile Programlamaya Giriş, Fırat Üniversitesi Basımevi, 2003, 142, 975-394-029-7.
 7. Özdemir, O., , Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, Fırat Üniversitesi Basımevi, 2003, 304, 975-394-028-9.
 8. Özdemir, O., , Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, 215, 975-6305-09-6.
 9. Balık, H.H., Baran, S., Boyacı, A., Özdemir, O., Ulaş, M., , ASP İle Web Yazılımı Geliştirme’ye Giriş, Fırat Üniversitesi Basımevi, 2004, 154, 975-394-043-2.
 10. Tekin, A., Özdemir, O., , Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi, Pegem Akademi, 2018, 508, 78-605-241-509-2.
 11. Erten, P., Özdemir, O., , Modern dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Berikan Matbaacılık, 2018, , 978-605-7501-35-6.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özdemir, O., Keser, N., (2019). Öğrencilerin Öğrenme Ortamlarındaki Sosyal Ağ Rollerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Ağ Analizi. TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES, 6(2),1-30.
 2. Özdemir, O., Erdemci, H., (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ödev Amaçlı Bulut Teknolojileri Kullanımına İlişkin Görüşleri. Turkish Journal of Educational Studies, 1(3),1-22.
Ulusal
 1. Özdemir, O., Kazu, İ.Y., (2010). Bilgisayar Destekli Bilgisayar Öğretiminde Yapay Zeka ile Öğrenme Ortamı Sunmanın Öğrenci Başarısına Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 8(2),35-46.
 2. Özdemir, O., Kazu, İ.Y., (2010). Yükseköğretimde Temel Bilişim Derslerine Olan İhtiyaç Ve Ders Öncesi Bilgisayar Okuryazarlığı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 8(2),65-69.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çetinkaya, H.N., Bulut, Ö.M., Özdemir, O., (2017). Bulanık Uzman Sistem ile Sunum Performansının Değerlendirilmesi. 11th International Computer and Instructional Technologies, (),-.
 2. Çetinkaya, H.N., Bulut, Ö.M., Özdemir, O., (2017). Evaluation of Presentation Performance with Fuzzy Expert System. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),111-111.
 3. Ekici, L., Tokluk, E., Özmen, B., Özdemir, O., (2017). Examination of Instructor Competencies and Roles in Terms of Using Learning Management Systems in Distance Education. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),517-517.
 4. Gülmez, G., Özmen, B., Özdemir, O., (2017). Determining Middle School Students’xx Level of Participation and Interest Towards Gamification Based Information Technologies and Software Course. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),514-514.
 5. Özdemir, O., (2019). Yapay Zeka İle Öğrencı̇lerı̇n Sınıf İçı̇ PerformansınınDeğerlendı̇rı̇lmesı̇. VI. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, (),-.
 6. Özdemir, O., (2019). Öğretmen Adaylarının Pedagojı̇k Kavramlarla İ ̇ lgı̇lı̇ Metaforı̇kAlgıları. VI. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, (),-.
 7. Özdemir, O., Korkmaz, N., (2019). The impact of flipped classroom model on Information Technologies course through attitude andachievement. 9th International research Conference on Education, Language and Literature, (),-.
 8. Özdemir, O., Aydoğdu, H., (2019). Researches in mobile learning field: A content analysis. 9th International research Conference on Education, Language and Literature, (),-.
 9. Tekin, A., Özdemir, O., (2019). Innovative Approaches in Programming Teaching Methods. 9th International research Conference on Education, Language and Literature, (),-.
 10. Özdemir, O., Aydogdu, H., (2018). Integration of Computational Thinking into Information Technologies and Software Course Program: a Suggestion. The 13th International Conference on Virtual Learning, (),-.
 11. Özdemir, O., (2018). Views of Computer Education and Instructional Technology Master Student About Alternative Assessment: a Qualitative Study. The 13th International Conference on Virtual Learning, (),-.
 12. Özdemir, O., Yılmaz, A., (2018). İnternetin Ortaokul Öğrencilerinde Türkçe Dil Kullanımına Etkileri. 6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, (),-.
 13. Özdemir, O., Mustafa, K., Erten, P., (2018). Suriyeli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği. 6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, (),-.
 14. Özdemir, O., Kazu, İ.Y., (2011). The Vıews of Teacher Candıdates About E Portfolio Application And Web Design Course. 5. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 1(1),778-783.
 15. Özdemir, O., Güzel, E., (2011). The Effects Of Basic Information Courses to Information Technologies Usage of University Students. 5. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 1(1),997-1004.
 16. Özdemir, O., (). Web Tabanlı Testlerin Bulanık Mantıkla Değerlendirilmesi. 6. International Computer and Instructional Technologies Symposium, (),-.
 17. Özdemir, O., Erdemci, H., (2015). Tam Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 18. Varol, F., Ipek, S., Özdemir, O., (2015). Öğretmen Yetiştirmede Alternatif Değerlendirme Yöntemleri Öz Akranmentor. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 19. Özdemir, O., Altungök, E., (2016). Öz Ve Akran Değerlendirme İle Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrenciler Üzerine Etkileri Bir Meta Analiz Çalışması. ITTES 2016 - IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),3-3.
 20. Özdemir, O., (2016). Akran Değerlendirmesinin Öğrencilerin Eğitim Yazılımı Geliştirme Özyeterlik Algılarına Etkisi. ITTES 2016 - IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),22-22.
 21. Özdemir, O., (2016). Artırılmış Gerçeklik Gerçek mi. ITTES 2016 - IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),92-92.
 22. Özdemir, O., Erdem, D., (2016). Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Alternatif Değerlendirme Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. ITTES 2016 - IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),138-138.
 23. Özdemir, O., (2016). The Relationship between Self Efficacy Perceptions about Computer Aided Education and Attitudes towards Information and Communication Technologies of Pre Service Teachers. ITTES 2016 - IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),240-240.
 24. Özdemir, O., Erdemci, H., (2014). PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: M-PORTFOLYO. 8th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),208-211.
 25. Özdemir, O., Doğan, G., (2017). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanılmasını 2006-2016 Yılları Arasında Ele Alan Araştırmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),384-384.
 26. Uşengül, L., Özdemir, O., (2017). Portfolyo Değerlendirmenin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),354-354.
 27. Özdemir, O., Kayalı, C., (2017). Derecelendirilmiş Puanlama Anahtarının Akademik Başarıya Etkisi. International Conference on Quality in Higher Education(ICQH), (),-.
 28. Özdemir, O., (2015). The Relationship Between The Assessment Preferences of The Instructional Designer Candidates and Their Academic Achievements. Assessment for Learning in Higher Education 2015, (),-.
 29. Bahçeci, F., Özdemir, O., (2012). Opınıons of Teacher Candıdates of Informatıon Technologıes About Computer and Internet Addıctıon. International Science and Technology Conference, 1(1),228-234.
 30. Özdemir, O., Bahçeci, F., (2012). Computer Educatıon and Instructıonal Technologıes Department Students Professıonal Concerns and Self Posıtıonıng In The Busıness World Informatıon Technologıes. International Distance Education Conference, (),46-53.
 31. Özdemir, O., Erdemci, H., (2016). Comparison of the Digital Applications That Can Be Used As an E Portfolio Tool. 2016 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, (),247-247.
Ulusal
 1. Kazu, İ.Y., Özdemir, O., (2004). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beklentileri (Beklenti Profili) Fırat Üniversitesi Örneği. XIII. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, (),144-144.
 2. Kazu, İ.Y., Özdemir, O., (2002). Teknik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitimle İlgili Görüş Ve Beklentileri Fırat Üniversitesi Örneği. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, (),43-43.

Projeler

 1. Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Elektronik Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, 06.02.2013-04.07.2014
 2. ETSO Üyelerinin Bilişim Teknolojilerini Etkin Kullanımını Sağlamak, 18.12.2006-30.11.2007
 3. Elazığ Mali Müşavirler Odası İş Çözümleyici Meslek Projesi İÇÖM, 30.11.2006-31.10.2007
 1. Ulusal, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies,, 1
 2. Ulusal, Dergi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 1
 4. Uluslararası, Dergi, COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 1
 5. Ulusal, Dergi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1