T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 6548
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner Jinekoloji, Mastitis, Proteolitik Enzim Tedavisi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 6548
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner Jinekoloji, Mastitis, Proteolitik Enzim Tedavisi
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi;

  DOĞUM SONRASI HİPOKALSEMİ ŞEKİLLENEN İNEKLER İLE BUZAĞILARI ARASINDA KALSİYUM, FOSFOR ve ALKALEN FOSFATAZ SEVİYELERİ İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Tezi;

  LAKTASYONDAKİ AKUT MASTİTİSLİ SÜT İNEKLERİNDE MEME İÇİ UYGULANAN 1. KUŞAK SEFALOSPORİN VE PROTEOLİTİK ENZİM KOMBİNASYONUNUN TEDAVİDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

1975 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra, orta ve lise eğitimini Elazığ Anadolu Lisesi’nde 1993 yılında tamamladı. 1994 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Üçüncü sınıfın sonunda IAESTE’nin yapmış olduğu İngilizce dil sınavını kazanarak, 1997 yılında Leipzig Üniversitesi Küçük Hayvan Kliniği’nde staj yapmak üzere Almanya’ya gitti. 2000 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 Ekim ayında Elazığ - Merkez’de Serbest Veteriner Hekim olarak çalışmaya başladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında, yüksek lisans eğitimini 2005, doktora eğitimini 2012 yılında tamamladı. 2012 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na yardımcı doçent olarak atandı. Halen Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Makaleler

Ulusal

Bildiriler

Ulusal
 1. Aytekin, Ö., (3013). Bir Köpekte Vaginal TVT Olgusu. V.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 2. Aytekin, Ö., (2013). Genç Bir Kedide Pyometra Olgusu. V.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 3. Aytekin, Ö., Taşal, İ., Özkaraca, M., (2010). Bir İnekte Vaginal Fibroleimyosarcom Olgusu. IV.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 4. Aytekin, Ö., Serinkaya, F., Yücel, F., (2010). Saha Şartlarında Tedavi Edilmiş 149 adet Retensio Sekundarium Vakasının Fertiliteye Etkileri. IV.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 5. Aytekin, Ö., Taşal, İ., Incili, G.K., (2009). Sahada Uygulanmış 2516 adet Suni Tohumlamanın Retrospektif Bir Analizi. V.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 6. Taşal, İ., Aytekin, Ö., (2008). Bir Buzağıda Brachygnathia Inferior (Micrognathia) Olgusu. III.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 7. Taşal, İ., Aytekin, Ö., (2008). Laktasyondaki Akut Mastitisli İneklerde Sefapirin-Tripsin-Kemotripsin Kombinasyonuyla (Sefapir@-Provet) Meme İçi Tedavinin Etkinliği. III.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 8. Şaki, C.E., Özer, E., Aytekin, Ö., (2007). Kenelerle Doğal Enfekte Koyun ve Keçilerde 1’lik Flumetrin (Flutıck@ P.O.)’in Etkisi ve İnvitro Tedavi Denemeleri. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, (),-.
 9. Aytekin, Ö., Taşal, İ., (2006). Doğum Sonrası Hipokalsemi Şekillenen İnekler ile Buzağıları Arasında Kalsiyum, Fosfor ve Alkalen Fosfataz Seviyeleri İlişkilerinin Araştırılması. II.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 10. Aytekin, Ö., Taşal, İ., (2013). Laktasyondaki Akut Mastitisli Süt İneklerinde Meme İçi Uygulanan 1. kuşak Sefalosporin ve Proteolitik Enzim Kombinasyonunun Tedavideki Etkinliği. V.Veteriner Jinekoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), (),-.

Üyelikler

 1. Veterinarians Without Borders-Canada
 2. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası