T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Naim Sağlam

Yabancı Dil :
İngilizce, Fransızca
Telefon :
424-2370000 - 4529
Eposta :
,
Fax :
424-2386287
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Universitesi, Su Ürünleri Fak
Uzmanlık Alanı :
Balık Hastalıkları, Balık Parazitleri ve Sülükler, Balık Sağlığı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, Fransızca
Telefon 424-2370000 - 4529
Eposta ,
Fax 424-2386287
Web Sitesi -
Adres Fırat Universitesi, Su Ürünleri Fak
Uzmanlık Alanı Balık Hastalıkları, Balık Parazitleri ve Sülükler, Balık Sağlığı
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tezi;

  Keban Baraj Gölünden Yakalanan Balıklarda Görülen Eksternal Parazitlerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 1997 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi

  Doktora Tezi;

  Tatlı Su Sülüğü Nephelopsis obscura’nın Biyolojisi, Bazı Kimyasal Maddelerle Kontrolü ve Alabalığa (Oncorhynchus mykiss) Olan Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » 2004

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2009

  Fırat Üniversitesi
 • 1 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Haziran 2008 ile Mart 2012 tarihleri arasında.
 • 2 Balık Hastalıkları Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2008 ile 2015-06-07 tarihleri arasında.
 • 3 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Kasım 2006 ile Aralık 2009 tarihleri arasında.
 • 4 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Nisan 2005 ile 2015-06-07 tarihleri arasında.
 • 5 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Kasım 2008 ile 2015-02-05 tarihleri arasında.
 • 6 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Mart 2012 ile 2015-05-03 tarihleri arasında.
 • 7 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Senato Üyesi » Mart 2012 ile 2015-03-01 tarihleri arasında.
 • 8 Elazığ-Keban Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyeliği

  Üye » Kasım 1998 ile Mayıs 1999 tarihleri arasında.
 • 9 Su Ürünleri fakültesi, Staj Komisyonu

  Üye » Mayıs 2001 ile 2015-05-24 tarihleri arasında.
 • 10 Su Ürünleri fakültesi, İntibak Komisyonu

  Üye » Kasım 2001 ile Ocak 2007 tarihleri arasında.
 • 11 Su Ürünleri fakültesi, İnsan kaynakları ve Eğitim Öğretim Komisyonu

  Üye » Eylül 2004 ile 2015-06-07 tarihleri arasında.
 • 12 Su Ürünleri Fakültesi, Etik Komisyonu

  Üye » Temmuz 2005 ile Ocak 2007 tarihleri arasında.
 • 13 Su Ürünleri Fakültesi, Satın Alma Komisyonu

  Başkan » Temmuz 2008 ile 2015-06-07 tarihleri arasında.
 • 14 Fırat Üniversitesi, Stratejik Planlama Kurulu

  Üye » Ekim 2008 ile Şubat 2013 tarihleri arasında.
 • 15 Su Ürünleri Fakültesi, Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

  Başkan » Kasım 2008 ile 2015-06-07 tarihleri arasında.
 • 16 FÜSEM

  Su Ürünleri Fakültesi Eğitim koordinatörü » Ocak 2013 tarihinden itibaren.
 • 17 F.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Kalite Kurulu

  Başkan » 2017-10-01 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Hıll, S.D., Sağlam, N., Shaın, D.H., , Encyclopedia of Reproduction, Elsevier Inc., 2018, , 9780128118993.
 2. Sağlam, N., , Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, 2009, 282, .
 3. Sağlam, N., , Tatlı Su ve Deniz Sülükleri Tanı Anahtarı, Fırat Üniversitesi Basım Evi, 2004, 38, .
 4. Sağlam, N., , Elazığ Buluşuyor 2008 2023 Stratejik Vizyonu, T.C. Elazığ Valiliği, 2008, 260, .
 5. Sağlam, N., , Su Ürünleri Mevzuatı, Nobel Basımevi, Üniversite Kitapevi, 2003, 282, .
 6. Sağlam, N., , Elazığ Su Ürünleri Sektörü Bugünü Geleceği ve Bazı Fizibiliteler, T.C. Elazığ Valiliği, 2008, 269, .
 7. Sağlam, N., , Multidisipliner Yaklaşımlı Biyolojik Temelli Doğal Tedaviler Biyoterapi Apiterapi Hirudoterapi Maggot Tedavi ve İhtiyoterapi, Meta Basım, 2015, , .
 8. Sağlam, N., Çalta, M., Gürel, İ.A., Duman, E., Saler, S., Ural, M.Ş., Canpolat, Ö., Köprücü, K., , Elazığ Kalkınma Kurultayı Su Ürünleri Sektör Raporu, Elazığ Valiliği, 2014, 77, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Sağlam, N., Özbay, Ö., Demir, T., Balcı, M., Pala, A., Kılıç, A., (2018). Effect of Water Quality on Monthly Density Variation of the Endangered Southern Medicinal Leech Hirudo verbana Carena, 1820 (Hirudinea: Arhynchobdellida: Hirudinidae). ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 70(3),433-441.
 2. Sağlam, N., Özbey, Ö., Demir, T., Balcı, M., Pala, A., Kılıç, A., (2018). Effect of Water Quality on Monthly Density Variation ofthe Endangered Southern Medicinal Leech Hirudo verbanaCarena, 1820 (Hirudinea: Arhynchobdellida: Hirudinidae). ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, (),-.
 3. Şahin, A.G., Sağlam, N., (2016). The Investigation of Hyaluronidase Activity in Muscle of Medicine Leech Hirudo medicinalis. Turkish Journal of Science & Technology, 11(1),31-36.
 4. Sağlam, N., (2015). Effects of Lead Selenium Interaction on Acetylcholinesterase Activity in Brain and Accumulation of Metal in Tissues of Oreochromis niloticus L 1758. Ekoloji-international journal of environment, (),-.
 5. Sağlam, N., Dörücü, M., Şeker, E., Özdemir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M.M., (2008). Distribution and economic importance of medicinal leech Hirudo medicinalis Linnaeus 1758 in Eastern Anatolia Turkey. Lauterbornia, 65(),105-118.
 6. Ural, M.Ş., Sağlam, N., (2005). A study on the acute toxicity of pyrethroid deltamethrin on the fry rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. Pesticide Biochemistry and Physiology, 83(2),124-131.
 7. Sağlam, N., Oğuz, M.C., Çelik, E.S., Doyuk, S., Usta, A., (2003). Pontobdella muricata and Trachelobdella lubrica Hirudinea Piscicolidae on Some Marine Fishes in the Dardanalles Turkey. Journal of the Marine Biological Association of the U.K., 83(),1315-1316.
 8. Sağlam, N., Sarıeyyüpoğlu, M.M., (2002). A study Tetrahymena pyriformis Holotrichous and Epistylis sp Peritrichous Found on Freshwater Leech Nephelopsis obscura. Pakistan Journal of Biological Sciences, 5(4),497-498.
 9. Sağlam, N., (2001). First Record of the Leech Placobdella costata Hirudinoidea Glossiphoniidae in Turkey. Zoology in the Middle East, 23(),113-118.
 10. Sağlam, N., (1998). Investigation of Lamproglena pulchella Nordmann 1832 on Capoeta trutta and Chondrostoma regium caught in Keban Dam Lake Elazığ Turkey. JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, 14(),101-103.
 11. Sakin, F., Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Sağlam, N., (2012). Changes in selected immunological parameters and oxidative stress responses in different organs of Oncorhynchus mykiss exposed to ivermectin. Revista De Chimie, 63(10),989-995.
 12. Yonar, M.E., Sağlam, N., Ispir, Ü., (2010). Effect of Sulfamerazine on Plasma Ceruloplasmin Levels in Rainbow Trout Onchorhynchus Mykiss Walbaum 1792. Turkish Journal of Science and Technology, 5(2),79-84.
 13. Aksoy, Ş., Sağlam, N., Dörücü, M., (2006). External parasites of three cyprinid fish species from lake Hazar in Turkey. The Indian Veterinary Journal, 72(),253-260.
 14. Sağlam, N., , P.M., (2008). Bir Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Üretim Tesisinde Belirlenen Koksidiyoz ve Tedavisi. Journal of FisheriesSciences.com, 2(3),343-349.
 15. Sarıeyyüpoğlu, M., , S.N., (1995). Some External Parasites on Cyprinids in Keban Dam Lake. AQUACULTURE, 129(),438-.
 16. Ozan, S., , D.M., , S.N., (1999). Alabalık Oncorhynchus mykiss Arginazının Oluşumu Gelişimi ve Çeşitli Organlardaki Dağılımı. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 23(3),531-535.
 17. Sağlam, N., , D.M., (2002). Observations on the Ecology of the Freshwater Leech Helobdella stagnalis Hirudinoidea Glossiphoniidae New for Turkey. Zoology in the Middle East, 25(),115-120.
 18. Sağlam, N., , I.U., , Y.E., (2003). The Effect of Therapeutic Bath of Malachite Green on Some Haematological Parameters of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. Fresenius Environmental Bulletin, 12(10),1207-1210.
 19. Sağlam, N., , U.M., (2005). Acute toxicity of m Cresol on the Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. Fresenius Environmental Bulletin, 14(6),536-538.
 20. Saler, S., , S.N., (2005). Acute toxicity of Malathion on Daphnia magna Straus 1820. Pakistan Journal of Biological Sciences, 5(3),297-299.
 21. Saler, S., , S.N., (2005). Acute toxicity of DDVP Dichlorvos on Daphnia magna Straus 1820. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(1),40-42.
 22. Saglam, N., , A.H., (2006). Endohelminth fauna of the marsh frog Rana ridibunda from Lake Hazar Turkey. Diseases of Aquatic Organisms, 72(),253-260.
 23. Sağlam, N., , S.M., (2008). Eunice norvegica Polychaeta Eunicidae in the Gill of Horse mackerel Trachurus trachurus. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2(1),37-39.
 24. Şeker, E., , K.M., , İ.Ü., , Ç.B., , S.N., , S.M., (2012). Investigation of Yersinia ruckeri Infection in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Farms by Polymerase Chain Reaction PCR and Bacteriological Culture. Kafkas Univ Vet Fak Derg, (),-.
 25. Kaplan, M., , K..N., , S.N., , G.H., , B., , S., , , (2012). Natural Larval Trematode Infections in Lymnaea truncatula Populations in Elazig Province in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, (),-.
Ulusal
 1. Yonar, M.E., Sağlam, N., Yılmaz, S., (2018). Propolis Enjekte Edilen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchusmykiss)’nda Bazı İmmünolojik Parametrelerin İncelenmesi. Turkish Journal of Agriculture, 6(11),1668-1672.
 2. Sağlam, N., Ural, M., (2003). Değişik Yoğunluktaki Bakır Sülfat CuSO4 Solusyonunda Bırakılan Gökkuşağı Alabalıklarında Oncorhynchus mykiss Makroskobik ve Mikroskobik İncelemeler. F.Ü. Fen ve Müh, Bilimleri Dergisi, 15(1),89-97.
 3. Sağlam, N., (1994). Keban Baraj Gölünün Balıkçılık Ekonomisi Yönünden İncelenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, 41(),57-65.
 4. Ispir, Ü., , Ş.E., , S.N., , D.M., , , (2004). Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss İşletmelerinde Görülen Flavobacterium psychrophilum Enfeksiyonunun Araştırılması. Fırat Üniversitesi. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(4),718-724.
 5. Sağlam, N., (1991). Keban Baraj Gölünün Kirli Bölgesinden Yakalanan Capoeta trutta Balıklarında Görülen Ergasilus sieboldi ve Argulus foliaceus. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, 8(),143-154.
 6. Sağlam, N., (1991). Su Ürünleri Sorunları ve Çözüm Önerileri. Memba Kara ve Su Ziraatı Dergisi, 1(),28-32.
 7. Sağlam, N., , G.H., (2006). Elazığ Keban Yöresinde Yaşayan Salyangoz Helix lucorum da Endohelminthlerin Araştırılması. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(),287-289.
 8. Sağlam, N., (1999). Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Görülen Kerevitlerin Astacus leptodactylus Esh İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, 13(),179-186.
 9. Sağlam, N., (1998). Tıbbi Sülük Hirudo medicinalis in L 1758 Hirudinidae İncelenmesi. Sümder Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 1(),28-30.
 10. Sağlam, N., , S.M., (1998). Tatlısu Sülüğü Nephelopsis obscura nün Biyolojisi Morfolojisi Bazı Kimyasal Maddelerle Kontrolü ve Alabalığa Oncorhynchus mykiss Olan Etkisi. F.Ü. Fen ve Müh, Bilimleri Dergisi, 10(2),105-123.
 11. Sağlam, N., , S.M., (2000). Tuzun NaCl Tatlı Su Sülüğü Nephelopsis obscura ya Verril 1872 Hirudinoidea Etkisinin İncelenmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 24(),326-328.
 12. Sağlam, N., , S.M., (2002). Capoeta trutta Balığında Rastlanan Neoechinorhynchus rutili nin Acanthocephala İncelenmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(),329-331.
 13. Köprücü, S., , S.N., , Y.M., (2002). Ova Kurbağası Rana ridibunda Anura Ranidae nın Sindirim Kanalının Histolojik Olarak İncelenmesi. F.Ü. Fen ve Müh, Bilimleri Dergisi, 14(2),221-225.
 14. Sağlam, N., , A.H., (2002). Tatlı Su Sülüğü Placobdella costata nın Hirudinoidea Laboratuvar Şartlarında Üretimi ve Kurbağaya Rana ridibinda Olan Etkisi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(),43-51.
 15. Canpolat, İ., , S.N., (2004). Treatment of a Diffuse Hematoma in a Dog with the Medicinal Leech Hirudo medicinalis. DAUM, 2(2),97-99.
 16. Canpolat, İ., , S.N., (2004). Treatment of Aural Hematomas in Dogs with The Medicinal Leech Hirudo medicinalis. DAUM, 2(2),67-69.
 17. Sağlam, N., , O.H., (2005). Kurbağa ve Yetiştiriciliği. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 4(),31-33.
 18. Sağlam, N., (2006). Bazı Alternatif Su Ürünleri Türlerinin Yetiştiriciliği ve Ekonomisi. Aqualife of Turkey, Suda Yaşam Dergisi, 9(),30-34.
 19. Sağlam, N., , Ş.A., (2014). Tıbbi Sülük Hirudo medicinalis Üzerinde Bakır sülfatın CuSO4 Akut Toksisitesinin Araştırılması. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(),123-125.
 20. Duman, E., , S.N., , Ö.Y., (2007). Su Ürünleri Kaynaklarımıza Genel Bakış. Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 178(),12-21.
 21. Gökhan, H., , S.N., (2014). Elazığ Keban Yöresinde Yaşayan Salyangoz Helix lucorum Linnaeus 1758 da Vitamin A ve karotenin Araştırılması. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 21(1),45-52.
 22. Yonar, M., , S.F., , S.N., (2011). Likopenin Pullu Sazan Cyprinus carpio L 1758 da Bazı Hematolojik ve İmmünolojik Parametrelere Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(2),95-98.
 23. Sağlam, N., , Y.M., (2012). Balıklarda Yersiniosis. Tarım Türk, 33(),216-219.
 24. Sağlam, N., (2012). Tıbbi Sülükler ve Ticareti. SÜMDER-Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 49(),52-58.
 25. Yonar, M., , S.N., (2013). Sülfonamidler ve Balıklarda Kullanımı. Memba Su ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(),37-42.
 26. Mişe, Y.S., , Y.M., , S.N., , S., , S., , , (2013). Farklı Su Sıcaklıklarında Tutulmuş Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 nın Karaciğer ve Böbreğindeki Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Propolisin Etkisi. Su ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(),11-16.
 27. Arusan, S., , B.B., , G.A., , S.N., , , (2013). Olgu Sunumu Mikro Cerrahiye Yardımcı Bir Metot Hirudoterapi. Turkiye Parazitol Derg, 37(2),154-156.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sağlam, N., Şen, B., Sönmez, F., (2019). Recent Developments In Fısherıes Sector In TRB1 Regıon. 5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), (),-.
 2. Sağlam, N., (2019). Medical Leeches and Use of Leeches fromTraditional to Modern Medicine. IInd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries(LIMNOFISH-2019), (),4-4.
 3. Taylan, Ö.H.A., Sağlam, N., Kalaycı, M.Z., Mumcuoğlu, K., (). Hirudotherapy in Turkey. Third World Hirudotherapy Congress, (),-.
 4. Farzali, S., Sağlam, N., (2019). The Study of Leech Species in Some Wetlands at the North Region of Azerbaijan. IInd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries(LIMNOFISH-2019, (),68-68.
 5. Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Savaşer, S., Cilbiz, M., Meke, T., Çınar, Ş., Kara, D., Sağlam, N., (2018). Status Of The Medicinal Leech Populations In Lakes Region Of Turkey. 1st International Health Sciences and Life Congress, (),572-573.
 6. Ceylan, M., Çetinkaya, O., Sağlam, N., Küçük, M.Ö., Bayav, A., (2018). A Nature Education Project:”I Recognize and Conserve before Extinct:medical Leecehes”. FABA 13TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, (),-.
 7. Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Savaşer, S., Cilbiz, M., Meke, T., Şakir, Ç., Kara, D., Sağlam, N., (2018). Status of The Medicinal Leech Populations in Lakes Region of Turkey. 1st International Health Science And Life Congress (IHSLC 2018), (),-.
 8. Ceylan, M., Çetinkaya, O., Sağlam, N., Küçük, M.Ö., Bayav, A., (2018). A Nature Education Project: I Recognize and Conserve Before Extinct: Medicinal Leeches. FABA 2018, 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, (),-.
 9. Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Cilbiz, M., Savaşer, S., Meke, T., Şakir, Ç., Sağlam, N., (2018). Hirudinea Fauna of The Wetlands in Isparta Province, Turkey.. FABA 2018, 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, (),-.
 10. Sağlam, N., (2018). Farm Systems for the Rearing of Medicinal Leeches from Past to Present. International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life, (),-.
 11. Sağlam, N., (2018). The Study of Morphological Structure of Medicinal Leech Species (Hirudo sulukii and Hirudo verbana) of Turkey. International Symposium Ecology 2018, (),-.
 12. Sağlam, N., Saunders, R., Shaın, D.H., (2018). New species of Erpobdellid leeches: Molecular Phylogen and Description of Dina, Erpobdella and Trocheta. International Symposium Ecology 2018, (),-.
 13. Sağlam, N., (). Leech Therapy to Modern Medicine from Traditional Medicine. International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life, (),-.
 14. Sağlam, N., (). Tıbbi sülüklerin Natura-2000 Kapsamında Değerlendirilimesi ve Koruma Statüleri. Sistematik Koruma Planlaması kullanarak Natura 2000 alanlarının seçilmesi, (),-.
 15. Sağlam, N., (2018). Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği. I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, (),-.
 16. Ayhan, H., Mollahaliloğlu, S., Sağlam, N., Çarhan, A., (2018). Çubuk ve Çevresinde Bulunan Göllerin Sülük Faunası. Bütün Yönleriyle Çubuk Ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, (),-.
 17. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Pala, A., Sağlam, N., (2017). The Protective Effect of propolis on Paraoxanase and Arylesterase Activities of Carp Exposed To Trichlorfon. Ecology 2017, (),-.
 18. Yonar, M.E., Silici, S., Mişe, Y.S., Pala, A., Sağlam, N., (2017). Immunological Changes in Carp Exposed to Trichlorfon: Ameliorative Effect of Propolis. Ecology 2017, (),630-.
 19. Ayhan, H., Mollahaliloğlu, S., Sağlam, N., Çarhan, A., (). Çubuk ve Çevresinde Bulunan Göllerin Sülük Faunası. BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇUBUK VE ÇEVRESİ II. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, (),-.
 20. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Pala, A., Sağlam, N., (2017). The protective effect of propolis on paraoxonase and arylesterase activties of carp exposed to trichlorfon. Ecology Symposium 2017, (),354-354.
 21. Yonar, M.E., Silici, S., Mişe, Y.S., Pala, A., Sağlam, N., (2017). Immunological chenages in carp exposed trichlorfon: Ameiliorative effect of propolis. Ecology Symposium 2017, (),625-625.
 22. Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Akçimen, U., Savaşer, S., Bulut, C., Cilbiz, M., Meke, T., Çınar, Ş., Kara, D., Sağlam, N., (2017). Catch Efficiency of Medicinal Leech in Turkish Lake Region. LIMNOFISH-2017, (),-.
 23. Sağlam, N., (). Medicinal Leeches and Cultivation. Study of the development of a leech saliva extract BPS-002 as a novel anticancer agent from medicinal leeches Hirudo verbana, (),-.
 24. Sağlam, N., (2017). The Economic Importance and Status of Medical Leeches in Turkey. Caucostts ecosystem: Past, Present and Future (80 years of thezoological investigalions of the Caucasus), (),-.
 25. Sağlam, N., (2017). Basic Principles of Breeding of Medicinal Leech Hirudo verbana. Caucostts ecosystem: Past, Present and Future (80 years of thezoological investigalions of the Caucasus), (),-.
 26. Sağlam, N., Şen, B., (2017). The Importance of Fisheries in Regional Development and TRB1Region. 4TH INTERNATIONAL REGIONALDEVELOPMENT CONFERENCE, (),182-199.
 27. Yonar, M.E., Silici, S., Mişe, Y.S., Pala, A., Sağlam, N., (2017). Immunological Changes in Carp Exposed to Trichlorfon: Ameliorative Effect of Propolis. Ecology Syposium 2017, (),-.
 28. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Pala, A., Sağlam, N., (2017). The Protective Effect of Propolis on Paraoxonase and Arylesterase Activities of Carp Exposed to Trichlorfon. Ecology Symposium, (),-.
 29. Sağlam, N., (). Protection and status of leeches in Turkey Final Reference List of Invertebrate Species Directive 92 43 EEC Annex II. Technical Assistance forStrengthening the National Nature Protection System for Implementation of Natura 2000 Requirements, (),-.
 30. Sarıeyyüpoğlu, M., , S.N., (). Some External Parasites on Carps in Keban Dame Lake. Aquaculture Sponsored Symposium on The Carp, (),-.
 31. Doğrul, M., , S.N., , S.M., , O.S., , , (). Arginase Occurance Development and Distribution in Various Organs of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss. World Veterinary Congress, (),-.
 32. Sağlam, N., , Ö.H., , S.M., , Ş.S., , S.N., , , (). Histopathology in Freshwater Leech Nephelopsıs obscura Erpobdellidae Exposed to the Tobacco Garlic Purslane and Anoxic Condition. World Veterinary Congress, (),-.
 33. Sağlam, N., , S.M., (). Bir Balıkta Capoeta trutta İlk Kez Rastlanan Tyrophagus sp Acaridae Astigmata. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, (),-.
 34. Sağlam, N., , C..İ., (). Treatment of Ear Hematomas in Dogs With The Medicinal Leech Hirudo medicinalis. Sixth International Biotherapy Conference, (),-.
 35. Sağlam, N., , C..İ., (). Treatment of a Large Hematoma in a Dog with the Medicinal Leech Hirudo medicinalis. Sixth International Biotherapy Conference, (),-.
 36. Sağlam, N., , O.M., , C.E., , D.S., , U.A., , , (). Study of Pontobdella muricata Linnaeus 1758 and Trachelobdella lubrica Grube 1840 Hirudinea Piscicolidae on Some Marine Fishes in the Dardanalles Turkey. Rucky Mountain Conference of Parasitologists, (),-.
 37. Ozan, G., , S.A., , T.O.S., , Y.M., , S.N., , , (). The Effect of Propolis 5 mg kg on Liver Arginase Activity in Rainbow Trout s Oncorhynchus mykiss Infected with Yersinia ruckery Redmouth. Balkan Journal of Clinical Laboratory XIV, (),-.
 38. Sağlam, N., , D.M., , Ö.Y., , Ş.E., , S.M., , , (). Distribution population estimation and economic importance of medicinal leech Hirudo medicinalis L 1758 Hirudinidae in Eastern Anatolia Turkey. EIFAC - European Inland Fisheries Advisory Commission - 25th Session (FI-727-25), including Symposium on Interactions between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, (),-.
 39. Sağlam, N., , Ö.Ö., , S.A., , Ö.N., , A.S., , A.B.A., , S.A., , K.A., , , (). Sivrice Hazar Gölü Elazığ Türkiye ve Göle Bağlantılı Akarsularda Sülük Faunasının Araştırılması. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi, (),-.
 40. Ozbay, O., , S.N., , D.F., , B.M., , S.A., , O.K., , G.F., , D.T., , O.N., , , (). Monitoring of Medicinal Leech Hirudo verbana Carena 1820 in Wetlands of Karakoçan Elazig Turkey. 10th Conference of the Association of Hirudologists 2012, (),-.
 41. Saglam, N., , D.M., , S.M., , K.G., , , (). Study of Freshwater Leech Species in Some Wetlands of Turkey. 10th Conference of the Association of Hirudologists, (),-.
Ulusal
 1. Sağlam, N., (1998). Hirudo medicinalis (L., 1758) ile GökkuşağıAlabalığı (Oncorhynchus mykiss) Arasındakiİlişkinin Deneysel İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 3(1),559-563.
 2. Sağlam, N., (). Moleküler İdentifikasyon Teknikleri ve Primer Dizaynı. Moleküler İdentifikasyon Teknikleri ve Primer Dizaynı Konusunda Eğitim, (),-.
 3. Sağlam, N., (). Geçmişten Günümüze Tıbbi Sülük Tedavisi ve Yetiştiricilik Teknikleri. Geçmişten Günümüze Tıbbi Sülük Tedavisi ve Yetiştiricilik Teknikleri, (),-.
 4. Gökhan, H.B., Sağlam, N., (2017). Sublethal Dozda Bakır Sülfat Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum,1792)’nda Seruloplazmin Aktivitesi Üzerine Spirulina’nın EtkisininAraştırılması. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 5. Gökhan, H.B., Sağlam, N., (2017). Sublethal Dozda Bakır Sülfat Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum,1792)’nda Seruloplazmin Aktivitesi Üzerine Spirulina’nın Etkisinin Araştırılması. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Nesilleri Tükenmeden Tanıyorum ve Koruyorum: Tıbbi Sülükler, 06.02.2018-14.01.2019
 2. Tatlısu Saylangozlarında doğal Fasciola hepetica Enfeksiyonu Sıklığının Araştırılması, 20.12.2011-21.08.2013
 3. Tıbbi Sülük Hirudo sulukii Türünün Labaratuvar Ortamında Büyüme ve Üreme Özellikleri ile Yaşama Oranlarının Araştırılması, 01.11.2018-20.04.2020
 4. Nesilleri Tükenmeden Tanıyorum ve Koruyorum: Tıbbi Sülükler, 26.04.2018-26.12.2018
 5. Tıbbi Sülük, Hirudo sulukii Türünün Laboratuvar Ortamında Büyüme ve Üreme Özellikleri İle Yaşama Oranlarının Araştırılması, 01.11.2018-
 6. Gala Gölü Milli Parkı Balıkçılık Alt Planı, 01.10.2017-31.12.2018
 7. Gala Gölü Milli Parkı Balıkçılık Alt Planı, 01.10.2017-
 8. Tatlı Su Balıklarındaki Diplostomum Türlerinin (Digenea: Diplostomidae) Moleküler Karakterizasyonu, 01.06.2017-
 9. Elazığ, Keban Yöresinde Yaşayan Salyangoz (Helix Iucorum)’da Vitamin A ve 3- karoten’in Araştırılması, 10.03.2003-07.09.2005
 10. : Bakır Sülfat Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum,1792)’nda Bazı İmmun ve Antioksidan Parametrelere Spirulina’nın Etkisinin araştırılması, 03.03.2007-15.12.2014
 11. Tıbbi sülük Hirudo sulukii ve Hirudo verbana’nın Morfolojik Yapısının İncelenmesi, 08.07.2014-09.02.2017
 12. Gala Gölü Milli Parkı Balıkçılık Alt Planı, 01.10.2017-
 13. Elazığ İl Yenilik Projesi, 11.04.2012-08.11.2017
 14. Elazığ İli Yenilik Platformu, 11.04.2012-08.11.2017
 15. SÜLÜKLÜ GÖL (KARAGÖL) (PÜTÜRGE/MALATYA) SÜLÜK PROJESİ, 01.03.2017-30.10.2017
 16. Ankara’nın Sülük Faunasının ve Ekonomik Öneminin Araştırılması, 03.04.2017-
 17. OC 2016 1 21062 Zoosporic parasites as community regulators in aquatic ecosystems, 12.05.2016-07.07.2016
 18. Elazığ Alabalık İşletmelerinde Myxosporean Parazitlerinin Araştırılması, 01.01.2014-27.02.2017
 19. Molecular Evolution of Eurasian and North American Leeches, 07.06.2015-07.06.2016
 20. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sülülk Faunası ve Ekonomik Öneminin Araştırılması, 01.01.2012-01.01.2015
 21. Kırklareli İlinin Karasal ce İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, 12.12.2013-12.06.2015
 22. Edirne ilinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, 13.12.2013-22.05.2015
 23. KIRKLARELİ İLİNİN KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ, 15.12.2013-15.12.2014
 24. EDİRNE İLİNİN KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ, 06.12.2013-06.12.2014
 25. Tıbbi sülük Hirudo medicinalis ve Hirudo verbana nın morfolojik yapısının incelenmesi, 01.05.2013-
 26. Elazığ Alabalık İşletmelerinde Myxosporean Parazitleri Yayılışı, 01.01.2015-01.08.2017
 27. Elazığ Alabalık İşletmelerinde Myxosporean Parazitlerin Yayılışı, 01.01.2014-
 28. Elazığ İl yenilik Platformu Projesi, 01.11.2013-
 29. Tatlısu salyangozlarında doğal Fasciola hepatica enfeksiyonu sıklığının araştırılması, -
 30. Molecular diagnosis of leeches in DNA techniques , 12.06.2011-12.09.2011
 31. Güney Doğu Anadolu Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik Öneminin Araştırılması, 01.01.2012-17.02.2015
 32. Göller Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik Öneminin Araştırılması, 01.01.2012-17.02.2015
 33. Trichlorfon Uygulanan Pullu Sazan Cyprinus carpio da Asetilkolinesteraz AChE Enzim Aktivitesi ve Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması, -
 34. Tatlı Su Sülüğü Nephelopsis obscura nın Biyolojisi Bazı Kimyasal Maddelerle Kontrolü ve Alabalığa Oncorhynchus mykiss Olan Etkisinin Araştırılması, -
 35. Sulfamerazinin Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss W İmmun Sistemine Etkisinin Araştırılması, -
 36. Elazığ Hazar Gölü nde Bulunan Kurbağalarda Rana ridibunda Endohelmintlerin Araştırılması, -
 37. Tıbbi Sülük Hirudo medicinalis L 1758 Hirudinidae in Doğu Anadolu Bölgesindeki Dağılımı ve Ekonomik Önemi, -
 38. Fırat Nehri nde Keban Yakalanabilen Balıklarda Görülen Endohelmintlerin Araştırılması, -
 39. Elazığ Keban Yöresinde Yaşayan Salyangoz Helix lucorum Linneus 1758 da Vitamin A ve ß Karotenin Araştırılması, -
 40. Elazığ ve Malatya Bölgesindedeki Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinde Yersinia ruckeri nin Polimerez Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması, -
 41. Hirudo medicinalis Tıbbi sülük in Kas Dokusunda Hyaluronidaz Aktivitesinin Araştırılması, -
 42. Yersinia ruckeri ile enfekte edilen gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss nın tedavisinde propolisin kullanılması, -
 43. Bakır Sülfatla muamele ettirilen Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1972 nda Spirulina nın bazı immun ve antioksidan sistem parametrelerine etkisinin araştırılması, 01.02.2012-15.01.2015
 44. Yersinia ruckeri ile enfekte edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın tedavisinde propolisin kullanılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: 1298, 08.05.2006-08.10.2008
 45. Sulfamerazinin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W.) immun sistemine etkisinin araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: 590, 06.11.2001-05.05.2003

Üyelikler

 1. International Ichthyoparasitologists Society
 2. British Association of Hirudotherapy (BAH)
 3. The International Society of Hirudotherapeutists and Hirudologists (ISHH)
 4. International Biotherapy Society (IBS)
 5. Turkish American Scientists and Scholars Association (TASSA)
 6. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği (SÜMDER)
 1. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2
 2. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6
 4. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Aquatic Sciences, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 2
 6. Uluslararası, Dergi, ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 1
 7. Ulusal, Dergi, Adıyaman University Journal of Science, 1
 8. Uluslararası, Dergi, AGRICULTURAL SCIENCE RESEARCH JOURNAL, 1
 9. Uluslararası, Dergi, AQUACULTURE INTERNATIONAL, 1
 10. Uluslararası, Dergi, MARIN BIODIVERSITY RECORDS, 1
 11. Uluslararası, Dergi, AQUACULTURE INTERNATIONAL, 1
 12. Uluslararası, Dergi, ACTA ADRIATICA, 1
 13. Uluslararası, Dergi, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2
 14. Uluslararası, Dergi, International Journal of Pure and Applied Chemistry (IJPAC), 1
 15. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13
 16. Ulusal, Dergi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), 3
 17. Uluslararası, Dergi, Journal of FisheriesSciences.com, 14
 18. Uluslararası, Dergi, INTERNATIONAL JOURNAL OF FISHERIES AND AQUACULTURE, 1
 19. Uluslararası, Dergi, International Journal of Parasitology Research, 1
 20. Uluslararası, Dergi, AQUACULTURE INTERNATIONAL, 3
 21. Uluslararası, Dergi, African Journal of Agricultural Research, 1
 22. Uluslararası, Dergi, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 1
 23. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 1
 24. Uluslararası, Dergi, African Journal of Aquatic Science, 1
 25. Uluslararası, Dergi, EKOLOJI, 1
 26. Uluslararası, Dergi, AQUACULTURE RESEARCH, 2
 27. Uluslararası, Dergi, Journal of Applied Ichthyology, 2
 28. Uluslararası, Dergi, African Journal of Agricultural Research, 5
 29. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 9
 30. Uluslararası, Dergi, Pesticide Biochemistry and Physiology, 7
 31. Uluslararası, Dergi, Journal of the Marine Biological Association of the U.K., 2
 32. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 10