T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi NEVZAT GÖZEL

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
+9053363212 - 2432
Eposta :
,
Fax :
5336321203
Web Sitesi :
-
Adres :
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Uzmanlık Alanı :
GENEL DAHİLİYE

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon +9053363212 - 2432
Eposta ,
Fax 5336321203
Web Sitesi -
Adres FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Uzmanlık Alanı GENEL DAHİLİYE
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

  Doktora Tezi;

  Kronik Delta İnfeksiyonunun Demografik Klinikopatolojik ve Serolojik Bulgularının Kronik Viral B Hepatit İnfeksiyonu ile Karşılaştırılması

Merkez Kuştepe Sağlık Ocağı, Adıyaman : 2001 Merkez 1 nolu Sağlık Ocağı, Adıyaman : 2001-2002 Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, Adıyaman : 2002-2005 Fırat Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesi İç Hastalıkları,Asistan : 2005-2010 Mecburi hizmet:Tunceli Devlet Hastanesi : 2010-2011 Özel Doğu Anadolu Hastanesi, Elazığ : 2012-2013 Özel Çağrı Diyaliz Merkezi,Elazığ : 2012-2013 Fırat Üniversitesi İç Hastalıları A.D Öğretim üyesi : 2013-Halen

Makaleler

Uluslararası
 1. Gözel, N., Kılınç, F., (2018). Obezite ve Metabolik Sendrom. Fırat Tıp Dergisi, 23(),18-21.
 2. Uğur, K., Aydın, S., Dönder, E., Şahin, İ., Yardım, M., Kalaycı, M., Gözel, N., Ulu, R., Dağ, M.S., Sarıkaya, M., (2018). Saliva and serum ghrelin and obestatin in irondeficiency anemia patients. LaboratoriumsMedizin-Journal of Laboratory Medicine, 42(5),183-188.
 3. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Genç, K.Ş., Koca, S.S., Dönder, E., (2018). Effects Of Vitamin D On Matrix Metalloproteinase 9 And Apoptosis In Experimental Diabetic Rat Kidney Tissue. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(5A),3766-3775.
 4. Kılınç, F., Pekkolay, Z., Demircan, F., Gözel, N., Tuzcu, A.K., (2018). Association of clinical and laboratory parameters with ambulatory arterial stiffness index in acromegaly patients. Pakistan Journal of Medical Sciences, 34(1),37-42.
 5. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Özdemir, F.A., Aydın, S., Koca, S.S., (2018). Plasma Irisin And Heat Shock Protein 70 Levels In Primary Raynaud’s Phenomenon And Systemic Sclerosis. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(5),3180-3184.
 6. Kılınç, F., Gözel, N., (2018). Obezite ve Genetik. Fırat Tıp Dergisi, 23(),9-13.
 7. Aksoy, A., Gözel, N., Bulut, A.F., Küçüksu, M., Özdemir, F.A., (2018). Vitamin A and E levels in patients with chronic Kidney disease. Fresenius Environmental Bulettin, 27(10),7072-7078.
 8. Yolbaş, S., Gözel, N., Dağlı, M.N., Koca, S.S., Dönder, E., (2017). Carotid artery stiffness in Behcet’s disease. European Journal of Rheumatology, (4),122-126.
 9. Pembegul, .y.I., Ulu, R., Gözel, N., Taskapan, H., Ilhan, N., Doğukan, A., (2017). Neutrophil gelatinase-associated lipocalin reflects the severity of anemia without iron deficiency and secondary hyperparathyroidism in hemodialysis patients. North Clin Istanb, (1),36-42.
 10. Ulu, R., Arslan, Ö., Doğukan, A., Gözel, N., Tuzcu, M., Gençoğlu, H., Pembegül, Y.İ., Özercan, İ.H., Ilhan, N., Şahin, K., (2016). Effects of curcumin on anion cation transporters and multidrug response proteins in cisplatin induced nephrotoxicity. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 9(10),19623-19633.
 11. Demircan, F., Kılınç, F., Gözel, N., Göya, C., (2013). The Importance of Microscopic Polyangiitis in Differential Diagnosis of Hemoptysis. Acta Medica Anatolia, 1(1),31-33.
 12. Demircan, F., Ulu, R., Gürel, A., Gözel, N., Küçükkırım, B., Demirtunç, R., (2014). Comparison of Serum Uric Acid Level and Coronary Artery Calcium Score. Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 2(4B),1278-1281.
 13. Önalan, E., Gözel, N., Dönder, E., Karakaya, B., (2015). The investigation of the role of Neurogenin 3 gene expression and genepolymorphism on the Type 2 Diabetes Mellitus. Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 3(9C),3316-3320.
 14. Gözel, N., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Kemeç, Z., Önalan, E., Doğukan, A., Uğur, K., Karataş, A., Dönder, E., (2016). The Frequency of Gastroesophageal Reflux Symptoms in Patients with Type 2 Diabetic Neuropathic Pain. Sch. J. App. Med, 4(5F),1837-1841.
Ulusal
 1. Ulu, R., Gözel, N., Pembegül, Y.İ., Gürel, A., Doğukan, A., (2016). Hipotroidiye Bağlı Kas Yıkımı Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, (),62-64.
 2. Yolbaş, S., Karataş, A., Gözel, N., Koca, S.S., (2018). İlaca Bağlı Lupus. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, (),83-90.
 3. Kılınç, F., Alpağat, G., Demircan, F., Pekkolay, Z., Gözel, N., Tuzcu, A..K., (2014). Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri. Dicle Tıp Dergisi, 41(1),128-132.
 4. Koç, M., Serhatlıoğlu, İ., Gözel, N., Serhatlıoğlu, S., (2017). The Investigation of the Relationship Between Body Mass Index and Coronary Artery Calcium Index. Fırat Tıp Dergisi, 23(2),81-85.
 5. Uğur, K., Artaş, H., Balin, M., Aykut, E., Demircan, S., Orhan, B., Gözel, N., (2016). Hiperkalsemiye Neden Olan D Vitamini İntoksikasyonu: Olgu Sunumu.. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(3),139-141.
 6. Aygün, C., Gözel, N., Demirel, U., Yalnız, M., Özercan, İ.H., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Kronik Viral Hepatit B Tanısı Olan Hastalarda Serum GGT Düzeyi İle Karaciğer Fibrozu İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 15(2),74-78.
 7. Önalan, E., Gözel, N., Kara, M., Karakaya, B., Kargün, K., Dönder, E., (2015). Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sirtuin 1 Gen Expresyonu ve Gen Polimorfizminin Rolünün İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),195-198.
 8. Aygün, C., Gözel, N., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Kronik viral Hepatit B tanısı olan hastalarda Diabetes Mellitus sıklığı ve karaciğer fibrozu üzerine etkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 9(1),22-26.
 9. Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Erkalma, Ş.B., (2015). Gastroözofageal reflü hastalığının diyabetes mellituslu hastalardaki sıklığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 14(2),60-63.
 10. Çetin, f., Gözel, N., Kaya, N., Önalan, E., Gürel, A., Ulu, R., Kuloğlu, T., Dönder, E., (2015). Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Benfotiamin’in Koruyucu Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 20(1),1-7.
 11. Pembegül, Y.İ., Ulu, R., Gözel, N., Çeliker, H., Doğukan, A., Taşkapan, H., (2016). Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Mineral Kemik Bozukluğu Belirteçlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(2),77-81.
 12. Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., (2014). Unilateral Grave s Hastalığı Olgu sunumu. FIRAT TIP DERGİSİ, 19(1),46-48.
 13. Demircan, F., Gözel, N., Kılınç, F., Göya, C., (2014). Konvülsiyon ile Başvuran Fahr Sendromu Olgu Sunumu. FIRAT TIP DERGİSİ, 19(4),217-219.
 14. Kurtoğlu, Ş., Gözel, N., Atmaca, M., Karataş, A., Koca, S.S., (2016). The Levels of Depression and Anxiety Among Undergraduate Students at Firat University Faculty of Medicine. THE OFFICIAL JOURNAL OF TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE, 3(1),9-13.
 15. Ulu, R., Çeçen, E.M., Gözel, N., Doğukan, A., (2016). Diyaliz Hastasında Diyabetik Ketoasidoz: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(2),83-86.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gözel, N., Toptal, S., Özdemir, F.A., Ulu, R., Doğukan, A., Kılınç, F., Aydın, S., Dönder, E., (2018). Kronik Böbrek Yetmezliği Tanılı Hastalarda Serum Alarin Seviyelerinin Araştırılması. 1st International Health Science And Life Congress, (),-.
 2. Kılınç, F., Gözel, N., (2018). Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Boyun Çevresi Ölçümünün Antropometrik Değeri ve Önemi. 1st International Health Science And Life Congress, (),-.
 3. Karataş, A., Öz, B., Gözel, N., (2018). Sistemik Skleroziste İntersitisyel Akciğer Hastalığı ve Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon. 1st International Health Science And Life Congress, (),-.
 4. Pembegül, Y.İ., Ulu, R., Gözel, N., Taşkapan, H., Ilhan, N., Doğukan, A., (). Correlation of neutrophil gelatinase associated lipocalin NGAL with anemia in patients with secondary hyperparathyroidism. 10th International Congress of the international Society for Hemodialysis, (),-.
 5. Çakırer, M., Karataş, A., Dağlı, A.F., Tuzcu, M., Gözel, N., Şahin, K., Koca, S.S., (2017). Sorafenib ameliorates arthritis in the collagen induced arthritis experimental Model. 4. International Congress on Controversies in Rheumatology Autoimmunity, (),-.
 6. Uğur, K., Artaş, H., Balin, M., Aykut, E., Demircan, S., Orhan, B., Gözel, N., (2017). Vitamin D intoxication caused hypercalcemia: Case report. 19th European Congress of Endocrinology 2017, (),-.
 7. Gözel, N., Aksoy, A., Bayraktar, D., Can, R., (2017). Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci ve Personelinin Bazılarının Reçeteli ve Reçetesiz İlaç Kullanım Farkındalığı. 4th World Conference on Health Sciences, (),58-58.
 8. Önalan, E., Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Ulu, R., Gürel, A., Dönder, E., (2015). Manifest Osteoporosis and Bilateral Shoulder Avascular Necrosis Coexistence Due to the Long Term Glucocorticoid Use. Bridging the World of Endocrinology, (),54-.
 9. Demircan, F., Gözel, N., Denk, A., Kılınç, F., (2014). The incidence rate of hepatosteatose in virus carriers with inactive hepatitis b. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, (),-.
 10. Demircan, F., Kılınç, F., Gözel, N., Erkalma, .Ş.B., Şenateş, E., (2014). Mean platelet volume assessment in hepatitis C infection. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, (),-.
 11. Bahcecioglu, I., , A., , G.N., , Y.M., Bulut, Y., (2010). Impact of hepatitis delta virus replication on seroepidemiologic markers of chronic hepatitis b infection. EASL monothematic conference: Delta hepatitis. September 24-26,2010. Istanbul,Turkey., (),-.
 12. Ihbahcecioglu, , , C., , N., , Y., (2010). Efficiency of pegylated interferon alpha as monotherapy in chronic hepatitis delta infection. 45. annual meeting of the European Association for the Study of the liver., (),-.
 13. Aygun, C., , G.N., , D.U., , Y.M.., Bahcecioglu, I., (2010). Modifiable risk factors in chronic delta infection. EASL monothematic conference: Delta hepatitis. September 24-26,2010. Istanbul,Turkey., (),-.
 14. Koç, M., Serhatlıoğlu, İ., Gözel, N., Serhatlıoğlu, S., (). The investigation of the relationship between body mass index and coronary artery calcium index. Physiology 2016, (),-.
 15. Aksoy, A., Bayraktar, D., Gözel, N., (2017). Hipertansif Hastalarda Geleneksel ve Bitkisel Besin Takviyesi Fayda Durumları.. 1. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Kemeç, Z., Gürel, A., Demir, M., Doğukan, A., Ulu, R., Gözel, N., (2018). Diyaliz hastalarında rekombinant insan eritropoetini kullanımının mean platelet volume ile ilişkisi. 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları Kongresi, (),-.
 2. Yılmaz, M., Mirzaoğlu, Ç., Gözel, N., Erdem, K., Bilen, M.N., Çekici, Y., Seçen, Ö., Keleş, F., Uku, Ö., Eroğlu, O., Öner, P., Göktürk, O., Kayançiçek, H., (2018). Yüksek Platelet Large Cell Ratio Düzeyleri Sigara İçiciliği ile Bağlantılıdır. 1.İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 3. Gülkesen, A., Gözel, N., (2018). Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Platelet Sayısı, Kırmızı Hücre Dağılım Hacmi, Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil / Lenfosit Oranı İnflamatuar Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?. 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 4. Öz, B., Gözel, N., (2018). Romatoid Artrit’de Tedavi ve Hastalık Aktivitesinin Depresyon ve Anksiyete Üzerine Olan Etkisi. 5.Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 5. Karataş, A., Gözel, N., (2018). Behçet Hastalarının İntestinal Tutulum Açısından Retrospektif Değerlendirilmesi. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 6. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Kılınç, F., Dönder, E., Aydın, S., Koca, S.S., (). Primer ve Sekonder Raynaud Fenomeninde Serum İrisin Düzeyi. 17.Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 7. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Genç, Ş., Koca, S.S., Dönder, E., (2017). Vitamin D’nin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda Matrix Metalloproteinase 9 Ve Apoptozis Üzerine Etkileri. GAPDİAB 2017, Türkiye Diyabet Vakfı Diyabet Güz Kursu, (),10-10.
 8. Gözel, N., Karataş, A., (2017). Sistemik Lupus Eritematoz ve Sjögren Tanılı Hastalarda Platelet Sayısı, Kan Kırmızı Hücre Dağılımı, Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmindeki Değişimler. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),12-13.
 9. Gözel, N., Dalkılıç, S., (2017). Türk Toplumunda Tip 2 Diyabetes Mellitus İle Ucp2 866 G/A( Rs 659366) Gen Polimorfizm’i Arasındaki İlişki. İç Hastalıkları Akademisi, (),-.
 10. Gözel, N., Koca, S.S., (2017). Abatasept Tedavisinde Kalım Oranları Seronegatif Romatoid Artritli Hastalarda Seropozitiflerdekine Benzerdir. 1.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri, (),9-11.
 11. Yıldırım, K., Demir, M., Üçer, Ö., Tuzcu, M., Ilhan, N., Gözel, N., Doğukan, A., (2017). Ratlarda Fruktoz İle Oluşturulmuş Metabolik Sendrom Modelinde Allopurinolun Böbrek Fonksiyonları Üzerine Koruyucu Etkisi. 34. Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (),-.
 12. Yalnız, M., Gözel, N., Kuzu, n., Çolak, R., Bahçecioğlu, İ.H., (2007). Diyabetes Mellituslu Hastalarda Reflü Prevelansı. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (),23-23.
 13. Kılınç, F., , D.F., , P.Z., , Y.Y., , Y.Z., , A.E., , G.N., , T.A., (2013). Meyan kökü Likoris kullanımına bağlı hipertansiyon ve hipokalemi ile seyreden 5 vakanın değerlendirilmesi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, kongre kitabı, Antalya, 2-6 Ekim, 2013., (),-.
 14. Kılınç, F., , T.A., , B.C., , G.N., (2013). Non Klasik Konjenital Adrenal Hiperplazi tanılı ikiz kız kardeşler olgu sunumu. 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Hipofiz Sempozyumu, özet kitabı, Antalya, 15-19 Mayıs, 2013., (),-.
 15. Şahin, K., , T.M., , O.C., , Ş.N., , A.S., , G.N., , B.İ., , Ö.İ., , O., (2012). Modulatory effect of Lycopen on hepatocarcinoma induced by diethylnitrosamine in rats role of AKT MTOR pathway. X. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Hepatogastroenteroloji sempozyumu, Kongre özet kitabı, 6-8 Eylül, 2012, Elazığ., (),-.
 16. Yılmaz, A., , Y.İ., , U.R., , Ç.M., , G.N., , D.A., (2016). Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulayan bir hastada İkodekstrin hipersensitivitesi. 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Ek sayı 19,Eylül 2010., (),-.
 17. Aygün, C., , G.N., , Y.M., , B.İ., (2010). Kronik viral hepatit b ve diabetes mellitus klinik birliktelik sıklığı ve karaciğer fibrozu üzerine etkisi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, kongre kitabı, Antalya,01-04 Nisan 2010., (),-.
 18. Bahçecioğlu, İ., , G.N., , A.C., , P.O., , Y.M., (2009). Bölgemizde Delta Hepatit prevelansı ve epidemiyolojik özellikleri. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara, The Turkish Journal Of Gastroenterology ,2009,volume 20, supplement 1., (),-.
 19. Poyrazoğlu, O., , G.N., , B.İ., (2009). Hepatik fasioliazis 17 vakalık bir seri. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi,bildiri özetleri kitabı, 10-13 Haziran 2009, İzmir., (),-.
 20. Kılınç, F., Alpağat, G., Demircan, F., Pekkolay, Z., Gözel, N., Tuzcu, A.K., (2014). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji Kliniğinde Eksenatide Verilen Hastaların Klinik ve Laboratuvar Sonuçları. 50. Ulusal Diyabet Kongresi, (),-.
 21. Kılınç, F., Demircan, F., Gözel, N., Tuzcu, A.K., (2014). Akromegali Hastalarında Ambulatuar Arter Sertliği indeksinin Klinik ve Laboratuar Parametrelerle İlişkisi. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 22. Önalan, E., Gözel, N., Kara, M., Karakaya, B., Kargün, K., Dönder, E., (2015). Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sirtuin 1 Gen Expresyonu ve Gen Polimorfizminin Rolünün İncelenmesi. 51. Ulusal Diyabet Kongresi, (),-.
 23. Önalan, E., Gözel, N., Dönder, E., Karakaya, B., (2015). The investigation of the role of Neurogenin 3 gene expression and gene polymorphism on the Type 2 Diabetes Mellitus. 12. Metabolik Sendrom Sempozyumu, (),-.
 24. Gürel, A., Genç, F., Düzgün, E., Kuzucu, A.E., Gözel, N., (2015). Normal Renal Fonksiyonlu Genç Erişkinde Yüksek Doz Metformin Kullanımına Bağlı Gelişen Laktik Asidoz. 12. Metabolik Sendrom Sempozyumu, (),-.
 25. Önalan, E., Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., Ulu, R., Şener, Y.S., Dönder, E., (2015). Sigara İçmeye Bağlı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ARDS. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 26. Ulu, R., Doğukan, A., Gözel, N., Bozgeyik, Z., Pembegül, Y.İ., Gürel, A., Kemeç, Z., (2015). Nadir bir vaka Ürosepsise Bağlı Multipl Septik Embolizm. 12.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, (),-.
 27. Karataş, A., Koca, S.S., Yalnız, M., Gözel, N., (2015). Vaka sunumu Sistemik Skleroza Sekonder Pulmoner Hipertansiyon ve Koledokolitiazis Birlikteliği. Türkiye Romatoloji Derneği, İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı-2, (),-.
 28. Karataş, A., Gözel, N., Akgöl, G., Gülkesen, A., Koca, S.S., (2016). Kronik Nazal Akıntı ile Başvuran Granülomatoz Polianjiitli Bir Olgu. 6.Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 29. Karataş, A., Gözel, N., Üçer, Ö., Demir, B., Koca, S.S., (2016). Cilt Döküntüleri ile Başvuran Romatoid Artrit Tanılı bir Olgu Kaposi Sarkomu. 6.Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 30. Gözel, N., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Kemeç, Z., Önalan, E., Doğukan, A., Dönder, E., (2016). Tip 2 Diyabet Tanısı Olan Nöropatik Ağrılı Olgularda Gastroözefageal Reflü Semptomlarının Sıklığı. 52. Ulusal Diyabet Kongresi, (),-.
 31. Karataş, A., Çiçek, S., Tunç, N., Gözel, N., Koca, S.S., (2016). Romatoid Artrit ve İdiyopatik Portal Hipertansiyon Birlikteliği. 6. Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı, (),-.
 32. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Dönder, E., Uğur, K., (2016). Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit. XIII. Metabolik Sendrom Sempozyumu, (),-.
 33. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Dönder, E., Aydın, S., Koca, S.S., (). Primer Raynaud s Fenomeni ve Sistemik Sklerozis e Sekonder Raynaud s Fenomeni nde Serum Urotensin II Düzeyleri. 18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 34. Ulu, R., Gözel, N., Pembegül, Y.İ., Kemeç, Z., Aksoy, K., Doğukan, A., (2016). Diyaliz modalitelerinin kalp hızı değişkenliği üzerine olan etkisi. 18.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (),-.
 35. Öz, B., Gözel, N., (2017). Romatolojide Konsultasyon Çeşitliliği. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 36. Öz, B., Karataş, A., Ömercikoğlu, Z., Çatak, O., Gözel, N., Çur, S., Dönder, E., Koca, S.S., (2017). Rapid3 Skoru Primer Sjögren Sendromunda Hastalık Aktivitesini Tahmin Edebilir. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 37. Karataş, A., Öz, B., Gözel, N., Koca, S.S., (2017). Ankilozan Spondilitten Enteropatik Artrite: Olgu Sunumu. Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu, (),-.
 38. Uğur, K., Akal, S., Gözel, N., Artaş, H., Orhan, İ., Dönder, E., (2017). Renal hücreli karsinomun eşlik Ettiği multipl endokrin neoplazi Tip 1 vakası. 39.Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 39. Aygün, C., , G.N., , D.U., , Y.M..B.İ., (2010). Kronik hepatit b enfeksiyonu hastalarında Delta virüsü replikasyonunun HBV DNA düzeyi HBsAg HBeAg Anti HBe titreleri ile etkileşimi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, kongre kitabı, Antalya,01-04 Nisan 2010., (),-.
 40. Aygün, C., , G.N., , D.U., , Y.M..B.İ., (2010). Kronik viral hepatit b tanısı olan hastalarda serum GGT düzeyi yüksek fibrozisin göstergesi olabilir mi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, kongre kitabı, Antalya,01-04 Nisan 2010., (),-.

Projeler

 1. Kollajen ile uyarılan deneysel artrit modelinde sorafenib’xxin olası etkinliği, 20.07.2015-14.02.2017
 2. Tip 2 Diyabet Hastalığının Patogenezinde UCP2 Gen Polimorfizmlerinin Rolü, 05.02.2016-19.12.2017
 3. DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN BÖBREK DOKUSUNDA MATRİX METALLOPROTEİNASE 9 VE APOPTOZİS ÜZERİNE VİTAMİN D NİN ETKİLERİ, 23.06.2016-23.12.2016