T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. NEVZAT GÖZEL

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
+9053363212 - 2432
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Uzmanlık Alanı :
GENEL DAHİLİYE


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon +9053363212 - 2432
Eposta ,
Fax 5336321203
Web Sitesi -
Adres FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Uzmanlık Alanı GENEL DAHİLİYE
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

  Doktora Tezi;

  Kronik Delta İnfeksiyonunun Demografik Klinikopatolojik ve Serolojik Bulgularının Kronik Viral B Hepatit İnfeksiyonu ile Karşılaştırılması

Merkez Kuştepe Sağlık Ocağı, Adıyaman : 2001 Merkez 1 nolu Sağlık Ocağı, Adıyaman : 2001-2002 Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, Adıyaman : 2002-2005 Fırat Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesi İç Hastalıkları,Asistan : 2005-2010 Mecburi hizmet:Tunceli Devlet Hastanesi : 2010-2011 Özel Doğu Anadolu Hastanesi, Elazığ : 2012-2013 Özel Çağrı Diyaliz Merkezi,Elazığ : 2012-2013 Fırat Üniversitesi İç Hastalıları A.D Öğretim üyesi : 2013-Halen

Makaleler

Uluslararası
 1. Gözel, N., Melek, E., Yakar, B., Önalan, E., Gürsu, M.F., (2020). Association of Betatrophin, TNF- alpha and IL-6 with diabetic microvascular and macrovascular complications. Annals of Medical Research, 27(12),3086-3092.
 2. Kemeç, Z., Demir, M., Gürel, A., Demir, F., Akın, S., Doğukan, A., Gözel, N., Ulu, R., Koca, S.S., (2020). Associations of plateletindices with proteinuria andchronic kidney disease. JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, 48(4),1-7.
 3. Önalan, E., Gözel, N., (2020). The association between the prevalence of cigarette smokingand complications in patients with type 2 diabetes. Progress in Nutrition, 22(2),415-419.
 4. Yılmaz, M., Kayançiçek, H., Gözel, N., Kurtoğlu, E., Seçen, Ö., Öner, P., Çekici, Y., Bilen, M.N., Demirkıran, S., Uku, Ö., (2020). Is there a relationship between epicardial fat tissuethickness and Tp-Te/QT ratio in healthy individuals?. ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE, 1(5),127-139.
 5. Uğur, K., Bal, i.a., Sağmak, T.A., Gözel, N., Orhan, B., Dönder, E., Özercan, a.m., (2019). Ciprofloxacin is not a better choice in the patients with diabetes suffering urinary tract infection. Dicle tıp dergisi, 46(1),65-72.
 6. Gülkesen, A., Gözel, N., (2019). Can number of platelets, blood red cell distribution, volume of neutrophil/lymphocyte ratio and mean platelet volume in patients with systemic lupus erythematosus and sjögren be used as an inflammation marker?. Medicine Science, 8(1),106-108.
 7. Küçüksu, M., Çetinkaya, R., Özdemir, F.A., Sarıkaya, M., Sarı, F., Gözel, N., (2019). Effect of vitamin D receptor fokI gene polymorphism on chronic renal disease. Progress in Nutrition, 21(4),783-792.
 8. Gözel, N., Eyvaz, A., Özel, B.D., Doğan, Y., Sarlı, B., Öztürk, A.B., Poyrazoğlu, Ö.B., Poyrazoğlu, O.K., (2019). An imaging method for the evaluation of early atherosclerosis in inflammatory bowel disease: epicardial adipose tissue.. Progress in Nutrition, 21(4),836-842.
 9. Gözel, N., Kılınç, F., (2018). Obezite ve Metabolik Sendrom. Fırat Tıp Dergisi, 23(),18-21.
 10. Uğur, K., Aydın, S., Dönder, E., Şahin, İ., Yardım, M., Kalaycı, M., Gözel, N., Ulu, R., Dağ, M.S., Sarıkaya, M., (2018). Saliva and serum ghrelin and obestatin in irondeficiency anemia patients. LaboratoriumsMedizin-Journal of Laboratory Medicine, 42(5),183-188.
 11. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Genç, K.Ş., Koca, S.S., Dönder, E., (2018). Effects Of Vitamin D On Matrix Metalloproteinase 9 And Apoptosis In Experimental Diabetic Rat Kidney Tissue. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(5A),3766-3775.
 12. Kılınç, F., Pekkolay, Z., Demircan, F., Gözel, N., Tuzcu, A.K., (2018). Association of clinical and laboratory parameters with ambulatory arterial stiffness index in acromegaly patients. Pakistan Journal of Medical Sciences, 34(1),37-42.
 13. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Özdemir, F.A., Aydın, S., Koca, S.S., (2018). Plasma Irisin And Heat Shock Protein 70 Levels In Primary Raynaud’s Phenomenon And Systemic Sclerosis. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(5),3180-3184.
 14. Kılınç, F., Gözel, N., (2018). Obezite ve Genetik. Fırat Tıp Dergisi, 23(),9-13.
 15. Aksoy, A., Gözel, N., Bulut, A.F., Küçüksu, M., Özdemir, F.A., (2018). Vitamin A and E levels in patients with chronic Kidney disease. Fresenius Environmental Bulettin, 27(10),7072-7078.
 16. Yolbaş, S., Gözel, N., Dağlı, M.N., Koca, S.S., Dönder, E., (2017). Carotid artery stiffness in Behcet’s disease. European Journal of Rheumatology, (4),122-126.
 17. Pembegul, .y.I., Ulu, R., Gözel, N., Taskapan, H., Ilhan, N., Doğukan, A., (2017). Neutrophil gelatinase-associated lipocalin reflects the severity of anemia without iron deficiency and secondary hyperparathyroidism in hemodialysis patients. North Clin Istanb, (1),36-42.
 18. Ulu, R., Arslan, Ö., Doğukan, A., Gözel, N., Tuzcu, M., Gençoğlu, H., Pembegül, Y.İ., Özercan, İ.H., Ilhan, N., Şahin, K., (2016). Effects of curcumin on anion cation transporters and multidrug response proteins in cisplatin induced nephrotoxicity. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 9(10),19623-19633.
 19. Demircan, F., Kılınç, F., Gözel, N., Göya, C., (2013). The Importance of Microscopic Polyangiitis in Differential Diagnosis of Hemoptysis. Acta Medica Anatolia, 1(1),31-33.
 20. Demircan, F., Ulu, R., Gürel, A., Gözel, N., Küçükkırım, B., Demirtunç, R., (2014). Comparison of Serum Uric Acid Level and Coronary Artery Calcium Score. Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 2(4B),1278-1281.
 21. Önalan, E., Gözel, N., Dönder, E., Karakaya, B., (2015). The investigation of the role of Neurogenin 3 gene expression and genepolymorphism on the Type 2 Diabetes Mellitus. Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 3(9C),3316-3320.
 22. Gözel, N., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Kemeç, Z., Önalan, E., Doğukan, A., Uğur, K., Karataş, A., Dönder, E., (2016). The Frequency of Gastroesophageal Reflux Symptoms in Patients with Type 2 Diabetic Neuropathic Pain. Sch. J. App. Med, 4(5F),1837-1841.
Ulusal
 1. Ulu, R., Gözel, N., Pembegül, Y.İ., Gürel, A., Doğukan, A., (2016). Hipotroidiye Bağlı Kas Yıkımı Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, (),62-64.
 2. Yolbaş, S., Karataş, A., Gözel, N., Koca, S.S., (2018). İlaca Bağlı Lupus. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, (),83-90.
 3. Kılınç, F., Alpağat, G., Demircan, F., Pekkolay, Z., Gözel, N., Tuzcu, A..K., (2014). Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri. Dicle Tıp Dergisi, 41(1),128-132.
 4. Koç, M., Serhatlıoğlu, İ., Gözel, N., Serhatlıoğlu, S., (2017). The Investigation of the Relationship Between Body Mass Index and Coronary Artery Calcium Index. Fırat Tıp Dergisi, 23(2),81-85.
 5. Uğur, K., Artaş, H., Balin, M., Aykut, E., Demircan, S., Orhan, B., Gözel, N., (2016). Hiperkalsemiye Neden Olan D Vitamini İntoksikasyonu: Olgu Sunumu.. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(3),139-141.
 6. Aygün, C., Gözel, N., Demirel, U., Yalnız, M., Özercan, İ.H., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Kronik Viral Hepatit B Tanısı Olan Hastalarda Serum GGT Düzeyi İle Karaciğer Fibrozu İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 15(2),74-78.
 7. Önalan, E., Gözel, N., Kara, M., Karakaya, B., Kargün, K., Dönder, E., (2015). Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sirtuin 1 Gen Expresyonu ve Gen Polimorfizminin Rolünün İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),195-198.
 8. Aygün, C., Gözel, N., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Kronik viral Hepatit B tanısı olan hastalarda Diabetes Mellitus sıklığı ve karaciğer fibrozu üzerine etkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 9(1),22-26.
 9. Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Erkalma, Ş.B., (2015). Gastroözofageal reflü hastalığının diyabetes mellituslu hastalardaki sıklığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 14(2),60-63.
 10. Çetin, f., Gözel, N., Kaya, N., Önalan, E., Gürel, A., Ulu, R., Kuloğlu, T., Dönder, E., (2015). Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Benfotiamin’in Koruyucu Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 20(1),1-7.
 11. Pembegül, Y.İ., Ulu, R., Gözel, N., Çeliker, H., Doğukan, A., Taşkapan, H., (2016). Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Mineral Kemik Bozukluğu Belirteçlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(2),77-81.
 12. Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., (2014). Unilateral Grave s Hastalığı Olgu sunumu. FIRAT TIP DERGİSİ, 19(1),46-48.
 13. Demircan, F., Gözel, N., Kılınç, F., Göya, C., (2014). Konvülsiyon ile Başvuran Fahr Sendromu Olgu Sunumu. FIRAT TIP DERGİSİ, 19(4),217-219.
 14. Kurtoğlu, Ş., Gözel, N., Atmaca, M., Karataş, A., Koca, S.S., (2016). The Levels of Depression and Anxiety Among Undergraduate Students at Firat University Faculty of Medicine. THE OFFICIAL JOURNAL OF TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE, 3(1),9-13.
 15. Ulu, R., Çeçen, E.M., Gözel, N., Doğukan, A., (2016). Diyaliz Hastasında Diyabetik Ketoasidoz: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(2),83-86.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tuncer, K.K., Kılınç, F., Gözel, N., Oğuzöncül, A.F., (2020). The Effect of Covid-19 Knowledge and Fear Level on Taking Measure of Diabetes Patients. 3th International Congress of Human Studies (ICHUS2020), (),116-116.
 2. Çimen, A., Gözel, N., Kılınç, F., (2020). TİP 2 DİYABETES MELLİTUS’LU HASTALARDA HASTA EĞİTİMİ İLE GLİSEMİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ. 3rd International Health Science and Life Congress, (),175-175.
 3. Taşar, Y.T., Gözel, N., Yıldırım, Y.S.S., Kılınç, F., Susaman, N., (2019). Serum B12 Vitamin Levels in Diabetic PatientsDiagnosed with BPPV. 22nd Rhinocamp Meeting Proceedings, (),112-114.
 4. Gözel, N., Kılınç, F., (2020). YENİ TANI ALMIŞ TİP 2 DİYABETES MELLİTUS’LU HASTALARDAMETFORMİN TEDAVİSİ SONRASI TÜKÜRÜK VE PLAZMA ASPROSİNDÜZEYLERİ DEĞİŞİYOR MU?. 3rd International Health Science and Life Congress, (),174-174.
 5. Gözel, N., Melek, E., (2019). Serum betatrophin düzeyleri diyabetik hastalarda mikrovasküler komplikasyonların özellikle de retinopati’nin bir belirteci olabilir mi?. 2nd International Health Sciences and Life Congress, (),24-32.
 6. Gözel, N., Kılınç, F., (2019). SERUM BETATROPHİN DÜZEYLERİ DİYABETİKHASTALARDA MAKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARINBİR BELİRTECİ OLABİLİR Mİ?. 1.Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, (),150-158.
 7. Gözel, N., Karataş, A., (2019). SERUM SKLEROSTİN DÜZEYLERİ SKLERODERMA TANILIHASTALARDA DEĞİŞİYOR MU?. 1. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, (),661-668.
 8. Kılınç, F., Gözel, N., (2019). Morbid Obez Hastalarda Hipotalamo-Hipofizer-Adrenal Aksın Değerlendirilmesi. 2nd International Health Sciences and Life Congress, (),-.
 9. Karataş, A., Gözel, N., (2019). İnflamatuar Miyozitte İmmünsupresif Tedavi Seçeneği Ve Akciğer Tutulumu İle Kreatin Kinaz Düzeyi Arasındaki İlişki. 2nd International Health Sciences and Life Congress, (),-.
 10. Gözel, N., Toptal, S., Özdemir, F.A., Ulu, R., Doğukan, A., Kılınç, F., Aydın, S., Dönder, E., (2018). Kronik Böbrek Yetmezliği Tanılı Hastalarda Serum Alarin Seviyelerinin Araştırılması. 1st International Health Science And Life Congress, (),-.
 11. Kılınç, F., Gözel, N., (2018). Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Boyun Çevresi Ölçümünün Antropometrik Değeri ve Önemi. 1st International Health Science And Life Congress, (),-.
 12. Karataş, A., Öz, B., Gözel, N., (2018). Sistemik Skleroziste İntersitisyel Akciğer Hastalığı ve Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon. 1st International Health Science And Life Congress, (),-.
 13. Pembegül, Y.İ., Ulu, R., Gözel, N., Taşkapan, H., Ilhan, N., Doğukan, A., (). Correlation of neutrophil gelatinase associated lipocalin NGAL with anemia in patients with secondary hyperparathyroidism. 10th International Congress of the international Society for Hemodialysis, (),-.
 14. Çakırer, M., Karataş, A., Dağlı, A.F., Tuzcu, M., Gözel, N., Şahin, K., Koca, S.S., (2017). Sorafenib ameliorates arthritis in the collagen induced arthritis experimental Model. 4. International Congress on Controversies in Rheumatology Autoimmunity, (),-.
 15. Uğur, K., Artaş, H., Balin, M., Aykut, E., Demircan, S., Orhan, B., Gözel, N., (2017). Vitamin D intoxication caused hypercalcemia: Case report. 19th European Congress of Endocrinology 2017, (),-.
 16. Gözel, N., Aksoy, A., Bayraktar, D., Can, R., (2017). Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci ve Personelinin Bazılarının Reçeteli ve Reçetesiz İlaç Kullanım Farkındalığı. 4th World Conference on Health Sciences, (),58-58.
 17. Önalan, E., Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Ulu, R., Gürel, A., Dönder, E., (2015). Manifest Osteoporosis and Bilateral Shoulder Avascular Necrosis Coexistence Due to the Long Term Glucocorticoid Use. Bridging the World of Endocrinology, (),54-.
 18. Demircan, F., Gözel, N., Denk, A., Kılınç, F., (2014). The incidence rate of hepatosteatose in virus carriers with inactive hepatitis b. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, (),-.
 19. Demircan, F., Kılınç, F., Gözel, N., Erkalma, .Ş.B., Şenateş, E., (2014). Mean platelet volume assessment in hepatitis C infection. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, (),-.
 20. Bahcecioglu, I., , A., , G.N., , Y.M., Bulut, Y., (2010). Impact of hepatitis delta virus replication on seroepidemiologic markers of chronic hepatitis b infection. EASL monothematic conference: Delta hepatitis. September 24-26,2010. Istanbul,Turkey., (),-.
 21. Ihbahcecioglu, , , C., , N., , Y., (2010). Efficiency of pegylated interferon alpha as monotherapy in chronic hepatitis delta infection. 45. annual meeting of the European Association for the Study of the liver., (),-.
 22. Aygun, C., , G.N., , D.U., , Y.M.., Bahcecioglu, I., (2010). Modifiable risk factors in chronic delta infection. EASL monothematic conference: Delta hepatitis. September 24-26,2010. Istanbul,Turkey., (),-.
 23. Koç, M., Serhatlıoğlu, İ., Gözel, N., Serhatlıoğlu, S., (). The investigation of the relationship between body mass index and coronary artery calcium index. Physiology 2016, (),-.
 24. Aksoy, A., Bayraktar, D., Gözel, N., (2017). Hipertansif Hastalarda Geleneksel ve Bitkisel Besin Takviyesi Fayda Durumları.. 1. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Gözel, N., Melek, E., Özdemir, F.A., Kılınç, F., Gürsu, M.F., (2019). Komplikasyonlu ve komplikasyonsuz tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda betatrophin düzeylerinin araştırılması. 41.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 2. Akar, Z.A., Gözel, N., (2019). Pnömotoraks ile komplike romatoid nodül öyküsü. Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu, 11(1),78-78.
 3. Gözel, N., (2020). STATİNLE İLİŞKİLİ OTOİMMUN MİYOPATİ VE RABDOMİYOLİZ. 7. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, (),31-32.
 4. Gözel, N., Oral, K., Aydın, S., Kılınç, F., (2020). Metformin Tedavisi Alan Yeni Tanı Tip 2 Diyabetes Mellitus’luHastaların Tükürük Ve Plazma Ürotensin-2 DüzeylerininAraştırılması. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),63-63.
 5. Gözel, N., (2019). İç Hastalıkları Asistanlarının Romatoloji Tedavi Yöntemleri İle İlgili Farkındalık Düzeyleri. 6. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, (),27-28.
 6. Gözel, N., (2019). Hiperkolesterolemi Tedavisinde PCSK-9 İnhibitörleri. 1.Klinik Endokrinoloji ve Dyabet Kongresi, (),-.
 7. Önalan, E., Doğan, Y., Önalan, E., Gözel, N., Buran, İ., Dönder, E., (2019). Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serum Elabela Düzeyleri Diyabetik Nefropatinin Bir Belirteci Olabilir Mİ?. 21. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),220-220.
 8. Önalan, E., Gözel, N., (2019). TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA SİGARA KULLANIMI PREVELANSI VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. 21. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),163-164.
 9. Gözel, N., (2019). DİSLİPİDEMİ VE PCSK-9. 2. İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 10. Kılınç, F., Öz, B., Gözel, N., Uğur, K., Karataş, A., (2019). Kreatin Kinaz Yüksekliği ile Hospitalize Edilen Travmaya Bağlı Panhipoptiutarizm Olgusu. 41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 11. Kemeç, Z., Gürel, A., Demir, M., Doğukan, A., Ulu, R., Gözel, N., (2018). Diyaliz hastalarında rekombinant insan eritropoetini kullanımının mean platelet volume ile ilişkisi. 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları Kongresi, (),-.
 12. Yılmaz, M., Mirzaoğlu, Ç., Gözel, N., Erdem, K., Bilen, M.N., Çekici, Y., Seçen, Ö., Keleş, F., Uku, Ö., Eroğlu, O., Öner, P., Göktürk, O., Kayançiçek, H., (2018). Yüksek Platelet Large Cell Ratio Düzeyleri Sigara İçiciliği ile Bağlantılıdır. 1.İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 13. Gülkesen, A., Gözel, N., (2018). Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Platelet Sayısı, Kırmızı Hücre Dağılım Hacmi, Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil / Lenfosit Oranı İnflamatuar Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?. 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 14. Öz, B., Gözel, N., (2018). Romatoid Artrit’de Tedavi ve Hastalık Aktivitesinin Depresyon ve Anksiyete Üzerine Olan Etkisi. 5.Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 15. Karataş, A., Gözel, N., (2018). Behçet Hastalarının İntestinal Tutulum Açısından Retrospektif Değerlendirilmesi. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 16. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Kılınç, F., Dönder, E., Aydın, S., Koca, S.S., (). Primer ve Sekonder Raynaud Fenomeninde Serum İrisin Düzeyi. 17.Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 17. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Genç, Ş., Koca, S.S., Dönder, E., (2017). Vitamin D’nin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda Matrix Metalloproteinase 9 Ve Apoptozis Üzerine Etkileri. GAPDİAB 2017, Türkiye Diyabet Vakfı Diyabet Güz Kursu, (),10-10.
 18. Gözel, N., Karataş, A., (2017). Sistemik Lupus Eritematoz ve Sjögren Tanılı Hastalarda Platelet Sayısı, Kan Kırmızı Hücre Dağılımı, Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmindeki Değişimler. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),12-13.
 19. Gözel, N., Dalkılıç, S., (2017). Türk Toplumunda Tip 2 Diyabetes Mellitus İle Ucp2 866 G/A( Rs 659366) Gen Polimorfizm’i Arasındaki İlişki. İç Hastalıkları Akademisi, (),-.
 20. Gözel, N., Koca, S.S., (2017). Abatasept Tedavisinde Kalım Oranları Seronegatif Romatoid Artritli Hastalarda Seropozitiflerdekine Benzerdir. 1.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri, (),9-11.
 21. Yıldırım, K., Demir, M., Üçer, Ö., Tuzcu, M., Ilhan, N., Gözel, N., Doğukan, A., (2017). Ratlarda Fruktoz İle Oluşturulmuş Metabolik Sendrom Modelinde Allopurinolun Böbrek Fonksiyonları Üzerine Koruyucu Etkisi. 34. Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (),-.
 22. Yalnız, M., Gözel, N., Kuzu, n., Çolak, R., Bahçecioğlu, İ.H., (2007). Diyabetes Mellituslu Hastalarda Reflü Prevelansı. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (),23-23.
 23. Kılınç, F., , D.F., , P.Z., , Y.Y., , Y.Z., , A.E., , G.N., , T.A., (2013). Meyan kökü Likoris kullanımına bağlı hipertansiyon ve hipokalemi ile seyreden 5 vakanın değerlendirilmesi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, kongre kitabı, Antalya, 2-6 Ekim, 2013., (),-.
 24. Kılınç, F., , T.A., , B.C., , G.N., (2013). Non Klasik Konjenital Adrenal Hiperplazi tanılı ikiz kız kardeşler olgu sunumu. 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Hipofiz Sempozyumu, özet kitabı, Antalya, 15-19 Mayıs, 2013., (),-.
 25. Şahin, K., , T.M., , O.C., , Ş.N., , A.S., , G.N., , B.İ., , Ö.İ., , O., (2012). Modulatory effect of Lycopen on hepatocarcinoma induced by diethylnitrosamine in rats role of AKT MTOR pathway. X. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Hepatogastroenteroloji sempozyumu, Kongre özet kitabı, 6-8 Eylül, 2012, Elazığ., (),-.
 26. Yılmaz, A., , Y.İ., , U.R., , Ç.M., , G.N., , D.A., (2016). Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulayan bir hastada İkodekstrin hipersensitivitesi. 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Ek sayı 19,Eylül 2010., (),-.
 27. Aygün, C., , G.N., , Y.M., , B.İ., (2010). Kronik viral hepatit b ve diabetes mellitus klinik birliktelik sıklığı ve karaciğer fibrozu üzerine etkisi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, kongre kitabı, Antalya,01-04 Nisan 2010., (),-.
 28. Bahçecioğlu, İ., , G.N., , A.C., , P.O., , Y.M., (2009). Bölgemizde Delta Hepatit prevelansı ve epidemiyolojik özellikleri. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara, The Turkish Journal Of Gastroenterology ,2009,volume 20, supplement 1., (),-.
 29. Poyrazoğlu, O., , G.N., , B.İ., (2009). Hepatik fasioliazis 17 vakalık bir seri. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi,bildiri özetleri kitabı, 10-13 Haziran 2009, İzmir., (),-.
 30. Kılınç, F., Alpağat, G., Demircan, F., Pekkolay, Z., Gözel, N., Tuzcu, A.K., (2014). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji Kliniğinde Eksenatide Verilen Hastaların Klinik ve Laboratuvar Sonuçları. 50. Ulusal Diyabet Kongresi, (),-.
 31. Kılınç, F., Demircan, F., Gözel, N., Tuzcu, A.K., (2014). Akromegali Hastalarında Ambulatuar Arter Sertliği indeksinin Klinik ve Laboratuar Parametrelerle İlişkisi. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 32. Önalan, E., Gözel, N., Kara, M., Karakaya, B., Kargün, K., Dönder, E., (2015). Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sirtuin 1 Gen Expresyonu ve Gen Polimorfizminin Rolünün İncelenmesi. 51. Ulusal Diyabet Kongresi, (),-.
 33. Önalan, E., Gözel, N., Dönder, E., Karakaya, B., (2015). The investigation of the role of Neurogenin 3 gene expression and gene polymorphism on the Type 2 Diabetes Mellitus. 12. Metabolik Sendrom Sempozyumu, (),-.
 34. Gürel, A., Genç, F., Düzgün, E., Kuzucu, A.E., Gözel, N., (2015). Normal Renal Fonksiyonlu Genç Erişkinde Yüksek Doz Metformin Kullanımına Bağlı Gelişen Laktik Asidoz. 12. Metabolik Sendrom Sempozyumu, (),-.
 35. Önalan, E., Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., Ulu, R., Şener, Y.S., Dönder, E., (2015). Sigara İçmeye Bağlı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ARDS. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 36. Ulu, R., Doğukan, A., Gözel, N., Bozgeyik, Z., Pembegül, Y.İ., Gürel, A., Kemeç, Z., (2015). Nadir bir vaka Ürosepsise Bağlı Multipl Septik Embolizm. 12.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, (),-.
 37. Karataş, A., Koca, S.S., Yalnız, M., Gözel, N., (2015). Vaka sunumu Sistemik Skleroza Sekonder Pulmoner Hipertansiyon ve Koledokolitiazis Birlikteliği. Türkiye Romatoloji Derneği, İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı-2, (),-.
 38. Karataş, A., Gözel, N., Akgöl, G., Gülkesen, A., Koca, S.S., (2016). Kronik Nazal Akıntı ile Başvuran Granülomatoz Polianjiitli Bir Olgu. 6.Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 39. Karataş, A., Gözel, N., Üçer, Ö., Demir, B., Koca, S.S., (2016). Cilt Döküntüleri ile Başvuran Romatoid Artrit Tanılı bir Olgu Kaposi Sarkomu. 6.Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 40. Gözel, N., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Kemeç, Z., Önalan, E., Doğukan, A., Dönder, E., (2016). Tip 2 Diyabet Tanısı Olan Nöropatik Ağrılı Olgularda Gastroözefageal Reflü Semptomlarının Sıklığı. 52. Ulusal Diyabet Kongresi, (),-.
 41. Karataş, A., Çiçek, S., Tunç, N., Gözel, N., Koca, S.S., (2016). Romatoid Artrit ve İdiyopatik Portal Hipertansiyon Birlikteliği. 6. Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı, (),-.
 42. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Dönder, E., Uğur, K., (2016). Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit. XIII. Metabolik Sendrom Sempozyumu, (),-.
 43. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Dönder, E., Aydın, S., Koca, S.S., (). Primer Raynaud s Fenomeni ve Sistemik Sklerozis e Sekonder Raynaud s Fenomeni nde Serum Urotensin II Düzeyleri. 18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 44. Ulu, R., Gözel, N., Pembegül, Y.İ., Kemeç, Z., Aksoy, K., Doğukan, A., (2016). Diyaliz modalitelerinin kalp hızı değişkenliği üzerine olan etkisi. 18.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (),-.
 45. Öz, B., Gözel, N., (2017). Romatolojide Konsultasyon Çeşitliliği. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 46. Öz, B., Karataş, A., Ömercikoğlu, Z., Çatak, O., Gözel, N., Çur, S., Dönder, E., Koca, S.S., (2017). Rapid3 Skoru Primer Sjögren Sendromunda Hastalık Aktivitesini Tahmin Edebilir. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 47. Karataş, A., Öz, B., Gözel, N., Koca, S.S., (2017). Ankilozan Spondilitten Enteropatik Artrite: Olgu Sunumu. Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu, (),-.
 48. Uğur, K., Akal, S., Gözel, N., Artaş, H., Orhan, İ., Dönder, E., (2017). Renal hücreli karsinomun eşlik Ettiği multipl endokrin neoplazi Tip 1 vakası. 39.Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 49. Aygün, C., , G.N., , D.U., , Y.M..B.İ., (2010). Kronik hepatit b enfeksiyonu hastalarında Delta virüsü replikasyonunun HBV DNA düzeyi HBsAg HBeAg Anti HBe titreleri ile etkileşimi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, kongre kitabı, Antalya,01-04 Nisan 2010., (),-.
 50. Aygün, C., , G.N., , D.U., , Y.M..B.İ., (2010). Kronik viral hepatit b tanısı olan hastalarda serum GGT düzeyi yüksek fibrozisin göstergesi olabilir mi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, kongre kitabı, Antalya,01-04 Nisan 2010., (),-.

Projeler

 1. Kollajen ile uyarılan deneysel artrit modelinde sorafenib’xxin olası etkinliği, 20.07.2015-14.02.2017
 2. Tip 2 Diyabet Hastalığının Patogenezinde UCP2 Gen Polimorfizmlerinin Rolü, 05.02.2016-19.12.2017
 3. DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN BÖBREK DOKUSUNDA MATRİX METALLOPROTEİNASE 9 VE APOPTOZİS ÜZERİNE VİTAMİN D NİN ETKİLERİ, 23.06.2016-23.12.2016