T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Gömleksiz, M.N., Pullu, E.K., , Eğitime Adanmış Yarım Asır Prof. Dr. Tayip DUMAN’a Armağan, Pegem Akademi, 2020, 812, 978-625-7228-58-9.
 2. Gömleksiz, M.N., , Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama, Akış Yayıncılık, 2006, , .
 3. Gömleksiz, M.N., , Öğretmenlik Mesleği, Üniversite Kitabevi, 2002, , .
 4. Gömleksiz, M.N., , Öğretimde Planlama Uygulama ve Değerlendirme, Üniversite Kitabevi, 2002, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Gömleksiz, M.N., Koç, D.H., (2019). EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) DERS WEB SİTESİNE İLİŞKİNMATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, 14(3),431-446.
 2. Gömleksiz, M.N., Koç, D.H., (2019). Prospective Elementary Mathematics and Prospective Classoom Teachers’ Beliefs Towards Mathematics. International Online Journal of Educational Sciences, 11(5),1-17.
 3. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Murat, A., (2017). Pedagojik Formasyon Kursuna Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Educational Sciences, 4(2),-.
 4. Gömleksiz, M.N., (2004). Use of Education Technology in English Classes. Turkish Online Journal of Educational Sciences (TOJET), 3(2),71-77.
 5. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2015). Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Beklentileri ve Önerileri. Researcher:Social Science Studies, 3(5),-.
 6. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(),76-88.
 7. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (2007). Yeni Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1),42-94.
 8. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (2006). Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(47),393-421.
 9. Gömleksiz, M.N., (2005). Yeni İlköğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2),339-384.
 10. Gömleksiz, M.N., Mercin, L., Bulut, İ., Atan, U., (2006). Okul Deneyimi II Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Eğitim Araştırmaları, 23(),148-158.
 11. Gömleksiz, M.N., (2005). Oyun ile İngilizce Öğretiminin Uygulanması ve Öğrenci Başarısına Etkisi Elazığ Özel Bilgem İlköğretim Okulu Örneği. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(),179-195.
 12. Gömleksiz, M.N., (2007). Yeni İlköğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi An Evaluation of Teachers Perceptions of the New Primary School Curriculum in terms of Some Variables. Eğitim Araştırmaları - Eurasian Journal of Educational Research, 27(),69-82.
 13. Gömleksiz, M.N., (2010). An evaluation of students attitudes toward English language learning in terms of several variables. Journal of Social and Behavioral Sciences-Procedia, 9(),913-918.
 14. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2011). SELF EFFICACY PERCEPTION LEVELS OF PROSPECTIVETEACHERS ENROLLED AT PEDAGOGICAL FORMATION COURSETOWARD WEB PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (),-.
 15. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2015). Ortaokullarda Sosyal Kulüp Etkinlikleri Kapsamında Yapılan Toplum Hizmeti Çalışmalarına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri. Turkis Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3),495-512.
 16. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (2006). Fen Bilgisi Dersine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Diyarbakır İli Örneği. Eğitim Araştırmaları, 23(),106-116.
 17. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Biçer, S., (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri Fırat Üniversitesi Örneği. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(2),479-500.
 18. Gömleksiz, M.N., Erten, P., (2010). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Uygulanan Modüler Öğretim Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Elazığ İli Örneği. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3),1037-1055.
 19. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Biçer, S., Yetkiner, A., (2010). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklarla Öğretmen Adaylarının Yaşayabilecekleri Zorluklara İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy Qualitative Studies, 5(3),12-23.
 20. Gömleksiz, M.N., Erten, P., (2010). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Modüler Öğretim Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4),2104-2122.
 21. Gömleksiz, M.N., Sinan, A.T., Demir, S., (2010). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Proje ve Performans Görevlerinin Gerçekleştirilme Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3),1320-1349.
 22. Gömleksiz, M.N., Sinan, A.T., Demir, S., (2010). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Öğrenme Alanının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4),1135-1173.
 23. Gömleksiz, M.N., (2007). An Evaluation of Engineering Students Perceptions towards the English Language Teaching Learning Environment at Engineering Faculties in Turkey The Case of Fırat Atatürk İnönü and Dicle Universities. World Transactions on Engineering and Technology Education, 6(1),91-96.
 24. Gömleksiz, M.N., Öner, Ü., Bozpolat, E., (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerini Yürütmelerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 10(3),872-893.
 25. Gömleksiz, M.N., Öner, Ü., (2011). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1),119-138.
 26. Gömleksiz, M.N., Yıldırım, F., Yetkiner, A., (2011). Hayat Bilgisi Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1),823-840.
 27. Gömleksiz, M.N., Elif, C., Kılınç, H.H., (2011). Birleştirilmiş Sınıflarda Etkinliklerin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2),1821-1835.
 28. Gömleksiz, M.N., Koç, A., (2011). Bilgisayar Kullanımı Öğretiminde Akran Değerlendirme. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1),148-154.
 29. Gömleksiz, M.N., Cüro, E., (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1),95-134.
 30. Gömleksiz, M.N., Elaldı, Ş., (2011). Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2),443-454.
 31. Gömleksiz, M.N., Elaldı, Ş., (2011). Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3),233-257.
 32. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2011). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgisi Öz Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4),593-620.
 33. Gömleksiz, M.N., (2012). Elementary School Students Perceptions of the New Science and Technology Curriculum by Gender. Journal of Educational Technology & Society, 15(1),116-126.
 34. Gömleksiz, M.N., Biçer, s., (2012). Fen ve Teknoloji Dersinde Basamaklı Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Kalıcılığa ve Tutumlarına Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(2),1657-1683.
 35. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2012). Eğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal Öğrenme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1),495-513.
 36. Gömleksiz, M.N., Özkaya, Ö.M., (2012). Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrencilerinin İngilizce Konuşma Dersinin Etkililiğine İlişkin Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2),495-513.
 37. Gömleksiz, M.N., Cüro, e., (2012). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Tutum ve Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3),1229-1257.
 38. Gömleksiz, M.N., (2012). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri ve Bu Etkinliklerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4),337-366.
 39. Gömleksiz, M.N., Bozpolat, E., (2012). İlköğretimde Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks, 4(3),95-114.
 40. Gömleksiz, M.N., Demiralp, d., (2012). Öğretmen Adaylarının Öz Düzenleyici Öğrenme Becerilerine İlişkin Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3),777-795.
 41. Gömleksiz, M.N., Erten, p., (2013). Öğretmen Adaylarının Webe Özgü Özyeterlik Algıları. İlköğretim Online, 12(2),479-497.
 42. Gömleksiz, M.N., (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3),197-211.
 43. Gömleksiz, M.N., Serhatlıoğlu, B., (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7),201-221.
 44. Gömleksiz, M.N., (2013). Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8),650-664.
 45. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2013). Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Destekli Zihin Haritası Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3),403-426.
 46. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Bozpolat, E., (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri. Karadeniz, 5(18),71-87.
 47. Gömleksiz, M.N., Bozpolat, E., (2013). Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7),457-472.
 48. Gömleksiz, M.N., Duman, B., (2013). Medya Okuryazarlığı Dersi Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9),265-278.
 49. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2013). Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Kazanımları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12),555-568.
 50. Gömleksiz, M.N., Serhatlıoğlu, B., (2013). Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3),99-127.
Ulusal
 1. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (2006). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2),173-192.
 2. Gömleksiz, M.N., Sertdemir, D.O., (2005). İngilizce'de Relative Clause Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim ile Geleneksel Yöntemin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2),163-179.
 3. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Değerlendirilmesi Fırat Üniversitesi Örneği. Milli Eğitim, 178(),44-64.
 4. Gömleksiz, M.N., (2003). İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1),215-225.
 5. Gömleksiz, M.N., (2002). Üniversitelerde Yürütülen Yabancı Dil Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmes. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1),143-158.
 6. Çelik, V., Gömleksiz, M.N., (2000). A Critical Examination of Globalization and its Effects on Education. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2),133-144.
 7. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). İlköğretim 5 Sınıf Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Girişimcilik ve İletişim Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi Diyarbakır İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(),391-408.
 8. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Araştırma İletişim ve Türkçeyi Doğru Etkili ve Güzel Kullanma Becerilerinin Kazandırmadaki Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri Diyarbakır İli Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2),135-162.
 9. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). İlköğretim 5 Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Problem Çözme ve Karar Verme Becerilerini Kazandırmadaki Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3),51-63.
 10. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel İlke ve Yaklaşımlar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(2),60-66.
 11. Gömleksiz, M.N., (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Y.Y.Ü Eğitim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1),-.
 12. Gömleksiz, M.N., (2004). Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 14(2),185-195.
 13. Gömleksiz, M.N., (2001). The Effects of Age and Motivation Factors on Second Language Acquisition. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2),217-224.
 14. Gömleksiz, M.N., (1999). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1),79-100.
 15. Gömleksiz, M.N., Cüro, E., (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Toplumsal İhtiyaçları Karşılama Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri Diyarbakır İli Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 190(),145-166.
 16. Gömleksiz, M.N., Çetintaş, S., (2011). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Fırat Dicle 7 Aralık Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(),1-14.
 17. Gömleksiz, M.N., (2000). Yabanct Dil Öğretiminde Kul antlan Yöntemler ve YöntemSorunu. Fırat. ün. ilahiyat Fakültesi Dergisi, (5),-.
 18. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bir Değer Olarak Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24),79-100.
 19. Gömleksiz, M.N., (2002). Modüler Öğretime İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2),275-285.
 20. Gömleksiz, M.N., (2002). İngilizce Öğretiminde Bireysel Yaklaşım Modüler Öğretim Ortam ve Materyallerinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2),401-424.
 21. Gömleksiz, M.N., (2003). İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine İlişkin Kaygıları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1(3),71-81.
 22. Gömleksiz, M.N., (2004). Üniversiteye Hazırlık Dershanelerine Giden Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Etkinlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(8),13-32.
 23. Gömleksiz, M.N., (2004). İngilizce Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi Vali Tevfik Gür ilköğretim Okulu Örneği. Milli Eğitim, (166),183-200.
 24. Gömleksiz, M.N., (2006). Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2),106-122.
 25. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (2007). Yeni Hayat Bilgisi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 173(),65-88.
 26. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (2007). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 175(),161-184.
 27. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (2008). Yeni İlköğretim Programının Uygulandığı Eğitim Ortamına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Eğitim, 49(),79-100.
 28. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlik Algıları. Çağdaş Eğitim, 379(),15-23.
 29. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi Diyarbakır İli Örneği. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), 8(1),39-49.
 30. Gömleksiz, M.N., Erten, P., (2010). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Modüler Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler Nitel Bir Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1),174-198.
 31. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Serhatlıoğlu, B., (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Materyal Hazırlama İlkelerini Kazandırmadaki Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Esosder, 9(32),1-16.
 32. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Biçer, S., (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersini Yürütmeye Yönelik Özyeterlikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2),21-30.
 33. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Elif, C., (2010). İlköğretimde Demokrasi Eğitimine Bir Örnek Okul Öğrenci Meclisleri Elazığ İli Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2),123-146.
 34. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarını Tanıma Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), 9(1),21-27.
 35. Gömleksiz, M.N., Koç, A., (2010). Bilgisayar Okuryazarlığı Becerisi Ediniminde E Portfolyo Sürecinin Öğrenen Performansına ve Tutumlarına Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2),75-96.
 36. Gömleksiz, M.N., Cüro, E., (2010). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Öğrencileri Toplumsal Yaşama Hazırlamada Etkililik Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri Diyarbakır İli Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1),247-274.
 37. Gömleksiz, M.N., Sinan, A.T., Demir, S., (2011). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı ndaki Okuma Öğrenme Alanına İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1),169-196.
 38. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., Cüro, E., (2011). Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Öğrenme Sorumluluğunu Geliştirmeye Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(4),119-141.
 39. Gömleksiz, M.N., Cüro, E., (2011). Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Bağlamında Okul Öğrenci Meclisleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40),61-79.
 40. Gömleksiz, M.N., Bozpolat, E., (2012). İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2),23-40.
 41. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2012). Web Tasarımı Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1),101-116.
 42. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2012). Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(6),116-125.
 43. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2012). Küreselleşmenin Eğitim Programları Üzerindeki Etkisine İlişkin Akademisyen Görüşleri Nitel Bir Çalışma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17),397-413.
 44. Gömleksiz, M.N., Akyıldız, S., (2012). Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 196(),69-91.
 45. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2012). Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4),41-54.
 46. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Metaforik Algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2),419-436.
 47. Gömleksiz, M.N., Yetkiner, A., Yetkiner, A., (2012). İngilizce Öğretiminde Zihin Haritası Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Kalıcılık ile İngilizceye İlişkin Görüş ve Tutumlarına Etkisi. Esosder, 11(40),129-160.
 48. Gömleksiz, M.N., Erten, P., (2013). Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları Fırat Üniversitesi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1),119-140.
 49. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1),-.
 50. Gömleksiz, M.N., Özdaş, F., (2013). Serbest Etkinlikler Dersi Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44),323-335.
 51. Gömleksiz, M.N., Özdaş, F., (2013). Serbest Etkinlikler Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri Nitel Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1),105-118.
 52. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2013). Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2),139-148.
 53. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2013). Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1),120-135.
 54. Gömleksiz, M.N., (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Öğrenme Stratejilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Fırat Üniversitesi Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, 6(11),573-601.
 55. Gömleksiz, M.N., Öner, Ü., (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı, 14(),281-313.
 56. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2013). Mentor Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmadaki Yeterlik Düzeylerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2),135-173.
 57. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Fidan, E.K., (2013). Öğretmen Adaylarının Ekran Okuma Özyeterlik Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2),138-159.
 58. Gömleksiz, M.N., Öner, Ü., (2013). Basamaklı Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 198(),173-195.
 59. Gömleksiz, M.N., Bozpolat, E., (2014). Hikâye Haritası Ölçeğine İlişkin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1),73-82.
 60. Gömleksiz, M.N., , Ö.F., (2013). Öğrenci Devamsızlıklarının Eğitim Denetmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47),106-124.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Fidan, E.K., Gömleksiz, M.N., (2019). PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNDE OTANTİK GÖREV ODAKLI UYGULAMALARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC, (),170-177.
 2. Gömleksiz, M.N., Koç, D.H., (2019). ETKİNLİK DESTEKLİ TERS YÜZ SINIF MODELİNE VE BU MODELİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. İnternational Science and Technology Conference ISTEC, (),66-79.
 3. Gömleksiz, M.N., Koç, H., (2016). İlköğretim Matematik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik İnançları. International Conference on Mathematics and Mathematics Education ICMME, (),-.
 4. Gömleksiz, M.N., (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),579-591.
 5. Gömleksiz, M.N., Yavuz, S., (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Metaforik Algıları. ERPA 2018 International Congresseson Education, (),161-169.
 6. Gömleksiz, M.N., (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışlarına İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),505-514.
 7. Gömleksiz, M.N., (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Okul Bağlılık Durumlarına İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),494-504.
 8. Gömleksiz, M.N., Erdem, Ş., (2018). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 4.Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, (),535-552.
 9. Gömleksiz, M.N., Uğraş, H., (2018). Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik İlgileri. II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, (),65-76.
 10. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2017). Determination of Turkish Teacher Candidates’ Learning and Study Approaches. 3. International Symposium on Language Education and Teaching, (),29-30.
 11. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2017). Determination of Secondary School Teachers‘ Efficacy Beliefs Towards Moral Education. 1st International Congress on Social Sciences, (),362-362.
 12. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2017). Determination of Secondary School Students’ Foreign Language Learning Choices. 3. International Symposium on Language Education and Teaching, (),160-160.
 13. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2017). BİREYSEL VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA. VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, (),-.
 14. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2017). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),1253-1264.
 15. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2017). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Sosyotelizm Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),1243-1252.
 16. Gömleksiz, M.N., (). Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları Fırat Üniversitesi Örneği. Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, (),-.
 17. Gömleksiz, M.N., Bulut, T.K., (2016). Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 18. Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2016). Investigating Perceptions of Turkish Language Teachers of Digital Empowerment Level in Terms of Several Variables. 2nd International Symposium on Language Education and Teaching, (),-.
 19. Gömleksiz, M.N., Koç, H., (2016). Speaking Anxiety of Prospective Turkish and Elementary Mathematics Teachers. 2nd International Symposium on Language Education and Teaching, (),-.
 20. Fidan, E.K., Gömleksiz, M.N., (2016). Pedagojik Formasyon Programına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Dijital Pedagojik Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. 3rd International Eurasian Educational Research Congress, (),-.
 21. Fidan, E.K., Gömleksiz, M.N., (2016). EDMODO Kullanımının Öğrenci Algılarına Göre Değerlendirilmesi. 3rd International Eurasian Educational Research Congress, (),-.
 22. Gömleksiz, M.N., Bulut, T.K., Bilgili, D.B., (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri. 15th International Primary Teacher Education Symposium, (),-.
 23. Gömleksiz, M.N., Bulut, T.K., Bilgili, B., (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim İnançları. 15th International Primary Teacher Education Symposium, (),-.
 24. Gömleksiz, M.N., Et, S.Z., (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Tutum ve Görüşleri. 15th International Primary Teacher Education Symposium, (),-.
 25. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Murat, A., (2016). PEDAGOJİK FORMASYON KURSUNA KAYITLI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, (),-.
 26. Gömleksiz, M.N., (2016). Elementary School Students Attitudes towards Information Technology Courses. The West East Institute International Academic Conference on Education and Humanities, (),-.
 27. Gömleksiz, M.N., Serhatlıoğlu, B., (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe Dil Etkinliklerine İlişkin Görüşleri. 1st International Symposium on Language Education and Teaching, (),-.
 28. Kan, A.Ü., Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2015). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Görüşleri. 1st International Symposium on Language Education and Teaching, (),-.
 29. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2015). Ortokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),-.
 30. Gömleksiz, M.N., Kılınç, H.H., (2015). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Sorgulama Beceri Düzeyleri. 1st International Symposium on Language Education and Teaching, (),-.
 31. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2015). A Critical Approach towards Teaching Practicuum Course from Effective Teacher Training Perspective. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, (),-.
 32. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Fidan, E.K., (2015). Vocational College Students Attitudes toward Online Exams. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, (),-.
 33. Gömleksiz, M.N., (). The Effects of Education on the New Generation in New Millennium in Turkey. Science and Education on the Threshold of the IIIrd Millennium, Proceedings of the International Congress, (),568-589.
 34. Gömleksiz, M.N., (). A Comparison of Modular Approach and Traditional Method on Students Achievement in Foreign Language Teaching. Searching for Quality in ELT, The Proceedings of the 1st International Conference on ELT, (),390-404.
 35. Akpunar, B., Gömleksiz, M.N., Boydak, Ö.M., (). Avrupa Birliği Sürecinde Yeniden Yapılanan Teknik Eğitim Fakülteleri İçin İngilizce Öğretiminin Önemi. I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 1(),60-66.
 36. Gömleksiz, M.N., (). Lise Öğrencilerinin Toplumsal Değerlere İlişkin Tutumları Elazığ İli Örneği. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, (),727-741.
 37. Gömleksiz, M.N., Bozpolat, E., (). Küreselleşme ve Avrupa Birliği İlişkileri. Avrupa’da Türk Göçünün 50. Yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu, (),-.
 38. Gömleksiz, M.N., Bozpolat, E., (). Türkiye ve Avusturya daki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Avrupa’da Türk Göçünün 50. Yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu, (),-.
 39. Gömleksiz, M.N., (). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Türkiye-Belçika İlişkileri ve Türk Kültür Sanatı Sempozyumu, (),271-280.
 40. Gömleksiz, M.N., (). Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliğine İlişkin Metaforik Algıları Metaphorical Perceptions of University Students toward European Union. Türkiye Macaristan Dostluk Antlaşmasının 90. Yıldönümünde Uluslararası Türk-Macar İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi, (),200-204.
 41. Gömleksiz, M.N., Bozpolat, E., (). Türk Öğrencilerin Macaristan Üniversitelerinde Öğrenim Görmelerine İlişkin Görüşleri. Türkiye Macaristan Dostluk Antlaşmasının 90. Yıldönümünde Uluslararası Türk-Macar İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi, (),64-71.
Ulusal
 1. Gömleksiz, M.N., (). Öğretmenlik Uygulamalarına Giden Öğretmen Adaylarının Uygulamaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2(),752-759.
 2. Gömleksiz, M.N., Özdem, E., (). Özel ve Devlete Ait İlköğretim Okulları I Kademe Öğretmenlerinin Ödev Vermeye Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması. 10.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),714-725.
 3. Akpunar, B., Gömleksiz, M.N., (). Bilgi Toplumunda Yüksek Öğretimde Kalite. IV. Ulusal Makine Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, (),345-355.
 4. Gömleksiz, M.N., (). Eğitimin Kültürel Bütünleşmeye Etkisi. Tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler, Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, (),381-389.
 5. Gömleksiz, M.N., (). Yabancı Tehditler Karşısında Değer Eğitimi. Tarihten Günümüze Dış Tehditler, IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, (),361-366.
 6. Gömleksiz, M.N., Sağlam, Z., (). Polis Meslek Okulları nda Okuyan Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Alışkanlıkları ve Bilgisayar Kullanmaya Karşı Tutumları Elazığ Malatya Diyarbakır İlleri Polis Meslek Yüksekokulları Örneği. 1.Polis Bilişim Sempozyumu, (),276-283.
 7. Gömleksiz, M.N., Telo, A., (). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. I. Sosyal Bilimler Eğitim Kongresi, (),356-364.
 8. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., (). Genel Ortaöğretim Öğrencilerin Eğitim Araçlarına Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Diyarbakır İli Örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (),1-12.
 9. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., Kan, A.Ü., (). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenci Merkezli Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1(),398-402.
 10. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (). Türkiye Eğitim Sistemini Etkileyen Eğitim Felsefesi Akımları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2(),698-705.
 11. Gömleksiz, M.N., Türel, Y.K., (). Öğretim Teknolojisinin Felsefi Temelleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2(),953-957.
 12. Gömleksiz, M.N., Oral, B., Bulut, İ., (). Ortaöğretime Nitelikli Öğretmen Yetiştirmede Tezsiz Yüksek Lisans Uygulaması. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, (),545-551.
 13. Gömleksiz, M.N., Yıldırım, A., (). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Eski Türk Edebiyatı Derslerine İlişkin Tutumları Fırat Üniversitesi Örneği. II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),428-441.
 14. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu Örneği. II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),148-159.
 15. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Serhatlıoğlu, B., (). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 2(),395-402.
 16. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Hazırlanmalarında Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinin Etkililik Düzeyine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),763-769.
 17. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Karşı Görüşlerinin Değerlendirilmesi Fırat Üniversitesi Örneği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1(),503-508.
 18. Gömleksiz, M.N., Dilci, T., (). Yeni İlköğretim Programının Etkililiğine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Nitel Bir Araştırma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2(),73-78.
 19. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Türkçeyi Doğru Etkili ve Güzel Kullanma Becerisini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi Diyarbakır İli Örneği. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),747-753.
 20. Gömleksiz, M.N., Dilci, T., (). Yeni İlköğretim Programının Getirdiği Yeniliklerin İşlevselliğine Dönük İlköğretim Müfettişlerinin Algıları Nitel Bir Çalışma. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),740-746.
 21. Gömleksiz, M.N., (). Öğretmen Adaylarının Geleneksel Değer Algıları Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. I. Ulusal İyilik Sempozyumu, (),-.
 22. Gömleksiz, M.N., Öner, Ü., Bozpolat, E., (). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),666-673.
 23. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., Kılınç, H.H., Fidan, E.K., (). Sınıf Öğretmeni Adaylarının KPSS ye İlişkin Metaforik Algıları. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2(),467-471.
 24. Gömleksiz, M.N., Bozpolat, E., (). İlköğretim 4 5 Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanına İlişkin Öğretmen Görüşleri. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2(),483-489.
 25. Gömleksiz, M.N., Öner, Ü., Serhatlıoğlu, B., (). 5 Sınıf Seçmeli Derslerine İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi. XII. (Uluslararası Katılımlı) Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),260-264.
 26. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Fidan, E.K., (). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Ekran Okumaya İlişkin Görüşleri. XII. (Uluslararası Katılımlı) Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),234-239.
 27. Gömleksiz, M.N., Yıldırım, F., (). Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencileri Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, (),68-74.
 28. Gömleksiz, M.N., Et, S.Z., (). Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, (),145-151.
 29. Gömleksiz, M.N., , K.A.Ü., , B.S., , Y.A., (). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Girişimcilik Beceresini Kazandırmadaki Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (),453-458.
 30. Gömleksiz, M.N., (). Doğu Anadolu da Gençlerin Boş Zaman Değerlendirme ve Internet Etkinlikleri Malatya İli Örneği. III. Gap ve Sanayi Kongresi, 2(),123-126.

Projeler

 1. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımına Dayalı İngilizce Dil Öğretimi Program Tasarımı, -
 2. Avrupa Birliği Sürecinde Teknik Eğitim Fakülteleri nde Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik İngilizce Dil Öğretimi İçin Modüler Bir Öğretim Program Tasarımı, -
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 11
 2. Uluslararası, Dergi, ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 1
 5. Uluslararası, Dergi, NWSA, 1