T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ZİNCİRLİ

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 4825
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Eğitim Yönetimi, Bürokratik Yapı, Stratejik Planlama, Liderlik.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 4825
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Eğitim Yönetimi, Bürokratik Yapı, Stratejik Planlama, Liderlik.
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi Meram Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi;

  İlköğretim Okullarında Stratejik Planlamanın Uygulanabilirliğini Yönetici-Öğretmen Görüşleri ve İzleme Raporlarına Göre Değerlendirilmesi.
 • Doktora » 2017 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.

  Doktora Tezi;

  Üniversitelerdeki Örgüt Yapısının Akademisyen Davranışları Üzerindeki Etkisi.

Kitaplar

 1. Demir, Y., Zincirli, M., , Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları, Akademisyen Yayınevi, , 220, 978-605-258-862-8.
 2. Zincirli, M., Bayrak, Ö., , III St Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Tam Metinler Kitabı, ASOS YAYINLARI, , , 978-605-2132-14-2.
 3. Bayrak, Ö., Zincirli, M., , III St Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Eğitim Bilimleri Tam Metinler Kitabı, ASOS YAYINLARI, , , 978-605-2132-08-1.
 4. Ak, M., Zincirli, M., , II St Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Eğitim Bilimleri Tam Metinler Kitabı, ASOS YAYINLARI, , , 978-605-67575-7-0.
 5. Zincirli, M., Ak, M., , II St Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Tam Metinler Kitabı, ASOS YAYINLARI, , , 978-605-2132-07-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Gökyer, N., Zincirli, M., (2011). İlköğretim okullarında kulüp çalışmalarının gerçekleşme düzeylerine ilişkin danışman öğretmen ve kulüp temsilcisi öğrencilerin algıları. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2),1836-1851.
 2. Arabacı, İ.B., Namlı, A., Özer, F., Zincirli, M., (2015). The Problems Faced By Educational Institutions While Developing and Implementing A Strategic Plan and Suggestions For A Solution. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4),1453-1470.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Zincirli, M., (2018). Örgütsel Sinizmin Yordayıcısı Olarak İş Doyumu Ve Tükenmişlik Algısı. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 2. Zincirli, M., (2018). Öğretmenlerin İşten Ayrılma Niyeti İle Atalet Algıları Arasındaki İlişki. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 3. Zincirli, M., (2018). ÖĞRETMENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. V th International Eurasian EducationalResearch Congress, (),-.
 4. Zincirli, M., (2018). BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME. V th International Eurasian EducationalResearch Congress, (),-.
 5. Zincirli, M., Özpolat, K., (2018). ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN VE BİLSEM(BİLİM VE SANAT MERKEZİ) KAVRAMLARINA YÖNELİK ALGILARI: BİR METAFORİK ÇALIŞMA. 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, (),-.
 6. Özcan, M., Zincirli, M., (2018). DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEKİ SOSYO-KÜLTÜREL MOTİFLERİN GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDAKİ YANSIMALARINA YÖNELİK KÜLTÜREL ÖĞELERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ(KÖDÖ): BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, (),-.
 7. Zincirli, M., (2018). OKUL YÖNETİCİLERİNİN ATALET ALGILARININ İNCELENMESİ. 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, (),-.
 8. Zincirli, Ö., Zincirli, M., (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algısı. III St Internatıoanl Symposıum On Socıal Scıences, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, (),-.
 9. Zincirli, M., Zincirli, Ö., (2017). Kolektif Yeterlik İnancına Dair Öğretmen Algılarının İncelenmesi. III St Internatıoanl Symposıum On Socıal Scıences, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, (),-.
 10. Zincirli, M., (2017). Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılanmasına Yönelik Yönetici Görüşleri. II St Internatıoanl Symposıum On Socıal Scıences, Alanya Alaaddın Keykubat University, (),-.
 11. Turhan, M., Zincirli, M., (2014). 444 Eğitim Düzenlemesinin Yönetici Görüşleri Aracılığıyla Değerlendirilmesi. VI. Internatıonal Congress Of Educatıonal Research Hacettepe University, (),-.
 12. Özmen, F., Aküzüm, C., Zincirli, M., (2014). Öğretmen ve Veli Arasındaki İletişimde Karşılaşılan Engeller. I st Eurasian Educational Research Congress, (),-.
 13. Arabacı, İ.B., Namlı, A., Zincirli, M., (2014). Ortaöğretim Gençleri Sosyal Ağları Hangi Amaçlarla Kullanıyor?. VI. Internatıonal Congress Of Educatıonal Research Hacettepe University., (),-.
 14. Arabacı, İ.B., Namlı, A., Zincirli, M., (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Siber Mağduriyet Konusundaki Görüşleri. VI. Internatıonal Congress Of Educatıonal Research Hacettepe University, (),-.
Ulusal
 1. Turhan, M., Zincirli, M., (2015). Okullardaki kolaylaştırıcı örgüt yapısı ile kolektif öğretmen yeterlikleri ve stres arasındaki ilişkinin incelenmesi. X. Ulusal eğitim yönetimi kongresi, (),-.
 2. Turhan, M., Şengür, D., Karabatak, S., Zincirli, M., (2014). Okul Yöneticilerinde Yönetsel Güçlülük, Stres Ve Depresyon ilişkisi.. IX. Ulusal eğitim yönetimi kongresi, (),-.
 3. Zincirli, M., Turhan, M., Zincirli, Ö., (2014). 6287 Sayılı Düzenlemenin (444) Eğitim- Öğretim Sürecine Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri.. IX. Ulusal eğitim yönetimi kongresi, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, The Journal of International Education Science, 2
 2. Uluslararası, Dergi, The Journal Of Academic Social Science, 2
 3. Uluslararası, Dergi, ASOS JOURNAL, 2
 4. Uluslararası, Dergi, SOBİDER, 2
 5. Uluslararası, Dergi, The Journal Of Academic Social Science Studies, 4