T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mustafa KAPLAN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 6424
Eposta :
,
Fax :
0 424 23791
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı :
PARAZİTOLOJİ

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 6424
Eposta ,
Fax 0 424 23791
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı PARAZİTOLOJİ
 • Lisans » 1984 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 2006

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Profesörlük » 2011

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » Ocak 2000 tarihinden itibaren.
 • 2 F. Ü. Tıp Fakültesi Parazitololoji AD.

  Anabilim Dalı Başkanı » Ocak 2000 tarihinden itibaren.
 • 3 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Müdür » 2013-11- tarihinden itibaren.
 • 4 Fırat Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

  Başkan » 2013-08-26 tarihinden itibaren.
 • 5 Fırat Üniversitesi Eğitim Komisyonu

  Üye » 2013 tarihinden itibaren.
 • 6 Fırat Üniversitesi Senatosu

  Senato Üyesi » 2013 tarihinden itibaren.
 • 7 Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

  Üye » 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Kaplan, M., , Moleküler Parazitoloji, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2009, 802, 978-975-94646-9-1.
 2. Kaplan, M., , Tıbbi Parazitolojide Tedavi, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2005, 492, 975-94646-5-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özdemir, E., Keleştemur, N., Kaplan, M., (2011). Trichomonas vaginalis as a rare cause of male factor infertility at a hospital in East Anatolia. Andrologia, 43(4),1-3.
 2. Kuk, S., Özel, E., Oğuztürk, H., Kırkıl, G., Kaplan, M., (2006). Seroprevalence of Toxocara antibodies in patients with adult asthma. South Med J, 99(7),719-722.
 3. Kaplan, M., Kuk, S., Kalkan, A., Demirdağ, K., Özdarendeli, A., (2002). Elazığ yöresinde Fasciola hepatica seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 36(3-4),337-342.
 4. Kaplan, M., Başpınar, S., (2009). Prevalence and economic significance of cystic echinococcosis among the slaughtered animals in Elazig. Journal Animal and Veterinary Advances, 8(9),1842-1845.
 5. Keleştemur, N., , K.M., (2010). Elazığ da vajinitli kadınlarda T vaginalis Sıklığı. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1),1-5.
 6. Keleştemur, N., , K.M., (2010). Trichomoniasis tanı yöntemlerinin karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1),6-10.
 7. Kuk, S.., , K.M.., , O.A.., , T.S.., , F.S.., , K.A., (2005). Fasciola hepatica cathepsin L1 from a Turkish isolate is related toAsiatic isolates. ACTA PARASITOLOGICA, 50(3),244-248.
Ulusal
 1. Gödekmerdan, A., , Ö.A., , B.V., , K.A., , K.M., (1998). Giardia intestinalis tanısında mikroskobi ve enzyme linked ımmunosorbent assay yöntemlerinin karşılaştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergis, 22(),233-238.
 2. Kaplan, M., , B.S., , K.S., , S.Y., , G.A., (2001). Diabetli bir hastada saptanan eksternal miyazis olgu sunusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(),72-74.
 3. Kaplan, M., , G.A., , D.K., , K.S., Kalkan, A., (2002). İlkokul öğrencilerinde barsak parazitlerinin görülme sıklığı ve eğitimin etkileri. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(),56-59.
 4. Kaplan, M., , K.S., , Ö.A., , B.Y., , K.A., (2002). Fasciola hepatica cathepsin L1 geninin klonlanması ve rekombinant plazmitlerin polimeraz zincir reaksiyon taraması ile belirlenmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(),388-392.
 5. Kaplan, M., , B.S., , G.A., , K.S., , K.A., (2002). Epileptik hastalarda Toxocara canis seropozitifliği. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(),415-417.
 6. Özdarendeli, A., , K.M., , K.S., , D.K., , K.A., (2003). İn vitro transkripsiyonla Fasciola hepatica cathepsin L1 RNA sının elde edilmesi Ön çalışma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27(),27-30.
 7. Tuğ, T., , K.A., , K.M., , G.A., , K.S., (1999). Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hasta ve çalışanlarında tüberküloz enfeksiyon oranları. Solunum Hastalıkları Dergisi, 10(),367-373.
 8. Çolak, R., , D.N., , K.M., , Ö.Y., , K.İ., (2009). Diyabet eğitimi olan hastalar ile diyabet eğitimi olmayan hastalarda deri enfeksiyonlarının sıklığı. Diabet Bilimi, 7(6),277-283.
 9. Kaplan, M., , K.N., (2009). Elazığ Namık Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerinde bağırsak parazitleri görülme sıklığı. Fırat Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1),21-24.
 10. Kuk, S., , Ö.M., , K.M., (2006). Elazığ da 1996 2004 yılları arasında sıtma epidemiyolojisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(4),265-267.
 11. Kuk, S., , K.M., , K.A., , Ö.A., (2006). Fasciola hepatica cathepsin L1 geninin ökaryotik hücrelerde belirlenmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(),25-28.
 12. Kaplan, M., , P.S., , K.S., , E.A., , O.A., , A.D., (2003). Abdullahpaşa Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde barsak parazitlerinin görülme sıklığı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27(),40-44.
 13. Demirdağ, K., , K., , Ö.M., , K.A., (2003). İntestinal amebiasis olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27(),9-11.
 14. Kaplan, M., , K.S., , Ş.İ., , G.M., , Ö.E., (2002). Elazığ il merkezinde gıda ile ilgili meslek gruplarında barsak parazitlerinin görülme sıklığı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(),299-302.
 15. Kaplan, M., , K.S., , G.A., , D.K., , K.A., (2002). 1997 2001 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında dışkının parazitolojik inceleme sonuçları. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(),208-211.
 16. Kaplan, M., , K.S., , K.A., (2002). Fasyoliyoz bir olgu sunusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(),393-395.
 17. Kaplan, M., , G.A., , K.A., , T.T., , K.S., (1999). Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hasta ve çalışanlarında tüberkülin deri testi sonuçlarında Booster etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 47(),207-212.
 18. Gödekmerdan, A., , S.S., , K.A., , M.A., , K.M., (1998). Cases of extraintestinal askariasis. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 23(),141-145.
 19. Gül, Y., , K.M., (1996). Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıkları. Fırat Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(),375-383.
 20. Kaplan, M., , G.A., , K.A., , K.S., , F.S., (1998). Giardia intestinalis tanısında mikroskobi ve indirekt floresan yöntemlerinin karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 32(),249-255.
 21. Özkeklikci, A., , G.A., , K.A., , K.M., , .A.Z., (1998). Enfeksiyon hastalıkları dışındaki polikliniklere müracaat eden ishalli olgularda saptanan enfeksiyöz etkenler. Fırat Tıp Dergisi, 1(),403-407.
 22. Kalkan, A., , K.H., , Ö.M., , Ç.B., , K.M., (1999). Elazığ da sağlıklı bireylerde Coxiella burnetii antikorlarının indirekt floresan antikor testi ile araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 33(),179-185.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Şimşek, S., Kaplan, M., Özercan, İ.H., (2017). A comprehensive molecular survey of Echinococcus granulosus in formalin-fixed paraffin-embedded tissues in human isolates in Turkey. XXVII World Congress of Echinococcosis, (),-.
 2. Kaplan, M., , G.A., , K.S., , T.M., (). Cystic ecinococcosis frequancy in cows sheeps and goats slouhtered in Elazığ ELET corporation slougterhouse between 1998 2000. XXth International Congress of Hydatidology 4-8 June 2001 Kusadası, Turkey, (P115),354-.
 3. Kalkan, A., , K.M., , K.S., (). Intestinal parasites in preschool aged children a two year consecutive study in nursery setting of an Eastern Turkish region. CEHCA-2005, Children's Environmental Health in Central Asia, Almaty, Kazakhstan, (),-.
 4. Kaplan, M., , D.K., , K.S., , Ö.M., , K.A., (). Seroprevalance of Toxacariasis in Psychiatric Patients. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, April 1-4, 2001 Istanbul, Turkey., (P1603),348-.
 5. Kaplan, M., , K.A., , K.A., , G.A., , K.S., , A.O., , D.K., (). High Toxocara Seroprevalence in Patients with Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis. Annual European Congress of Rheumatology, Lisbon 2003, (),-.
Ulusal
 1. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Kaplan, M., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparumsıtması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), (),-.
 2. Demir, B., Kaplan, M., Mülayim, S., (2017). Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde son 8 yılda tanı almış pedikülozis olguları. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1(SBO5-09),362-362.
 3. Demir, B., Kaplan, M., Mülayim, S., (2017). Fırat Üniversitesi Hastanesinde son 8 yılda tanı almış pediküloz olguları. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 1(SBO5-09),362-.
 4. Tatar, A.S., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Kaplan, M., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparum sıtması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1(SBO8-10),401-403.
 5. Başpınar, S., , Ç.V., , B.D., , K.M., (). Fasciola hepatica cathepsin L2 geninin klonlanması ve DNA dizileminin belirlenmesi. I5. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kayseri-Ürgüp, (PB63),230-.
 6. Kaplan, M., , B.Z., , A.N., , A.N., , Ö.H., , A.T.Z., (). Fırat Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarına toxoplazmosis şüphesi ile başvuran hastalarda toxoplasma seropozitifliği. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, (),-.
 7. Kaplan, M., , B.S., (). Elazığ da Son 6 Yılda Kesimi Yapılan Hayvanlarda Kistik Ekinokokkoz Görülme Sıklığı Ve Ekonomik Önemi. 4. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Malatya, (P1),84-.
 8. Kaplan, M., , K.N., , Y.E., (). Trichomonas vaginalis Tanısında Geleneksel Yöntemlerle Nükleik Asit Hibridizasyon Yönteminin Kıyaslanması Ön Çalışma. XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, (P148),322-.
 9. Gödekmerdan, A., , S.S., , K.A., , M..A., , K.M., (). Cases of extraintestinal askariasis. 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi Van 1998, (2),-.
 10. Kaplan, M., , G.A., , K.S., , B.S., (). 1998 2000 Yılları Arasında Elazığ İlinde Saptanan Kistik Ekinokokkoz Olguları. II. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, ŞANLIURFA, (62),264-.
 11. Kaplan, M., , K.S., , K.A., (). Fasyoliyoz bir olgu sunusu. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P15),127-.
 12. Kaplan, M., (). Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi nde Son Üç Yılda Tedavi Edilen Kistik Ekinokokkoz Olguları. 4. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Malatya, (P2),85-.
 13. Kaplan, M., , G.A., , K.A., , E.A., , Ö.M., (). Elazığ yöresinde Toxocara canis seroprevalansı Ön çalışma. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas 1999, (29),233-.
 14. Keleştemur, N., , K.M., , B.S., , S.N., (). Elazığ daki Lymnea truncatula popülasyonlarında doğal Fasciola hepatica enfeksiyonlarının görülme sıklığı. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli,, (),-.
 15. Başpınar, S., , K.M., , Ö.H., , K.N., (). Elazığ da son beş yılda kesilen hayvanlarda kistik ekinokokkozis sıklığı. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, (),-.
 16. Kaplan, M., , Ö.H., , B.S., (). Son beş yılda Elazığ da kesilen hayvanlarda karaciğer trematodlarının görülme sıklığı. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, (),-.
 17. Kaplan, M., , Ö.H., , Ş.Z., , K.N., (). Deney hayvanlarında intestinal helmintlerin dağılımı. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, (),-.
 18. Kaplan, M., , K.N., , A.N., , B.Z., , A.R., , Ö.H., , Y.A., , A.T.Z., (). Fırat Üniversitesi Hastanesine kutanöz leishmaniasis şüphesi ile Başvuran hastaların değerlendirilmesi. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli,, (),-.
 19. Aşçı, T.Z., , A.R., , A.N., , B.Z., , Ö.H., , K.M., (). 2011 yılında kistik ekinokokkozis şüphesi ile başvuran hastalarda İHA sonuçları. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, (),-.
 20. Yücel, A., , A.R., , A.N., , B.Z., , K.N., , Ö.H., , A.T.Z., , K.M., (). Son sekiz yılda Fırat Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarına gelen dışkı örneklerinin parazitolojik inceleme sonuçları. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, (),-.
 21. Kaplan, M., , K.S., , G.M., , Ö.E., , Ç.S., (). Elazığ daki çocuk parkları ve oyun sahalarında Toxocara canis kontaminasyonun tespiti. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P12),124-.
 22. Kamanlı, A., , K.M., , K.S., , G.A., (). Romatoit artrit etyopatogenezinde Toxocara canis in rolü var mı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P11),123-.
 23. Kaplan, M., , K.S., (). Fırat Tıp Merkezi mutfak personelinde barsak parazitlerinin görülme sıklığı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P70),183-.
 24. Kaplan, M., , K.S., , G.A., (). 1997 2001 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında dışkının parazitolojik inceleme sonuçları. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P72),185-.
 25. Kaplan, M., , K.S., (). Elazığ ELET AŞ kesimhanesinde 1998 2000 yılları arasında kesilen hayvanlarda fasyoliyaz görülme sıklığı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P36),149-.
 26. Kaplan, M., , K.S., , Ş.İ., , G.M., , Ö.E., (). Elazığ il merkezinde gıda ile ilgili meslek gruplarında barsak parazitlerinin görülme sıklığı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P71),184-.
 27. Kaplan, M., , P.S., , E.A., , O.A., , K.S., , Ç.S., , A.D., (). İlköğretim okulu öğrencilerinde barsak parazitlerinin görülme sıklığı. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, (1),309-.
 28. Kaplan, M., , P.S., , K.S., , D.M., (). İlköğretim çağındaki çocuklarda barsak parazitlerinin ağırlık ve boy persentil değerlerine etkisi. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, (1),313-.
 29. Kuk, S., , K.M., , Ö.A., , K.A., (). Fasciola hepatica Cathepsin L1 Geninin Ökaryotik Hücrelerde Açıklatılması. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, (P084),290-.
 30. Kaplan, M., , K.S., , Ö.A., , K.A., , K.S., (). Rekombinant Fasciola hepatica Cathepsin L1 proteinin elde edilmesi ve avidin biotin sistemiyle saflaştırılması ön çalışma. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, (P083),289-.
 31. Kuk, S., , K.M., , K.M., , T.E., (). Kreşe giden okul öncesi yaş grubu çocuklarda barsak parazitlerinin görülme sıklığı. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, (P012),218-.
 32. Kaplan, M., , K.A., , K.S., , D.K., , Ö.M., , K.S., (). Şizofrenik Hastalarda Toxocara canis seropozitifliği. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, (P098),304-.
 33. Kaplan, M., , K.A., , K.S., , D.K., , Ö.M., , K.S., (). Eğitilebilir zihinsel özürlü çocuklarda Toxocara canis seropozitifliği. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, (P097),303-.
 34. Kaplan, M., , K.S., , K.M., , K.A., (). Elazığ Belediyesi temizlik işçilerinde barsak parazitleri ve aile içi bulaşma sıklığı. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, (P010),216-.
 35. Çelik, H., , K.M., , P.C., , K.S., (). Elazığ bölgesindeki gebelerde barsak parazitlerinin görülme sıklığı. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum 2004, (),-.
 36. Ersoy, Y., , K.Ü., , K.M., , K.M., , B.Y., , A.M., , D.N., (). Fasiyolozis iki olgu sebebiyle. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, (),-.
 37. Uzun, O., , K.M., (). Elazığ Verem Savaş Dispanseri ne kayıtlı hastaların değerlendirilmesi. XXII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Antakya 1998, (1),21-.
 38. Özkeklikci, A., , G.A., , Y.H., , K.M., , A.M., (). Köy okullarında ektoparazit ve barsak parazitleri yaygınlığının araştırılması. 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi Van 1998, (1),1-.
 39. Kaplan, M., , K.N., , C.G., (). 9 12 yaş grubu öğrencilerde barsak parazitleri ile ilgili bilgi düzeyi ve parazit görülme sıklığı ile ilişkisi. I5. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kayseri-Ürgüp, (PB119),264-.
 40. Kuk, S., , Ö.M., , K.M., (). Elazığ da 1996 2004 yılları arasında Sıtma Epidemiyolojisi. III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, (P02),23-.
 41. Kaplan, M., , K.N., , E.A., (). Elazığ da vajinitle ilişkili yakınması olan kadınlarda trichomonas vaginalis görülme sıklığı. XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, (P117),306-.
 42. Kaplan, M., , K.S., , K.A., , Ö.A., (). Elazığ yöresinde Fasciola hepatica seroprevalansı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P14),126-.
 43. Kaplan, M., , G.A., , D.K., , K.S., , K.A., (). İlkokul Öğrencilerinde Barsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı ve Eğitimin Etkileri. II. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, ŞANLIURFA, (27),229-.
 44. Kaplan, M., , D.O., , K.S., , P.B., , A.Ö., (). Toxocara canis nonspesifik karın ağrılarında etken olabilir mi. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, (P13),125-.
 45. Gödekmerdan, A., , K.M., , B.S., , K.S., , D.K., (). Diabetli Bir Hastada Saptanan Eksternal Miyazis Olgu Sunusu. II. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, ŞANLIURFA, (08),210-.
 46. Gödekmerdan, A., , K.M., , K.S., , K.A., , D.M., (). Fasciola Gigantica E S Antijenlerinin SDS PAGE ile Tanımlanması. II. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, ŞANLIURFA, (32),234-.
 47. Kaplan, M., , G.A., , K.S., , K.A., (). Fasciola Hepatica E S Antijenlerinin SDS PAGE ile Tanımlanması. II. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, ŞANLIURFA, (33),235-.
 48. Kalkan, A., , K.H., , Ö.M., , Ç.B., , K.M., (). Elazığ da Q humması seroprevalansının indirekt floresan antikor testi ile araştırılması. KLİMİK 99, 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, (T069),152-.
 49. Kaplan, M., , B.S., , G.A., , K.S., (). Epileptik Hastalarda Toxocara Canis Seroprevalansı. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi. İstanbul, (),-.

Projeler

 1. Lenfosit Alt Grupları ile Bagırsak Parazitleri Arasındaki iliskinin Arastırılması, 15.06.2016-
 2. Psikiyatrik hastalarda bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı, -
 3. Parafinli dokulardaki Echinococcus granulosus genotiplerinin PCR ve DNA sekans analiziyle belirlenmesi, -
 4. Fasciola hepatica cathepsin L2 geninin klonlanması ve DNA dizileminin belirlenmesi, -
 5. Fasciola hepatica cathepsine L1 DNA aşısı geliştirilmesi, -
 6. Fasciola Hepatica Cathepsin L1 Geninin Ökaryotik Hücrelerde Açıklatılması, -

Üyelikler

 1. Fırat Üniversitesi Girişimsel Omayan Araştırmalar Etik Kurulu
 2. Türkiye Parazitoloji Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 2