T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa UĞRAŞ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Çil, E., Uğraş, M., (2015). THE CONCEPT OF HYBRIDIZATION FROM THE PERSPECTIVE OF SCIENCE TEACHING UNDERGRADUATE STUDENTS A PHENOMENOGRAPHIC STUDY. Journal of Baltic Science Education, 14(2),227-236.
 2. Uğraş, M., Aksakal, Ş., (2016). ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS ONRENEWABLE ENERGY SOURCES. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), (),277-281.
Ulusal
 1. Uğraş, M., Çil, E., (2014). Yükseköğretim Kurumlarında İyi Eğitim için 7 prensip Fakülte Envanteri İsimli Ölçeğin Türkçeye Çevrilmesi ve Ortaokul Fen Eğitimine Uyarlanması. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2),61-89.
 2. Uğraş, M., Çil, E., (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla İyi Eğitim İçin Temel Yedi İlke. Turkish Journal of Educational Studies, 2(1),59-88.
 3. Uğraş, M., Çil, E., (2014). The issues that class teachers encounter during application ofscience and technology teaching curriculum. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9(3),230-237.
 4. Uğraş, M., (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN STEMUYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1),39-54.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Genç, Z., Uğraş, M., (2017). STEM Education Must Start in Early Childhood: Opinions and Attitudes of Preschool Teacher Candidates. VI. International Research-to-Practice Conference Early Childhood Care and Education, (),-.
 2. Uğraş, M., Güneş, d., Asiltürk, E., (2018). FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN SANATDALLARIYLA İLİŞKİSİ. 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, (),-.
 3. Uğraş, M., Karaca, h., Asiltürk, E., (2018). Fen Bi̇li̇mleri̇ Öğretmenleri̇ni̇n Dersleri̇ne Sanati Entegre Etmeleri̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Görüşleri. 2. Uluslararası Sanal ve Estetik Sempozyumu, (),-.
 4. Uğraş, M., Altunbaş, S., Kemalettin, a., Çil, E., (2012). Determination of the Pre Service Science and Classroom Teachers Attitudes Towards Science Teaching and Technology and Relationship Between These Attitudes. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012), 47(),-.
 5. Uğraş, M., Zengin, E., (2018). CLASSROOM TEACHER CANDIDATES’ INTEGRATED STEM TEACHING ORIENTATIONS AND STEM AWARENESS RAISING. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), (),67-67.
 6. Uğraş, M., Zengin, E., Önal, G., (2018). DETERMINATION OF KNOWLEDGE LEVELS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATESON MOON AND SUN ECLIPSE EVENTS. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), (),-.
 7. Uğraş, M., Çil, E., (2012). Troubles Which Class Teachers in Primary Education Encounter in New Science and Technology Teaching Program. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012), 47(),-.
 8. Uğraş, M., Kemalettin, a., Altunbaş, S., Çil, E., (2012). Examining of Teacher Candidate s Attitudes to Science Teaching and Self Efficacy Related to Alternative Measurement Assessment. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012), 47(),-.
 9. Uğraş, M., Cömert, Ö., (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımıyla İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 3th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, (),657-657.
Ulusal
 1. Uğraş, M., Çil, E., (2012). Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Düşünceleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 2. Uğraş, M., Uğraş, H., Çil, E., (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz Yeterliliklerinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 3. Uğraş, M., Koç, n., (2017). Fen ve Teknolojı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Ders Kı̇tabında Yer Alan Kı̇mya Konuları Hakkındakı̇ Görüşlerı. 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (),-.
 4. Aydemir, S., Uğraş, M., Çambay, ö., Kılıç, A., (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Bilimsel Araştırmaya İ̇lişkin Görüşleri. 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (),-.
 5. Uğraş, M., Aydemir, S., Asiltürk, E., (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Yaşamla İ̇lişkilendirme Düzeyleri ve Bu Düzeylerin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları İ̇le Arasındaki İ̇lişkininİ̇ncelenmesi. 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (),-.
 6. Zengin, E., Uğraş, M., Gürbüz, A., (2017). 4. Sınıf Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Dersı̇nı̇n Bazı Konularındakı̇ Kavram Yanılgılarını ve Öğretmenlerı̇n BuYanılgıları Düzeltmek İ̇çı̇n Kullandıkları Yöntemlerı̇ Belı̇rlemek. 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (),-.
 7. Uğraş, M., Çil, E., (2012). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN TEKNOLOJİ TOPLUM FTT HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. X. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),-.
 8. Uğraş, H., Uğraş, M., Güler, n., Alpay, g., (2014). Öğretmenlerin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. IV.Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, Türk - İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD), 1
 2. Uluslararası, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2
 3. Uluslararası, Dergi, The Journal of Academic Social Science, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Journal of Education and Training Studies, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 1
 6. Uluslararası, Dergi, İlköğretim Online (elektronik), 1
 7. Uluslararası, Dergi, UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 3
 9. Uluslararası, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 10. Uluslararası, Dergi, İlköğretim Online (elektronik), 3
 11. Uluslararası, Dergi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 12. Ulusal, Dergi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 13. Uluslararası, Dergi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 14. Uluslararası, Dergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 15. Ulusal, Dergi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 16. Uluslararası, Dergi, Cypriot Journal of Educational Sciences, 1