T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Uğraş, M., Altunbaş, Y.S., Ay, K., Asiltürk, E., (2012). Determination of the Pre Service Science and Classroom Teachers Attitudes Towards Science Teaching and Technology and Relationship Between These Attitudes.. The Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47(),1549-1553.
 2. Uğraş, M., Ay, K., Altunbaş, Y.S., Asiltürk, E., (2012). Examining of Teacher Candidate s Attitudes to Science Teaching and Self Efficacy Related to Alternative Measurement Assessment.. The Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47(),1457-1461.
 3. Uğraş, M., Asiltürk, E., (2012). Troubles Which Class Teachers in Primary Education Encounter in New Science and Technology Teaching Program. The Procedia Social and Behavioral Sciences, 47(),1545-1548.
 4. Uğraş, M., Çil, E., (2014). The issues that class teachers encounter during application ofscience and technology teaching curriculum. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9(3),230-237.
 5. Uğraş, M., Çil, E., (2014). Yükseköğretim Kurumlarında İyi Eğitim için 7 prensip Fakülte Envanteri İsimli Ölçeğin Türkçeye Çevrilmesi ve Ortaokul Fen Eğitimine Uyarlanması. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2),61-89.
 6. Uğraş, M., Çil, E., (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla İyi Eğitim İçin Temel Yedi İlke. Turkish Journal of Educational Studies, 2(1),59-88.
 7. Çil, E., Uğraş, M., (2015). THE CONCEPT OF HYBRIDIZATION FROM THE PERSPECTIVE OF SCIENCE TEACHING UNDERGRADUATE STUDENTS A PHENOMENOGRAPHIC STUDY. Journal of Baltic Science Education, 14(2),227-236.
 8. Uğraş, M., (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN STEMUYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1),39-54.
 9. Uğraş, M., Aksakal, Ş., (2016). ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS ONRENEWABLE ENERGY SOURCES. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), (),277-281.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Uğraş, M., Ay, K., Altunbaş, Y.S., Asiltürk, E., (2012). Examining of Teacher Candidate s Attitudes to Science Teaching and Self Efficacy Related to Alternative Measurement Assessment. CY-ICER 2012, (),-.
 2. Uğraş, M., Altunbaş, Y.S., Ay, K., Asiltürk, E., (2012). Examining of Teacher Candidate s Attitudes to Science Teaching and Self Efficacy Related to Alternative Measurement Assessment. CY-ICER 2012, (),-.
 3. Uğraş, M., Asiltürk, E., (2012). Troubles Which Class Teachers in Primary Education Encounter in New Science and Technology Teaching Program. CY-ICER 2012, (),-.
 4. Uğraş, M., Asiltürk, E., (2012). Troubles Which Class Teachers in Primary Education Encounter in New Science and Technology Teaching Program. CY-ICER 2012, (),-.
 5. Uğraş, M., Altunbaş, Y.S., Ay, K., Asiltürk, E., (2012). Determination of the Pre Service Science and Classroom Teachers Attitudes Towards Science Teaching and Technology and Relationship Between These Attitudes.. CYICER-2012, (),-.
 6. Genç, Z., Uğraş, M., (2017). STEM Education Must Start in Early Childhood: Opinions and Attitudes of Preschool Teacher Candidates. VI. International Research-to-Practice Conference Early Childhood Care and Education, (),-.
 7. Uğraş, M., Güneş, d., Asiltürk, E., (2018). FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN SANATDALLARIYLA İLİŞKİSİ. 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, (),-.
 8. Uğraş, M., Karaca, h., Asiltürk, E., (2018). Fen Bi̇li̇mleri̇ Öğretmenleri̇ni̇n Dersleri̇ne Sanati Entegre Etmeleri̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Görüşleri. 2. Uluslararası Sanal ve Estetik Sempozyumu, (),-.
 9. Uğraş, M., Zengin, E., (2018). CLASSROOM TEACHER CANDIDATES’ INTEGRATED STEM TEACHING ORIENTATIONS AND STEM AWARENESS RAISING. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), (),67-67.
 10. Uğraş, M., Zengin, E., Önal, G., (2018). DETERMINATION OF KNOWLEDGE LEVELS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATESON MOON AND SUN ECLIPSE EVENTS. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), (),-.
 11. Uğraş, M., Cömert, Ö., (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımıyla İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 3th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, (),657-657.
Ulusal
 1. Uğraş, M., Çil, E., (2012). Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Düşünceleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 2. Uğraş, M., Uğraş, H., Çil, E., (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz Yeterliliklerinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 3. Uğraş, M., Koç, n., (2017). Fen ve Teknolojı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Ders Kı̇tabında Yer Alan Kı̇mya Konuları Hakkındakı̇ Görüşlerı. 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (),-.
 4. Aydemir, S., Uğraş, M., Çambay, ö., Kılıç, A., (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Bilimsel Araştırmaya İ̇lişkin Görüşleri. 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (),-.
 5. Uğraş, M., Aydemir, S., Asiltürk, E., (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Yaşamla İ̇lişkilendirme Düzeyleri ve Bu Düzeylerin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları İ̇le Arasındaki İ̇lişkininİ̇ncelenmesi. 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (),-.
 6. Zengin, E., Uğraş, M., Gürbüz, A., (2017). 4. Sınıf Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Dersı̇nı̇n Bazı Konularındakı̇ Kavram Yanılgılarını ve Öğretmenlerı̇n BuYanılgıları Düzeltmek İ̇çı̇n Kullandıkları Yöntemlerı̇ Belı̇rlemek. 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (),-.
 7. Uğraş, M., Çil, E., (2012). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN TEKNOLOJİ TOPLUM FTT HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. X. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),-.
 8. Uğraş, H., Uğraş, M., Güler, n., Alpay, g., (2014). Öğretmenlerin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. IV.Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, Türk - İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD), 1
 2. Uluslararası, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2
 3. Uluslararası, Dergi, The Journal of Academic Social Science, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Journal of Education and Training Studies, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 1
 6. Uluslararası, Dergi, İlköğretim Online (elektronik), 1
 7. Uluslararası, Dergi, UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 3
 9. Uluslararası, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 10. Uluslararası, Dergi, İlköğretim Online (elektronik), 3
 11. Uluslararası, Dergi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 12. Ulusal, Dergi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 13. Uluslararası, Dergi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 14. Uluslararası, Dergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 15. Ulusal, Dergi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 16. Uluslararası, Dergi, Cypriot Journal of Educational Sciences, 1