T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Muammer BAHŞİ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
0-424-23650
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Biyoloji/Biology, Biyokimya/Biochemistry, Biyoloji Eğitimi/Biology Education, Fen Eğitimi/Science Education

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-23650
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Biyoloji/Biology, Biyokimya/Biochemistry, Biyoloji Eğitimi/Biology Education, Fen Eğitimi/Science Education
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Fen-Edeb. Fak. Biyoloji Böl./ Firat University, Biology Department of Science and Art Faculty
 • Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Tıp Fak. Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.D. Firat University, Biochemistry Department of Medicine Faculty
 • Doktora » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Fen-Edeb. Fak. Biyoloji Böl. Biyokimya A.D./ Firat University, Biochemistry Department of Science and Art Faculty
 • 1 İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Kasım 2011 ile Haziran 2014 tarihleri arasında.
 • 2 Fırat Üniversitesi Comenius Programı

  Koordinatör » Mayıs 2012 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çiftçi, M., Çerçi, İ.H., Kılınç, Ü., Yılmaz, Ö., Gürdoğan, F., Tatlı, S.P., Bahşi, M., Benzer, F., Özçelik, M., (2010). Effects of alfalfa (fresh silage hay) on the fatty acid and conjugated linoleic acid amounts in lamb muscles and fats. Revuede Medecine Veterinaire, 161(10),432-437.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bahşi, M., Balo, E.D., Varol, F., (2018). Kaynaştırma Uygulaması Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere Getirdikleri Çözüm Önerileri. 8 th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, (),11-11.
 2. Bahşi, M., Acar, A.B., Kan, A.Ü., Gözler, A., (2017). Dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersinde görsel materyal kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. 16th International PrimaryTeacher Education Symposium, (),-.
 3. Bahşi, M., Güreş, F., Varol, F., Gözler, A., (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının toplama işlemine yönelik öz yeterlikleri. 16th International Primary Teacher Education Symposium, (),-.
 4. Gözler, A., Bahşi, M., (2017). Sınıf öğretmenliği bölüm öğrencilerinin oyun öğretimi dersine yönelik görüşleri. 16th International Primary Teacher Education Symposium, (),-.
 5. Polat, R., Bahşi, M., Yüce, B.E., Çakılcıoğlu, U., (2017). Giresun yöresinde hayvan tedavisinde geleneksel olarak kullanılan bitkiler. International symposium on medicinal, aromatic and dye plants, (),557-557.
 6. Polat, R., Ulusan, M.D., Bahşi, M., Çakılcıoğlu, U., (2017). Espiye (Giresun) ilçesinde yayılış gösteren arı bitkileri. International symposium on medicinal, aromatic and dye plants, (),-.
 7. Çakılcıoğlu, U., Polat, R., Bahşi, M., Yüce, B.E., (2017). Elazığ ilinde yayılış gösteren yabani meyveler. Elazığ ilinde yayılış gösteren yabani meyveler, (),266-266.
Ulusal
 1. Çiftçi, M., Çerçi, İ.H., Kılınç, Ü., Yılmaz, Ö., Gürdoğan, F., Tatlı, S.P., Bahşi, M., Benzer, F., Özçelik, M., (2011). Yoncanın (Taze, Slaj ve Kuru) Tokluların Kaslarında ve Yağlarında Yağ Asidi Konjuge Linoleik Asit Miktarı Üzerine Etkileri. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, (),466-472.
 2. Çiftçi, M., Kılınç, Ü., Çerçi, İ.H., Tatlı, S.P., Gürdoğan, F., Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Özçelik, M., Benzer, F., Erişir, Z., Seven, İ., (2011). Yoncanın Toklularda Retinol Tokoferol ve Kolesterol Düzeyleri Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, (),379-383.
 3. Bahşi, M., Yüksel, E., Yılmaz, Ö., Dayangaç, A., Koçak, Y., Güvenç, M., (2008). Spalax leucodon Nordman (Kör Fare) türüne ait bazı dokularda yağda eriyen vitaminlerin ve total kolesterolun değerlerinin araştırılması. 19. Ulusal Biyooji Kongresi, (),503-503.
 4. Güvenç, M., Yılmaz, Ö., Tuzcu, M., Özşahin, K.A.D., Gençoğlu, H., Bahşi, M., (2008). Bazı antioksidanlarla desteklenen kontrolsüz diyabetik ratların pankreas dokusunda alfa tokoferol resveratrol ve bazı yağ asitlerinin değişimi. 19. Ulusal Biyooji Kongresi, (),501-502.
 5. Güvenç, M., Tuzcu, M., Yılmaz, Ö., Bahşi, M., Özşahin, K.A.D., Dayangaç, A., (2008). Resveratrol lipoik asit ve vitamin C verilen kontrolsüz diabetik ratların karaciğer dokusundaki yağ asitleri vitamin E ve kolesterol düzeyindeki değişmeler. 19. Ulusal Biyooji Kongresi, (),500-501.
 6. Koçak, Y., Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Dayangaç, A., Güvenç, M., Gaffaroğlu, M., (2008). Kör farenin (Spalax leucodon, Nordman) karaciğer ve akciğerlerinde bulunan yağ asit kompozisyonunun belirlenmesi. 19. Ulusal Biyooji Kongresi, (),499-500.
 7. Tuzcu, M., Türkoğlu, S., Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Güvenç, M., Dayangaç, A., (2008). DMBA İle Birlikte Verilen Resveratrol ve Alfa Lipoik Asidin Karaciğer ve Böbrek Dokularındaki Yağ Asidi Bileşimine Etkisinin İncelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),498-499.
 8. Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Tuzcu, M., Güvenç, M., Dayangaç, A., Türkoğlu, S., (2008). Reveratrol ve Alfa Lipoik Asidin DMBA Uygulanan Sıçanlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin HPLC Cihazı ile Ölçülmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),498-498.
 9. Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Tuzcu, M., Türkoğlu, S., Güvenç, M., Dayangaç, A., (2008). DMBA Uygulanan Yaşlı Ratların Serum ve Eritrositlerindeki Yağ Asidi, kolesterol ve E Vitamini Düzeylerinin Değişimi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),497-497.
 10. Türkoğlu, İ., Şahin, A., Emre, İ., Yılmaz, Ö., Bahşi, M., Kurşat, M., (2008). Astrgalus Cinsine Ait Bazı Taksonların Vitamin İçeriklerinin HPLC ile Belirlenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),357-357.
 11. Türkoğlu, İ., Şahin, A., Emre, İ., Yılmaz, Ö., Bahşi, M., Kurşat, M., (2008). Türkiye’xxde Yetişen Bazı Astragalus Türlerinin Yağ Asidi Kompozisyonları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),357-357.
 12. Şimşek, Ü.G., Dalkılıç, B., Çiftçi, M., Çerçi, İ.H., Bahşi, M., (2010). Zenginleştirilmiş Yerleşim Düzeninin Etlik Piliçlerde Performans Refah Tavuk Eti Kompozisyonu ve Serum Kolesterolü Üzerine Etkileri. III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (),106-106.
 13. Dayangaç, A., Bülent, I., Gülender, A., Bahşi, M., Aktaş, T., Yılmaz, Ö., Kariptaş, E., (2012). Antibiyotiklerin Etkin Maddesi Ampisilin Sıçan Karciğerindeki Yağ Asidi ve Kolesterol Değerlerini Etkilemektedir. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),971-971.
 14. Gülender, A., Dayangaç, A., Akkoyun, H.T., Bahşi, M., Aktaş, T., Yılmaz, Ö., (2013). Clarias Gariepinus (Burchell 1822) türünün solungaç dokusundaki yağasidi kompozisyonlarının doğal yaşam ortamlarında ve atmosferik oksijen kullanımları esnasında gaz kromatografik GC analizinin değerlendirilmesi. KROMATOGRAFİ KONGRESİ, (),-.
 15. Tuzcu, M., Bahşi, M., Yılmaz, Ö., (2007). Katesin vitamin E ve DMBA verilen yaşlı sıçanların kas ve testis dokularındaki yağ asidi bileşiminin gaz kromatografi cihazı ile analizi. 7. Ulusal Kromatografi Kongresi, (),83-83.
 16. Bahşi, M., Ilhan, N., Kandi, B., Çiçek, D., (2004). Behçet Hastalığında Oksidatif Stres Faktörleri ve Pa İ İlişkisi Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 2. Ulusal Kongresi, (),320-320.
 17. Bahşi, M., Esen, D.B., Acar, B., Fırat, G., (2012). Sınıf öğretmeni Adaylarının İlköğretimde Kaynaştırmaya Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 18. Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., Bahşi, M., Çakılcıoğlu, U., (2010). Dabaz otu çiçeklerinin antioksidan kapasitelerinin incelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),203-2023.
 19. Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., Bahşi, M., Çakılcıoğlu, U., (2010). Lamiaceae familyasına ait bazı bitkilerin DPPH ve ABTS radikali giderme aktivitesinin incelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),202-203.
 20. Dayangaç, A., Özkan, M., Güvenç, M., Yılmaz, Ö., Bahşi, M., Kariptaş, E., (2008). Salvia blepharoclena Hedge Hub Mor türünün bazı dokularında bulunan yağ asidi kompozisyonunun tespiti. 19. Ulusal Biyooji Kongresi, (),352-352.
 21. Dayangaç, A., Güvenç, M., Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Özkan, M., Özkaya, A., (2008). Salvia blepharoclaena Hedge Hub Mor türünün yaprak çiçek ve tohumlarında yağda eriyen vitaminlerin ve fitosterol değerlerinin belirlenmesi. 19. Ulusal Biyooji Kongresi, (),353-353.
 22. Tuzcu, M., Güvenç, M., Yılmaz, Ö., Aslan, A., Bahşi, M., Türkoğlu, S., (2008). Kontrolsüz Tip 1 diabetik ratların kas ve böbrek dokularının yağ asidi bileşimi üzerinde antioksidan madde desteğinin etkisi. 19. Ulusal Biyooji Kongresi, (),501-501.
 23. Yılmaz, Ö., Murat, G., Özkan, Y., Öztürk, A.İ., Bahşi, M., Tuzcu, M., (2006). Taurin ve Gaba nın Yaşlı Albino Sıçanların Eritrosit Membran Lipidleri ile Karaciğer ve Beyin Dokularındaki Bazı Metabolik Değişimler Üzerindeki Düzenleyici Etkileri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),183-183.
 24. Yılmaz, Ö., Öztürk, A.İ., Özkan, Y., Erşan, Y., Bahşi, M., Tuzcu, M., (2006). İnsülin Uygulanmış Tip I Diyabetli Sıçanların Karaciğer Kas ve Beyin Dokularındaki Kolesterol ve Yağ Asidi Değişimleri Üzerine Vitamin E ve C Lipoik Asit İle N Asetil Sistesin Karışımının Etkisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),185-185.
 25. Yılmaz, Ö., Öz, M., Öztürk, A.İ., Özkan, Y., Bahşi, M., Tuzcu, M., (2006). Dl Lipoik Asit ve Dl Tokoferol Asetat ın Yaşlı Dişi Sıçanların Eritrosit Karaciğer ve Beyin Dokularındaki Yağ Asidi Bileşimi Kolesterol ve Glutatyon Düzeyleri Üzerindeki Etkileri. 18. Ulusal Byoloji Kongresi, (),186-186.
 26. Bahşi, M., Turan, M., Emre, İ., (2007). İlköğretim okullarındaki fen laboratuarlarının işlevselliği üzerine bir çalışma. 16. Eğitim Bilimleri kongresi, (),186-186.
 27. Turan, M., Bahşi, M., Emre, İ., (2007). Fen bilgisi öğretmenlerinin yeterliliklerine ilişkin öğretmen adaylarını gözlemleri. 16. Eğitim Bilimleri kongresi, (),594-594.

Projeler

 1. KATILIM ÖNCESİ SÜREÇTE SİVİL TOPLUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ: STK HİBE İMKANIAlt Bileşen A5: Çevrenin KorunmasıTR 0501.02-06/005-01.12.2007-30.09.2008, 01.12.2007-30.09.2008
 2. Promotion of Civil Society Dialogue Between EU and Turkey Youth Initiatives For Dialogue TR0604.01-04/036-04.07.2008-05.09.2009, 04.07.2008-05.09.2009
 3. Türkiye de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler TR0604.05-02/034-01.12.2008-31.07.2009, 01.12.2008-31.07.2009
 4. World Bank Country Specific Small Grants ProgramINFORMATION SHARING NETWORKS FOCUSED ON YOUTH, FOR A SUSTAINABLE FUTURE CSFFILE NUMBER:80516901.05.2008-30.04.2009, 01.05.2008-30.04.2009
 5. 7 12 DMBA UYGULANAN YAŞLI SIÇANLARIN DOKU VE SERUMLARINDA RESVERATROL VE ALFA LİPOİK ASİT İN BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ1312 Nolu FÜBAP Projesi, 01.02.2006-20.02.2008
 6. BEHÇET HASTALIĞINDA ENDOTEL FONKSİYONLAR VE HOMOSİSTEİN İLİŞKİSİ982 Nolu FÜBAP Projesi, 01.09.2003-01.02.2005
 7. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK TEKNOLOJİK ALAN BİLGİSİNİN VE SINIF İÇİ BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, 15.03.2010-15.12.2012

Üyelikler

 1. Anadolu Eğitim ve Kalkınma Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, International Journal of Plant Breeding and Crop Science, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of Medicinal Plant Research, 1
 3. Uluslararası, Dergi, International Journal of Food Research, 1
 4. Uluslararası, Dergi, International Journal of Advance Agricultural Research, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Biological Diversity and Conversation, 1
 6. Uluslararası, Dergi, E-Journal of New World Sciences Academy, 2
 7. Uluslararası, Dergi, Journal of Food Biochemistry, 2
 8. Uluslararası, Dergi, Journal of Medicinal Plants Research, 2
 9. Uluslararası, Dergi, African Journal of Biotechnology, 1