T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 5238
Eposta :
,
Web Sitesi :
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Renewable energy systems, microhydropower, fuzzy logic, hydraulic turbines, PLC, heuristic optimization, power system stability, fractional order control, load frequency control, AVR. Web page : web.firat.edu.tr/mto


Doğum Yeri Tokat
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 5238
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi web.firat.edu.tr/mto
Adres -
Uzmanlık Alanı Renewable energy systems, microhydropower, fuzzy logic, hydraulic turbines, PLC, heuristic optimization, power system stability, fractional order control, load frequency control, AVR. Web page : web.firat.edu.tr/mto
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  F.U. Department of Electrical and Electronics Engineering
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  F.U.Graduate School of Natural and Applied Sciences

  Yüksek Lisans Tezi;

  Küçük Güçlü Hidroelektrik Santrallerde Düşü, Debi, Yük Ve Verim İlişkileri
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  F.U.Graduate School of Natural and Applied Sciences

  Doktora Tezi;

  Çok Küçük Hidroelektrik Santrallerde Akıllı Denetleyici Destekli Aktif ve Reaktif Güç Kontrol

He was born in 1977 in Reşadiye/Tokat. He received the B.S., M.S., and Ph.D. degrees from Firat University, Elazig, Turkey, in 1999, 2003, and 2012, respectively, from the Electrical-Electronics Engineering. He has been working as an Assist. Professor at the same university since 2014. His current research interests include renewable energy, microhydropower, fuzzy logic, hydraulic turbines, PLC, optimization, power system stability, fractional order control, load frequency control, AVR.

 • 1 Fırat University Renewable Energy Group (FUREG)

  Researcher » Mayıs 2007 tarihinden itibaren.
 • 2 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2017-09-18 ile 2019-04-08 tarihleri arasında.
 • 3 Seçmeli Ders ve Dal Seçim Komisyonu

  Koordinatör » 2018-05-01 tarihinden itibaren.
 • 4 MÜDEK

  Koordinatör » 2021-03-26 tarihinden itibaren.
 • 5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

  Üye » 2017-05-01 tarihinden itibaren.
 • 6 ERASMUS Bölüm Koordinatörü

  Koordinatör » 2017-05-01 ile 2020-08-03 tarihleri arasında.
 • 7 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2020-10-01 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Bilgisayar Destekli Teknik Resim
» Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

  Makaleler

  Uluslararası
  1. Özdemir, M.T., , Ö.D., (2016). İki Bölgeli Güç Sistemininin Optikten Esinlenen Optimizasyon Algoritması ile Optimal Yük Frekans Kontrolü. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2),57-66.
  2. Bulut, G.G., , G.H., , Ö.M.T., (2017). Optimal Selection of Components in a Sixth-Order Butterworth Low-Pass Filter with using Grey Wolf Algorithm. International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication, 5(10),1-4.
  Ulusal
  1. Özdemir, M.T., , G.M.T., , C.M., (2010). Küçük Hidroelektrik Santrallarda Klasik Türbin Yerine Michell Banki Türbini Kullanmanın Sağladığı Avantajlar. Kaynak Elektrik Dergisi, 258(),103-106.

  Bildiriler

  Uluslararası
  1. Çelikdemir, S., , Y.B., , Ö.M.T., (2018). Türkiye’de Küçük Ölçekli Hidroelektrik Santrallerin Gelişimi Önündeki Engeller. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), (),-.
  2. Koç, F., , Ç.V., , Ö.M.T., (2016). The Effect of Derivative Gain to System Stability in Automatic Voltage Regulator Systems. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), (),829-936.
  3. Özdemir, M.T., , O.A., (2012). The Application of Fuzzy Adaptive PI Control for Micro Hydro Power Plants. 1st Taibah University International Conference on Computing and Information Technology ICCIT 2012, (),-.
  4. Özdemir, M.T., , Y.B., , G.H., , G.M.T., , C.M., (). Automatic Generation Control in an AC Microgrid using the League Championship Algorithm. INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, (),-.
  5. Özdemir, M.T., , O.A., , C.M., (2011). Kapalı Çevrim Çalışan Çok Küçük Bir Hidroelektrik Santral Prototipinin Tasarımı. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), (),206-212.
  6. Özdemir, M.T., Dağhan, İ.H., Orhan, A., Cebeci, M., (2009). Türkiye nin Enerji Politikasında Küçük ve Çok Küçük Hidroelektrik Santrallerin Yeri ve Önemi. 38. ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ (ICANAS 38 ), (),1131-1140.
  7. Şerbet, F., , K.T., , Ö.M.T., (2017). Design of Digital IIR Filter using Particle Swarm Optimization. The 40th Jubilee of International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2017, (),202-204.
  8. Çelikdemir, S., , Y.B., , Ö.M.T., (2018). Hidroelektrik Santrallerde İletim Hatlarinin Maliyet İncelemesi. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), (),1832-1840.
  9. Özdemir, M.T., Ural, B.Z., (2019). Estimation of PEM Fuel Cell Model Parameters Using Chaos Embedded Particle Swarm Optimization. World Energy Strategies Congress and Exhibition (WESCE'19), (),117-121.
  10. Özdemir, M.T., , S.M., , A.A., (2013). Development of FPGA Based Power Flow Monitoring System in A Microgrid. 5to. Congreso Nacional - 4to. Congreso Iberoamericano HIDRÓGENO Y FUENTES SUSTENTABLES DE ENERGÍA Córdoba, Argentina, (),-.
  11. Çelik, H., Özdemir, M.T., Öksüztepe, E., (2015). Generation of Space Vector PWM Signals Based on the FPGA in Real Time. INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCE 2015, (),-.
  12. Özdemir, M.T., Bayrak, G., Ural, B.Z., Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2013). Implementation of Synchronous Generator Excited by Photovoltaic Cell -Fuel Cell For Micro Hydro Power Plants. 5to. Congreso Nacional - 4to. Congreso Iberoamericano HIDRÓGENO Y FUENTES SUSTENTABLES DE ENERGÍA Córdoba, Argentina, 10 - 14 June 2013., (),-.
  13. Özdemir, M.T., , Ç.V., (2015). Computation Stability Region of the PI Controller for the Automatic Voltage Regulation. INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCE 2015, (),-.
  14. Özdemir, M.T., Öztürk, D., (2016). Optimal PID Tuning for Load Frequency Control using Optics Inspired Optimization Algorithm. INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, (),-.
  15. Özdemir, M.T., Özel, S., (2016). Load Frequency Optimization with Heuristic Techniques In a Hybrid AC Microgrid. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), (),837-846.
  Ulusal
  1. Özdemir, M.T., , O.A., (2009). Senkron Generatörün PIC Mikrodenetleyicisi ile Paralele Alınması. TOK'O9 OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI YTÜ, (),-.
  2. Öztürk, D., , Ö.M.T., , C.M., (2004). Çok Küçük Güçlü Hidroelektrik Santrallerde PLC ile Gerilim ve Frekans Kontrolü. V.Ulusal temiz enerji sempozyumu UTES'2004, (),-.
  3. Özdemir, M.T., , G.M.T., , C.M., (2004). Çok Küçük Güçlü Hidroelektrik Santrallerde Türbin Tipinin Belirlenmesi. V.Ulusal temiz enerji sempozyumu UTES'2004, (),-.
  4. Özdemir, M.T., , G.M.T., , C.M., (2001). Küçük Hidroelektrik Santrallarda Klasik Türbin Yerine Michell Banki Türbini Kullanmanın Sağladığı Avantajlar. YEKS '01 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, (),215-220.

  Üyelikler

  1. IEEE
  1. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 3
  2. Ulusal, Dergi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 2
  3. Uluslararası, Dergi, International Journal of Renewable Energy Research, 1
  4. Uluslararası, Dergi, MEASUREMENT & CONTROL, 3