T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Gençoğlu, M.T., , Enerji Sektöründe Elektrik Enerjisinin Üretimi ve Yönetimi, Mos Ajans, 2011, 72, 978-975-92215-1-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özdemir, M.T., Yıldırım, B., Gülan, H., Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2017). İzole Bir AA Mikroşebekede Lig Şampiyonası Algoritması İle Optimum Otomatik Üretim Kontrolü. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1),109-120.
 2. Kayri, İ., Gençoğlu, M.T., (2017). Predicting power production from a photovoltaic panel through artificial neural networks using atmospheric indicators. NEURAL COMPUTING APPLICATIONS, (),-.
 3. Yıldırım, B., Gençoğlu, M.T., (2017). Modal Analysis of Power System with a Microgrid. International Scholarly and Scientific Research Innovation, 11(10),1021-1026.
 4. Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2016). The determination of the running reliability of the system with the method of polynomial regression for electricity transmission lines. Bitlis Eren University Journal of Science & Technology, 6(1),49-52.
 5. Gençoğlu, M.T., Ural, B.Z., (2009). Design of a PEM fuel cell system for residential application. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 34(12),5242-5248.
 6. Ural, B.Z., Gençoğlu, M.T., (2014). Design and simulation of a solar hydrogen systemfor different situations. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 39(16),8833-8840.
 7. Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2009). Investigation of pollution flashover on high voltage insulators using artificial neural network. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 36(4),7338-7345.
 8. Gençoğlu, M.T., Uyar, M., (2009). Prediction of flashover voltage of insulators using least squares support vector machines. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 36(7),10789-10798.
 9. Uyar, M., Yıldırım, S., Gençoğlu, M.T., (2009). An expert system based on S transform and neural network for automatic classification of power quality disturbances. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 36(3),5962-5975.
 10. Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2009). Computation of AC Flashover Voltages of Polluted HV Insulators Using a Dynamic Arc Model. EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER, 19(5),689-701.
Ulusal
 1. Turan, E., Gençoğlu, M.T., Karabiber, A., (2015). Yüksek gerilim izolatörlerinde yüzey kaçak akımlarının ANFIS yöntemiyle hesaplanması. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 4(2),16-20.
 2. Gençoğlu, M.T., Gençoğlu, E., (2005). MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR. Kaynak Elektrik, (195),89-93.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2018). The Evaluation of Water Sources in Bitlis The Province in Terms of The Geothermal Energy Generation. GAPYENEV-2018Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi, (),-.
 2. Kayri, İ., Gençoğlu, M.T., (2018). Sabit Eğimli ve Tek Eksen İzleyicili Fotovoltaik Panellerin Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması. GAPYENEV-2018Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi, (),-.
 3. Emadağı, i., Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2017). Bandpass Filter Design. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Baku), (),-.
 4. Kızıl, e., Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2017). Image Processing Algorithms For Melanoma Cancer Detection In Dermoscopy Images. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Baku), (),-.
 5. Terzi, i., Rahebi, j., Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2017). Comparison Of Clustering Methods For EnergyAssumption In Wireless Sensor Network. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Baku), (),-.
 6. Ceylan, H., Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2017). 2016 YILINDA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ İŞKAZALARININ ANALİZİ. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Bitlis), (),-.
 7. Ceylan, H., Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2017). EĞİTİM KURUMLARINDA BULUNAN ATÖLYELERDE FİZİKSEL RİSKETMENLERİNİN ANALİZİ. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Bitlis), (),-.
 8. Ceylan, H., Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2017). Metal Sektöründe Dönen Ekipmanlardan Kaynaklanan Kazaların İncelenmesi. International Conference on Multidiciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17 Bitlis), (),-.
 9. Yıldırım, B., Gençoğlu, M.T., (2017). Impact of Microgrid on Power System VoltageStability. 2nd International Conference on Advances in Engineering andTechnology (RTET-2017), (),285-289.
 10. Yıldırım, B., Gençoğlu, M.T., (2017). Modal Analysis of Power System with a Microgrid. ICECECE 2017 : 19th International Conference on Electrical, Computer, Electronics and Communication Engineering, (),402-407.
 11. Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2016). Realization of the Dynamic Test and Measurement System for Railway Electrification Systems. International Conference on Natural Science and Engineering-ICNASE'16, (),-.
 12. Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., Kaynaklı, M., (2016). Destek Vektör Makineleri İle Türkiye nin Uzun Dönem Elektrik Arıza Tahmini Ve Modellemesi. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, (),-.
 13. Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., (2016). Diyarbakır İlinin Güneş Santrali Yatırımı Açısından Değerlendirilmesi. International Engineering, Science and Education Conference, (),1329-1335.
 14. Parlakyıldız, Ş., Gençoğlu, M.T., Kaynaklı, M., (2016). Bitlis İlinin Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı Açısından Değerlendirilmesi. ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, (),-.
 15. Gençoğlu, M.T., Yıldırım, B., (2016). Voltage Stability in Power Systems usingArtificial Intelligent Approaches. Fifth International Conference On Advances in Computing, Electronics and Electrical Technology - CEET 2016, (),61-65.
 16. Özdemir, M.T., Yıldırım, B., Gülan, H., Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2016). Automatic Generation Control in an AC Microgrid using the League Championship Algorithm. INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, (),-.
 17. Karaköse, E., Gençoğlu, M.T., (2010). Load frequency control for small hydro power plants using adaptive fuzzy controller. 10th IEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics (SMC), (),-.
 18. Ural, B.Z., Gençoğlu, M.T., Gümüş, B., (2007). Dynamic simulation of a PEM fuel cell system. 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2007, (),1-12.
 19. Gençoğlu, M.T., Türkoğlu, İ., (2015). Passive Solar Building Design. 6th International Congress on Energy and Environment Engineering and Management, (),-.
Ulusal
 1. Yılmaz, B., Gençoğlu, M.T., (2016). Süperiletken Arıza Akımı Sınırlayıcıların İletim Sistemlerinde Kullanımı. Güç Sistemleri Konferansı, (),-.
 2. Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (1999). Türkiye de mühendislik eğitimi ve öneriler. Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, (),73-80.

Projeler

 1. 5132809 TEİAŞ İletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi, 03.11.2014-05.07.2016
 2. 5132808 TEİAŞ Genel Teknik Destek Projesi, 15.01.2015-05.07.2017
 3. Konutsal Yakıt Pili Sistemlerinin Tasarımı ve Modellenmesi, 25.07.2012-28.07.2014
 4. Üç Seviyeli Kaskat Evirici Temelli Statik Senkron Kompanzatörün Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, -
 5. Bir Hidroelektrik Santral Prototipinin Laboratuvarda Kurulması Kontrol ve Otomasyonunun Geliştirilmesi, -
 6. PEM Yakıt Pillerinin Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, -
 7. Uzay Vektör Darbe Genişlik Mödülasyonu Kullanan Üç Seviyeli H-Köprü Evirici Tabanlı D-STATKOM’un Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (FÜBAP 1578), 01.01.2008-03.01.2011

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, IET Institution of Engineering and Technology, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of Engineering, 1
 3. Ulusal, Dergi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2
 5. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, 2
 6. Uluslararası, Dergi, IET Generation Transmission Distribution, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2