T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi, İktisat (İngilizce) Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2013 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı
 • Doktora » 2019 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı

Kitaplar

 1. Konat, G., Temiz, M., , SELECTED STUDIES ON SOCIAL SCIENCES, İksad Publishing, , 198, 978-625-7914-41-3.
 2. Konat, G., Temiz, M., , Recent Researches on Social Sciences, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, , 635, 978-83-65688-36-1.
 3. Temiz, M., Konat, G., , A New Perspective in Social Sciences, Frontpage Publications, , 546, 978-93-81043-36-3.
 4. Konat, G., Temiz, M., , Discussion Between Economic Agents: Time Series Analysis in Social Sciences, Iksad Publications, , 188, 978-605-7695-77-2.
 5. Konat, G., Temiz, M., , A New Perspective in Social Sciences, Frontpage Publications, , 546, 978-93-81043-36-3.
 6. Temiz, M., , Para ve Finans Kavramları Üzerine İncelemeler, Ekin Yayınevi, , 170, 978-605-327-938-9.
 7. Temiz, M., , Finansal Piyasalar ve Para Politikası, Akademisyen Yayınevi, , 157, 978-605-258-226-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Konat, G., Temiz, M., (2019). G20 Ülkeleri Arasında Gelir Yakınsamasının Panel Birim Kök Testi İle Sınanması. The Journal of Social Sciences, (40),471-480.
Ulusal
 1. Temiz, M., Konat, G., (2019). Euro Bölgesi Ülkeleri İçin Enflasyon Yakınsamasının Panel Birim Kök Testi İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3),2333-2337.
 2. Temiz, M., (2019). Carry Trade Yatırımları ve Belirleyicileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (53),309-324.
 3. Tüfekçi, A., Şahin, S., Gültekin, E., Temiz, M., (2016). Türkiye’de İstihdamın Sektörel Belirleyicileri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(14),89-95.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Konat, G., Temiz, M., Özek, Y., (2020). Nonlinear Unit Root Analysis: Energy Consumption Case ofTurkey. International Symposium Research and Education in an Innovation Era, (),-.
 2. Temiz, M., Konat, G., Kızılkaya, O., (2019). TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN TEST EDİLMESİ. BEYDAĞI 1. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, (),-.
 3. Temiz, M., Konat, G., (2019). Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsamasının Panel Birim Kök Testi İle Sınanması. 5th International Regional Development Conference, (),943-952.
 4. Temiz, M., Konat, G., (2019). Türkiye’de Bölgesel Enflasyon Yakınsamasının Ekonometrik Analizi. 5th International Regional Development Conference, (),953-960.
 5. Konat, G., Temiz, M., (2019). Reel Döviz Kuru Turizm Gelirleri İlişkisi: Türkiye Örneği. 4. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, (),203-213.
 6. Temiz, M., Konat, G., (2019). Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Çalışma. 4. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, (),214-223.
 7. Konat, G., Kızılkaya, O., Temiz, M., (2019). 2. NESİL PANEL BİRİM KÖK ANALİZİ İLE KİŞİ BAŞI REEL GSYİH DURAĞANLIĞININ SINANMASI: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. 1. ULUSLARARASI BEYDAĞI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, (),457-462.
 8. Konat, G., Temiz, M., (2019). Yabancı Portföy Yatırımlarının Ekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği. Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (),83-83.
 9. Temiz, M., (2011). Düzey 2 Sınıflandırılmasında Bölge İçi Gelişmişlik Farkları: TRB1 Örneği. 1st International Regional Development Conference, (),141-150.