T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saltuk ARIKAN

» Veteriner Fakültesi » Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü » Hayvan Sağlığı Ekonnomis ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 3995
Eposta :
,
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Veteriner Fakültesi
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Hayvan Sağlığı Ekonnomis ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doğum Yeri Kahramanmaraş
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 3995
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi,Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi,Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2016 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme AD

  Doktora Tezi;

  Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Sektörde Sürdürülebilirlik Üzerine Etkili Faktörlerin Belirlenmesi

Kitaplar

 1. Arıkan, M.S., , Koyun Keçi Hekimliği 21. Bölüm: İşletme Ekonomisi, Güneş Tıp Kitapevi, 2020, 856, 9789752776777.
 2. Arıkan, M.S., , Balık Hekimliği 18. Bölüm: İşletme Ekonomisi, Güneş Tıp Kitapevi, 2020, 640, .978-975-277-809-2.
 3. Aral, Y., Arıkan, M.S., , Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi, Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kârlılık ve Ekonomik Sürü Yönetimi’ne İlişkin Genel Prensip ve Uygulamalar, Pınar Enstitüsü, 2019, 146, 978-605-83006-3-7.
 4. Aral, Y., Çevrimli, M.B., Arıkan, M.S., , Cumhuriyetin 90. Yılında Başkent Ankara ve Ankara Üniversitesi, Ankara İli Hayvancılığında Sektörel Yapı ve Mevcut Durum, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2016, 324, 978-605-136-248-9.
 5. Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., Mat, B., Tekindal, M.A., , Price Forecast for Farmed and Captured Trout Using Box-Jenkins Method and 2009-2017 Prices, In:Academic Studies in Health Sciences, Gece Publishing, 2018, 90, 978-605-288-612-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Tekindal, M.A., Çevrimli, M.B., Akın, A.C., Mat, B., Arıkan, M.S., Polat, M., (2020). The Relationship between Consumption of Animal Products and Expenditure Levels with Quality of Life Scores (SF-36) by Veterinary Students in Turkey. ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA, 72(5),1861-1873.
Ulusal
 1. Arıkan, M.S., (2013). Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ekonomik Önemi. Veteriner Hekimler Derneği Bülteni, (6),34-36.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Akın, A.C., Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., (2018). Effect of Import Decisions In Turkey Between 2010-2017 on the Red Meat Sector. 1st International Health Science And Life Congress, (),109-119.
 2. Çevrimli, M.B., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Tekindal, M.A., (2018). Determination of Change in Beef Retail Prices in Turkey Through GARCH Method. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences, (),60-60.
 3. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (). The importance of livestock sector in Baskil district of Elazığ province. Uluslararası Baskil Sempozyumu, (),-.
 4. Akın, A.C., Çevrimli, M.B., Arıkan, M.S., Tekindal, M.A., (2018). Türkiye’de Dana Eti Fiyatları ile TÜFE Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Belirlenmesi. 1st International Health Science And Life Congress, (),660-660.
 5. Arıkan, M.S., Aral, Y., Akın, A.C., Kaya, K.Ç.Y., Güloğlu, S.C., Sakarya, E., (2013). Etlik Piliçlerin Taşınması Sırasında Canlı Ağırlık Fireleri ve Mortalite Nedeniyle Oluşan Ekonomik Kayıplar. 2nd International Poultry Meat Congress, (),216-222.
 6. Çevrimli, M.B., Arıkan, M.S., Polat, M., Akın, A.C., Murat, H., (2015). Current Situation of Dairy Cattle Breeding Sector in Thrace Region of Turkey. BALNIMALCON 7th Balkan Conference on Animal Science, (),75-75.
 7. Aral, Y., Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., Akın, A.C., Polat, M., Gökdai, A., (2015). The Producer Profiles and Socio Economic Structure of Angora Goat Breeding in Turkey. 32nd World Veterinary Congress, (),166-166.
 8. Polat, M., Çevrimli, M.B., Sakarya, E., Akın, A.C., Arıkan, M.S., (2015). Pinehoney production in Turkey and the current situation of beekeeping enterprises in the pinehoney production area. 44th APIMONDIA International Apicultural Congress, (),357-357.
 9. Tuncel, S., Aral, Y., Akın, A.C., Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., Polat, M., (2015). Determination of Milk Production Costs Profitability Herd Breeding Features Organization and Marketing Sturctures in Ankara Province Goat Raising Enterprises. 1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding, (),129-130.
 10. Çevrimli, M.B., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Polat, M., (2016). Opinions and Expectations of Beekeepers Regarding the Beekeeping Insurance Example of Muğla. II.International Conress on Veterinary and Animal Science, (),17-17.
 11. Polat, M., Akın, A.C., Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., (2016). Current Situation in Meat Processing Industry of Turkey. II.International Conress on Veterinary and Animal Science, (),22-22.
 12. Sakarya, E., Arıkan, M.S., (2014). Dairy Sector and Economical Policies in Turkey. Uluslararası Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı Ve Yönetimi Kongresi, (),17-22.
 13. Arıkan, M.S., Aral, Y., (2014). An Economic Overview of Fertility Control in Dairy Herd Management Practices. Uluslararası Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı Ve Yönetimi Kongresi, (),157-158.
 14. Arıkan, M.S., Gökhan, E.E., Çevrimli, M.B., (2016). Economic Losses Arising From The Reproductive Disorders in Holstein Cows With High Milk Yield. II.International Conress on Veterinary and Animal Science, (),16-16.
 15. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (2017). Institutional Cooperation Support in Animal Production Training DAP-Fırat University-TAHAM. IV. International Regional Development Conference, (),433-439.
 16. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (2017). Rural Migration and Agricultural Production Relation: The Case of Elazıg. Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Sempozyumu, (),1788-1796.
 17. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (2018). Evaluation of Stakeholders’ Public Statements in the Short-Term Implementation of Agricultural Policies in Turkey. International Symposium on Agricultural Policies in Turkey and Their Contributions to National Economy, (),287-302.
 18. Arıkan, M.S., Gökhan, E.E., (2018). Determination of factors affecting medicine purchase decision in veterinary clinics in Elazıg province. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences, (),18-18.
 19. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (2018). Determination of the entrepreneurship level of the intern students’ at Veterinary Faculty, Fırat University. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences, (),65-65.
Ulusal
 1. Aral, Y., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Çevrimli, M.B., Polat, M., Cevger, Y., Gökdai, A., (2017). Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ekonomisi. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, (),80-87.
 2. Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., Mat, B., Tekindal, M.A., (2018). ARIMA Modeli Yardımıyla Alabalık Fiyatlarının Tahmini. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, (),92-93.
 3. Akın, A.C., Arıkan, M.S., Vadiei, M., Aral, Y., Çevrimli, M.B., (2012). Broyler rasyonlarında tavuk unu kullanımının yem maliyetleri üzerine etkisi. V.FHABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu, (),17-18.
 4. Aral, Y., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Çevrimli, M.B., (2012). Türkiye karma yem sanayinde mevcut durum ve sorunlar. V.FHABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu, (),29-30.
 5. Tuncel, S., Aral, Y., Arıkan, M.S., Sarıhan, Ş.T., (2017). Ankara İli Saanen Irkı Keçicilik İşletmelerinde Yetiştiricilik Özellikleri, Süt Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapısı. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, (),217-221.
 6. Arıkan, M.S., Akın, A.C., Aral, Y., Gökhan, E.E., (2013). Türkiye de Su Ürünleri Sektöründe Mevcut Durum ve Yapısal Ekonomik Sorunlar. 17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),349-350.
 7. Arıkan, M.S., Aral, Y., Ermiş, Y., (2015). Türkiye de Denizde Kültür Balığı Yetiştiriciliğinde Üretim Destekleme ve Pazarlama Yapısı. 1. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi., (),125-130.
 8. Arıkan, M.S., Aral, Y., (2017). Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, (),92-98.
 9. Arıkan, M.S., Gökhan, E.E., (2018). Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Kredi Kullanımı ve İşletmeler Üzerine Etkileri Elazığ İli Örneği. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, (),28-29.
 10. Tuncel, S., Sarıözkan, S., Sipahi, C., Akçay, A., Altun, O., Arıkan, M.S., Gökdai, A., Sarıhan, Ş.T., (2018). Türkiye’de Farklı Sistemlerde Ticari Yumurta Üretiminde Bulunan Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Ekonomik ve Ekonometrik Analizi. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, (),100-101.

Projeler

 1. Buzağı ölümlerine bağlı ekonomik kayıpların araştırılması, 01.01.2019-
 2. Bartın İli Halk Elinde Manda Islahı Projesi TAGEM / 74 MANDA 2013-01, 01.01.2013-24.12.2018
 3. Türkiye de Farklı Sistemlerde Kafes Tünekli Salma ve Organik Sistem Yumurta Üretimi Yapan Ticari Yumurtacı İşletmelerin Ekonomik ve Ekonometrik Analizi, 01.11.2016-12.04.2019
 4. Doğu Akdeniz Bölgesi süt arz zincirinde aracı marjları ve pazarlama tercihleri üzerine etkili faktörler, 03.11.2015-23.11.2017
 5. Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Sektörde Sürdürülebilirlik Üzerine Etkili Faktörlerin Belirlenmesi, 01.04.2015-01.04.2016
 6. Ankara İli Keçicilik İşletmelerinde Süt Üretim Maliyeti Kârlılık Seviyesi Sürü Yetiştiricilik Özellikleri Örgütlenme ve Pazarlama Yapılarının Tespiti, 12.05.2014-19.11.2015
 7. Tiftik Keçisi Yetiştiricilik İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Analizi ile Sektörel Gelişim ve Destekleme Stratejilerinin Belirlenmesi, 01.11.2013-08.06.2016

Üyelikler

 1. Erzurum Veteriner Hekimler Odası
 2. Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası
 1. Ulusal, Dergi, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 1
 2. Ulusal, Dergi, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 1
 3. Ulusal, Dergi, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 1
 4. Ulusal, Dergi, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 1
 5. Ulusal, Dergi, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 1
 6. Ulusal, Dergi, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 1
 7. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 1
 8. Ulusal, Dergi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1