T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
2370000 - 6545
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Yeni Mah Mehtap Sok No 8 Kat 3
Uzmanlık Alanı :
Veteriner Biyokimya


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 2370000 - 6545
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Yeni Mah Mehtap Sok No 8 Kat 3
Uzmanlık Alanı Veteriner Biyokimya
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Veteriner Hekim

Makaleler

Uluslararası
 1. Özçelik, M., Erişir, M., Güler, O., Baykara, M., Kirman, E., (2018). The effect of curcumin on lipid peroxidation and selected antioxidantsin irradiated rats. ACTA VETERINARIA BRNO, 87(),379-385.
 2. Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., Yaman, M., Özçelik, M., Baykalır, Y., Kızılaslan, A., Çambay, Z., Yakut, S., Erişir, Z., (2020). Effects of Light Color on Growth Performance, HistomorphometricFeatures of Small Intestine and Some Blood Parameters in ChukarPartridges (Alectoris chukar). Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesi Dergisi, 26(1),33-39.
 3. Aksu, Ö., Küçükgül, A., Demir, V., Danabaş, D., Yıldırım, N., Özçelik, M., Can, E., Can, E., Kocabaş, M., (2013). Bioaccumulation of copper and zinc in freshwater crayfish Astacus leptodactylus fed with zebra muscles dreissena polymorpha collected from Keban Dam Leake Turkey. Asian J Chem, 25(10),5476-5478.
 4. Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., Doğan, G., Özçelik, M., (2013). Antioksidant activity of Cinnamon Bark Oil Cinnamomum zeylanicum L in japanase quails under thermo neutral and heat stressed conditions 19 5 887 892. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19(5),887-892.
 5. Erişir, Z., Şimşek, Ü.G., Özçelik, M., Baykalır, Y., Iflazoğlu, M.S., Çiftçi, M., (2018). Effects of dietary grape seed on performance and some metabolicassessments in Japanese quail with different plumage colors exposed to heat stress. Revista Brasileira de Zootecnia, 47(),1-10.
 6. Şimşek, H., Durmuş, A.S., Yıldız, H., Özçelik, M., (2018). Surgery-Induced Changes in Erythrocyte and Plasma Lipid Peroxidation, Enzymatic and Non- Enzymatic Antioxidants of Female Rats. Protective Role of heparin and pentoxifyline. Acta Scientiae Veterinariae, 46(4),1649-.
 7. Çiftçi, M., Şimşek, Ü.G., Dalkılıç, B., Erişir, Z., Iflazoğlu, M.S., Azman, M.A., Özçelik, M., Yılmaz, Ö., Baykalır, Y., Tonbak, F., (2018). Effects of essential oil mixture supplementation to basal diet on fattening performance, blood parameters and antioxidant status of tissues in japanese quails exposed to low ambient temperature. Journal of Animal and Plant Sciences, 28(2),421-430.
 8. Şimşek, H., Kaya, E., Özçelik, M., (2017). Radyasyona Maruz Bırakılan Ratlarda Lipid Peroksidasyonu ve Bazı antioksidan Parametreler Üzerine Propolisin Etkisi. Atatürk Üniv. Vet.Bil.Derg, 12(3),296-303.
 9. Özhan, N., Şimşek, Ü.G., Özçelik, M., (2016). Comparison of floor and cage housing systems in terms of some welfare assessments in broiler. Ankara Üniv Vet Fak derg, 63(3),317-322.
 10. Şahin, N., Şahin, K., Muhiddin, Ö., Mo, S., Özçelik, M., (2003). In Vivo Antioxidant Properties of Vitamin E and Chromiıum in Cold Stressed Japanese Quails. Arch. Anim. Nutr., 57(3),207-215.
 11. Benzer, F., Özçelik, M., Cıkcıkoğlu, Y.N., (2016). The Effects of Dietary Antioxidants on the Arginase Activity and Nitric Oxide Level of Narrow Clawed Turkish Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823 in Moulting Period. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16(2),283-288.
 12. Özçelik, M., Şimşek, Ü.G., Çeribaşı, S., Çiftçi, M., (2014). Effects of different doses of rosemary oil Rosmarinus officinalis L on oxidative stress and apoptosis of liver of heat stressed quails. EuropeanPoultry Science, 78(),32-.
 13. Küçük, O., Şahin, N., Şahin, K., Gürsu, M.F., Gülcü, B.F., Özçelik, M., Issi, M., (2003). Egg Production egg quality and lipid peroxidation status in laying hens maintained at a low ambient temperature 6 C and fed a vitamin C and vitamin E supplemented diet. Vet. Med.-Czech, 48(1-2),33-40.
 14. Çiftçi, M., Şimşek, Ü.G., Dalkılıç, B., Azman, M.A., Yılmaz, Ö., Mutlu, S.İ., Özçelik, M., Baykalır, Y., Tonbak, F., Bahşi, M., (2016). Effect of dietary orange peel extract on physiological biochemical and metabolic responses of japanese qualil reared under low ambient temperature. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 40(1),288-297.
 15. Çiftçi, M., Dalkılıç, B., Şimşek, Ü.G., Azman, M.A., Erişir, Z., Özçelik, M., Yılmaz, Ö., Iflazoğlu, M.S., Terlemez, F., Bahşi, M., (2016). Effects of Dietary Soapwort Extract Supplementation on LayingPerformance Blood Biochemical Parameters Fatty Acid Profileof Breast Meat and Antioxidative Potential of Liver and HeartTissues in Cold Stressed Laying Japanese Quail. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 22(3),347-354.
 16. Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., Özçelik, M., Azman, M.A., Fadime, T., Nejla, Ö., (2015). Effects of cinnamon and rosemary oils on production egg quality hatchability traits and blood serum mineral contents in laying quails Coturnix coturnix Japonica. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 62(),229-236.
 17. Dalkılıç, B., Özçelik, M., Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., (2015). Effect of Orange Peel Essential Oil and Thermotolerance Acquisition on Oxidative Stress Parameters of Liver Heart and Spleen in Heat Stressed Japanese Quails. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 21(3),413-416.
 18. Baykara, M., Silici, S., Özçelik, M., Güler, O., Erdoğan, N., Bilgen, M., (2015). In vivo nephroprotective efficacy of propolis against contrast induced nephropathy. Diagn Interv Radiol, 21(),317-321.
 19. M, C., , I.C., , U.K., , O., , F.G., , P.S., , M.B., , F.B.a.M.O., (2010). Effects of alfalfa fresh silage hay on the fatty acid and conjugated linoleic acid amounts in lamb muscles and fats. Revue Med. Vet., 161(10),432-437.
 20. Issi, M., , Ö.M., , G.Y., (2009). Dil Oynatma Hastalıklı Sığırlarda Hematolojik Bulgularla birlikte Bazı Mineral Madde ve Vitamin Düzeyleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15(6),931-935.
 21. Erişir, M., , B.Ö., , O.M., , H.M., (2006). Erişir M Barım Ö Ozcelik M Harlıoglu M 2006 The Effect of Dietary Vitamin E on The Arginase Activity in The Females of Freshwater crayfish Astacusleptodactylus Esch 1823. Turk J Vet Anim Sci, 30(),195-199.
 22. Özçelik, M., (2001). Manda Karaciğer ve Böbrek Doku Arginazının Fotoinaktivasyonu ve Kinetik Özellikleri Turk J Vet Anim Sci. Turk J Vet Anim Sci, 25(),995-1000.
 23. Özçelik, M., (2003). Koyun Meme Doku Arginazının Bazı Biyokimyasal Özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27(),719-725.
Ulusal
 1. Özçelik, M., Issi, M., Güler, O., Şimşek, H., Özdemir, N., Kılıç, A., (2014). Bakteriyel pnömonili besi sığırlarında oluşan serbest radikal hasarının antioksidan aktivite ve bazı mineral maddeler üzerine etkisi.. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2),111-116.
 2. Çiftçi, M., Şimşek, Ü.G., Özçelik, M., Erişir, Z., Iflazoğlu, M.S., Kızılaslan, A., Çambay, Z., Güngören, G., (2018). Karma Yeme İki Farklı Metot ile Korunan Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 32(2),75-80.
 3. Erişir, M., Kılınç, Ö., Özçelik, M., Çiftçi, M., Çerçi, İ.H., Benzer, F., (2017). Effects of Fresh, Ensiled and Dried Alfalfa on Free Radical Damage and Some Antioxidants in the Blood of Lambs. International Journal of Pure and Applied Sciences, 32(2),45-49.
 4. Güler, O., Şimşek, H., Özçelik, M., Benzer, F., Kaplan, S., (2016). Kurşun Uygulanan Ratlarda Lipid Peroksidasyon Üzerine Çörek Otu Tohumunun Antioksidan Etkileri. Tr.Doğa ve Fen Derg., 5(1),82-86.
 5. Şimşek, H., Özçelik, M., Güler, O., Benzer, F., Çay, M., Aksakal, M., (2016). Kadmiyum Uygulanan Ratlarda Lipid Peroksidasyon Üzerine Bal ve Polenin Antioksidan Etkileri. Türk Doğa ve Fen dergisi, 5(1),6-11.
 6. Paksoy, N., Özçelik, M., (2013). Kars Yöresindeki Dermatofitozisli Sığırlarda Serum Bakır Çinko ve Mangan SeviyeleriPDF Kars Yöresindeki Dermatofitozisli Sığırlarda Serum Bakır Çinko ve Mangan Seviyeleri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 8(3),-.
 7. Özçelik, M., Bayram, K., Güler, O., Orak, U., Çiftçi, M., (2015). Elazığ İlinde Koyunlarda Mera Öncesi Mera Dönemi ve Mera Sonrası Kan Serumlarında Bazı Mineral Madde Düzeylerinin Tespiti. F. Ü. Sağ. Bil. Derg., 29(3),167-173.
 8. Baydar, E., Özçelik, M., Gazioğlu, A., (2015). Yün Yeme Hastalığı Olan Koyunlarda Bazı İz Elementler veSerum Biyokimyası. F.Ü.sağ. Bil.Vet.Derg., 29(2),187-190.
 9. Seda, İ.M., Çelik, Ö., Okan, B., Lütfi, E., Terlemez, F., Azman, M.A., Şimşek, Ü.G., Özçelik, M., Çerçi, İ.H., Mehmet, K., Çiftçi, M., (2015). Soğuk Stres Koşulları Altında Bıldırcın Karma Yemlerine İlave Edilen Saponin Bakımından Zenginleştirilmiş Çöven Ekstratının Performans ve Kan parametreleri Üzerine Etkileri. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 29(2),103-109.
 10. Benzer, F., , K.A., , E.M., , Ö.M., , Ş.H., , O.S.P., (2009). Brucellozisli Sığırlarda Serbest Radikal Hasarı ve Antioksidan Aktivite ile Mineral Madde Düzeylerindeki Değişiklikler. e-Journal of New World Sciences Academy,, 4(4),-.
 11. Öksüztepe, G., , K.P., , Ö.M., , İ.G., (2014). 2013 Tulum peyniri ve taze beyaz peynirlerin mineral madde ve ağır metal içerikleri. F.Ü.Sağ.Bil.Vet Derg, 27(2),93-97.
 12. Ilhak, O., , K.P., , O.M., (2012). Heavy metal levels in some fish species sold at retail in Elazig. F.Ü.Sağ.Bil.Vet. Derg, 26(2),99-103.
 13. Özcelik, M., , Ş.Ü., (2012). Yumurtlama öncesi dönemde aydınlatma programında yapılan değişikliğin etlik piliç ebeveynlerinde bazı stres parametrelerine etkisi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet. Derg, 26(3),151-155.
 14. M, C., , U.K., , I.H.C., , P.S., , F.G., , M.B., , O., , M.O., , F.B., , Z.E., , I.S., , , (2011). The Effect of Alfalfa on Retinol Tocopherol and Cholesterol Levels in Muscle and Tail fat Tissues in Yearling Sheep. F. Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 25(3),119-123.
 15. Kandemir, F., , Ö.M., , Ö.N., (2014). Koyun Dalak Arjinazının Fotoinaktivasyonu ve Bazı Kinetik Özellikleri. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 24(1),1-4.
 16. Özçelik, M., , K.F., , Ö.N., (2010). Koyun Böbrek Doku Arginazının Etilen Diamin Tetra Asetik Asit EDTA Para Kloromerküri Benzoik Asit p CMBA N Etil Maleimid NEM tarafından İnhibisyonu ve İnhibisyon Kinetiği 24 1 23 27. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 24(1),23-27.
 17. Özçelik, M., , Ö.N., (2009). L Lizin ve L Ornitinin Manda Karaciğer ve Böbrek Doku Arginazı Üzerine Etkisi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg, 23(2),73-78.
 18. Tuğ, T., , T.S.M., , Ö.N., , Ö.M., (2003). Akut Atak ve Atak Sonrası Stabil Dönemdeki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Oksidatif Mekanizmaların Değerlendirilmesi. Torax Dergisi, 4(1),-.
 19. Özçelik, M., , Ö.N., (2002). Koyun Meme Doku Arginaz Aktivitesi Üzerine Metilen Mavisinin İnhibisyon Etkisi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 16(1),107-112.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Rışvanlı, A., Özbey, G., Sproston, E., Otlu, B., Yakupoğulları, Y., Çelik, B., Persad, A., Şafak, T., Çambay, Z., Özçelik, M., Keleştemur, N., (2019). Identification of Bacterial Species Recovered in Milk From Mastitic Dairy Cows Using Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation-Time of Flight (MALDI-ToF) and Investigation on Some Antioxidant Parameters. VIII. National II. International Congress ofTurkish Society of Veterinary Gynaecology, (),-.
 2. Kırmızıgül, A.H., Özçelik, M., Öğün, M., Erkılıç, E.E., Paksoy, N., Merhan, O., Uzlu, E., (2017). Dil Oynatma Hastalığı Olan Sığırlarda Serum Cu, Mn, Zn Seviyeleri ve Oksidatif Stres. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 3. Erişir, Z., Şimşek, Ü.G., Özçelik, M., Baykalır, Y., Iflazoğlu, M.S., Çiftçi, M., (2018). The effects of dietary grape seed on growth performance in Japanese quails with different plumage colors exposed to heat stress. 4th International Agriculture Congress, (),-.
 4. Kırmızıgül, A.H., Özçelik, M., Öğün, M., Erkılıç, E.E., Paksoy, N., Merhan, O., Uzlu, E., (2017). Serum Cu, Mn and Zn levels and oxidative stressin cattle performing tongue-playing. I. International Turkish Veterinary Interal Medicine Congress, (),-.
 5. Erişir, Z., Şimşek, Ü.G., Özçelik, M., Baykalır, Y., Iflazoğlu, M.S., Çiftçi, M., (2016). The Effects of dietary grape seed on antioxidant status in different plumage coloured Japanase quails exposed to heat stress. 3rd International Congress of Veterinary Pharmacology&Pharmaceutical Sciences, (),-.
 6. Çiftçi, M., Şimşek, Ü.G., Dalkılıç, B., Erişir, Z., Iflazoğlu, M.S., Azman, M.A., Özçelik, M., Yılmaz, Ö., Baykalır, Y., Tonbak, F., (2016). Effects of essential oil mixure organe peel bay leaf thyme and eucalyptus supplementation to basal diet on fattening performance carcass characteristics blood parameters antioxidant status of tissues and meet quality in Japanese quails exposedto low ambient temperature. 25. World's Poutry Congress, (),-.
 7. Çiftçi, M., Şimşek, Ü.G., Dalkılıç, B., Azman, M.A., Yılmaz, Ö., Mutlu, S.İ., Özçelik, M., Baykalir, y., Tonbak, F., (2015). Effect of orange peel extract ope on physiological biochemical and metabolic responses of japanese quail reared under low ambient temperature. The Potential for Poultry Production in Developing Countries, (),-.
 8. Murat, B., , N.E., , S.S., , M.Ö., , O.G., , K.E.Ö., , T.K., (). Comparison of propolis n acetylcysteine and calpain inhibitör I N Acetyl Leu Leu norleucinal in preventing contrast media indiced renal injury. 1.Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee products with International Partipitation, (),-.
 9. Fulya, B., , S.Y., , A.K., , M.Ö., (). Tavuklarda Deneysel Salmonella Enteritidis Enfeksiyonlarda Etkenin Saptanması ve Antibiyotik Kullanımının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)., (),-.
 10. Tuncer, T., , N.Ö., , S.Y., , M.A., , M.Ö., (). Bronşial Astımlı Hastalarda Antioksidan Enzim Düzeylerinin Karşılaştırılması. The First International Biosciences Days. The First Congress of Balkan Association of Biosciences XVth national Congress of Biochemistry Clinical Laboratory Automation Symposium-II., (),-.
Ulusal
 1. Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., Yaman, M., Özçelik, M., Baykalır, Y., Kızılaslan, A., Bayrakdar, A., Cambay, Z., Yakut, S., Erişir, Z., (2018). Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) ışık renginin performans, ince bağırsak histomorfometrik özellikleri ve bazı kan parametrelerine etkisi. VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (),-.
 2. Dalkılıç, B., Özçelik, M., Çambay, Z., Alayunt, N.Ö., Şimşek, Ü.G., Iflazoğlu, M.S., Çiftçi, M., (). Karma Yeme Saponin Bakımından Zenginleştirilmiş Çöven Ekstraktı İlavesinin Soğuk Strese Maruz Bırakılan Japon Bıldırcınlarında Serum Kalp Ve Karaciğerdeki Antioksidan Parametreleri Üzerine Etkisi. 7.Ulusal veteriner biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),-.
 3. Mehtap, Ö., , N.Ö., (). Koyun Meme Doku Arginazının Hücre İçi Yerleşimi. I.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi.Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, (),-.
 4. Necmi, Ö., , M.Ö., (). Laktasyondaki Koyun Meme Doku Arginazının Bazı Kinetik Özellikleri. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi,ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi,, (),-.
 5. Murat, B., , N.E., , S.S., , O.G., , T.K., , M.Ö., , Ö.S., (). Kontrast madde nefropatisinde apoptozun önlenmesinde propolis ve n asetilsistein in karşılaştırılması. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 6. Ülkü, G.Ş., , M.Ç., , M.Ö., , M.A.A., (). Tarçın ve biberiye yağlarının yumurtacı bıldırcınlarda Coturnix coturnix japonica yumurta üretimi yumurta kalitesi kuluçka özellikleri ve serum mineral düzeyleri. IV.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi., (),-.
 7. Ülkü, G.Ş., , M.Ç., , G.D., , M.Ö., (). Termo nötral ve sıcaklık stresi koşullarındaki Japon bıldırcınlarında tarçın kabuğu yağının Cinnamomum zeylanicum L antioksidan aktivitesi. IV.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi., (),-.
 8. Mehtap, Ö., , Ü.G.Ş., , S.Ç., , M.Ç., (). Farklı dozlarda biberiye yağının Rosmarinus officinalis L sıcaklık stresine maruz bırakılan bıldırcınlarda oksidatif stres ve karaciğer apoptozu üzerine etkileri. IV.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi., (),-.
 9. S, P.T.O., , M.Ö., , F.B., , O.G., , H.Ş., (). Kurşun Kadmiyum ile Çörek Otu Bal ve Polenin Rat Karaciğer Arginaz Aktivitesi Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi., (),-.
 10. S, P.T.O., , F.B., , A.K., , M.E., , .M.Ö., , H.Ş., , G.O., (). Brusellosisli Sığır Serumunda Serbest Radikal Hasarı Antioksidan Aktivite ile Mineral Madde Düzeyindeki Değişiklikler. IV.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi., (),-.
 11. Fatih, M.K., , M.Ö., , N.Ö., (). Koyun Dalak Doku Arginazının Metilen Mavisi İle Fotoinaktivasyonu. IV.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),-.
 12. Mine, E., , Ö.B., , M.Ö., , M.H., (). Kerevit Astacus leptodactylus Esch 1823 Arginazı Üzerine Vitamin E nin Etkisi. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 13. Tuncer, T., , F.K., , S.M.T., , N.Ö., , M.Ö., (). İki Ayrı Metodla tayin Edilen COPD lu Hastaların Serum MDA Düzeylerinin Karşılaştırlması. 17.Ulusal Biyokimya Kongresi., (),-.
 14. Necmi, Ö., , M.Ö., , S.Y., , Ö.K., (). Koyunlarda Deneysel Pıtrak Otu Xanthium Strumarium L Subps Cavanillesii Cocklebur Toksikasyonu Sonucu Kan Serumunda Meydana Gelen Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişiklikler. I.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi., (),-.
 15. Tahir, Y., , N.Ö., , M.Ö., , R.Y., , H.U., (). Antiepileptik İlaç Kullanan ve Kullanmayan Epileptik Hastalarda Antioksidan Enzimlerin Karşılaştırılması. 37.Ulusal Nöroloji Kongresi 2001., (),-.
 16. Necmi, Ö., , M.Ö., (). Manda Karaciğer ve Böbrek Doku Arginazı Üzerine Fotoinaktivasyonun Etkisi. İkibinli Yıllarda Biyokimya Eğitimi-II Sorunları ve Çözümleri., (),-.
 17. Mehtap, Ö., , N.Ö., (). L Lizin ve L Ornitinin Manda Karaciğer ve Böbrek Doku Arginazı Üzerine Etkisi. İkibinli Yıllarda Biyokimya Eğitimi-II Sorunları ve Çözümleri., (),-.
 18. Necmi, Ö., , T.T., , M.Ö., , M.A., (). Akciğer Kanserli Hastalarda Antioksidan Enzim Düzeyleri ile İlgili Araştırmalar. II. Ulusal Kongresi. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği., (),-.

Projeler

 1. Propolisin Radyasyona Maruz Bırakılan Ratlarda Lipid Peroksidasyonu ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi, 01.06.2014-01.06.2015
 2. Elazığ İlinde Koyunlarda Mera Öncesi Mart Mera Dönemi Mayıs Haziran ve Mera Sonrası Ağustos Kan Serumlarında Bazı Mineral Maddelerin Kalsiyum Fosfor Magnezyum Demir Bakır Çinko Selenyum Mangan Molibden Düzeylerinin Tespiti , 15.04.2012-15.02.2015
 3. Konsantre Yem Taze Yonca Yonca silajı ve Kuru Yoncanın Kandaki Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri , -
 4. Enzootik Pnömonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal Hasarın Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi , -
 5. Çörek Otu Tohumunun Kurşun Verilen Sıçan Rat lardaki Lipit Peroksidasyonu Üzerine Antioksidan Etkisi , -
 6. Bal ve Polenin Kadmiyum Verilen Sıçan Rat lardaki Lipit Peroksidasyonu Üzerine Antioksidan Etkileri , -
 7. Koyun Meme Doku Arginazının Kinetik Özellikleri , -