T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur KAYA

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Biyoistatistik Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 4672
Eposta :
Fax :
04242379138
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığı 23119 Elazığ – TÜRKİYE
Uzmanlık Alanı :
Biyoistatistik, Klinik Biyoistatistik, Tıp bilişimi, Yapay Zeka (Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar ve Uzman Sistemler ...), Meta Araştırmaları, İstatistiksel Şekil Analizi, Veri Madenciliği, Klinik Karar Destek Sistemleri, Kanıta Dayalı Tıp.

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 4672
Eposta
Fax 04242379138
Web Sitesi http://yenitip.firat.edu.tr/tr/node/134
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığı 23119 Elazığ – TÜRKİYE
Uzmanlık Alanı Biyoistatistik, Klinik Biyoistatistik, Tıp bilişimi, Yapay Zeka (Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar ve Uzman Sistemler ...), Meta Araştırmaları, İstatistiksel Şekil Analizi, Veri Madenciliği, Klinik Karar Destek Sistemleri, Kanıta Dayalı Tıp.
 • Lisans » . Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 2016 Yılı mezunu

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1 Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.

  Anabilim Dalı Başkanı » 2017-10-03 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Apuhan, T., Yıldırım, Y.S., Aksoy, F., Balıkçı, H.H., Kaya, M.O., (2011). The Effect of Topical Cefepime Solution on Outer Hair Cell Function of Rats. The Journal of International Advanced Otology, 7(1),49-54.
 2. Özdemir, E., Çiçek, T., Kaya, M.O., (2012). The association of serum YKL 40 level with tumor burdenand metastatic stage of prostate cancer. Urology Journal, 9(3),568-573.
Ulusal
 1. Kaya, M.O., Çolak, C., Özdemir, E., (2013). The prediction of prostate cancer using different artificial neural network models with the help of prostate specific antigen. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1),19-22.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çetinkaya, E., Aralaşmak, A., Göksungur, G., Kaya, M.O., Toprak, H., Kolukısa, M., Asil, T., Kurtcan, S., Özdemir, H., (2017). Evaluation of Perfusion Via MRI SWI and CTA Instroke. 40th ESNR Annual Meeting,24th Advanced Course on Diagnostic Neuroradiology and9th Advanced Course in Endovascular and Interventional Neuroradiology, (),-.
 2. Toprak, H., Aralaşmak, A., Yılmaz, T.F., Mehdi, E., Kocaman, G., Kaya, M.O., Alkan, A., (2017). EVALUATION of CSF FLOW METRICS in PATIENTSwith COMMUNICATING HYDROCEPHALUS andIDIOPATHIC INTRACRANIAL HYPERTENSION. ASNR 55th Annual Meeting and The Foundation of the ASNR Symposium 2017, (),-.
 3. Kilic, M., , G.M., , K.M., (2011). Szasz Mirakiyan Operatörü Yardımıyla İstatistiksel Tahmin Yöntemi. Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, (),42-.
 4. Gurcan, M., , K.M., , H.N., (2011). Sürekli Parametreli Binom Süreci ve Kuyruk modellerinde Kullanımı. Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, (),142-.
 5. Ocakoglu, G., Ercan, I., Özkaya, G., Kaya, M.O., Uzabaci, E., Can, F.E., (2014). Knowledge of Veterinarians About Biostatistics: A Worldwide Survey.. International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines at Anglo-American University, (),-.
 6. Özkaya, G., Sigirli, D., Kaya, M.O., Ercan, I., (2014). Biostatistics Education In Medical Faculty.. International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines at Anglo-American University, (),-.
 7. Gülcü, N., Apuhan, T., Koçoğlu, H., Gök, Ü., Kaya, M.O., (2011). The Effect Of Stellate Ganglion Blockade On Gentamicin Induced Ototoxicity In Rats.. 6th World Congress of the World Institute of Pain, (),-.
Ulusal
 1. Çetinkaya, E., Aralaşmak, A., Göksungur, G., Kaya, M.O., Toprak, H., Kolukısa, M., Asil, T., Kurtcan, S., Özdemir, H., (). İNMEDE PERFUZYONUN MR, SWI VE BTA İLE DEGERLENDİRİLMESİ. TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, (),-.
 2. Kaya, M.O., Ocakoglu, G., Ercan, I., (2015). İstatistiksel Şekil Analizinde Kullanılan İki Örneklem Testlerinin Bootstrap ve Permütasyon Uyarlamaları ile Landmark Sayısına Göre Tip-I Hata Düzeyinin İncelenmesi.. 17. Biyoistatistik Kongresi, (),-.
 3. Kaya, M.O., Sigirli, D., Ercan, I., (2014). Landmark Güvenirliğinde Genelleştirilebilirlik Katsayısının Etkisinin İncelenmesi.. 16. Biyoistatistik Kongresi, (),-.
 4. Kaya, M., , A.H., (). Diskriminant Ayırma Analizi Ve Tıpta Bir Uygulaması. XI. Biyoistatistik Kongresi, (),92-.
 5. Kaya, M., , K.M., (). Lojistik Modelde Bernstein Polinomlarının Kullanılması. İstatistik Günleri Sempozyumu, (),150-.
 6. Kaya, M., , H.N., , C.C., , D.C.A., (). Vücut Kitle İndeksi Değerlerinin Tahmininde Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları Ve Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri. XII. Biyoistatistik Kongresi, (),69-.
 7. Kaya, M., , S.S., , G.M., , K.A., (). Alerjik Astımlı Hastaların Yapay Sinir Ağları ile Tahmini. XII. Biyoistatistik Kongresi, (),70-.
 8. Kaya, M., , C.C., , O.E., (). Prostat Spesifik Antijeni Yardımı ile Prostat Kanserinin Değişik Yapay Sinir Ağı Modelleri ile Tahmini. XIV. Biyoistatistik Kongresi, (),101-.
 9. Gurcan, M., , K.M., , E.I., (). Lojistik Ayrıştırmada Richard Eğrisinin Link Fonksiyonu Olarak Kullanılması. 15. Biyoistatistik Kongresi, (),10-.
 10. Kaya, M., , E.I., , O.G., , O.G., , U.E., , C.F., (). Veteriner Hekimlerin Biyoistatistik Bilgisi Uluslararası Web Anket. 15. Biyoistatistik Kongresi, (),73-.
 1. Uluslararası, Dergi, Biomedical Research, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Medicine Science International Medical Journal, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 4
 4. Uluslararası, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 18
 5. Ulusal, Dergi, Uludağ Tıp Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, The European Research Journal, 1
 7. Uluslararası, Dergi, COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 1
 8. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Hematology and Blood Disorders, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Allied Journal of Medical Research, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Biomedical Research, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Biomed Research International, 2