T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mehmet KILIÇ

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 23 4
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalı
Uzmanlık Alanı :
Çocuk Alerji İmmünoloji


Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 23 4
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalı
Uzmanlık Alanı Çocuk Alerji İmmünoloji
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Doçentlik » 2011

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Profesörlük » 2016

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Verdiği Dersler

Solunum Sisteni Muayenesi
» Lisans » 8 Kredi
İmmün Sistem
» Lisans » 8 Kredi
Hücresel ve Humoral İmmün Yetmezlikler
» Lisans » 8 Kredi
Fagositer Sistem ve Kombine İmmün Yetmezlikler
» Lisans » 8 Kredi
Hipersensivite Reaksiyonları
» Lisans » 8 Kredi
Herediter Anjiyoödem
» Lisans » 4 Kredi
İlaç Alerjileri
» Lisans » 4 Kredi
Besin Alerjileri
» Lisans » 8 Kredi
Alerjik Deri Reaksiyonları
» Lisans » 4 Kredi
Bronşiyal Astım
» Lisans » 8 Kredi
Aktif ve Pasif Bağışıklık
» Lisans » 8 Kredi

Ders Notları

Makaleler

Uluslararası
 1. Kılıç, M., Taşkın, E., Üstündağ, B., Gürgöze, M.K., Çıtak, K.A.N., Aygün, A.D., (2004). Malnütrisyonlu çocuklarda serum leptin lipid ve protein düzeyleri ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, (),-.
 2. Yılmaz, M., Güneşer, K.S., Altıntaş, D.U., Karakoç, B.G., Inal, A., Kılıç, M., (2008). Juvenile idiopathic arthritis profile in Turkish children. Pediatr Int, (),-.
 3. Yılmaz, M., Altıntaş, D.U., Karakoç, B.G., Inal, A., Kılıç, M., Sütolukta, Z., Güneşer, K.S., (2009). Exposure to house dust endotoxin and allergic sensitization in allergic and nonallergic children living in Adana Turkey. Turk J Pediatr, (),-.
 4. Kılıç, M., Doğan, Y., Taşkın, E., Şen, Y., Kalpaklıoğlu, A.F., (2010). Desensitization protocol administered successfully with interferon alpha 2a in a child with chronic hepatitis B infection. J Investig Allergol Clin Immunol, (),-.
 5. Kılıç, M., Altıntaş, D.U., Yılmaz, M., Güneşer, K.S., Karakoç, B.G., Taşkın, E., Çeter, T., Pınar, N.M., (2010). The effects of meteorological factors and Alternaria spore concentrations on children sensitised to Alternaria. Allergol Immunopathol (Madr), (),-.
 6. Kılıç, M., Taşkın, E., Şen, Y., Doğan, Y., (2010). Microalbuminuria in Chronic Hepatitis B Infection. Indian Pediatr, (),-.
 7. Kılıç, M., Altıntaş, D.U., Yılmaz, M., Karakoç, B.G., Burgut, R., Güneşer, K.S., (2011). Evaluation of efficacy of immunotherapy in children with asthma monosensitized to Alternaria. Turk J Pediatr, (),-.
 8. Taşkın, E., Atli, B., Kılıç, M., Sarı, M.Y., Aydın, S., (2014). Serum urine and saliva levels of ghrelin and obestatin pre and post treatment in pediatric epilepsy. Pediatr Neurol, (),-.
 9. Aydın, M., Deveci, U., Taşkın, E., Bakal, Ü., Kılıç, M., (2015). Percutaneous peritonealdrainage in isolated neonatal gastric perforation. World J Gastroenterol, (),-.
 10. Kılıç, M., Gündüzalp, M., Taşkın, E., Aydın, S., Serin, H.M., (2016). Assessment of the levels of serum heat shock protein 70 and ghrelin in children with simple febrile convulsions. Minerva Pediatr, (),-.
 11. Kılıç, M., Taşkın, E., (2016). Distribution of inhalant allergies in pediatric patients presenting with allergic complaints in Eastern Anatolia Region. Minerva Pediatr, (),-.
 12. Aydın, M., Deveci, U., Orman, A., Taşkın, E., Kılıç, M., (2016). Audit of Pediatric Transfusion Practices in a Tertiary Care Hospital Correspondence. Indian J Pediatr, (),-.
 13. Kılıç, M., Turğut, M., Taşkın, E., Çekmen, M.B., Aygün, A.D., (2004). Nitric oxide levels and antioxidant enzyme activities in jaundices of premature infants. Cell Biochem Funct, (),-.
 14. Kılıç, M., Taşkın, E., Üstündağ, B., Aygün, A.D., (2004). The evaluation of serum leptin level and other hormonal paramaters in children with severe malnutrition. Clin Biochem, (),-.
 15. Taşkın, E., Turğut, M., Kılıç, M., Akbulut, H.H., Aygün, A.D., (2004). Serum procalcitonin and cerebrospinal fluid cytokines level in children with meningitis. Mediators of Inflammation, (),-.
 16. Özel, Ş.K., Kazez, A., Kılıç, M., Köseoğulları, A.A., Yılmaz, E., Aygün, A.D., (2004). Conservative Treatment of Postpneumonic Thoracic Empyema in Children. Surgery Today, (),-.
 17. Taşkın, E., Kılıç, M., Aygün, A.D., Akarsu, S., Çıtak, K.A.N., (2004). Antibiotic resistance of bacterial agents isolated in a neonatal intensive care unit in Eastern Turkey. Journal of Tropical Pediatrics, (),-.
 18. Akarsu, S., Taşkın, E., Kılıç, M., Özdiller, Ş., Gürgöze, M.K., Yılmaz, E., Aygün, A.D., (2005). The effects of different infectious organism on platalet counts and platalet indices in neonates with sepsis is there an organism specific response. Journal of Tropical Pediatrics, (),-.
 19. Akarsu, S., Kılıç, M., Yılmaz, E., Aydın, M., Taşkın, E., Aygün, A.D., (2006). Frequency of hypoferritinemia iron deficiency and iron deficiency anemia in outpatients. Acta Haematologica, (),-.
 20. Akarsu, S., Taşkın, E., Yılmaz, E., Yılmaz, H., Kılıç, M., Aygün, A.D., (2006). Treatment of Iron Defiency Anemia with Intrvenous Iron Prepations. Acta Haematologica, (),-.
 21. Aygün, A.D., Akarsu, S., Kılıç, M., Özdiller, Ş., Topraklı, İ., (2006). Purpura fulminans due to Stenotrophomonas maltophilia infection in a premature infant. Pediatrics International, (),-.
 22. Gürgöze, M.K., Ölçücü, A., Aygün, A.D., Taşkın, E., Kılıç, M., (2006). Serum and hair levels of zinc selenium iron and copper in children with iron deficiency anemia. Biol Trace Elem Res, (),-.
 23. Taşkın, E., Akarsu, S., Aygün, A.D., Özlü, F., Kılıç, M., (2007). Rickets with Dorfman Chanarin syndrome. Acta Haematol, (),-.
Ulusal
 1. Orhan, F., Civelek, E., Şahiner, Ü.M., Arga, M., Can, D., Çalışkaner, A.Z., Çetinkaya, F., Ercan, S.H., Erkoçoğlu, M., Gelincik, A., Güner, Ş.N., Iğde, M., Kartal, Ö., Kılıç, M., Kocabaş, C.N., Muşabak, U.H., Topal, E., Toyran, M., Tamay, Z.Ü., Yılmaz, Ö., (2018). Anafilaksi:Türk Ulusal Rehberi 2018 (özel drurumlarda anafilaksİ). Astım Allerji İmmunoloji, 16(SUPPL 1),-.
 2. Şen, Ç., Aygün, A.D., Gürgöze, M.K., Kılıç, M., (2001). Imerslund Grasback sendromu olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 3. Yılmaz, E., Akarsu, S., Doğan, Y., Aydın, M., Kılıç, M., Aygün, A.D., (2002). Çocuklarda göğüs ağrısı. MN Klinik Bilimler & Doktor, (),-.
 4. Aydınoğlu, A.H., Turğut, M., Doğan, Y., Kılıç, M., Kurt, A., Aygün, A.D., (2003). Kliniğimizde izlediğimiz hematürili vakalar ışığında hematüri nedenlerinin irdelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 5. Doğan, Y., Akarsu, S., Yılmaz, E., Turğut, M., Gürgöze, M.K., Kılıç, M., Aygün, A.D., (2003). Akut immun trombositopenik purpurada uygulanan farklı tedavilerin etkinlik ve giderleri açısından karşılaştırılması. Çocuk Dergisi, (),-.
 6. Taşkın, E., Kılıç, M., Aydın, M., Aygün, A.D., Kabakuş, N., (2003). Annelerin ishale karşı tutum ve davranışları. MN Klinik Bilimler & Doktor, (),-.
 7. Kılıç, M., Taşkın, E., Aygün, A.D., Özdiller, Ş., (2003). Down sendromlu 51 vakanın retrospektif değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, (),-.
 8. Taşkın, E., Kılıç, M., Aygün, A.D., (2003). Yenidoğan sarılıklarında fototerapi sonrası rebound hiperbilirubinemi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, (),-.
 9. Kılıç, M., Taşkın, E., Doğan, Y., Aygün, A.D., (2003). Yenidoğan ünitesinde izlenen nöral tüp defektli bebeklerin değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, (),-.
 10. Taşkın, E., Kılıç, M., Aygün, A.D., Tekatlı, M., (2003). Smith Lemli Opitz sendromlu bir olgu sunumu. MN Klinik Bilimler & Doktor, (),-.
 11. Kılıç, M., Taşkın, E., Aygün, A.D., Kazez, A., (2003). Bir olgu nedeni ile Down sendromu ve anteromedial herni birlikteliği. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 12. Taşkın, E., Kılıç, M., Tekatlı, M., Akarsu, S., Kabakuş, N., (2003). Atipik seyir lökomoid reaksiyon ve boğmaca Üç olgu sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 13. Kuk, S., Kılıç, M., Taşkın, E., Kaplan, M., (2004). Kreşe giden okul öncesi yaş grubundaki çocuklarda barsak parazitlerinin görülme sıklığı. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 14. Aygün, A.D., Kılıç, M., Kazez, A., Turğut, M., Doğan, Y., Gürgöze, M.K., (2004). Çocukluk çağında plevral ampiyem ve tedavi yaklaşımı. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 15. Taşkın, E., Kılıç, M., Özercan, İ.H., Yılmaz, E., Varol, İ., Aygün, A.D., (2004). İnfantil fibroz hamartom vaka sunumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, (),-.
 16. Doğan, Y., Kılıç, M., Taşkın, E., Kumru, S., Şen, Y., Aygün, A.D., (2004). Prenatal tanı konulmuş Prune Belly sendromu olgusu. MN Klinik Bilimler & Doktor, (),-.
 17. Akarsu, S., Taşkın, E., Kılıç, M., Gürgöze, M.K., Tekatlı, M., Yılmaz, E., Aygün, A.D., (2004). Bir yıllık sürede yatırılarak izlenen hastaların mevsimsel değişimi ve sıklığı. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, (),-.
 18. Taşkın, E., Yılmaz, E., Kılıç, M., Akarsu, S., Kara, C., Aygün, A.D., (2004). Yenidoğanlarda kardiyak üfürümler. Çocuk Dergisi, (),-.
 19. Kılıç, M., Taşkın, E., Tekatlı, M., Ertuğrul, S., Kara, C., Aygün, A.D., (2004). Sol hemihipertrofi ile seyreden Klippel trenaunay sendromu. MN-Klinik Bilimler & Doktor, (),-.
 20. Taşkın, E., Kılıç, M., Aydın, M., Ertuğrul, S., Aygün, A.D., (2004). Bir Olgu Nedeniyle Waardenburg Sendromu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 21. Akarsu, S., Kılıç, M., Taşkın, E., Kurt, A., Yılmaz, E., Aygün, A.D., (2005). Akut immün trombositopenik purpura tedavisinde farklı dozlarda steroid ile intravenöz immunoglobulin tedavilerinin karşılaştırılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, (),-.
 22. Kalkan, A., Bulut, Y., Kılıç, M., Taşkın, E., Özden, M., (2005). Bir onsekiz yaş grubunda kabakulak virüs seropozitifliği. İnfeksiyon Dergisi, (),-.
 23. Aydın, M., Taşkın, E., Kılıç, M., Ertuğrul, S., Aygün, A.D., (2005). Frontonazal ensefalosel Bir vaka takdimi. Fırta Tıp Dergisi, (),-.
 24. Taşkın, E., Kılıç, M., Aydın, M., Ertuğrul, S., Aygün, A.D., (2006). Mauriac Sendromu Bir Olgu Sunumu. Genel Tıp Dergisi, (),-.
 25. Akarsu, S., Kılıç, M., Benzer, D., Aygün, A.D., Çobanoğlu, B., (2006). Konjenital Lamellar İktiyozlu Olguda Hipotermi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, (),-.
 26. Taşkın, E., Yılmaz, E., Kılıç, M., Ertuğrul, S., (2007). İnsüline bağımlı diyabetes mellitusun epidemiyolojik özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi., (),-.
 27. Kılıç, M., Altıntaş, D.U., Güneşer, K.S., Yılmaz, M., Bingöl, G., Yükselen, Ü.A., (2008). Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki. Astım Allerji İmmünoloji, (),-.
 28. Kılıç, M., Taşkın, E., (2015). Evaluation of the clinical features of children diagnosed with IgE mediated food allergy. Astım Allerji İmmünoloji, (),-.
 29. Kılıç, M., Altıntaş, D.U., Yılmaz, M., Güneşer, K.S., Bingöl, G., (2009). Altı yaşında astımlı erkek bir hastada aracı tüp maskesine bağlı gelişen lateks alerjisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, (),-.
 30. Kılıç, M., Taşkın, E., Bulut, M., Sarı, M.Y., Aktaş, G., (2010). A Case of Stevens Johnson Syndrome Triggered by Combined Use of Lamotrigine and Valproic Acid. Fırta Tıp Dergisi, (),-.
 31. Kılıç, M., Taşkın, E., (2015). Alerjik Astımlı Çocukların Klinik Özelliklerinin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 32. Kılıç, M., Taşkın, E., Selmanoğlu, A., (2015). Primer İmmün Yetmezlikli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmes. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 33. Kılıç, M., Taşkın, E., (2015). Tekrarlayan Hışıltılı Çocuklarda Etiyolojik Değerlendirme. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, (),-.

Projeler

 1. 1ÇOK MERKEZLİ“TÜRKİYE’DEKİ KİSTİK FİBROZİS HASTALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN ULUSAL KİSTİK FİBROZİS HASTA KAYIT SİSTEMİNE KAYDEDİLMESİ VE AVRUPA KİSTİK FİBROZİS DERNEĞİ HASTA KAYIT SİSTEMİNE GÖNDERİLMESİ”ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ PROTOKOL, 01.12.2017-15.12.2018
 2. Çocuk yoğun bakım ünitesi yapılandırılmasının enfeksiyon ve mortalite üzerine etkisi, 10.06.2015-19.12.2017
 3. Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda pnömokok polisakkarid aşı cevap eksikliği, hafıza B hücreleri ve mannoz bağlayıcı lektin düzeyinin değerlendirilmesi, 25.12.2015-25.10.2017
 4. Çocukluk çağında akut astım atağında adropin, çözünebilir CTLA-4, CD28, CD80 ve CD86 kostimülatuvar moleküllerinin plazma düzeylerinin değerlendirilmesi, 26.05.2017-19.12.2017
 5. Elazığ ili atmosferindeki polen ve fungal sporların çocukluk yaş grubundaki alerjik duyarlılıklarla ilişkisi, 20.05.2014-29.03.2017
 6. Tekrarlayan hışıltı tanısı konulan çocuklarda serum ve tükürükte carnosine ile cotinin düzeylerinin değerlendirilmesi, 19.02.2014-18.02.2016
 7. Allerjik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi Amacı ile Çocuk Alerji Laboratuarının Kurulması için Altyapı Oluşturulmas, 04.01.2011-21.11.2016
 1. Ulusal, Dergi, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Case Reports in Oncological Medicine, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Clinical Nutrition, 1