T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mustafa İSSİ

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 3874
Eposta :
,
Fax :
424-2388173
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner İç Hastalıkları


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 3874
Eposta ,
Fax 424-2388173
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner İç Hastalıkları
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları

  Doktora Tezi;

  Sığırların Bazı Enfeksiyöz Hastalıklarında Serum Vitamin C Düzeyleri Üzerine Araştırmalar
 • Doçentlik » 2011

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları
 • Profesörlük » -1

  2017
 • 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Müdür Yardımcısı » Ağustos 2012 ile Ekim 2013 tarihleri arasında.
 • 2 HAYVAN HASTANESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Aralık 2012 ile Şubat 2014 tarihleri arasında.
 • 3 Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

  Başkan » 2016-10-24 tarihinden itibaren.
 • 4 Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi

  Müdür Yardımcısı » 2016-09-05 tarihinden itibaren.
 • 5 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Müdür Yardımcısı » 2013-10-23 ile 2020-09-01 tarihleri arasında.
 • 6 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » 2012-08-28 ile 2020-09-01 tarihleri arasında.
 • 7 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2012-08-28 ile 2020-09-01 tarihleri arasında.
 • 8 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Müdür Yardımcısı » 2020-09-04 tarihinden itibaren.
 • 9 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2020-09-04 tarihinden itibaren.
 • 10 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » 2020-09-04 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Issi, M., Gül, Y., , Zoonoz Hastalıklar, Türkiye Klinikleri, 2019, 7, 978-605-034-088-4.
 2. Gül, Y., Issi, M., , Zoonoz Hastalıklar, Türkiye Klinikleri, 2019, 6, 978-605-034-088-4.
 3. Gül, Y., Issi, M., , Ruminantlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları, Türkiye Klinikleri, 2019, 6, 978-605-034-088-4.
 4. Issi, M., Gül, Y., Tümer, K.Ç., , Ruminantlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları, Türkiye Klinikleri, 2019, , 978-605-034-088-4.
 5. Özen, A., Apaydın, A.M., Rişvanlı, A., Girgin, A., Patır, B., Kalkan, C., Ünsaldı, E., Köroğlu, E., Dinç, G., Bulut, H., Öcal, H., Eröksüz, H., Eröksüz, Y., Çay, M., Servi, K., Canpolat, İ., Tanyıldızı, S., Özbey, O., Bayraktar, M., Yılmaz, S., Issi, M., Çalıcıoğlu, M., Gül, Y., Gür, S., Özdemir, N., Erişir, M., Tatlı, S.P., Azman, M.A., , Veteriner Hekimliği Terimler Sözlüğü Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, 2403, 9789751621245.
 6. Issi, M., Gül, Y., , İnorganik Madde ve BitkiselZehirlenmeler ve Tedavileri, Türkiye Klinikleri, 2018, 5, 978-605-7597-10-6.
 7. Gül, Y., Issi, M., , İnorganik Madde ve BitkiselZehirlenmeler ve Tedavileri, Türkiye Klinikleri, 2018, 5, 978-605-7597-10-6.
 8. Issi, M., , Küçük Deney Hayvanlarından Rat, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2012, 138, .
 9. Issi, M., , Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları Sığır Koyun Keçi, Medipres Matbaacılık Yay. Ltd. Şti., Malatya, 2012, 630, 975-6676-55-8.
 10. Issi, M., , Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş., 2009, 1904, 978-975-16-2124-5.
 11. Issi, M., , Koruyucu Sağlık Rehberi, Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tan San. Tic. Ltd. Şti, 2012, 624, 978-605-60137-5-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kaya, M., Issi, M., (2018). Şap Hastalıklı ve Şap Aşısı Yapılan Sığırlarda Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 32(2),127-133.
 2. Gül, Y., Issi, M., (2015). Karın Bölgesi ve Karın Boşluğu Muayenesi. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 1(2),1-8.
 3. Issi, M., Gül, Y., (2015). Abomazum Deplasmanları. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 1(2),26-35.
 4. Eröksüz, Y., Kaya, E., Issi, M., Baydar, E., Eröksüz, H., Çevik, A., Aşçı, T.Z., Timurkan, M.Ö., (2015). Subacute aflatoxicosis due to moldy bread consumption in a dog. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 166(9-10),259-265.
 5. Issi, M., Eröksüz, Y., Öngör, H., Gül, Y., Kaya, M., Çevik, A., (2015). Enzootik Pnömoni Semptomları Görülen Bir Besi Sığırı İşletmesinde Mycoplasma bovis Enfeksiyonu. Atatürk Üniv Vet Bil Derg, 10(1),39-45.
 6. Issi, M., Gül, Y., Başbuğ, O., (2011). The Effect of Classical Theileriosis Treatment on Thyroid Hormone Levels in Cattle Naturally Infected with Theileria annulata. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 6(5),531-536.
 7. Şahin, K., Şahin, N., Önderci, M., Gürsu, M.F., Issi, M., (2003). Vitamin C and E can alleviate negative effects of heat stress in Japanese quails. Journal of Food Agriculture & Environment, 2(),244-249.
 8. Issi, M., Gül, Y., (2010). Case reports hypovitaminosis A coupled to epilepsy in four calves. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 161(8-9),387-390.
 9. Issi, M., Gül, Y., Ilhan, S., Başbuğ, O., Gül, B.B., (2009). Keçilerde akut nitrat zehirlenmesi. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 15(5),807-810.
 10. Küçük, O., Şahin, N., Şahin, K., Gürsu, M.F., Gülcü, B.F., Özçelik, M., Issi, M., (2003). Egg production egg quality and lipid peroxidation status in laying hens maintained at a low ambient temperature 6 0C and fed a vitamin C and vitamin E supplemented diet. VETERINARNI MEDICINA, 48(1-2),33-40.
 11. Kandemir, F.M., Issi, M., Benzer, F., Gül, Y., Başbuğ, O., Özdemir, N., (2011). Plasma nitric oxide concentrations and erythrocyte arginase activity in lambs with contagious ecthyma. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 162(6),275-278.
 12. Issi, M., (2013). Case report cerebellar hypoplasia associated with bovine viral diarrhoea BVD virus infection in a calf in Turkey. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 164(10),448-452.
 13. Issi, M., (2011). Amorozisli Buzağıların Kan Serumlarında Karoten ve A Vitamini Düzeyleri. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 17(5),849-852.
 14. Issi, M., (2010). Severe persistent contagious ecthyma cases in twin goats. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(19),2477-2481.
 15. Issi, M., (2010). Rumen Timpanisi Tympania Ruminis. e-Journal of New World Sciences Academy, 30014(5-3),73-84.
 16. Issi, M., (2010). Tropikal theileriozisli sığırlarda klinik hematolojik ve bazı biyokimyasal parametreler ile serum kobalt ve B12 vitamin düzeyleri. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 16(6),909-913.
 17. Issi, M., (2009). Tropical theileriosis in newborn two calves A case report. e-Journal of New World Sciences Academy, 30005(4-3),34-38.
 18. Issi, M., (2014). Dil oynatma hastalığı görülen sığırlarda hematolojik bulgularla birlikte bazı mineral madde ve vitamin düzeyleri. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 15(6),931-935.
 19. Issi, M., (2009). Evaluation of glutaraldehyde test and amount of rumen content chlorine in cases of vagal indigestion Hoflund syndrome due to reticuloperitonitis traumatica. Veterinarski Arhiv, 79(4),351-360.
 20. Issi, M., (2008). Acute nitrate poisoning case in two cattle. Toxicological and Environmental Chemistry, 90(1),135-140.
 21. Issi, M., (2008). Clinical hematological and antioxidant status in naturally sheep pox disease. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 159(1),54-58.
 22. Issi, M., (2001). Küçük Ruminant Vebası Saptanan Keçilerde Serum Vitamin C Düzeyleri. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(),539-544.
 23. Issi, M., (2001). Bir Güvercinde Ensefalomalasi Olgusu. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(),383-385.
Ulusal
 1. Gül, Y., Issi, M., Tümer, K.Ç., (2019). Koyunlarda Değişik Yöntemlerle Alınan Rumen İçeriği pH Değerlerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 33(2),89-94.
 2. Gül, Y., Issi, M., (2015). Neonatal hipotermi-hipoglisemi kompleks. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 15(1),42-46.
 3. Gül, Y., Issi, M., (2016). Beta Karoten ve A Vitamini Yetmezliği Hipovitaminozis A. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 2(2),42-50.
 4. Gül, Y., Issi, M., (2017). Koyunlarda Delibaş Hastalığı (Sönuroz, Sönuriazis). Tarım Türk Dergisi (Hayvancılık), 12(66),66-68.
 5. Issi, M., Gül, Y., (2016). Sınır Hastalığı. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 2(1),6-10.
 6. Issi, M., Gül, Y., Polat, P.F., (2016). Selenyum ve Vitamin E Yetmezliği. Türkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, 2(2),25-31.
 7. Gül, Y., Issi, M., (2016). Bovin Spongiform Ensefalopati. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 2(1),1-5.
 8. Issi, M., Gül, Y., Gürçay, M., Taşkın, G., (2012). Elazığ Yöresindeki Koyunlarda Saptanan Pestivirus Enfeksiyonu. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 26(3),165-169.
 9. Gül, Y., Issi, M., Özer, S., (2007). Oestrosis ve Coenurosis e Bağlı Olarak Epileptoit Nöbet Gösteren Bir Koyun Sürüsünde Klinik ve Patolojik Gözlemler. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 21(4),173-177.
 10. Özçelik, M., Issi, M., Gül, Y., Güler, o., Şimşek, H., Özdemir, N., Kılıç, A., (2014). Bakteriyel Pnömonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal Hasarının Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkileri. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 11(2),111-116.
 11. Issi, M., Gül, Y., (2014). Küçük Ruminantlarda Ön Mide Hastalıkları. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 5(3),81-85.
 12. Gül, Y., Issi, M., (2014). Rumen Asidozu. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 5(3),15-22.
 13. Yılmaz, S., Issi, M., Kandemir, F.M., Gül, Y., (2014). Malondialdehyde and Total Antioxidant Levels and Hematological Parameters of Beef Cattle with Coccidiosis. YYU Vet Fak Derg, 25(2),41-45.
 14. Issi, M., Gül, Y., Özçelik, M., Gürçay, M., Baydar, E., Çevik, A., (2014). Bovin Viral Diyare Virüs Enfeksiyonlu Bir Buzağıda Görülen Bukleli Kıl Örtüsü. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 28(1),45-48.
 15. Issi, M., Gül, B.B., Gül, Y., (2013). Bir Köpekte Saptanan Akut Sipermetrin İntoksikasyonu. YYU Vet Fak Derg, 27(2),115-121.
 16. Issi, M., (2013). Süt Emen Buzağıların Rumen Asidozu Pansentrinken pansentrinker Nedeiyle Buzağılarda oluşan rumen asidozu. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 27(2),115-121.
 17. Issi, M., (2013). Investigation of Bovine Viral Diarrhoea Virus in Dairy Cattle Premises Where Aborts Occur. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2),101-105.
 18. Issi, M., (2013). Araştırma Laboratuvarlarında Biyogüvenlik Zoonotik Hastalıklar ve Tıbbi Atıkların Bertarafı. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg, 8(1),81-96.
 19. Issi, M., (2010). Şap Hastalıklı Besi Sığırlarında Salya ve Eritrosit Arginaz Aktiviteleri. YYU Vet Fak Derg, 21(2),91-93.
 20. Issi, M., (2010). Bir Atta Akut Levamizol Zehirlenmesi. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 24(1),47-50.
 21. Issi, M., (2009). Primer Ketozisli Süt İneklerinin Tedavisinden Önce Subkutan İnsülin Uygulamasının Kan Glikoz Düzeyleri Üzerine Etkileri. YYU Vet Fak Derg, 20(2),13-16.
 22. Issi, M., (2009). Oküler Dermoidli Buzağılarda Serum A vitamini ve karoten Düzeyleri. YYU Vet Fak Derg, 20(1),19-20.
 23. Issi, M., (2008). Laboratuvar Hayvanlarında Kan Alma Teknikleri. Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg, 30(44),43-48.
 24. Issi, M., (2008). Bir Buzağıda Hematuri ile Seyreden Prenatal Tropikal Tayleriyozis Olusu. YYU Vet Fak Derg, 2(1),67-69.
 25. Issi, M., (2014). Süt İneklerinde Yatalak Hal Recumbent Cow festligende Küh. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 21(4),179-182.
 26. Issi, M., (2006). Kliniğimizde Gözlemlenen ve RT PCR ile Doğrulanan Mucosal Disease Olguları. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 20(3),253-258.
 27. Issi, M., (2006). Bir Kuzuda Saptanan Subklinik Peste des Petits Ruminants PPR Olgusu. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 20(3),245-247.
 28. Issi, M., (2001). Evcil Hayvanlarda Vitamin C nin Önemi ve Metabolizması. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 15(2),423-430.
 29. Issi, M., (1998). Haemorrhagica Diathesis. Bültendif, 11(1),15-20.
 30. Issi, M., (2001). Sığırların Bazı Enfeksiyöz Hastalıklarında Serum Vitamin C Düzeyleri Üzerine Araştırmalar. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 15(1),113-120.
 31. Issi, M., (2001). Elazığ da 1999 Yılında Koyun ve Keçilerde Gözlenen Peste des Petits Ruminants PPR Olguları. FÜ Sağlık Bil Dergisi, 15(1),35-38.
 32. Issi, M., (1999). Enzootik Pnömonili Kuzu ve Buzağılarda Amoksisilin ile Tedavi Denemeleri. Bültendif, 12(1),12-15.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Issi, M., Gül, B.B., Gül, Y., (2017). Acute Cypermethrin Toxication Detected in a Dog. 2017 Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, (),310-310.
 2. Issi, M., Gül, Y., Başbuğ, O., Ulutaş, P.A., (2017). Haptoglobin, serum amyloid A and ceruloplasmin concentrations incattle with suspicion of coryza gangrenosa bovum. 1. Uluslar Arası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 3. Issi, M., (). Acute and Subacute Fetal Aflatoxicosis in Two Dogs. First International Scientific Conference of the Department of Pathology, (),-.
Ulusal
 1. Issi, M., Gül, Y., Baydar, E., Gürçay, M., (). Kongenital ve anomalili bovin viral diyare virus enfeksiyonları. 10. Ulusal Veteriner İçö Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı, (),-.
 2. Issi, M., (). Amorozisli Buzağıların Kan Serumlarında Karoten ve A Vitamini Düzeyleri. 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),142-142.
 3. Issi, M., (). Koksidiyozisli Besi Danaların Oksidan Total Antioksidan Kapasiteleri ve Hematolojik Parametreler. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),137-138.
 4. Issi, M., (). Bulaşıcı Ektimalı Kuzularda Plazma Nitrik Oksit Konsantrasyonları ve Eritrosit Arginaz Aktiviteleri. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),93-94.
 5. Issi, M., (). Şap Hastalıklı Besi Sığırlarında Salya ve Eritrosit Arginaz Aktiviteleri. 9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 6. Issi, M., (). The Effect of Classical Theileriosis Treatment on Thyroid Hormone Levels in Cattle Naturally Infected with Theileria annulata. 9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 7. Issi, M., (). Yeni Doğan İki Buzağıda Tropikal Tayleriyozis Olgusu. 9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),134-135.
 8. Issi, M., (). Tropikal theileriozisli sığırlarda klinik hematolojik ve bazı biyokimyasal parametreler ile serum kobalt ve B12 vitamin düzeyleri. 9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),134-135.
 9. Issi, M., (). Keçilerde akut nitrat zehirlenmesi. 9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),134-135.
 10. Issi, M., (). Primer Ketozisli Süt İneklerinin Tedavisinden Önce Subkutan İnsülin Uygulamasının Kan Glikoz Düzeyleri Üzerine Etkileri. 9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),134-135.
 11. Issi, M., (). Primer Ketozisli Süt İneklerinin Tedavisinden Önce Subkutan İnsülin Uygulamasının Kan Glikoz Düzeyleri Üzerine Etkileri. 9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),134-135.
 12. Issi, M., (). Oküler Dermoidli Buzağılarda Serum A Vitamini ve karoten Düzeyleri. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),136-137.
 13. Issi, M., (). Bir Buzağıda Hematuri ile Seyreden Prenatal Tropikal Tayleriyozis Olusu. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),134-135.
 14. Issi, M., (). Oestrosis ve Coenurosis e Bağlı Olarak Epileptoit Nöbet Gösteren Bir Koyun Sürüsünde Klinik ve Patolojik Gözlemler. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),156-157.
 15. Issi, M., (). Kliniğimizde Gözlemlenen ve RT PCR ile Doğrulanan Mucosal Disease Olguları. VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),114-114.
 16. Issi, M., (). İssi M Gülaçtı İ Kızıl Ö Karapınar T Bulut H ve Y Gül Kliniğimizde Gözlemlenen ve RT PCR ile Doğrulanan Mucosal Disease Olguları. VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),114-114.
 17. Issi, M., (). Veteriner İç Hastalıkları Terimlerinde Anlam Birliğinin Sağlanması II Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları Terimleri. VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),113-114.
 18. Issi, M., (). Veteriner İç Hastalıkları Terimlerinde Anlam Birliğinin Sağlanması I Sindirim Sistemi Hastalıkları Terimleri. VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), (),112-113.
 19. Issi, M., (). İki Sığırda Görülen Akut Nitrit Zehirlenmesi Olgusu. I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),81-86.
 20. Issi, M., (). Bir Kuzuda Saptanan Subklinik Peste des Petitis Ruminants PPR Olgusu. VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),104-104.
 21. Issi, M., (). Koyunların Çiçek Hastalığında Klinik ve Hematolojik Parametreler ile Antioksidant Vitamin ve Serbest Radikal Düzeyleri Üzerine Araştırmalar. VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),25-25.
 22. Issi, M., (). Elazığ da 1999 Yılında Koyun ve Keçilerde Gözlenen Peste des Petits Ruminants PPR Olguları. IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),215-218.
 23. Issi, M., (). Sığırların Bazı Enfeksiyöz Hastalıklarında Serum Vitamin C Düzeyleri Üzerine Araştırmalar. IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),140-148.
 24. Issi, M., (). Küçük Ruminant Vebası Saptanan Keçilerde Serum Vitamin C Düzeyleri. IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),209-214.
 25. Issi, M., (). Bir Güvercinde Ensefalomalasi Olgusu. IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),273-274.
 26. Issi, M., (). Enzootik Pnömonili Kuzu ve Buzağılarda Amoksisilin ile Tedavi Denemeleri. III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),39-39.

Projeler

 1. VF.13. 07 Farklı Irklardaki Koyun ve Keçilerde Serum B12 Vitamini ve Kobalt Düzeylerinin Araştırılması, 11.04.2014-12.04.2016
 2. VF.14.07 Şap Hastalıklı ve Şap Aşısı Yapılan Sığırlarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi, 11.04.2014-12.04.2016
 3. Sığırlarda Değişik Yöntemlerle Alınan Rumen İçeriğinin Karşılaştırmalı Muayeneleri, 01.01.2017-
 4. Enzootik Pnömonili Dana ve Kuzularda Amoksisilin ile Tedavi Denemeleri, -
 5. Sığırların Bazı Enfeksiyöz Hastalıklarında Serum Vitamin C Düzeyleri Üzerine Araştırmalar, -
 6. Bakteriyel Pnömonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal Hasarın Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi, -

Üyelikler

 1. Veteriner İç Hastalıkları Derneği
 2. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı
 1. Uluslararası, Dergi, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 1
 3. Ulusal, Dergi, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1
 7. Uluslararası, Dergi, e-Journal of New World Sciences Academy, 2
 8. Uluslararası, Dergi, Iranian Journal of Applied Animal Science, 2
 9. Uluslararası, Dergi, Kocatepe Veterinary Journal, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2
 11. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 6