T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Dr. Maruf Hurşit DEMİREL

Yabancı Dil :
İngilizce, Arapça
Telefon :
04242370000 - 3660
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Supramoleküler polimerler,uyarı-cevap polimerleri ve kordinasyon polimerleri.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, Arapça
Telefon 04242370000 - 3660
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Supramoleküler polimerler,uyarı-cevap polimerleri ve kordinasyon polimerleri.
 • Lisans » 2010 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü.
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizikokimya A.B.D.

  Yüksek Lisans Tezi;

  Supramoleküler ağ yapılı polimerlerin hazırlanması karakterizasyonu ve uygulama alanlarının belirlenmesi
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya A.B.D.

  Doktora Tezi;

  Biyoatıklarla Toksik Eser Elementlerin Önderiştirilmesi ve Tayininde Analitik Parametrelerin Optimizasyonu.

I. Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. 8TH BLACK SEA BASIN CONFERENCE ON ANALYTICAL CHEMISTRY, Maruf Hurşit DEMİREL, İstanbul, Şile Resort Hotel, 2018
 • 2. 1st.BBCAC, Maruf Hurşit DEMİREL, ANTALYA, BELEK IC HOTEL, 2019

II. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Maruf Hurşit DEMİREL, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2015

Makaleler

Uluslararası
 1. Bahçe, E., Demirel, M.H., Köytepe, S., Seçkin, T., (2019). Production of abrasive apricot kernel shell powder/boron nitride/polyester composites for cleaning of paint and corrosion on metal surfaces. POLYMER COMPOSITES, 41(2),544-555.
Ulusal
 1. Bahçe, E., , K.S., , D.M.H., , S.T., (2014). Al2O3 katkılı selüloz poliester kompozitlerinin hazırlanması ve aşındırıcı özelliklerinin incelenmesi. TURKCHEM, (38),44-52.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Demirel, M.H., Köytepe, S., Seçkin, T., (2018). Synthesis and Characterization of Multistimuli-Responsive Polymers from 1,4-Phenylenediamine. 1st.International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 2. Demirel, M.H., Yaman, M., (). Potential Use of Biowastes Modified with Citric and Sulfuric acids for Sorption of Pb and Cu. 8th.Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, (),-.
 3. Demirel, M.H., Yaman, M., (). Hydrothermal Synthesis and Characterization of Nanosorbent from biowastes and Their Potential for Biosorption of Toxic Metals. 8th.Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, (),-.
 4. Yaman, M., Demirel, M.H., (2017). Use of Biowastes Modified with Citric and H2SO4 Acids: Potential for Biosorption of Pb, Cr and Cd. 4th International Turk-Pak Conference on Chemical Sciences, (),-.
 5. Demirel, M.H., Öner, E., Vural, S., Köytepe, S., Seçkin, T., (2014). Synthesis, Characterization and Magnetic Properties of the Fe3O4 based Magnetic Coloring Materials.. Nanoscience Nanotechnology For Next Generation, (),-.
 6. Köytepe, S., Demirel, M.H., Seçkin, T., (2011). Synthesis and Self assembling Properties of 2 2 6 2 Terpyridine Based Carbon nanotube Coordination Polymers. APME 2011(IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering ), (),150-150.
 7. Köytepe, S., Demirel, M.H., Gültek, A., Seçkin, T., (2012). Metallo Supramolecular Materials based on TerpyridineFunctionalized Polyhedral Silsesquioxane. MacroGroup UK International Conference on Polymer SynthesisUKPCF International Conference on Polymer Colloids, (),-.
 8. Bal, T., Demirel, M.H., Önal, G., Yaman, M., (2012). EFFECTS OF HUMAN INDUCED ALTERATION ON TRACE METALS CONCENTRATIONS OF WATER SUPPLY WELLS. 3rd PAK-TURK CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES, (),-.
 9. Demirel, M.H., Köytepe, S., Gültek, A., Seçkin, T., (2013). Synthesis of the star shaped Ir III Poss terpyridine Metallosupramolecular Polymers. EPF 2013(Congress of the Eurepean Polymer Federation), (),-.
 10. Demirel, M.H., Köytepe, S., Küçük, İ., Özcan, İ., Seçkin, T., (2013). Synthesis of the star shaped metallosupramolecular polymers based on terpyridine containing polyimides. IUPAC 2013 44th. World Chemistry Congress, (),-.
 11. Yaman, M., Demirel, M.H., Önal, G., (2013). Preconcentration of Arsenic and Lead by Willow Leaves as Biomass. 6th.Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, (),-.
 12. Demirel, M.H., Köytepe, S., Seçkin, T., (2015). Synthesis characterization and stimuli responsive properties of bisphenol A based metallosupramolecular polymers. 1 st. International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT 2015), (),-.
 13. Özcan, i., Aksoy, b.., Demirel, M.H., Köytepe, S., Seçkin, T., (2015). Synthesis of cellulose based metallo supramolecular polymers and their use a smart materials. 1 st. International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT 2015), (),-.
Ulusal
 1. Demirel, M.H., Şap, A., Yaman, M., (2014). Baklagillerdeki Toksik Eser Metallerin AAS ile Tayini için Çözme Metodlarının Karşılaştırılması.. 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, (),-.
 2. Polat, t., Demirel, M.H., Karaduman, f.a., Yaman, M., (2015). Modifiye Edilmiş Biyokütle ile Eser Düzeydeki Ni nin Önderiştirilerek AAS ile Tayini. 14.Ulusal Spektroskopi Kongresi, (),-.
 3. Demirel, M.H., Yaman, M., (2016). Kırmızı Biberde (Capsicum annuum L.) Kuersetinin HPLC-MS ile Tayini.. 8. Ulusal Analitik Kimya kongresi., (),-.
 4. Demirel, M.H., Yaman, M., Bal, T., Önal, G., (2013). Çam yapraklarının biyokütle olarak kullanılmasıyla kurşunla kirlenmiş suların temizlenmesi. VIII.ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ, (),-.
 5. Demirel, M.H., Köytepe, S., Bahçe, E., Seçkin, T., (2010). Kayısı çekirdeği katkılı poliester kil nanokompozitlerinin hazırlanması ve metal yüzeylerdeki boya temizleme özelliğinin belirlenmesi. 24.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 6. Demirel, M.H., Köytepe, S., Alataş, S., Begeç, S., Seçkin, T., (2011). Fosfazen temelli metalosupramoleküler polimerlerin hazırlanması karakterizasyonu. 25.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 7. Demirel, M.H., Köytepe, S., Gültek, A., Seçkin, T., (2011). Fenantrolin temelli supramoleküler polimerlerin hazırlanması karakterizasyonu ve uygulama alanlarının belirlenmesi. 25.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 8. Demirel, M.H., Aksoy, B., Köytepe, S., (2012). Yıldız Şekilli Metalo supramoleküler Polimerlerin Sentezi ve Uyarı cevap Özelliklerinin İncelenmesi. IV.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, (),-.
 9. Demirel, M.H., Köytepe, S., Seçkin, T., (2012). Ru Temelli Lineer Metalo supramoleküler Polimerlerin Sentezi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. IV.Ulusal Polimer Bilimi ve Teknoloji Kongresi, (),-.

Patentler

 1. KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİESTERİK KOMPOZİT AŞINDIRICI MALZEME ÜRETİMİ

Projeler

 1. Tıbbi bitkilerden ilaç molekülü izolasyonu için laboratuvar performansını geliştirme projesi, 04.10.2019-15.10.2020
 2. Biyoatıklarla Toksik Eser Elamentlerin Önderiştirilmesi ve Tayininde Analitik Parametrelerin Optimizasyonu, 07.11.2014-23.06.2018
 3. Mevcut HPLC-MS ve mikrodalga fırını cihazlarının parça ve sarf giderleri projesi, 30.12.2014-30.12.2015
 4. Supramoleküler ağ yapılı polimerlerin hazırlanması karakterizasyonu ve uygulama alanlarının belirlenmesi, 25.02.2011-30.06.2012

Üyelikler

 1. EUROPEAN POLYMER FEDERATION