T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce, Fransızca, Arapça
Telefon :
0-424-23700 - 6385
Eposta :
Web Sitesi :
Adres :
Fırat Ü. Müh.Fak. Metalurji ve Malz. Müh.Böl.Elazığ
Uzmanlık Alanı :
İmal Usulleri, Alaşım geliştirme, Kaynak teknikleri ve metalurjisi, Isıl işlemler, Mekanik özellikler, Zırhlama ve Balistik özellikler, Mikroyapı, Toz metalurjisi, Kompozitler, Polimer malzemeler, Biyomalzemeler, Tahribatsız muayene, Ar-Ge ve inovasyon. H.Index>11


Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil İngilizce, Fransızca, Arapça
Telefon 0-424-23700 - 6385
Eposta
Fax 424-2415526
Web Sitesi www.firat.edu.tr
Adres Fırat Ü. Müh.Fak. Metalurji ve Malz. Müh.Böl.Elazığ
Uzmanlık Alanı İmal Usulleri, Alaşım geliştirme, Kaynak teknikleri ve metalurjisi, Isıl işlemler, Mekanik özellikler, Zırhlama ve Balistik özellikler, Mikroyapı, Toz metalurjisi, Kompozitler, Polimer malzemeler, Biyomalzemeler, Tahribatsız muayene, Ar-Ge ve inovasyon. H.Index>11
 • Lisans » 1989 Yılı mezunu

  İ.T.Ü Metalurji Muhendisliği
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen.Bil.Enst.- Ingiltere (University of Huddersfield)
 • Doktora » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bil.Enst.
 • Doçentlik » 2002

  Fırat Ü.
 • Profesörlük » 2008

  Fırat Ü.

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Yerli Kaynaklar Kullanılarak Karbotermik Yöntemle Ferrobor Üretimi, Yunus Öz, Çankırı, Çankırı Karatekin Üni., 2016
 • 2. Plazma Ark Yöntemiyle Düşük Karbonlu Bir Çeliğin Farklı Borürlerle Kaplanabilirliği, Yusuf Donat, Elazığ, Fırat Üni., 2014
 • 3. Metal Toz İlavesiyle Mag Kaynak Yönteminin Sert Yüzey Kaplama Amaçlı Kullanılabilirliği, Oktay Yiğit, Elazığ, Fırat Üni., 2014
 • 4. Titanyum ve Bor İçeren Özlü Tellerle Yapılan Kaplamaların Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri, Mustafa Kaptanoğlu, Elazığ, Fırat Üni., 2011
 • 5. Bor İçerikli Elektrotlarla Düşük Karbonlu Çeliklerin Kaplanması, Bahadır Köseli, Elazığ, Fırat Üni., 2008
 • 6. Toz Metalurjisi Yöntemiyle Yüzeyine Karbür Takviye Edilmiş düşük karbonlu çeliklerin üretilmesi ve mikroyapısı, S.Hale Mahmutoğlu, Elazığ, Fırat Üni., 2002
 • 7. TİG Kaynak Yöntemiyle Yüzeyi Sertleştirilmiş SAE 4I40 çeliğinin abrasiv aşınma direncinin incelenmesi, Somay Önalp, Elazığ, Fırat Üni., 2002
 • 8. Orta Dayanımlı Çeliklerin Kaynağında ısı tesiri altında kalan bölgenin mikroyapısı ve mekanik özelliklerine molibdenin etkisi , Soner Aslan, Elazığ, Fırat Üni., 2002

II. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. Elazığ Ferrokromundan Kaplama Amaçlı Tozaltı Kaplama Tozu Üretimi, Mustafa Kaptanoğlu, Elazığ, Fırat Üni., 2016

III. Yönetiminde, En Az Bir Yıldan Fazla Yürütülen Tamamlanmamış Doktora Tezi

 • 1. Su verme ve karbon ayrıştırma ısıl işlemi yöntemiyle üretilen ileri yüksek mukavemetli çeliklerde kromun mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi, Soner Aslan, Elazığ, Fırat Üni., 2019
 • 2. Orta Manganlı İleri Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Krom İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi, Fatih Demir, Elazığ, Fırat Üni., 2019

IV. İkinci Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. Kobalt Esaslı Alaşımların Toz Metalurjisi Yöntemleriyle Üretimi, Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, İlyas Somunkıran, Elazığ, Fırat Üni., 2006
 • 2. Düşük Karbonlu Yumuşak Çeliklerin Kobalt Esaslı Süper Alaşım Elektrotlarla Kaplanabilirliğinin Araştırılması, Mehmet Yaz, Elazığ, Fırat Üni., 2005

V. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Hadde Döküm Yöntemiyle Al-Si Kaynak Teli Üretimi (TÜBİTAK-105M057), Mehmet Eroğlu-Proje yürütücüsü, Elazığ, Fırat Üni., 2007
 • 2. Bor Yüzey Kaplama Örtülü Elektrot İmali (TÜBİTAK-105M344), Mehmet EROĞLU, Elazığ, Fırat Üni., 2007
 • 3. Fe-Ti-Cr-B-C İçerikli Sert Yüzey Kaplama için Örtülü Elektrot İmali (BOREN 2008-Ç0151), Mehmet EROĞLU, Elazığ, Fırat Üni., 2009
 • 4. Borür Katkılı Çelik Matrisli Kompozitlerin Üretimi, Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması (BOREN, 2010-Ç0252) , Mehmet EROĞLU, Elazığ, Fırat Üni., 2011

VI. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. Inovasyon 2023, Mehmet EROĞLU, Elazığ, Fırat Üni., 2015

VII. Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak

 • 1. 4.International Iron and Steel Symposium, Mehmet EROĞLU, Karabük, Fırat Üni., 2019

VIII. Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Diffusion bonding of duplex stainless steel to Ti6Al4V, Mehmet EROĞLU, Londra, University of Brunel , 2000

IX. Uluslararası Ders Verme (Teaching)

 • 1. Erasmus + Kapsamında ders verme, Mehmet EROĞLU, Ostrava, Ostrava Technical University, 2019
 • 1 F.Ü. Müh.Fak. Metalurji ve Malz. Müh. Böl.

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 1998-01-01 ile 2008-08-03 tarihleri arasında.
 • 2 F.Ü. Müh.Fak. Metalurji ve Malz. Müh. Böl.

  Anabilim Dalı Başkanı » 1998-03-02 ile 2006-04-02 tarihleri arasında.
 • 3 F.Ü. Müh.Fak. Metalurji ve Malz. Müh. Böl.

  Bölüm Başkanı » 2003-02-06 ile 2006-02-06 tarihleri arasında.
 • 4 F.Ü. Müh.Fak. Metalurji ve Malz. Müh. Böl.

  Anabilim Dalı Başkanı » 2006-03-05 ile 2009-03-05 tarihleri arasında.
 • 5 F.Ü. Müh.Fak. Metalurji ve Malz. Müh. Böl.

  Bölüm Başkanı » 2013-02-06 ile 2016-02-06 tarihleri arasında.
 • 6 TÜBİTAK (MAG) Danışma kurulu

  Kurul Üyesi » 2004-03-06 ile 2009-03-06 tarihleri arasında.
 • 7 TÜBİTAK (MAG) Yürütme kurulu

  Kurul Üyesi » 2009-03-06 ile 2010-03-06 tarihleri arasında.
 • 8 Fırat Teknokent

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2012-03-07 ile 2019-05-08 tarihleri arasında.
 • 9 Fırat Ü. Mühendislik Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2013-02-06 ile 2016-02-06 tarihleri arasında.
 • 10 Ermettec San.Tic.Ltd.Şti., Fırat Teknokent

  Müdür » 2015 ile 2018 tarihleri arasında.

Verdiği Dersler

MEM-364 Metallerin Isıl işlemleri
» Lisans » 3 Kredi
MEM-450 Tahribatsız Muayene
» Lisans » 3 Kredi
MEM-372 Kaynak Teknikleri ve Metalurjisi
» Lisans » 3 Kredi
MEM-209 Malzeme Bilgisi-I
» Lisans » 3 Kredi
MEM-301 Fiziksel Metalurji
» Lisans » 3 Kredi
MEM-526 İleri Yüzey İşlem Teknikleri
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
MEM-524 Demirli Malzemelerin İleri Kaynak Metalurjisi
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
MEM-523 Malzemelerin Elektriksel Özellikleri
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
MEM-504 Faz Dönüşümleri
» Doktora » 3 Kredi
MEM-314 Polimer Malzemeler
» Lisans » 2 Kredi
MEM-480 Maleme Seçimi ve Tasarımı
» Lisans » 2 Kredi
MEM-510 Tahribatsız Muayene Yöntemleri
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
MEM-521 İleri Kaynak Yöntemleri
» Yüksek Lisans » 3 Kredi

Ders Notları