T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Özeren, M., , TACİKİSTAN KIRGIZ TÜRKÇESİ, Kesit Yayınları, 2020, 884, 978-605-7898-34-0.
 2. Buran, A., Alkaya, E., Özeren, M., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri 4 Kuzeydoğu Grubu, Akçağ, 2019, 276, 9786053421153.
 3. Özeren, M., , CENGİZ AYTMATOV, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009, , 978-975-17-3450-1.
 4. Özeren, M., , Muzaffer Akkuş Armağanı, Kömen Yayınları, 2013, 453, 9786055184032.
 5. Özeren, M., , Türk Diline Gönül Verenler - Yabancı Türkologlar, Akçağ, 2017, 318, 978-605-342-377-5.
 6. Özeren, M., Abdıeva, R., , Tanrı Dağlarının Anadolu’daki İlk Profesör Kızı GÜLZURACUMAKUNOVA, BENGÜ YAYINLARI, 2018, 274, 978-605-9148-82-5.
 7. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2 Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 8. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 9. Özeren, M., , Kırgız Türkçesi Ağızlarında İkilemeler, Akçağ, 2019, 266, 9786053425281.
 10. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 11. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 12. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 13. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 14. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 15. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 16. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 17. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 18. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 19. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 20. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 21. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.
 22. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 1. Cilt, Akçağ, 2019, 1259, 9786053425038.
 23. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 1. Cilt, Akçağ, 2019, 1259, 9786053425038.
 24. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 1. Cilt, Akçağ, 2019, 1259, 9786053425038.
 25. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 1. Cilt, Akçağ, 2019, 1259, 9786053425038.
 26. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 1. Cilt, Akçağ, 2019, 1259, 9786053425038.
 27. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 1. Cilt, Akçağ, 2019, 1259, 9786053425038.
 28. Özeren, M., , Çağdaş Türk Lehçelerinde Rusçadan Yapılan Kavram ve Gramer Çevirileri, Akçağ, 2019, 474, 978-605-342-531-1.
 29. Özeren, M., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları Dilciler 2. Cilt, Akçağ, 2019, 1279, 9786053425038.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özeren, M., (2015). SALAR TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ ORTAK ARAPÇA FARSÇA ALINTI SÖZCÜKLER. VII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 2(),309-330.
 2. Özeren, M., (2016). Kazak Türkçesinde Kavram Çevirileri. Ministerstvo Obrazovaniya i Nauki Respubliki kAzahstan Upravlenie Obrazovaniya Vostoçno-Kazahstankogo Oblastnogo Akimata KGKP ”Vostoçno-Kazahstanskiy Gumanitarnıy Kolledj” Materialı Mejgos. Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii ”Effektivnost İspolzovaniya İnformatsionnıh Resursov v Praktike Rabotı Obrazovatelnogo Uçrejdeniya” I Çast, ÖSKEMEN 2016., (),-.
 3. Özeren, M., (2016). Kutadgu Bilig deki Söz Varlığının Kırgız Türkçesi Ağızları İle Karşılaştırılması Üzerine Bir Değerlendirme. Cusup Balasagındın Kuttuu Bilimi - X-XI Kılımdardagı Borborduk Aziyadagı Musulmandık Kayra Caraluunun Küzgüsü, (),185-192.
 4. Özeren, M., (2019). Tacikistan’daki Kırgız Türkçesi Ağızlarının Ses Özellikleri. XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (),1486-1509.
 5. Özeren, M., (2011). Hakas Türkçesindeki Kavram ve Gramer Çevirileri. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (),727-736.
 6. Özeren, M., (2018). KIRGIZ TÜRKÇESİNDE BENZEŞME VE BENZEŞMEZLİK. MEJDUNARODNOY NAUÇNO-PRAKTİÇESKOY KONFERENTSİİ ”DESYAT’xx ŞAGOV K ÇETVYORTOY PROMIŞLENNOY REVOLYUTSİİ: VOZMOJNOSTİ RAZVİTİYA ÇELOVEÇESKOGO KAPİTALA”, (),183-188.
 7. Özeren, M., (2019). Türk Dünyasında Ortak İmlâ (Yazım) Sorunu. X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (),1171-1189.
 1. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 3
 2. Uluslararası, Dergi, LITTERA TURCA Journal Of Turkish Language and Literature, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), 5
 4. Uluslararası, Dergi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2
 5. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3
 6. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2