T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Elektrik Enerjisi: Üretim-İletim-Dağıtım, Elektrik Alanı, YG İzolatörleri, Yenilenebilir Enerji kaynakları

Doğum Yeri Erzincan
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Elektrik Enerjisi: Üretim-İletim-Dağıtım, Elektrik Alanı, YG İzolatörleri, Yenilenebilir Enerji kaynakları
 • Lisans » 1979 Yılı mezunu

  Elazığ DMMA Elektrik Müh. Böl
 • Yüksek Lisans » 1981 Yılı mezunu

  İstanbul DMMA Elektrik Fakültesi
 • Doktora » 1992 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bil.Ens.
 • Doçentlik » 1996

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2002

  Fırat Üniversitesi
 • 1 KEMALİYE M.Y.O.

  Müdür » Ağustos 1996 ile Ağustos 2007 tarihleri arasında.
 • 2 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİ

  Anabilim Dalı Başkanı » Ocak 2000 tarihinden itibaren.
 • 3 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Ağustos 1996 ile Ağustos 2007 tarihleri arasında.
 • 4 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ocak 2005 ile Ekim 2010 tarihleri arasında.
 • 5 TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2004 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 6 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİ

  Bölüm Başkanı » Eylül 2007 ile Ekim 2010 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özdemir, M.T., Yıldırım, B., Gülan, H., Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2017). İzole Bir AA Mikroşebekede Lig Şampiyonası Algoritması İle Optimum Otomatik Üretim Kontrolü. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1),109-120.
 2. Bayrak, G., Cebeci, M., (2014). A novel anti islanding detection method for grid connected fuel cell power generation systems. International Journal of Hydrogen Energy, 39(16),8872-8880.
 3. Bayrak, G., Cebeci, M., (2012). An Automation Platform Designs for Electrical and Electronics Students An Application Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (),-.
 4. Talu, M.F., Türkoğlu, İ., Cebeci, M., (2011). A hybrid tracking method for scaled and oriented objects in crowded scenes. Expert Sytems with Applications, (),-.
 5. Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2009). Investigation of Pollution Flashover on High Voltage Insulators Using Artificial Neural Network. Expert Systems with Applications, 36(4),7338-7345.
 6. Aydoğmuş, Z., Cebeci, M., (2004). A New Flashover Dynamic Model of Polluted HV Insulators. IEEE Trans. On Dielectrics and electrical Insulation, 11(4),577-584.
 7. Bayrak, G., Cebeci, M., (2012). An automation platform designs for electrical and electronicsstudents an application study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47(),950-955.
 8. Bayrak, G., Cebeci, M., (2014). A Communication Based Islanding Detection Method for Photovoltaic Distributed Generation Systems. International Journal of Photoenergy, 2014(),1-17.
 9. Bayrak, G., Cebeci, M., (2014). Grid connected fuel cell and PV hybrid power generating system design with Matlab Simulink. International Journal of Hydrogen Energy, 39(16),8803-8812.
 10. Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2008). Computation of AC flashover voltage of polluted HV insulators using a dynamic arc model. European Transaction On Electrical Power, 19(5),689-701.
 11. Şenpınar, A., Cebeci, M., (2012). Evaluation of power output for fixed and two axis tracking PVarrays. APPLIED ENERGY, 92(),677-685.
 12. Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (2008). The pollution flashover on high voltage insulators. Electric Power Systems Research, (78 (11)),1914-1921.
 13. Efe, S.B., Cebeci, M., (2015). Artificial Neural Network Based Power Flow Analysis for Micro Grids. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 5(1),42-47.
 14. Cebeci, M., , K.H., , A.S., (1998). Lagrange Multipliers for the Intermediate Metallic Regions in the Computation of the Potential Distribution of Insulator Chains by FEM. Electric Machines and Power Systems, 26(5),495-505.
 15. Cebeci, M., , K.H., , A.S., (1995). Two Dimensional Automatic Mesh Generation Optimizing Memory Size and Computing Time for The Finite Element Analysis of High Voltage Insulators. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, (3(2-3)),93-103.
Ulusal
 1. Bayrak, G., Cebeci, M., (2012). 3 6 kW gücündeki fotovoltaik generatörün matlab simulink ile modellenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(3),198-204.
 2. Kürüm, H., , C.M., (1995). A New Technique For Minimum Computer Memory and Working Time at The Finite Element Method. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2),219-230.
 3. Gençoğlu, M.T., , C.M., (2000). Türkiye nin Enerji Kaynakları Arasında Güneş Enerjisinin Yeri ve Önemi. Kaynak Elektrik Dergisi, (138),-.
 4. Gençoğlu, M.T., , C.M., , G.M., (2002). Güneş Enerjisi İle Çalışan PLC Kontrollü Su Pompası Sistem Tasarımı. 3e Electrotech Dergisi, (94),90-96.
 5. Gençoğlu, M.T., , C.M., , A.H., (2006). İzolatör Kaçak Akımlarının ve Yüzeysel Atlama Gerilimlerinin Çevresel Faktörlere Bağımlılığı. Erciyes Üniv.Dergisi, 22(1-2),37-49.
 6. Cebeci, M., , Ş.A., (2003). Yüksek Gerilim İzolatörlerinde Sızıntı Akımlarına Dayalı Bir Görüntü ve Uyarı Cihazının Tasarımı. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),183-191.
 7. Cebeci, M., , Y.S., (2000). Yüksek Gerilimli Sistemlerde Elektrik Alanlarının Sınır Elemanları Yöntemi Yardımıyla İncelenmesi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2),101-110.
 8. Cebeci, M., , A.Z., (2000). Yüksek Gerilim İzolatörlerinde Kirlenme Atlamasının Dinamik Ark Modeli. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2),111-118.
 9. Hardalaç, F., , C.M., , E.M., (1993). Yük Benzetim Yönteminin Küre Düzlem Elektrot Sisteminde Uygulanması. F.Ü. Müh. Fak. Araştırma Raporları Dergisi, (MÜ-A4 EMÜ 6),1-7.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Karaman, Ö.A., Sevim, D., Erkan, E., Çelebi, S.B., Cebeci, M., (2018). Reference Signal Estimation Methods for Parallel Active Power Filter Control. IETS’xx2018, (),-.
 2. Fidan, Ş., Cebeci, M., Gündoğdu, A., (2018). A NEW SINGLE HIDDEN LAYER NEURAL NETWORK BASED CONTROL OF WIND TURBINE. multicongress 2018, (),-.
 3. Fidan, Ş., Cebeci, M., Gündoğdu, A., (2018). DEĞİŞKEN HIZLI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KONTROLÜ. Multicongress, (),-.
 4. Fidan, Ş., Cebeci, M., Gündoğdu, A., Karaman, Ö.A., (2017). Control Of The Lcl Filter Based Permanent Magnet Synchronous Generator For Wind Turbines. International Engineering Conference (IEC) 2017, (),-.
 5. Karaman, Ö.A., Cebeci, M., Fidan, Ş., Gündoğdu, A., (2017). Decreasing Harmonics Via Three Phase Parallel Active Power Filter Using A New Algorithm. International Engineering Conference (IEC) 2017, (),-.
 6. Fidan, Ş., Cebeci, M., Gündoğdu, A., Karaman, Ö.A., (2017). Investigation And Control of Grid–Connected Inverter For Photovoltaic Application. International Engineering Conference (IEC) 2017, (),-.
 7. Bayrak, G., Cebeci, M., (2013). Monitoring a grid connected PV power generation system with labview. Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2013 International Conference on, (),-.
 8. Özdemir, M.T., Yıldırım, B., Gülan, H., Gençoğlu, M.T., Cebeci, M., (). Automatic Generation Control in an AC Microgrid using the League Championship Algorithm. INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, (),-.
 9. Efe, S.B., Cebeci, M., Erdoğan, H., Öztürkmen, G., (2015). A novel approach to power flow analysis for grid connected micro grid. 13th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES), (),-.
 10. Bayrak, G., Cebeci, M., (2011). A PV based automation system for fish farms An application study. 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), (),-.
 11. Bayrak, G., Cebeci, M., (2013). A novel labview based anti islanding detection method for grid connected PV systems. International Conference on Renewable Energy Research and Applications, (),549-554.
Ulusal
 1. Fidan, Ş., Cebeci, M., Gündoğdu, A., (2018). KALICI MIKNATISLI SENKRON GENERATÖRLÜ DEĞİŞKEN HIZLI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROLÜ. IETS 2018, (),-.
 2. Efe, S.B., Cebeci, M., (2015). Mikro Şebekenin Farklı İşletme Koşulları Altında İncelenmesi. 6. Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu (EVK2015), (),-.
 3. Gençoğlu, M.T., , C.M., , G.M., (). Güneş Enerjisi İle Çalışan PLC Kontrollü Su Pompası Sistem Tasarımı. III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, (),207-215.

Projeler

 1. Güneş Pili İle Çalışan Bir Su Pompalama Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 20.05.2014-20.05.2015
 2. Şebeke Bağlantılı Bir Güneş Pili Sisteminin Tasarımı ve Farklı Şebeke Koşullarında Analizi, -
 3. Yakıt Pili Güneş Pili Hibrit Sistemi Tasarım ve Uygulama , -
 4. İzolatörlerdeki Yüzeysel Arkların Yayılımında Akıllı Yöntemleri Kullanan Dinamik Bir Model, -
 5. Ilıman Bölge Baraj Göllerinde Sürdürülebilir Balık Yetiştiriciliği İçin Kafes Modeli Geliştirilmesi, -
 6. OG Şebeke Arızası Korumalarında PLC ile Uzaktan Kumanda ve Kontrol, -
 7. Koruma Rölesi Fonksiyonlarının PLC ve SCADA kullanılarak Gerçekleştirilmesi, -
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2
 2. Uluslararası, Dergi, IET Science Measurement Technology, 1
 3. Uluslararası, Dergi, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 1