T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Bilgisayar Eğitimi ABD

  Yüksek Lisans Tezi;

  Tip-2 Bulanık Mantık Sistemlerin Benzetimi İçin Yazılım Geliştirme
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD

  Doktora Tezi;

  Web Tabanlı Akıllı Öğretim Tekniği Geliştirme

Kitaplar

 1. Celayir, E., Bulut, Ö.M., Özdemir, O., , EĞİTİMDE YAPAY ZEKA Kuramdan Uygulamaya, Pegem, 2020, , 978-625-7052-98-6.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Bulut, Ö.M., Akpolat, Z.H., Orhan, A., (2010). Web tabanlı akıllı öğretim sistemlerinde tip 2 bulanık mantık kullanarak öğrenci öğrenme stili modelleme. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(1),-44.
 2. Bihter, D., Bulut, Ö.M., Akpolat, Z.H., (2010). Application Of Type 2 fuzzy Logic Based Data Mining To Forecasting Of Time Series. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(2),-.
 3. Bulut, Ö.M., Akpolat, Z.H., (2010). A New Approach for Fuzzy Logic Type 2 fuzzy Logic. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3),-.
 4. Bulut, Ö.M., (2011). Akıllı Öğretim Sistemleri İçin Öğrenci Davranışlarının Markov Modeli İle Belirlenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (),-.
 5. Bulut, Ö.M., (2011). Doğu Anadolu Bölgesi Türk Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojilerinin Bugünü ve Geleceği. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (),-.
 6. Kozan, M., Bulut, Ö.M., (2019). BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1),107-120.
 7. Arslan, S., , B.Ö.M., (2020). Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Ebeveyn Görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (),59-72.
 8. Akgün, K., , B.Ö.M., (2020). Eğitsel Veri Madenciliği Yöntemi İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi: İçerik Analizi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3),197-213.
 9. Bulut, Ö.M., (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Ortamları Kullanımlarına İlişkin Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2),301-314.
 10. Bulut, Ö.M., (2016). Ebeveynlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1),805-819.
 11. Bulut, Ö.M., (2017). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin 2D/4D Parmak Oranları ile Öğrenme Stilleri ve Duygusal Zekaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Diyalektog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, (16),115-126.
 12. Bulut, Ö.M., Pektaş, M., (2016). Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğretiminde DynEd Programını Kullanmaya İlişkin Tutum ve Motivasyonları. Journal of Instructional Technologies Teacher Education, (),32-38.
 13. Bulut, Ö.M., (2017). Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Motivasyon ve Öğrenme Stratejilerinin Programlama Başarılarını Yordama Gücü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2),123-130.
 14. Özek, C., Ünal, E., Bulut, Ö.M., (2006). Zincir Dişlilerin İmalatı İçin MATLAB Programlama İle CAD CAM CNC İntegrasyonu. Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bulut, Ö.M., , D.B., (2007). Bayes Ağı Kullanılarak Öğrencilerin Öğrenme Biçimlerinin Belirlenmesi. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, (),-.
 2. Bulut, Ö.M., (2016). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. 10th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 3. Bulut, Ö.M., , P.Z., , Ç.Ü., (2015). Eğitimde Hologram Teknolojisine İlişkin Uygulama Örneklerinin İncelenmesi. 9th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 4. Çetinkaya, H.N., Bulut, Ö.M., Özdemir, O., (2017). Bulanık Uzman Sistem ile Sunum Performansının Değerlendirilmesi. 11th International Computer and Instructional Technologies, (),-.
 5. Bulut, Ö.M., , K.N., (2017). Anlık Geri Bildirim Web 2.0 Aracı Kahoot’un Kullanışlılığının Değerlendirilmesi. 11th International Computer and Instructional Technologies, (),-.
 6. Bulut, Ö.M., Alp, Y., (2017). Creating a Final Exam Calendar by Using the Association Analysis for Computer Programming Associate Students. 8th International Advanced Technology Symposium, (),-.
 7. Bayram, K.Ş., , B.Ö.M., (2019). 3B Yazıcılar ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, (),-.
 8. Aydoğdu, F., , B.Ö.M., (2019). Türkiye’de Giyilebilir Teknoloji Kavramı ve Eğitim Alanında Kullanımının İncelenmesi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, (),-.
 9. Kozan, M., , B.Ö.M., (2018). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. 6. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 10. Galiç, M., , B.Ö.M., (2018). 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Dönem Sonu Başarı Durumlarının Karar Ağaçları Yöntemi İle Tahmin Edilmesi. 6. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 11. Yalın, E., , B.Ö.M., (2019). Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Başarı Durumlarının Veri Madenciliği Yöntemlerinden Karar Ağaçları İle Tahmini. Battalgazi 3. Uluslararası Bilimsel çalışmalar Kongresi, (),-.
 12. Sucu, H., , B.Ö.M., (2019). Öğrencilerin Meslek Seçimlerinin Yapay Sinir Ağları İle Kestirilmesi. Battalgazi 3. Uluslararası Bilimsel çalışmalar Kongresi, (),-.
 13. Balta, İ., , B.Ö.M., (2019). Bir Yapay Zeka Programı İle Öğrenci Deneyimleri: Quick Draw. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 14. Bayram, K.Ş., , B.Ö.M., (2019). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Yaşadığı Mesleki Sorunların Yapay Sinir Ağları İle Sınıflandırılması. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 15. Kalemkuş, F., , B.Ö.M., (2019). Eğitim Bişim Ağı (EBA)’nın Bağlantıcılık Kuramı Açısından İncelenmesi. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 16. Özek, C., Bulut, Ö.M., (2017). Teknoloji Fakültesi Öğrencilerinin Teknoloji Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi. VI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION, (),-.
 17. Bulut, Ö.M., Özek, C., (2017). Student Views about the Learning Management System for Machine Elements Course. 8th InternationalAdvanced Technologies Sympoium, (),-.
 18. Özek, C., Bulut, Ö.M., (2019). Mühendislik Eğitiminde İşyeri Eğitimi Sunumlarının Bulanık Mantık Kullanılarak Değerlendirilmesi. Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 19. Özek, C., Bulut, Ö.M., (2019). Kare Kesitli Kapların Derin Çekilmesinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi. Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongres, (),-.
 20. Bulut, Ö.M., (2013). Uzaktan Eğitimde Tip 2 Bulanık Mantık Kullanarak Değerlendirme. 1st International Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 21. Bulut, Ö.M., (2013). Tip 2 Bulanık Mantık ile Öğrenci Öğrenme Stili Belirleme. 1st International Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 22. Bulut, Ö.M., Bozkaplan, M.F., Kozan, M., (2014). Üniversite Öğrencilerinin Bulut Bilişim Teknolojisiyle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. 2nd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 23. Bulut, Ö.M., Poyraz, Z., (2015). Duyuşsal Öğretim Sistemleri Bir Literatür Taraması. 3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 24. Bulut, Ö.M., (2014). Bilişim Teknolojileri Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. 1st Eurasian Educational Research Congress, (),-.
 25. Bulut, Ö.M., (2016). Teknoloji Fakültesi Öğrencilerinin E Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. VIII. International Congress of Educational Research, (),-.
 26. Bulut, Ö.M., (2016). Böte Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Programlama Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VIII. International Congress of Educational Research, (),-.
 27. Bulut, Ö.M., (2016). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin 2D 4D Parmak Oranları ile Öğrenme Stilleri ve Duygusal Zekaları Arasındakiİlişkinin Belirlenmesi. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 28. Bulut, Ö.M., Arslan, O., (2016). Akıllı Öğretim Sistemlerinde Öğrenci Analizi. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 29. Bulut, Ö.M., (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Geleneksel Oyun Oynama Alışkanlıkları. VI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION, (),-.
Ulusal
 1. Kozan, M., , B.M.F., , B.Ö.M., (2014). Eğitimde Bulut Bilişim Uygulamaları. Akademik Bilişim 2014, (),-.
 2. Varol, A., Varol, C., Gür, K., Bulut, Ö.M., Doğan, Ş., Demir, F., (2002). Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, (),-.

Ödüller

 1. Yayın Teşvik
 2. Yayın Teşvik

Projeler

 1. Okul Yönetici ve Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, 14.12.2020-
 1. Uluslararası, Dergi, Computer Applications in Engineering Education, 2