T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
0-424-24112 - 4554
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi biyoloji ve genetik


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 0-424-24112 - 4554
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi biyoloji ve genetik
 • Lisans » 2006 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Bartın Üniversitesi
 • Doktora » 2015 Yılı mezunu

  Anadolu Üniversitesi

Verdiği Dersler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik
» Lisans » 2 Kredi
Beslenme ve Genetik
» Lisans » 2 Kredi
Hemşirelikte İletişim Becerileri
» Lisans » 2 Kredi

Makaleler

Uluslararası
 1. Kargün, K., Şenol, s., Seçen, ö., Tüylü, B., (2018). ADDUCIN AND PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR 1 GENE POLYMORPHISMS IN CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(7),554-558.
 2. Kargün, K., (2018). INVESTIGATION OF ROLE OF CASR GENE POLYMORPHISM IN THE PATHOGENESIS OF PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(3),6356-6361.
 3. Pala, R., Çınar, v., Savucu, Y., Kargün, K., Kılıç, Y., Cengiz, ş., (2012). Effect Of 8 Week National Team Camp Training Over The Blood Values Of Boxers. International Journal of Sport Studies, 12(2),588-592.
 4. Kargün, K., Demir, B., Çiçek, D., Kara, M., Bilik, l., Kaya, h., (2017). IGF2BP2 gene polymorphism in patients with psoriasis.. Biomedical Research, 28(8),3619-3622.
 5. Sefa, Ş., Akar, İ., Kargün, K., Bayram, A., Kara, M., Özlem, S., (2014). Endothelin 1 Gene Polymorphism in Preoperative Myocardial Infarction with or without Coronary Artery Bypass Graft. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 14(4),183-187.
 6. Kargün, K., Şenol, s., Kırkıl, C., Çambay, Z., Kara, M., Aygen, E., Yılmaz, m., (2017). IGF2BP2 gene polymorphism in patients with morbid obesity. Biomedical Research, 28(1),508-511.
 7. Aslan, o., Gürger, M., Yılmaz, m., Ateşçelik, M., Kara, M., Şen, A., Alataş, ö.d., Demir, C.F., Kargün, K., (2017). Endothelin 1 Lys198Asn and rs10478694 polymorphism in ischemic stroke. BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 28(2),750-754.
Ulusal
 1. Kargün, K., (2018). “CaSR Gen Polimorfizmin Kroner Arter Hastaların Patogenezinde Rolünün Araştırılması”. Genel Tıp Dergisi, 28(3),121-126.
 2. Erhan, ö., Nevzat, G., Kara, M., Bülent, K., Kargün, K., (2015). Tip 2 Diabetes Melitus hastalarında Sirtiun 1 gen ekspresyonu ve gen polimorfiziminin rolünün incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),195-198.
 3. Kara, b., Özdemir, e., Kara, M., Özdemir, G., Sözen, A., Kargün, K., (2016). Reelin Gen rs7341475 Polimorfizmi Auralı Migrenle İlişkilidir. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(1),9-13.
 4. Kara, M., Kargün, K., Köse, h., Aygün, A.D., (2013). Double Trizomiye 48 XXX 21 Sahip Down Sendromlu Bir Çocuk Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 18(2),126-129.
 5. Kargün, K., Tüylü, B., Kara, M., Yılmaz, e., Kalkan, m., Ugur, f.a., (2017). Kardiyak anomalisi olan Down Sedromlu Hastalarda MEF2C Gen Polimorfizminin araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 31(2),55-60.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kargün, K., Senol, s., (2018). Adducin and Plasminogen Activator Inhibitor 1 Gene Polymorphisms in Coronary ArteryBypass Surgery. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, (),135-.
 2. Çelebi, E., Erman, F., Kargın, M., Kargün, K., (2012). Function of NOS3 Gene in the Pathogenesis of Diabetes. Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018, (),-.
 3. Erman, F., Çelebi, E., Erman, O., Kargın, M., Kargün, K., (2012). Role of IGF2BP2 Gene Polymorphisms in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes Mellitus. Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018, (),-.
 4. Karahan, e., Kargün, K., Kargün, M., (2018). Fırat Üniversitesin de Okuyan Öğrencilerinin BeslenmeAlışkanlıklarının İncelenmesi. AVRASYA Doğal Beslenme veSağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018, (),489-490.
 5. Enez, n., Kargün, K., (2018). Elazığ İline Göç Etmiş Mültecilerin Beslenme AlanındaYaşadıkları Sorunlar. AVRASYA Doğal Beslenme veSağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018, (),491-492.
 6. Gürbüz, Ş., Yıldız, M., Kara, M., Kargün, K., Gürger, M., Ateşçelik, M., Alataş, d., (2012). Paraoxonase 1 Gene In Patients Wıth Chronic Obstructive Pulmonary Disease Investigation Q192r And L55m Polymorphisms. uluslararası kongre, (),-.
 7. Kargün, K., Tüylü, B., Şenol, s., (2016). The relationship between CREB1 gene polymorphism and cardiac pathologies inpediatric patients with Down syndrome. international congress on applied biological sciences, (),-.
Ulusal
 1. Kargün, K., (2018). kronik böbrek yetmezliği olan hastaların patogenezinde CaSR gen polimorfizm rolünün araştırılması. 7. ulusal moleküler biyoloji ve biyoteknoloji kongresi, (),10-10.
 2. Kargün, K., Çambay, Z., (2017). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Genetik Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 3. Kargün, K., Çambay, Z., (2017). Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 4. Çambay, Z., Kargün, K., (2017). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulama Derslerinde Hastane Enfeksiyonları Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Anket Çalışması. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 5. Kargün, K., Alandağ, c., Demirel, U., Kara, M., (2015). Kronik Hepatit B Hastalarında IL28B Gen Polimorfizimleri ve Gen Ekspresyonun İncelenmesi. XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, (),-.
 6. Kara, M., Kargün, K., (2012). 46 XY t 19 10 Karyotipe Sahip İnfertil Erkek Hasta Olgu Sunumu. 10.ulusal tıbbi genetik kongresi, (),-.
 7. Kara, M., Kargün, K., Kumpak, h.b., (2012). Elazığ İli Ve Çevresindeki Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Hastalarda FV Leiden ProtrombinVe MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Genotip ve Allel Frekansı. 10. ulusal tıbbi genetik kongresi, (),-.
 8. Sarsu, s., Görücü, Y.Ş., Bayram, A., Denk, A., Kargün, K., (2015). Akut apandisit tanısında yeni bir biyoişaret olan IL-6 ve IL-6 R genlerindeki polimorfizmler: Akut apandisitli Pediatrik Hastalarda İki aday gen çalışması. 33. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 9. Kargün, K., Şenol, s., Kırkıl, C., Çambay, Z., Kara, M., Aygen, E., (2017). Morbid obez bireylerde IGF2BP2 gen polimorfizminin incelenmesi. 7. Ulusal Obezite Kongresi, 28(2),508-511.

Projeler

 1. akut apandisitli çocuklarda interlökin 6 IL 6 nükleotid polimorfizmının araştırılması, 30.12.2014-05.02.2016
 2. Akut Miyokard infarküslü hastalarda Endotelin 1 ve Addusin gen polimorfizimlerinin araştırılması, 30.04.2012-21.08.2013
 3. Kronik Hepatit B Hastalarında IL28B Gen polimorfizimleri ve gen ekspresyonun incelenmesi, 25.07.2012-17.10.2017
 4. Tip 2 Diabetes Melitus hastalarında Neurogenin 3 ve Sirtiun 1 gen polimorfizimi ve gen ekspresyonun patogenezindeki rolünün incelenmesi, 17.12.2012-04.07.2014
 5. Koroner Yavaş Akımda paraksonaz gen polimorfizimleri, 28.10.2013-15.05.2014
 6. Koroner Arter hastalığının patogenezinde Adiponektin ve Leptin gen polimorfizimlerinin rolünün araştırılması, 07.11.2014-17.10.2017
 7. Diyabet Hastalığının Patogenezinde NOS3 Genin Fonksiyonu, 07.11.2014-22.06.2016
 8. Tip 2Diyabet Hastalığının Patogenezinde IGF2BP2 Gen Polimorfizimlerinin rolü, 07.11.2014-07.10.2016
 9. Down Sendromlu Hastalarda MEF2C ve CREB1 Gen Polimorfizim İlişkisinin Araştırılması, 01.09.2014-07.01.2016
 10. Psoriazis ve Vitiligolu Hastaların Patogenezinde IGF2BP2 Gen Polimorfizminin Rolünün Araştırılması, 03.12.2014-22.06.2016

Sanatsal Faaliyetler

Üyelikler

 1. Tıbbi Genetik Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, open access to scientific and medical research, 1