T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2333555
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
ENF.HAST.VE KLİNİK BAKT.

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2333555
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı ENF.HAST.VE KLİNİK BAKT.
 • Lisans » 1988 Yılı mezunu

  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
 • Doktora » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
 • Doçentlik » 2005

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Profesörlük » 2011

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Demirdağ, K., Özden, M., , Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi, BİLİMSEL TIP YAYINEVİ, 2015, 1034, 978-605-4488-50-6.

Makaleler

Uluslararası
 1. Murat, K., Geçici, Ö., Atmaca, M., Kalkan, A., Bahçecioğlu, İ.H., Demirdağ, K., Kılıç, S.S., (2006). Hepatitis B and hepatitis c virus infection in institutionalized schizophrenia and other psychotic disorders patients in Eastern Turkey. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 13(3),159-164.
 2. Akpolat, N., Yahşi, S., Gödekmerdan, A., Demirdağ, K., Yalnız, M., (2005). Relationship between serum cytokine levels and histopathological changes of liver in patients with hepatitis B. World J Gastroenterol, 11(21),3260-3263.
 3. Akpolat, N., Yahşi, S., Gödekmerdan, A., Yalnız, M., Demirdağ, K., (2005). The value of alpha SMA in the evaluation of hepatic fibrosis severity in hepatitis B infection and cirrhosis development a histopathological and immunohistochemical study. Histopathology, 47(3),276-280.
 4. Karlıdağ, T., Demirdağ, K., Kaygusuz, İ., Özden, M., Yalçın, Ş., Öztürk, L., (2002). Resistant bacteria in the adenoid tissues of children with otitis media with effusion. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 64(1),35-40.
 5. Demirdağ, K., Özden, M., Saral, Y., Kalkan, A., Kılıç, S.S., Özdarendeli, A., (2003). Cutaneous anthrax in adults a review of 25 cases in the eastern Anatolian region of Turkey. Infection, 31(5),327-330.
 6. Demirdağ, K., Özden, M., Kalkan, A., Gödekmerdan, A., Kılıç, S.S., (2003). Serum cytokine levels in patients with acute brucellosis and their relation to the traditional inflammatory markers. FEMS Immunol Med Microbiol, 39(2),149-153.
 7. Kaplan, M., Kalkan, A., Hoşoğlu, S., Kuk, S., Özden, M., Demirdağ, K., Özdarendeli, A., (2004). The frequency of Toxocara infection in mental retarded children. Memorias Do Instituto Oswaldo Cruz, 99(2),121-125.
 8. Demirdağ, K., Bahçecioğlu, İ.H., Özercan, İ.H., Özden, M., Yılmaz, S., Kalkan, A., (2004). Role of L carnitine in the prevention of acute liver damage induced by carbon tetrachloride in rats. J Gastroenterol Hepatol, 19(3),333-338.
 9. Özden, M., Kalkan, A., Demirdağ, K., Denk, A., Kılıç, S.S., (2004). Hepatocyte Growth Factor HGF in Patients with Hepatitis B and Meningitis. Journal of Infection, 49(3),229-235.
 10. Kizirgil, A., Demirdağ, K., Özden, M., Bulut, Y., Yakupoğulları, Y., Aşçı, T.Z., (2005). In vitro activity of three different antimicrobial agents against ESBL producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae blood isolates. Microbiol Res, 160(2),135-140.
 11. Bozgeyik, Z., Özdemir, H., Demirdağ, K., Özden, M., Sönmezgöz, F., Özgöçmen, S., (2008). Clinical and MRI findings of brucellar spondylodiscitis. Eur J Radiol, 67(1),153-158.
 12. Demirdağ, K., Hoşoğlu, S., (2010). Epidemiology and risk factors for ESBL producing Klebsiella pneumoniae a case control study. J Infect Dev Ctries, 4(11),717-722.
 13. Demirdağ, K., (2000). Therapeutic effects of rifampin and erythromycin in experimental murine brucellosis. Clinical Microbiology and Infectious Disease, (),-.
 14. Demirdağ, K., (2003). Seropositivity of Epstein Barr virus in Eastern Anatolian Region of Turkey. Asian Pac J Allergy Immunol, (),-.
 15. Demirdağ, K., (2003). Levels of plasma malondialdehyde and erythrocyte antioxidant enzyme activities in patients with chronic hepatitis B. Hepatogastroenterology, (),-.
 16. Demirdağ, K., (2003). Ciprofloxacin and co trimoxazole resistance and extended spectrum beta lactamase production in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents, (),-.
 17. Demirdağ, K., (2003). A national survey of surgical antibiotic prophylaxis in Turkey. Infect Control Hosp Epidemiol, (),-.
 18. Demirdağ, K., (2004). A Case of Mumps Conjunctivitis Detection of the Virus RNA by Nested PCR in Tear Sample. Scan J Infect Dis, (),-.
 19. Demirdağ, K., (2004). TNF alpha and leptin in experimental liver fibrosis models induced by carbon tetrachloride and by commun bile duct ligation. Cell Biochem and Funct, (),-.
 20. Demirdağ, K., (2004). Hepatocyte Growth Factor HGF in Patients with Acut Brucellosis. Scand J Infect Dis, (),-.
 21. Demirdağ, K., (2005). The effect of a restriction policy on the antimicrobial consumption in Turkey a country wide study. Eur J Clin Pharmacol, (),-.
 22. Demirdağ, K., (2005). Toxocariasis seroprevalence in patients with rheumatoid arthritis. Turkiye Parazitol Derg., (),-.
 23. Demirdağ, K., (2006). Paradoxically developed optochiasmatic tuberculoma and tuberculous lymphadenitis a case report with 18 month follow up by MRI. South Med J., (),-.
 24. Demirdağ, K., (2005). A case of brucella spondylodiscitis with extended multiple level involvement. South Med J, (),-.
 25. Demirdağ, K., (2006). Combined branched DNA and conventional HBV PCR assays for detection of serum HBV DNA in hepatitis B e antigen positive chronic hepatitis B patitis Bpatients. Hepatogastroenterology, (),-.
 26. Demirdağ, K., (2007). Extended spectrum beta lactamases in ceftazidime resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates in Turkish hospitals. Indian J Med Microbiol, (),-.
 27. Demirdağ, K., (2011). Use of antibiotic impregnated DuraGen to reduce the risk of infection in dura repair an in vitro study. Cen Eur Neurosurg, (),-.
 28. Demirdağ, K., (2012). Comparative efficacy of pegylated interferons alpha 2a and 2b in the treatment of HBeAg negative chronic Hepatitis B infection. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, (),-.
 29. Demirdağ, K., (2013). Investigation Of The Susceptibility Of Extended Spectrum Beta Lactamase ESBL Producing Escherichia Coli And Klebsiella Spp Strains To Carbapenems And Beta Lactamase Inhibitor Combinations. Nobel Medicus, (),-.
 30. Demirdağ, K., (2014). High genetic diversity of hepatitis delta virus in eastern Turkey. Journal of Infection in Developing Countries, (),-.
 31. Demirdağ, K., (2014). Anthrax of the gastrointestinal tract and oropharynx CT findings. Emerg Radiol, (),-.
Ulusal
 1. Özden, M., Denk, A., Demirdağ, K., Elkıran, E.T., (2013). Febril nötropenik olgular ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Mediterr J Infect Microb Antimicrob, 2(3),1-7.
 2. Bilici, A., Çabalak, M., Denk, A., Demirdağ, K., (2014). Kan kültürlerinde Salmonella typhi üremesi olan tifo olgularının irdelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 19(1),22-24.
 3. Özer, B.Ş.., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2015). Toplum ve hastane kaynaklı genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten üropatojen Escherichia coli suşlarında çeşitli antibiyotiklerin minimum inhibitör konsantrasyonlarının araştırılması. FLORA Dergisi, 20(2),92-98.
 4. Demirdağ, K., (1998). Multipl Yerleşimli Bir Uniloküler Kist Hidatik Olgusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, (),-.
 5. Demirdağ, K., (2003). Pansitopeni ile Seyreden Akut Bruselloz Olgusu. Medikal Network Klinik Bilimler & Doktor, (),-.
 6. Kalkan, A., Özden, M., Denk, A., Serhatlıoğlu, S., Demirdağ, K., Kılıç, S.S., (2006). Diyabetik Bir Hastada Brucella Septik Artriti. İnfeksiyon Dergisi, 20(1),61-64.
 7. Demirdağ, K., Çabalak, M., Özgüler, M., (2011). Yoğun bakımda izole edilen Pseudomonas spp suşlarında metallo beta laktamaz sıklığının araştırılması. ANKEM Dergisi, 25(3),150-156.
 8. Yüce, P., Demirdağ, K., Kalkan, A., Özden, M., Denk, A., Kılıç, S.S., (2005). Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi, 19(1),17-21.
 9. Demirdağ, K., (2008). Normal konjuktival flora ve mevsimsel Değişimi. Türkiye Klinikleri Dergisi, (),-.
 10. Demirdağ, K., (1999). Deneysel Fare Brusellozunun Sağaltımında Ampisilin Seftriakson Klaritromisin Ve Rifampisin Etkinliği. Ankem Dergisi, (),-.
 11. Demirdağ, K., (1999). Deneysel Fare Brusellozunun Tedavisinde Rifampisin Ve Azitromisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. İnfeksiyon Dergisi, (),-.
 12. Demirdağ, K., (2002). Elazığ yöresinde Fasciola hepatica seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyol Bul, (),-.
 13. Demirdağ, K., (1997). Elazığ yöresinde helicobacter pylori seroprevalansı. Türk Mikrobiyol Cem Derg, (),-.
 14. Demirdağ, K., (1997). Karaciğer Sirozunda Endoskopik Bulgular ve Helicobakter Pilori İlişkisi. Endoskopi, (),-.
 15. Demirdağ, K., (1998). Bruselloz için risk taşıyan kişilerde mesleklerinde çalışma süresinin brucella seropozitifliği ve aglütinasyon titresi üzerine etkisi. Flora, (),-.
 16. Demirdağ, K., (1998). Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Farklı İki Seçenek. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 17. Demirdağ, K., (1999). Elazığ Yöresinde Hayvancılıkla İlgili Meslek Gruplarında Antitoksoplazma Antikorların Araştırılması. Türk Parazitoloji Dergisi, (),-.
 18. Demirdağ, K., (1999). Elazığ Yöresinde Çeşitli Risk Gruplarında Bruselloz Seroprevalansının Belirlenmesi. İnfeksiyon Dergisi, (),-.
 19. Demirdağ, K., (2001). Hastane Ve Toplum Kökenli Klebsiella Pneumonia Ve Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığının Araştırılması. Ankem Dergisi, (),-.
 20. Demirdağ, K., (2001). Üriner sistem infeksiyonları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 21. Demirdağ, K., (2001). Sağlıklı Okul Çocuklarının Boğaz Kültürlerinde A C ve G Grubu Streptokok Taşıyıcılığı. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 22. Demirdağ, K., (2002). Bruselloz 146 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, (),-.
 23. Demirdağ, K., (2002). Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Suşlarına Karşı Meropenemin In Vitro Etkinliğinin Karşılaştırılması. İnfeksiyon Dergisi, (),-.
 24. Demirdağ, K., (2002). Vankomisine Bağlı Nötropeni Ve Ardışık Fusidik Asit Tedavisi Bir Olgu Sunumu. ANKEM Dergisi, (),-.
 25. Demirdağ, K., (2002). İlkokul Öğrencilerinde Barsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı ve Eğitimin Etkileri. Türkiye Parazitoloji Dergisi, (),-.
 26. Demirdağ, K., (2003). Yüz Yirmi Bir Menenjit Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. KLİMİK Dergisi, (),-.
 27. Demirdağ, K., (2003). İntestinal Amebiasis Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. Türk Parazitoloji Dergisi, (),-.
 28. Demirdağ, K., (2003). Yoğun Bakım Ünitelerinden İzlenen ve Hastane İnfeksiyonu Gelişen Olgulardan İzole Edilen Bakterilerin Sıklığı ve Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumları. İnfeksiyon Dergisi, (),-.
 29. Demirdağ, K., (2003). Tüberküloz Menenjit 30 Olgu Bildirisi. Flora Dergisi, (),-.
 30. Demirdağ, K., (2003). Hastanemizde Üç Yıllık HBV ve HCV Seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi, (),-.
 31. Demirdağ, K., (2003). Sepsis Olgularında Prokalsitonin TNF alfa ve C Reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi. KLİMİK Dergisi, (),-.
 32. Demirdağ, K., (2003). Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Siprofloksasin Direncinin Retrospektif olarak Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cem Dergisi, (),-.
 33. Demirdağ, K., (2003). Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarında Siprofloksasin ve Kotrimoksazol Direnci. ANKEM Derg, (),-.
 34. Demirdağ, K., (2003). Gastroenterit Sonrası İrritabl Barsak Sendromu Sıklığı ve Risk Faktörleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, (),-.
 35. Demirdağ, K., (2003). Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Hastaların Trakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları. KLİMİK Dergisi, (),-.
 36. Demirdağ, K., (2003). In Vitro Transkripsiyonla Fasciola Hepatica Cathepsin L1 RNA sının Elde Edilmesi. Türk Parazitoloji Dergisi, (),-.
 37. Demirdağ, K., (2005). Yoğun bakım Ünitelerindeki hastalardan izole edilen bakterilerde iki yıllık antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon dergisi (Turkish Journal of Infection), (),-.
 38. Demirdağ, K., (2006). Fırat Tıp Merkezi Cerrahi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerine Ait bir yıllık verileri Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyansı. KLİMİK Dergisi, (),-.
 39. Demirdağ, K., (2008). Medikal Tedavi ile Kür Sağlanan Bir Brusella Endokardit Olgusu. FLORA Dergisi, (),-.
 40. Demirdağ, K., (2009). Kronik Hepatit B Hastalarında Pegileinterferon Lamuvudin Tedavisi Süresince Ortaya Çıkan Klinik Yan Etkilerin Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi, (),-.
 41. Demirdağ, K., (2009). Herpes Ensefalitine Bağlı Ensefalomalaz Olgu Sunumu. Fırat Tıp dergisi, (),-.
 42. Demirdağ, K., (2010). Diyabetik bebe bir hastada Candida Krusei nin neden olduğu yayagın özefajit olgusunun tedavi ve takip yönünden irdelenmesi. Fırat Tıp dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
Ulusal
 1. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Kaplan, M., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparumsıtması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), (),-.
 2. Tatar, A.S., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Kaplan, M., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparum sıtması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1(SBO8-10),401-403.
 3. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Üdürgücü, H., Demirdağ, K., (2017). YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN GÖNDERİLEN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, (),-.

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Cutaneous and Ocular Toxicology, 1