T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4155
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Uzmanlık Alanı :
İktisat Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Hakimiyetinde Ortadoğu Şehirleri (Siyasi, İdari, İktisadi ve Sosyal Yapı)


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4155
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Uzmanlık Alanı İktisat Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Hakimiyetinde Ortadoğu Şehirleri (Siyasi, İdari, İktisadi ve Sosyal Yapı)
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi;

  565 NUMARALI KARAHİSAR-I SAHİB ŞERİ'YYE SİCİLİ (H.1255-1256, M.1839-1840)
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Tezi;

  OSMANLI HÂKİMİYETİNDE BEYRUT (1839-1918)
 • Doçentlik » 2015

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
 • 1 İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı (İktisat Bölümü)

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Ekim 2013 tarihinden itibaren.
 • 3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2014 ile 2015-10-13 tarihleri arasında.
 • 4 İktisat Bölümü

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Kasım 2012 tarihinden itibaren.
 • 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2013 ile 2018-09-10 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Çelik, K., , Trablusşam Vakıfları (1840-1877), Sonçağ Akademi, 2020, 475, 9786257918480.
 2. Çelik, K., , Tarih Yolunda Bir Ömür Ergün Öz Akçora Armağanı Kitabı, Hiperyayın, 2019, 515, 978-605-281-663-9.
 3. Çelik, K., , Rıfat Özdemir Armağan, HİPER, 2018, 688, 978-608-281-192-4.
 4. Çelik, K., , Osmanlı Hâkimiyetinde Sayda (1838 -1918), DATA, 2014, 220, 978-605-5001-51-3.
 5. Çelik, K., , Beyrut Bombardımanı, Sonçağ Matbaacılık, 2015, 261, 978-605-8461-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çelik, K., (2020). Trablusşam Dârüşşifâ (Bîmâristan) Vakfı 1845-1880. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2),443-458.
 2. Çelik, K., (2014). 256 Numaralı 1236 1237 H 1820 1822 M Tarihli Manisa Şer iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1),255-269.
 3. Çelik, K., (2014). Keban da Yusuf Ziya Paşa Külliyesi Vakfı. Harput Araştırmaları, 1(1),49-65.
 4. Çelik, K., (2016). 1880 Yılında Mamuratü l Aziz de Nüfus Hastalık ve Suç Oranları. Harput Araştırmaları, 3(2),31-56.
 5. Çelik, K., (2016). OSMANLI İDARESİNDEKİ LÜBNAN DA İPEK ÜRETİM VETİCARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1),277-290.
 6. Çelik, K., (2019). CUMHURİYET DÖNEMİNE KADAR PALU EĞİTİM KURUMLARI. Harput Araştırmaları Dergisi, 5(2),57-72.
 7. Çelik, K., (2017). 1722-1723 (H.1135) Tarihli Harput Menzil Defteri Üzerine Bazı Değerlendirmeler. Harput Araştırmaları, 4(2),1-20.
 8. Çelik, K., (2018). Sultan II. Abdulhamid’e Sunulan Bir Layiha: 1880 Tarihli Beyrut Layihası. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2),345-362.
Ulusal
 1. Çelik, K., (2013). R 1284 M 1868 1869 Tarihli Muhasebe i Evkâf ı Hümayun Defteri ne Göre Mamuratülaziz Vakıfları. VAKIFLAR DERGİSİ, (40),143-163.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çelik, K., (2019). Sykes Picot Antlaşması Öncesinde Fransa nın Lübnan Politikası. Sykes-Picot Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye, 1(),11-39.
 2. Çelik, K., Çakar, E., (2018). OSMANLI BASIN TARİHİNDE BİR MERKEZ BEYRUT VE BEYRUT VİLAYET GAZETESİ. TÜRK BASIN TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 1(),157-186.
 3. Çelik, K., (2016). Osmanlı Hâkimiyetinde Beyrut Vilayeti nin Kurulması 1887 8 ve İdarî Taksimatı. VI. Uluslararası Ortadoğu Semineri (11-13 Ekim 2012), 1(),183-200.
 4. Çelik, K., (2016). Seyyid Ebubekir Rüstem Paşa ve Elazığ daki Vakıf Çeşmeleri. Uluslaraarası Harput'a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 2(),443-447.
 5. Çelik, K., (). II Abdülhamid Döneminde Trablusşam da Bayındırlık ve Eğitim Yatırımları. SULTAN II. ABDULHAMİD SEMPOZYUMU (20-21 Şubat 2014 Yunanistan Selanik), 2(),99-117.
 6. Çelik, K., (). Osmanlı Döneminde Beyrut Vakıflarının İktisadî Yapısı 1845 1868. İkinci İktisat Tarihi Kongresi (24-25 Haziran 2010 ), (),-.
 7. Çelik, K., (). Osmanlı Suriye sinde Suçlar 1880 1884. I. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi (28- 30 Haziran 2012), (),-.
Ulusal
 1. Çelik, K., (2015). Sultan II Abdülhamid Döneminde Mamuratü l aziz Vilayeti Hakkında İki Önemli Rapor. Tarihten Günümüze Elazığ Kongresi, 1(),55-78.
 2. Çelik, K., (). Osmanlı Devleti nde Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Vasî Nazır ve Kâyyim. I. Ulusal İyilik Sempozyumu, 1(),347-357.

Projeler

 1. Capacity Building in Climate Change Adaptation , 15.09.2017-15.09.2018
 2. Osmanlı Hâkimiyetinde Sayda 1839 1918 , -
 3. Elazığ Çocuk Mucitleri Yaz Kampı, -
 4. Osmanlı Hâkimiyetinde Beyrut 1839 1918 , -
 5. 282 numaralı Hısn ı Mansûr Adıyaman Şer iyye Sicili H 1315 1316 M 1898 1899 , -
 1. Uluslararası, Dergi, Tarih Okulu, 4
 2. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, The Journal of Academic Social Science Studies, 1
 4. Ulusal, Dergi, Diyalektolog, 2
 5. Uluslararası, Dergi, Harput Araştırmaları Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 8. Ulusal, Dergi, Harput Araştırmaları, 1