T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Kader UĞUR

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Kliniği 4. kat Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Kliniği 4. kat Elazığ
Uzmanlık Alanı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  TIP

Kitaplar

 1. Uğur, K., , Endokrin, Metabolik Hastalıklar ve in vitro Diyagnostik, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 2019, 315, 978-975-441-513-1.
 2. Tuzcu, A.K., Çolak, R., Özkan, Y., Şahin, İ., Gökalp, D., Kılınç, F., Uğur, K., Altun, T.Ş., Kan, E.K., Pekkolay, Z., , Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi 2016 Lange, Akademisyen, 2016, 1894, 978-605-9942-66-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çelik, Ö., Çelik, N., Uğur, K., Hatırnaz, Ş., Çelik, S., Müderris, İ.İ., Yavuzkır, Ş., Şahin, İ., Yardım, M., Aydın, S., (2019). Nppc/Npr2/cGMP signalling cascade maintains oocyte developmental capacity.. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 65(4),83-89.
Ulusal
 1. Uğur, K., (2018). OBEZİTE VE ENDOKRİN SİSTEM. Firat Medical Journal, 23(),14-17.
 2. Uğur, K., Özercan, A.M., (2018). Metabolik Kompozisyonların Diyabetik Ayak Ülseri Gelişimindeki Etkileri. Firat Medical Journal, 23(3),146-150.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Uğur, K., Özgen, M., Koca, S.S., Üstündağ, B., Işık, A., (2009). visfatin LEVELS AND INTIMA-MEDIA THICKNESSES IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHIRITIS AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS. Annual European Congress of Rheumatology, (),-.
 2. Çiçek, S., Uğur, K., Yardım, M., Şahin, İ., Karataş, A., Kılınç, F., Aydın, S., (2018). The comparison of serum cerebellin and catecholamine levelsin patients with newly diagnosed hypertension and type 2 diabetic whose had newly diagnosed hypertension. 20th European Congress of Endocrinology 2018, (),-.
 3. Uğur, K., Artaş, H., Balın, M., Aykut, E., Demircan, S., Orhan, B., Gözel, N., (2017). Vitamin D intoxication caused hypercalcemia: Case report. 19th European Congress of Endocrinology 2017, (),-.
 4. Uğur, K., Öz, B., Özkan, Y., Şener, S.Y., Orhan, B., Aydın, S., (2015). Microalbuminuria by concentration serum and urine levels of adropin in patients with type 2 diabetes mellitus. 17th European Congress ofEndocrinology 2015, (),-.
 5. Uğur, K., Aydın, S., Şener, S.Y., Yıldırım, K., Özkan, Y., (2015). Serum apelin, salusin-a and salusin-b levels in type 2 diabetes mellitus and hypertension. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 6. Yalçın, A., Yumrutaş, Ö., Kuloğlu, T., Elibol, E., Parlar, A., Yılmaz, İ., Pehlivan, M., Doğukan, M., Üçkardeş, F., Aydın, H., Türk, A., Uludağ, Ö., Şahin, İ., Uğur, K., Aydın, S., (2017). HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF S. CRYPTANTHA AGAINSTCARBON TETRACHLORIDE-INDUCED LIVER DAMAGE IN RATS. 2. Uluslararası Gazi Farma Sempozyumu Serisi, (),-.
 7. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Uğur, K., Çabalak, M., Akbulut, A., Aydın, S., (2019). Dermcidin, Salusin-Α ve Salusin-Β Molekülleri Diyabetik Ayak Enfeksiyonuna Yatkınlıkta Yeni Biyobelirteçler Olabilir mi?. XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 8. Aydın, S., Aksoy, A., Kalaycı, m., Uğur, K., Kuloğlu, T., Çınar, V., Yardım, M., (2017). PEPTİD YAPILI İŞTAH HORMONLARININ KONSANTRASYONLARININ KAN GRUPLARI İLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNA DAİR DİREKT DELİL. I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (),-.
 9. Uğur, K., Kuloğlu, T., (2018). Adropin and immune-reactivity of NUCB2/Nesfatin – 1 in brain tissue of the rats with experimentally-induced diabetes mellitus.. 3rd International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, (),-.
 10. Uğur, K., Denk, A., Şener, S.Y., Bal, İ.A., Tartar, A.S., Orhan, B., Dönder, E., Özkan, Y., (2016). Antibiotic susceptibilities of Gram negative bacteria as infectious agents isolated from community acquired urinary tract infections in diabetic and non diabetic patients. 18. EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY 2016, (),-.
Ulusal
 1. Aydın, U., Uğur, K., Kılınç, F., Balcı, T.A., (2019). Diyabetik ayak ülserinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. 6. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, (),25-26.
 2. Uğur, K., Aydın, S., (2019). Hashimoto tiroiditi ve graves hastalarında vitamin-D düzeylerinin karşılaştırılması. 41. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),212-212.
 3. Kılınç, F., Öz, B., Gözel, N., Uğur, K., Karataş, A., (2019). Kreatin kinaz yüksekliği ile hospitalize edilen travmaya bağlı panhipopitüitarizm olgusu. 41. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),249-249.
 4. Uğur, K., Turmuş, A., Bozdağ, A., Ayten, R., (2019). Cushing sendromu ile prezente olan adrenokortikal karsinom vakası. 41.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),232-232.
 5. Uğur, K., (2019). Hastane anksiyete depresyon (HAD) skorlamasına göre diyabetik hastalarda anksiyete ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi. 2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 6. Uğur, K., (). Hiperparatiroidili hastaya yaklaşım. 2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 7. Uğur, K., (2018). Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıklarında Biyobelirteçler. III. Türkiye in vitroDiyagnostik (IVD)Sempozyumu, (),-.
 8. Uğur, K., Yılmaz, M.Z., Kılınç, F., (2017). Diyabetik Ketoasidoza Neden Olan Aktinomikoz: Olgu Sunumu. GAPDİAB 2017 DİYABET MALATYA GÜZ KURSU, (),-.
 9. Şener, S.Y., Albayrak, F., Uğur, K., Aydın, S., Özkan, Y., (2015). Tip 2 Diabetes Mellitus’xxlu Hastalarda HbA1c Düzeylerine Göre Serum Adropin Seviyesi. 51. Ulusal Diyabet Kongresi, (),-.
 10. Uğur, K., Orhan, B., Gönülbaş, G., Kılınç, F., (2018). ADRENOKORTIKAL KARSINOM VAKA RAPORU VE LITERATÜR İNCELEMESI. 40. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 11. Uğur, K., Akal, S., Gözel, N., Artaş, H., Orhan, İ., Dönder, E., (2017). RENAL HÜCRELİ KARSİNOMUN EŞLİK ETTİĞİ MULTİPL ENDOKRİN NEOPLAZİ TİP 1 VAKASI. 39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 12. Şener, S.Y., Uğur, K., Çiçek, S., Özercan, A.M., Özkan, Y., (2015). SEREBRAL PALSİ VE EPİLEPSİ TANILI İKİ OLGUDA HİPOKALSEMİ GELİŞİMİ. 37. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 13. Uğur, K., Şener, S.Y., Aycan, S., Pıhtılı, S., Özkan, Y., (2015). SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS VE HİPOFİZER YETMEZLİKLE SEYREDEN GERMİNOMA VAKASI. 37. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 14. Şener, S.Y., Uğur, K., Özercan, A.M., Girgin, M., Arslan, S., Özkan, Y., (2015). FONKSİYONEL ADRENAL ONKOSİTOM. 37.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 15. Şener, S.Y., Uğur, K., Düzenci, D., Özkan, Y., (2014). TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA UYKU BOZUKLUĞU. 36.TürkiyeEndokrinoloji veMetabolizmaHastalıklarıKongresi, (),-.
 16. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Dönder, E., Uğur, K., (2016). Hipertrigiliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit. 13. Metabolik Sendrom Sempozyumu, (),-.
 17. Uğur, K., Koca, S.S., Özgen, M., Dağlı, N., Üstündağ, B., Işık, A., (2008). ROMATOİD ARTRİT VE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZHASTALARINDA VİSFATİN DÜZEYLERİ VE İNTİMA-MEDİAKALINLIKLARI. 9. Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 18. Tuzcu, A.K., Uğur, K., Evren, B., Şener, S.Y., Pekkolay, Z., (2015). Bazal İnsülin Tedavisi Kullanan Hastalarda Premix İnsülin ile İntensifikasyon. Diyabet Akademik Toplantısı, (),-.
 19. Uğur, K., (2016). Gestasyonel Diyabet. Diyabet Etkinlik Toplantısı, (),-.
 20. Uğur, K., (2018). Obezite ve Tedavisi. 1.İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 21. Bayram, F., Öztürk, P.S., Altuntaş, H., Öztürk, F., Kurtsoy, A., Şimşek, Y., Gökay, F., Karaköse, D.H., Üçler, R., Özsan, Y.M., Uğur, K., Acıbucu, F., (2017). AKROMEGALİ VE NONFONKSİYONE HİPOFİZ ADENOMUNDA ÖSTROJEN RESEPTÖRÜNÜN ÖNEMİ. 39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 22. Ulu, R., Gözel, N., Yiğit, İ.P., Kemeç, Z., Uğur, K., Doğdu, O., Doğukan, A., (2016). Diyaliz modalitelerinin kalp hızı değişkenliği üzerine olan etkisi. 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (),-.
 23. Çiçek, S., Uğur, K., Aydın, S., (2018). Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında ve Tip 2 Diabetes Mellituslu Olup Yeni Gelişen Hipertansiyon Hastalarında Cerebellin ve Katekolamin (Epinefrin ve Norepinefrin) Düzeylerinin Karşılaştırılması. 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 24. Uğur, K., Öz, B., (2017). Akromegali ile spondilartropatilerin ilişkisi. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 25. Uğur, K., Karataş, A., (2018). Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda 2016 Kriterlerine Göre Fibromyalji Sendromu Sıklığı. 5. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 26. Uğur, K., Özercan, A.M., Karataş, A., (2018). Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Roma IV Kriterlerine Göre İrritabl Bağırsak Sendromu Sıklığı. 1.Gastrointestinal Araştırma, (),-.

Projeler

 1. Yeni tanı Tip 2 diabetes mellitus tanılı erişkin hastalarda serum ve tükrükte alarin ve galanin düzeylerinin araştırılması, 13.06.2018-
 2. Nonalkolik steatohepatit tanılı hastalarda serum ve tükrükte subfatin ve asprosin hormonlarının düzeylerinin değerlendirilmesi, 28.05.2019-
 3. Tip 2 Diyabetli Hastalarda Preptin Düzeyi İle İnsülin Direnci, Resistin, Adiponektin ve CRP Arasındaki İlişki, 23.09.2011-22.08.2013
 4. Tip 2 Diabetes ve Hipertansiyonda Serum Apelin, Salusin-alfa ve Salusin-beta Düzeyleri, 30.04.2012-22.08.2013
 5. Yeni Tanı Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Cerebellin ve Betatrophin Düzeylerinin Karşılaştırılması, 25.12.2015-09.02.2017
 6. Tip 2 Diyabet Hastalığının Patogenezinde UCP2 Gen Polimorfizmlerinin Rolü, 05.02.2016-19.12.2017
 7. Türk Toplumunda ADIPOQ Polimorfizmi İle Tip II Diabet Hastalığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 11.03.2016-12.02.2019
 8. Antihipertansif Tedavi Başlanan Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında ve Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Yeni Gelişen Hipertansiyon Hastalarında Plazma ile Cerebellin ve Katekolamin (epinefrin ve norepinefrin) Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması, 05.07.2017-05.07.2018