T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 6543
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner Patoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 6543
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner Patoloji
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilmleri Enstitüsü

  Doktora Tezi;

  Avian Encephalomyelitis AE Virusu İle Enfekte Edilmiş Kaz Anser Anser Embriyolarında Patolojik İncelemeler
 • Doçentlik » 2005

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2012

  Fırat Üniversitesi
 • 1 SİVRİCE M.Y.O.

  Müdür » Kasım 2007 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 2 SİVRİCE M.Y.O.

  Bölüm Başkanı » Eylül 2007 ile Kasım 2007 tarihleri arasında.
 • 3 SİVRİCE M.Y.O.

  Müdür Yardımcısı » Ağustos 2004 ile Eylül 2005 tarihleri arasında.
 • 4 SİVRİCE M.Y.O.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Eylül 2007 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 5 SİVRİCE M.Y.O.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ağustos 2004 ile Eylül 2005 tarihleri arasında.
 • 6 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Kasım 2007 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yaman, İ., , D.A.S., , Ç.S., , Y.M., (2010). Effects of Nigella sativa and Silver sulfadiazine on burn wound healing in rats. Veterinarni Medicina, 55(12),619-624.
 2. Gülcü, B.F., , G.M.F., , M.H., , Y.İ., , B.Ö., , S.F., (2013). Protective Effects of Alpha Lipoic Acid on Oleic Acid Induced Acute Lung Injury in Rats. Balkan Med. J., 30(),309-314.
 3. Yıldız, H., , D.A.S., , Ş.H., , Y.İ., (2011). Effects of sildenafil citrate on torsion detorsion induced changes in red blood cell and plasma lipid peroxidation antioxidants and blood hematology of male rats. Eur. J. Obstet. Gyn. R. B., 159(),359-363.
 4. Durmuş, A.S., , Y.H., , Y.İ., , Ş.H., (2011). Efficacy of vitamin E and selenium for the prevention of intra abdominal adhesions in rats uterine horn models. Clinics, 66(7),1247-1251.
 5. Yıldız, H., , D.A.S., , Ş.H., , Y.İ., (2011). The comparison of methylene blue and vitamin E in prevention of abdominal postoperative adhesion formation in rat uterine horn models Biochemical and histopathologic evaluation. Acta Cirurgica Brasileira, 26(1),51-57.
 6. Yaman, İ., , B.E., (2010). Protective effects of nigella sativa against gentamicin induced nephrotoxicity in rats. Exp. Toxicol. Pathol., 62(2),183-190.
 7. Günay, C., , S.A., , H.M.C., , Y.İ., (2009). Formation of a New Urethral Channel in Male Dogs Using Jejunal Segment An Experimental Study. J. Anim. Vet. Adv., 8(9),1802-1806.
 8. Sağlıyan, A., , K.E., , Ü.E., , Y.İ., (2009). Evaluation of the activity of intraarticular hyaluronic acid in the repair of experimentally induced osteochondral defects of the stifle joint in dogs. Veterinarni Medicina, 54(1),33-40.
 9. Yüksel, H., , K.E., , Y.İ., , Ç.A., (2009). Pathological changes ın experımentaly ınduced astragalus cephalotes toxıcıty ın mıce. Indian Vet J., 86(),22-25.
 10. Gencer, T.B., , Y.M., , Y.İ., , B.A., , P.T., (2008). Immunohistochemical Study of the Endocrine Cells in the Lung of the Ostrich. J. Anim. Vet. Adv., 7(8),1011-1015.
 11. Yaman, M., , G.T.B., , B.A., , Y.İ., (2008). Immunohistochemical Study of the Endocrine Cells in the Oesophagus of the Ostrich Struthio camelus. Revue Méd. Vét., 159(2),61-67.
 12. Gencer, T.B., , Y.M., , B.A., , Y.İ., (2008). Immunohistochemical Study on the Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract of the Ostrich. Medycyna Wet., 64(1),64-67.
 13. Canpolat, İ., , Y.İ., , G.C., (2007). A case of primary intraocular malignant iris melanoma in an Akkaraman sheep. Revue de Medecine Vétérinaire, 158(4),171-173.
 14. Han, M.C., , D.A.S., , K.E., , Y.İ., (2005). Effects of Turkish Propolis and Silver Sulfadiazine on Burn Wound Healing in Rats. Revue de Medecine Vétérinaire, 156(12),624-627.
 15. Yaman, İ., , E.H., , Ö.H., , Ç.A.O., (2005). Toxicity of Dietary Datura Stramonium Seed to Broilers. Indian Vet J., 82(1),379-383.
 16. Eröksüz, Y., , M.N., , Ö.H., , Y.İ., , Ç.A., (1999). Psammomatous Cerebral İntraventricular Meningioma in a Bull. Aust. Vet. J., 77(6),400-400.
 17. Yaman, İ., , D.T., , K.E., (2004). Case report of a myxoma in a gamecock. Vet. Med.-Czech, 49(7),268-270.
 18. Eröksüz, H., , E.Y., , Ö.H., , Ç.A.O., , Y.İ., , İ.N., (2004). Equine Goiter Associated with Excess Dietary Iodine. Vet Human Toxicol, 46(3),147-149.
 19. Eröksüz, H., , E.Y., , Ö.H., , Y.İ., , T.F., , A.K.C., , T.U., (2003). Toxicity of Senecio Vernalis to Laying Hens and Evaluation of Residues in Eggs. Vet. Human Toxicol, 45(2),76-80.
 20. Eröksüz, Y., , E.H., , Ö.H., , İ.N., , Ç.A., , Y.İ., , Ç.A.O., (2002). Toxicity of Dietary Heliotropium Dolosum Seed to Japanese Quail. Vet Human Toxicol, 44(5),264-268.
 21. Eröksüz, Y., , E.H., , Ö.H., , C.H., , Y.İ., , Ç.A., (2001). Toxicity of Dietary Heliotropium Dolosum Seed to Broiler Chickens. Vet Human Toxicol, 43(6),334-338.
 22. Karadaş, E., , M.N., , Y.İ., (2000). Elazığ da Bir Keçide Gözlenen İlk Paratüberküloz Olgusunda Patolojik Bulgular. Tr. J. Vet. and Anim. Sci., 24(4),317-323.
 23. Yılmaz, K., , Ç.İ., , E.B., , M.N., , Y.İ., , Ş.C.E., (1998). Bir Kuzuda Dermatosparaxis Olgusu. Tr. J. Vet. and Anim. Sci., 22(1),83-88.
 24. Karadaş, E., , Y.İ., , Ö.N., (1997). Koyunlarda Deneysel Pıtrak Otu Xanthium strumarium L Subsp cavanillesii Cocklebur Toksikasyonu Üzerine Patolojik ve Biyokimyasal Araştırmalar. Tr. J. Vet. and Anim. Sci., 21(2),167-178.
Ulusal
 1. Yaman, M., , Y.İ., , C.İ., (2005). Bir Muhabbet Kuşunda Melopsittacus Undulatus Abdominal Bölgede Lipoma. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(1),79-81.
 2. Sağlıyan, A., , G.C., , H.M.C., , Y.İ., (2010). Tavşanlarda Karaciğer Cerrahisinde Fibrin Yapıştırıcı Kullanımı Deneysel Çalışma. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 24(2),63-69.
 3. Ünsaldı, S., , K.E., , Y.İ., (2009). Bir İnekte Neurofibroma Olgusu. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 23(3),171-174.
 4. Durmuş, A.S., , H.M.C., , Y.İ., (2009). Comperative Evaluation of Collagenase and Silver Sulfadiazine on Burned Wound Healing in Rats. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 23(3),135-139.
 5. Karabulut, E., , D.A.S., , Y.İ., (2008). Bir Alman Çoban Köpeğinde Dış Kulak Yolunda Sebaceous Adenoma Olgusu. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 22(3),175-178.
 6. Yüksel, H., , Y.İ., (2008). Mezbahada Kesilen Sığırlarda Böbrek Lezyonlarının İnsidens ve Patolojisi. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 22(3),131-136.
 7. Durmuş, A.S., , H.M.C., , Y.İ., (2007). Köpeklerde Deneysel Genis Defektli Karın Fıtıklarının Sağaltımında Otojen Fascia lata Kullanımı. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 21(4),153-157.
 8. Yaman, İ., , Y.H., (2003). Koyun ve Keçilerde Böbrek Hidatidozisinin İnsidens ve Patolojisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 17(1),71-76.
 9. Günay, C., , S.A., , Y.İ., , S.M., , T.G., (2004). Erkek Köpeklerde İntratestiküler Gliserol ve Etanol Uygulamalarının Kısırlaştırma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10(1),55-60.
 10. Günay, C., , S.A., , Y.İ., (2005). Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Aprotinin ile Metilen Mavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(1),51-55.
 11. Günay, C., , S.A., , Y.İ., (2003). Deneysel Oluşturulan Abdominal Defektlerin Jejunal Seromüsküler Pediküllü Otogreft ile Onarılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9(3),15-19.
 12. Yaman, İ., , Y.M., , Ö.H., (2002). Bir Yumurta Tavuğunda Yassı Hücreli Karsinom Olgusu. Vet. Bil. Derg., 18(3),109-112.
 13. Yaman, İ., , G.H.B., (2002). Besi Danalarında Pnömonilerin Patolojik ve Bakteriyolojik İncelenmesi. Vet. Bil. Derg., 18(3),99-108.
 14. Yaman, İ., , Ö.H., (2001). Avian Encephalomyelitis AE Virusu İle Enfekte Edilmiş Kaz Anser Anser Embriyolarında Patolojik İncelemeler. F. Ü. Sağlık. Bil. Dergisi, 15(1),121-130.
 15. Çevik, A., , Y.İ., (2001). Tavuklarda Pnömokonyozis. F. Ü. Sağlık. Bil. Dergisi, 15(2),247-250.
 16. Yaman, İ., , Ç.A., (2001). Broiler Piliçlerde Sağ Ventriküler Hipertrofi ve Asites. F. Ü. Sağlık. Bil. Dergisi, 15(1),9-14.
 17. Durgun, T., , Y.İ., , K.E., (1998). Bir Koyunda İnvasiv Tipte Ocular Squamous Cell Carcinoma Olgusu. F. Ü. Sağlık. Bil. Dergisi, 12(2),209-213.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Canpolat, İ., , Y.İ., , G.C., , D.F., (). A Case of Primary Intraocular Malignant Melanoma in an Akkaraman Sheep. The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, İstanbul, 2004., (),122-.
Ulusal
 1. Yaman, İ., , D.A.S., , Ç.S., , Y.M., (). Effects of Nigella sativa and Silver sulfadiazine on burn wound healing in rats. V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Mudanya-Bursa, 2010., (),65-65.
 2. Yaman, İ., , B.E., (). Protective effects of nigella sativa against gentamicin induced nephrotoxicity in rats. V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Mudanya-Bursa, 2010., (),63-64.
 3. Durmuş, A.S., , Y.H., , Y.İ., , Ş.H., (). Ratlarda İntraabdominal Adezyonların Önlenmesi Üzerine Vitamin E Selenium ve Vitamin E Selenium un etkileri Uterus Modeli. XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Belek-Antalya, 2010., (),95-96.
 4. Durmuş, A.S., , H.M.C., , Y.İ., (). Köpeklerde Deneysel Geniş Defektli Karın Fıtıklarının Sağaltımında Otojen Facia Lata Kullanımı. XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Belek-Antalya, 2010., (),93-94.
 5. Gürsu, M.F., , G.B.F., , Y.İ., , M.H., , B.Ö., (). Oleik asit ile oluşturulan akut akciğer hasarı modelinde alfa lipoik asit verilmesinin histopatolojik değişimler üzerine etkis. Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği, 5. Ulusal Kongresi. Uludağ, 2009., (),222-222.
 6. Yüksel, H., , Y.İ., (). Mezbahada Kesilen Sığırlarda Böbrek Lezyonlarının İnsidens ve Patolojisi. IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kemer-Antalya, 2008., (),157-157.
 7. Sağlıyan, A., , K.E., , Ü.E., , Y.İ., (). Köpek Diz Ekleminde Deneysel Olarak Oluşturulan Osteokondral Defektlerin Sağaltımında İntraartiküler Hyaluronik Asit Kullanılmasının Etkinliğinin Araştırılması. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 2008., (),172-173.
 8. Durmuş, A.S., , H.M.C., , Y.İ., (). Yanık Yaralarının İyileşmesinde Collagenase ve Silver Sulfadiazine in Etkisi Ratlarda deneysel Çalışma. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 2008., (),140-141.
 9. Karabulut, E., , D.A.S., , Y.İ., (). Bir Alman Çoban Köpeğinde Dış Kulak Yolunda Sebaceous Adenoma Olgusu. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2006., (),11-11.
 10. Han, M.C., , D.A.S., , K.E., , Y.İ., (). Ratlarda Yanık Yarası İyileşmesi Üzerine Silver Sulfadiazine ve Türk Propolisinin Etkileri. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2006., (),8-8.
 11. Durgun, T., , Y.İ., , K.E., (). Bir Koyunda İnvasiv Tipte Ocular Squamous Cell Carcinoma Olgusu. III. Veteriner Patoloji Kongresi, Elazığ, 2006., (),100-101.
 12. Yaman, İ., , D.T., , K.E., (). Bir Döğüş Horozunda Myxoma Olgusu. III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Elazığ, 2006., (),106-107.
 13. Yaman, M., , Y.İ., , C.İ., (). Bir Muhabbet Kuşunda Melopsittacus Undulatus Abdominal Bölgede Lipoma. III. Veteriner Patoloji Kongresi, Elazığ, 2006., (),104-105.
 14. Yaman, İ., , G.H.B., (). Besi Danalarında Pnömonilerin Patolojik ve Bakteriyolojik İncelenmesi. III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Elazığ, 2006., (),102-103.
 15. Sağlıyan, A., , G.C., , Y.İ., (). Ratlarda Yara İyileşmesi Üzerine Lidokain ve Lidokain Prilokain Kremin Etkilerinin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Manavgat-Antalya, 2004., (),211-212.
 16. Günay, C., , S.A., , Y.İ., (). Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Aprotinin ile Metilen Mavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Manavgat-Antalya, 2004., (),165-166.
 17. Günay, C., , S.A., , Y.İ., , S.M., , T.M., (). Erkek Köpeklerde İntratestiküler Gliserol ve Etanol Uygulamalarının Kısırlaştırma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Manavgat-Antalya, 2004., (),100-101.
 18. Yaman, İ., , Y.M., , Ö.H., (). Bir Yumurta Tavuğunda Yassı Hücreli Karsinom Olgusu. II. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 2004, (),110-111.
 19. Karadaş, E., , M.N., , Y.İ., (). Elazığ da Bir Keçide Gözlenen İlk Paratüberküloz Olgusunda Patolojik Bulgular. II. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 2004., (),108-109.
 20. Yaman, İ., , Y.H., (). Koyun ve Keçilerde Böbrek Hidatidozisinin İnsidens ve Patolojisi. II. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 2004, (),106-107.
 21. Eröksüz, H., , E.Y., , Ö.H., , Y.i., , T.F., , A.K.C., , T.U., (). Yumurtacı Tavuklarda Diyetsel Senecio Vernalis Toksikasyonu ve Bitkisel Alkaloit Rezidülerinin Yumurtaya Geçişi Üzerine İncelemeler. II. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 2004, (),100-101.
 22. Eröksüz, H., , E.Y., , Ö.H., , Ç.A.O., , Y.İ., , İ.N., (). Kısrak ve Yeni Doğan Taylarda Aşırı Diyetsel İyodin Tüketimine İlgili Guatr Olguları. II. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 2004, (),48-49.
 23. Yaman, İ., , E.H., , Ö.H., , Ç.A.O., (). Datura stramonium Tohumlarının Broiler Piliçlerdeki Toksik Etkileri Patolojik ve Biyokimyasal İncelemeler. II. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 2004, (),28-29.
 24. Günay, C., , S.A., , Y.İ., (). Köpeklerde Vaskularize Barsak Segmenti Kullanılarak Yeni Bir Urethral Kanalın Oluşturulması. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, 2003, (),193-.
 25. Günay, C., , S.A., , Y.İ., (). Geniş Fıtık Defektlerinin Kapatılmasında İntestinal Seromuskular Pediküllü Otogreftin Kullanılması. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, 2003, (),194-.
 26. Karadaş, E., , Y.İ., , Ö.N., (). Koyunlarda Deneysel Pıtrak Otu Xanthium strumarium L Subsp cavanillesii Cocklebur Toksikasyonu Üzerine Patolojik ve Biyokimyasal Araştırmalar. I. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Konya, 2002, (),62-63.
 27. Yaman, İ., , Ö.H., (). Avian Encephalomyelitis AE Virusu İle Enfekte Edilmiş Kaz Anser Anser Embriyolarında Patolojik İncelemeler. I. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Konya, 2002, (),38-39.
 28. Eröksüz, Y., , E.H., , Ö.H., , C.H., , Y.İ., , Ç.A., (). Heliotropium Dolosum Tohumlarının Broyler Piliçlerdeki Toksik Etkileri Patolojik ve Biyokimyasal İncelemeler. I. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Konya, 2002, (),32-33.
 29. Yılmaz, K., , Ç.İ., , E.B., , M.N., , Y.İ., , Ş.C.E., (). Bir Kuzuda Dermatosparaxis Olgusu. II. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 1997, (),60-61.

Projeler

 1. Tavşanlarda Karaciğer Cerrahisinde Dikiş ve Fibrin Yapıştırıcı Kullanımı Deneysel Çalışma, -
 2. Oleik Asit ile Oluşturulan Akut Akciğer Hasarı Modelinde Alfa Lipoik Asidin Oksidan ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkilerinin Araştırılması, -
 3. Koyunlarda Deneysel Pıtrak Otu Xanthium strumarium L Subsp cavanillesii Cocklebur Toksikasyonu Üzerine Patolojik ve Biyokimyasal Araştırmalar, -

Üyelikler

 1. Veteriner Patoloji Derneği
 2. Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu
 3. Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu
 1. Ulusal, Dergi, Kocatepe Veterinary Journal, 1
 2. Ulusal, Dergi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1