T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Sistematik Botanik

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Sistematik Botanik
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2000 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Ens.
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Ens.
 • 1 Orta Öğretim Alan Öğretmenliği

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Temmuz 2009 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 2 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Eylül 2012 ile 2016-10-20 tarihleri arasında.
 • 3 Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2006 tarihinden itibaren.
 • 4 Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Müdür Yardımcısı » 2016-11-01 tarihinden itibaren.
 • 5 Eğitim Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2014-09-10 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Gökyer, N., Türkoğlu, İ., (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTIONS AND THEIR ORGANIZATIONAL CYNICISM ATTITUDES. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 9(34),2353-2378.
 2. Gökyer, N., Türkoğlu, İ., (2018). The Relationship between High School Teachers’xx Organizational Support Perceptions and Their Organizational Cynicism Attitudes. Egitim ve Bilim-Education and Science, 43(196),317-340.
 3. Gökyer, N., Türkoğlu, İ., (2018). Teachers’xx Development Approaches of High School Administrators. World Journal of Education, 8(4),118-131.
 4. Keser, S., Keser, F., Kayğılı, Ö., Tekin, S., Demir, E., Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Parlak, A.E., Yılmaz, Ö., Karatepe, M., Sandal, S., Kırbağ, S., (2018). Phytochemical compounds and antiradical, antimicrobial, and cytotoxic activities of the extracts from Hypericum scabrum L. Flowers. NATURAL PRODUCT RESEARCH, (),-.
 5. Eröksüz, Y., Dabak, M., Eröksüz, H., Baydar, E., Türkoğlu, İ., Yılmaz, İ., (2013). Acute oak Quercus infectoria toxicosis in lambs. Revue de Médecine Vétérinaire, (),-.
 6. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2015). Vitamin Sterol and Fatty Acid Contents of Some Edible and Medicinal Plants from East and Southeast Anatolia Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(2),133-146.
 7. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2015). Antioxidant Properties of Rubus discolor L Extracts and Protective Effects of Its Flower Extract Against Hydrogen Peroxide Induced Oxidative Stress in Wistar Rats. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(2),187-206.
 8. Kurşat, M., Emre, İ., Yılmaz, Ö., Civelek, Ş., Demir, E., Türkoğlu, İ., (2015). Phytochemical Contents of Five Artemisia Species. Notulae Scientia Biologicae, 7(4),495-499.
 9. Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., (2011). Antioxidant Properties of Ethanol and Water Extracts of Different Partsof Salvia russellii Bentham Plant. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 23(6),2497-2502.
 10. Kurşat, M., Civelek, Ş., Türkoğlu, İ., Tabur, S., (2011). ARTEMISIA SIEBERI BESS SUBSP SIEBERI A NEW RECORD FOR TURKEY AND ADELETE RECORD FOR TURKEY ARTEMISIA HERBA ALBA ASSO ASTERACEAE. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 43(4),1819-1821.
 11. Keser, S., Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., (2012). Determination of Antioxidant Capacities of Phlomis pungens Wild var hispida Hub Mor. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 24(6),2780-2784.
 12. Çakılcıoğlu, U., Şengün, M.T., Türkoğlu, İ., (2010). An ethnobotanical survey of medicinal plants of Yazikonak and Yurtbasidistricts of Elazig province Turkey. JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, 4(7),567-572.
 13. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2011). Determination of Antioxidant Properties of Ethanol and Water Extracts ofAchillea millefolium L Yarrow. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 23(7),3172-3176.
 14. Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Çelik, S., Kahyaoğlu, M., (2010). Antioxidant and antimicrobial activities of Turkish endemic Achilleaspecies. AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, 4(19),2034-2042.
 15. Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., Çakılcıoğlu, U., Bahşi, M., (2010). Determination of the antioxidant properties of ethanol and waterextracts from different parts of Teucrium parviflorum Schreber. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 9(40),6797-6805.
 16. Türkoğlu, S., Türkoğlu, İ., Kahyaoğlu, M., Çelik, S., (2010). Determination of antimicrobial and antioxidant activities of Turkishendemic Ajuga chamaepitys L Schreber subsp euphratica PH Davis Lamiaceae. JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, 4(14),1359-1367.
 17. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2012). Hydrogen Peroxide Radical Scavenging and Total Antioxidant Activity of Hawthorn. Chemistry Journal, 2(1),44-47.
 18. Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ., (2007). Plants and fruits used for cholesterol treatment by the folk in Elazığ. Phytologia Balcanica, 13(2),239-245.
 19. Türkoğlu, İ., Akan, H., Civelek, Ş., (2003). A new species of Centaurea Asteraceae sect Psephelloideae from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 143(),207-212.
 20. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2013). ANTIOXIDANT ACTIVITY TOTAL PHENOLIC ANDFLAVONOID CONTENT OF WATER AND ETHANOL EXTRACTSFROM ACHILLEA MILLEFOLIUM L. Turkish Journa of Pharmaceutical Sciences, 10(3),385-392.
 21. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2014). Effects of Rubus discolor Flower Extract on the Fatty Acid Composition in Hydrogen Peroxide Administered Wistar Rats. Turkish Journal of Science & Technology, 9(1),7-16.
 22. Emre, I.., , S.A.., , T.I.., , Y.O.., , B.M.., , K.M., (2011). Compositions of seed fatty acids in some Astragalus L taxa from Turkey. ACTA BOTANICA GALLICA, 158(4),487-491.
Ulusal
 1. Türkoğlu, İ., Dağ, T., (2018). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Dersini Yürüten Öğretmenlerin Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar (Elazığ İli Örneği). Turkish Journal of Educational Studies, 5(3),99-117.
 2. Türkoğlu, İ., Uzunkoca, F., (2017). İLKÖĞRETİM 7. SINIFLARDA EKOSİSTEM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE GELENEKSEL VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish Journal of Educational Studies, 4(2),78-102.
 3. Gedik, O., Kıran, Y., Türkoğlu, İ., (2014). Taraxacum bellidiforme ve Taraxacum revertens Endemik TürlerininKaryolojik Yönden Araştırılması. Fen Bilimleri Dergisi Marmara Üniversitesi, 26(3),146-153.
 4. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2013). Rubus discolor Çiçek Ekstresinin Hidrojen Peroksit Uygulanmış Wistar Sıçan Dokularında Vitamin D ve K İçeriği Üzerindeki Etkileri. Fırat Unv. Journal of Science, 25(2),121-129.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Keser, S., Kayğılı, Ö., Keser, F., Demir, E., Türkoğlu, İ., Kırbağ, S., Yılmaz, Ö., Karatepe, M., Türkoğlu, S., (2018). Antioxidant, Antimicrobial and Phytochemical Properties of Acanthus Dioscoridis L.. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), (),208-.
 2. Keser, S., Tekin, S., Kayğılı, Ö., Keser, F., Demir, E., Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Karatepe, M., Sandal, S., (2017). Endemik Acanthus dioscoridis L. Çiçeklerinin Sitotoksik Aktivitesi. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017), (),490-490.
 3. Keser, S., Tekin, S., Kayğılı, Ö., Keser, F., Demir, E., Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Karatepe, M., Sandal, S., (2017). Endemik Acanthus dioscoridis L. çiçeklerinin sitotoksik aktivitesi. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017), (),490-.
 4. Keser, S., Keser, F., Demir, E., Kayğılı, Ö., Tekin, S., Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Karatepe, M., Sandal, S., (2017). Kuzukulağı (Rumex acetosella)’nın insan prostat, kolon, yumurtalık ve meme kanserine karşı etkileri. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017), (),359-.
 5. Keser, S., Keser, F., Kayğılı, Ö., Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Demir, E., Karatepe, M., Yılmaz, Ö., Çelik, S., (). Investigation of bioactive content and antiradical properties of Alcea calvertii. INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), (),-.
 6. Türkoğlu, İ., (). Determining the Free Radical Scavenging Activities of Some Plants with Medical and Economic Value. 2nd International Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT) 2016, (),-.
 7. Türkoğlu, İ., (). Determining the Free Radical Scavenging Activities of Some Endemic Plants. 3st International NANOSCIENCE &NANOTECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION Conference, (),-.

Projeler

 1. Bazı Yenilebilir Bitkilerin Antiradikal Antibakteriyel ve Antikanser Özellikleri ile Içerdikleri Fitokimyasal Bileşiklerin Saptanması, 01.06.2015-01.06.2016
 2. Elazığ ve Çevresinde Yetişen BazıEndemik Bitkilerin Antioksidan Antimikrobiyal ve Antitümör Aktiviteleri ile Fitokimyasalİçeriklerinin Belirlenmesi, 15.07.2014-15.07.2016
 3. Karga Kamışlık ve Kuşakçı Dağları ile Bu Dağlar Arasında Yerleşmiş Gözeli Kavak Yüksek Dağiçi Ovaları Elazığ Florası, -
 4. Elazığ ve Yakın Çevresinde Yetişen Soğanlı Bitki Geofit Türlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, -
 5. Elazığ ilindeki Trifolium L Fabaceae Türleri üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar, -
 6. Elazığ Malatya ve Adıyaman İllerinde Orman Köylülerinin Sosyo Ekonomik Durumu ve Kullandıkları Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Belirlenmesi, -
 7. Görgü Yeşilyurt Malatya Pb Zn yataklarından kaynaklanan metallerin yörede yetişen bitkilere yansıması, -
 8. Türkiye de yetişen Artemisia L Aseraceae türleri üzerinde taksonomik kimyasal flavonoid ve uçucu yağ karyolojik palinolojik ve antimikrobial aktivite araştırmaları, -
 9. Elazığ İlinde Etnobotanik Değeri olan Taksonlarının Araştırılması, -
 10. The determination of the antioxidant activities of some plants in East and Southeast Anatolia and investigation of effects of selected plants to some biochemical parameters of rats being oxidative stress, -

Üyelikler

 1. Flora Araştırmaları Derneği
 1. Ulusal, Bildiri Kitabı, V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 1
 2. Ulusal, Dergi, İnönü Ünicersitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Revista Brasileira de Farmacognosia, 1
 4. Uluslararası, Dergi, CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 1
 5. Ulusal, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 1
 6. Uluslararası, Dergi, European Journal of Integrative Medicine, 1