T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Dinler Tarihi, Halk İnanışları, Zerdüştlük, Misyonerlik Faaliyetleri


Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Dinler Tarihi, Halk İnanışları, Zerdüştlük, Misyonerlik Faaliyetleri
 • Lisans » 1985 Yılı mezunu

  Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 1997 Yılı mezunu

  İnönü Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 2004

  Üniversitelerarası Kurul
 • Profesörlük » 2010

  Fırat Üniversitesi

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Tunceli Çemişgezek İlçesindeki Yaygın Halk İnanışları, Serpil KOÇOĞLU, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü, 2016
 • 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Aralık 2004 ile Mayıs 2008 tarihleri arasında.
 • 2 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜM

  Bölüm Başkanı » Kasım 1997 ile Kasım 2000 tarihleri arasında.
 • 3 Dinler Tarihi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2007 tarihinden itibaren.
 • 4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Mayıs 2007 tarihinden itibaren.
 • 5 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2012 tarihinden itibaren.
 • 6 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2012 tarihinden itibaren.
 • 7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » 2012-10-12 ile 2015-10-12 tarihleri arasında.
 • 8 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜM

  Bölüm Başkanı » Ekim 2012 ile 2015-10-12 tarihleri arasında.
 • 9 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2014-03-23 tarihinden itibaren.
 • 10 Fırat Üniversitesi

  Senato Üyesi » 2019-10-17 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Din ve Devlet İlişkileri
» Lisans » 2 Kredi
Dinler Tarihi Araştırmaları-ı
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Tarihsel ve Çağdaş Metotlarıyla Misyonerlik
» Doktora » 3 Kredi
Dinler Tarihi
» Lisans » 2 Kredi
Dinler Tarihi Araştırmaları II
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Dinler Tarihi Araştırmaları II
» Yüksek Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Oymak, İ., , Malatya ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Kubbealtı, , 190, 975-8639-05-6.
 2. Oymak, İ., , Metot ve Çalışma Alanları Açısından Türkiye de Misyonerlik Faaliyetleri, Ankara Okulu, , 368, 978-9944-162-31-9.
 3. Oymak, İ., , Zerdüştlük İnanç İbadet ve Adetler, Elazığ, , 289, 975-288-361-3.
 4. Oymak, İ., , Malatya Ziyaret Kültürü ve Ziyaret Yerleri, Promat Basın Yayın/Malatya Kitaplığı Yayınları, , 261, 9786054768-14-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Oymak, İ., (2003). Ocak Kültü ve Malatya daki İzleri. Türk Kültürü, 41(41/479),12-.
 2. Oymak, İ., (2007). Mevlana Düşüncesinde Hz İsa. Uluslararası Mevlana Sempozyumu, (Şanlıurfa 2007),16-.
 3. Oymak, İ., (2007). Alevilerde Kutsal Mekan Bağlamında Gelişen Ritüeller Elazığ Tunceli Örneği. II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu,, (Bilgi Şöleni, Ankara 2007),15-.
 4. Oymak, İ., (2008). Pavlikianların Tarihçesi İnanç Esasları ve Pratikleri. Dini Araştırmalar, 11(31),20-.
 5. Oymak, İ., (2010). Hacı Bektaş ı Veli Dergahı Çevresinde Gelişen Halk İnanışlar. Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Bilgi Şöleni, Ulsulararası Sempozyum, 2009, (Ankara 2010),20-.
 6. Oymak, İ., (2002). Gökçeada Hıristiyanlarında Kurban Geleneği. Dini Araştırmalar, 4(4/12),11-.
 7. Oymak, İ., (1999). Osmanlı Döneminde Malatya Şehrinin Demografik Yapısı. Yeni Türkiye, Osmanlı, 5(Osmanlı C.5),8-.
Ulusal
 1. Oymak, İ., (2005). Elazığ Bingöl Tunceli ve Çevresinde Misyonerlik faaliyaetleri. Dinler tarihçileri Gözüyle Türkiyede Misyonerlik Faaliyetleri, Sempozyum, (V),16-.
 2. Oymak, İ., (2007). Bingöl de Misyonerlik Faaliyetleri. I. Bingöl Sempozyumu, (I),16-.
 3. Oymak, İ., (2009). Elazığ Merkez Ve Çevresinde Ziyaret Yerleri İle İlgili İnanç Ve Uygulamalar. F. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 14(14/2),32-.
 4. Oymak, İ., (2009). İslam Kaynaklarına Göre Maniheizm. F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 14(14/1),30-.
 5. Oymak, İ., (2013). Harput ta Bulunan Kutsal Mekanlar ve İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Geçmişten geleceğe Harput Sempozyumu, (),851-878.
 6. Oymak, İ., (2001). Eski Türk İnanışlarından Ağaç Kültünün Malatya daki İzleri. F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 6(6),20-.
 7. Oymak, İ., (2002). Siyasi Anlamda Egemenlik Kavramının Dinler Tarihi Açısından Tahlili. Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, (II),15-.

Üyelikler

 1. International Association for the History of Religions (IAHR)
 2. Türkiye Dinler Tarihi Derneği
 3. Türkiye Dinler Tarihi Derneği