T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Sanat Tarihi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23650
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Sanat Tarihi
 • Lisans » 1985 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Doktora » 1998 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Doçentlik » 2011

  Türk-İslam Sanat Tarihi

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Elif Çeri TEMEL, 19.Yüzyıl Anadolu Türk Resmi ve Kayseri Örnekleri, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , İnönü Üniversitesi SBE, 1999
 • 2. Yaşar Sabri ŞANLI, 19.Yüzyıldan Günümüze Türk Sanatında Sulu Boya Resmi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ , Fırat Üniversitesi SBÜ, 2003
 • 3. Nida GÜLER, Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Portre, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2003
 • 4. Ahmet TÜTEN, Elazığ Müzesindeki Halılar, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2004
 • 5. Ayşe YÜNKÜL, Elazığ Evleri, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2005
 • 6. Tuncay DAĞLI, 12-15.Yüzyıl Tasvir Sanatlarında Musiki Aletleri, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2005
 • 7. Levent İSKENDEROĞLU, Çocukların Resimlerinde Görme Biçimleri (S.H.Ç.E.K. Malatya Atatürk Çocuk Yuvası Örneği), Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2006
 • 8. Mustafa ERCAN, Cumhuriyet Türkiye’sinde Sanat Konularının İlköğretim Sosyal Bilgiler Programlarındaki Yeterliliği, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2007
 • 9. Fahrettin GEÇEN, 12-15 Yaş Ergenlerinin Resimlerinde Görme Biçimleri (Malatya Örneği), Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, İnönü Üniversitesi SBE, 2009
 • 10. Ömer ŞİRİN, Çoklu Zeka Uygulamalarının Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2010
 • 11. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2010
 • 12. Yelda USAL,” Okul Öncesi Görsel Sanatlar Bilgisinin Verilmesinde Materyal Kullanımının Çocukların Yaratıcılığına Etkisi”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2012
 • 13. Alper AYTEKİN,” Darende’deki kültür varlıklarının çağdaş seramik sanatına uyarlanması” , Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Üniversitesi SBÜ, 2012

II. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Ahlat Kazısı - Sanat Tarihçisi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Bitlis, Ahlat Kazısı, 2007
 • 2. Elazığ ve Çevresinde Kervanyolları, Kervansaraylar ve Köprüler, FÜBAP-474, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ , Elazığ, 2005
 • 3. Elazığ’daki Türk Devri Yapıları (Cami Mescit ve Türbeler),, FÜBAP-491, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ , Elazığ, 2003
 • 4. Malatya Sevserek Han Kazısı , Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , Sevserek Han, 2011
 • 5. Kırklar Mezarlığı Arkeolojik Kazısı , Doç. Dr. İsmail Aytaç, Kırklar , 2012
 • 6. Harput İç Kalesi Yaz Sezonu Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ , Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014
 • 7. Diyarbakır Sivil Mimarisinde Serdablar ve Sebiller, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Ankara , Proje No:114K562, 2016
 • 8. Sanatla dört Mevsim Elazığ, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ , Elazığ, 2016
 • 9. Geleneksel Darende Evleri, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , Darende, 2015
 • 10. Battalgazi Evi Kazısı Seramikleri ve Şahabe-i Kübra Medresesi Seramik Buluntuların Karşılaştırılması, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , Proje No: EF.14.03, 2015

III. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Televizyon Programı, "Harput ve Elazığ'ın Tarihi Evleri", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Kanal 23, 2006
 • 2. Müzeler Haftası Konferans, "Anadolu Türk Sanatında Motif ve Desen Grupları", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, İl Halk Kütüphanesi, 1990
 • 3. Laodakia kazı ekibi üyesi , Doç. Dr. İsmail Aytaç, Denizli, Lodakia Antik Kenti, 2004
 • 4. “Malatya Yöresel El Sanatları Yarışması” Jüri Üyesi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , Malatya, 1992
 • 5. “Malatya Yöresel El SanatlarıYarışma Sergisi”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , Malatya, 1992
 • 6. "Malatya Motifi. Yöresel El Sanatlarımız", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , Malatya Valiliği, 1992

IV. Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. "Elazığ" Karma Fotograf Sergisi , Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ , Fırat Üniversitesi Sanat Galerisi, 2000
 • 2. “Adıyaman İli I. Fotoğraf Yarışması” ve “Adıyaman İli I. resim Yarışması” Jüri Üyesi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Adıyaman, Adıyaman, 1994
 • 3. Selçuklu Döneminde Malatya-Kahta Kervanyolu ve Kervansarayları,, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Konya , I.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi , 2001
 • 4. “Selçuklu Döneminde Malatya Kervan Yolları ve Kervansarayları:Malatya-Divriği Güzergahı”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , II. Uluslar Arası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Sanat-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri, 2009
 • 5. "Elazığ Müzesindeki Osmanlı Dönemi Eşik ve Seccade Halıları", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Alanya , Uluslararası Türk Halı ve Düz DokumalarıSempozyumu, 2010
 • 6. ”Elazığ’da Ömer Bey Konağı”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, E-Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 5, Sayı: 2, Seri: 4C, Seri Adı/: Humanities , 2010
 • 7. Çocuk Resimlerinde Görme Biçimleri, İskenderoğlu,L., Aytaç, İ., E-Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 5, Sayı: 2, Seri: E, Seri Adı/: Qualitative, 2010
 • 8. Malatya Türk İslam Dönemi Eserleri II , Doç. Dr. İsmail Aytaç, İstanbul, 2013
 • 9. Elazığ müzesindeki Osmanlı Dönemi Eşik ve Seccade halıları, s.12-33, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Ankara , Arış dergisi,Sayı9, 2013
 • 10. Effeciency of Material Usage in Pre-School Education To The Creativity of Children, Aytaç, İ., Usal, Y., Prague, International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Proceedings of IAC-ETeL , 2013
 • 11. The Analysis of Art Teacher Candidates’ Motivation and Anxiety Dynamics in terms of Different Variables, Doç. Dr. İsmail Aytaç, İtalya , The International Conference New Perspectives in Science Education 3ʳᵈ Edition, 2014
 • 12. Harput İç Kale Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Erzurum , 37. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2015
 • 13. “Transformation in Art Education: Internet”, Aytaç, İ.,Adam,A., Shangai, IACSIT, 2015
 • 14. Harput İç Kale Kazıları 2015 Yılı Çalışmaları, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne , Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, 2016
 • 15. Malatya'da Türk-İslam Dönemine Yönelik Arkeolojik Kazılar, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, 2016
 • 16. The Analysis of Art Teacher Candidates’ Motivation and Anxiety Dynamics in terms of Different Variables, Usal, Y., Aytaç, İ. , Floransa, International Conference New Perspectives in Science Education, 2014

V. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. “Kültür Değerleriyle Elazığ” Dia Gösterisi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Turpol Tesisleri, 2004
 • 2. “Elazığ ve Fırat Üniversitesi” Dia Gösterisi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Atatürk Kültür Merkezi, 2003
 • 3. Fotoğraf Sergisi ve Dia Gösterisi-Tarihi ve Doğal Güzelliklerimiz 1, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, Sabancı Kültür Merkezi, 1997
 • 4. "Fırat Havzası Kültür Varlıkları Paneli ve Salayt Gösterisi", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Bahaeddin ÖGEL Konferans Salonu, 2003
 • 5. “Fotoğraf Sanatı Üzerine” Dia Gösterisi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, Medikososyal Okuma Salonu, 1998
 • 6. “Elazığ ve Fırat Üniversitesi” Dia Gösterisi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Atatürk Kültür Merkezi, 2003
 • 7. .“Tarihi ve doğal güzellikleriyle Gaziantep” Fotoğraf Sergisi,, AYTAÇ, İ., -ŞİMŞEK,C., Gaziantep, Ticaret ve Sanayi Odası, 1987
 • 8. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği SempozyumuDüzenleme Kuruluğu Üyeliği, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ , Fırat Üniversitesi , 2010
 • 9. Konferans, “Malatya ve Çevresindeki Vakıf Eserlerinin Sanat Değeri”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, İnönü Ünv.Fen-Edebiyat Fak Konferans Salonu, 1990
 • 10. "Türkiye Cumhuriyetinde Mimari ve Heykel", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, F.Ü. Mavi Salon, 2008
 • 11. "Malatya Yeni Camii" s.54-57, Doç. Dr. İsmail Aytaç, İstanbul , Tarla Dergisi, S7, 1997
 • 12. “Malatya Müzesi” s.51-54, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Ankara , Kültür ve Sanat, S.16, 1992
 • 13. "Elazığ Müzesinde Bulunan Selçuklu Dönemine Ait Süslemeli Sırsız Mataralar" s.26-27, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Ankara, Kırkambar Dergisi S3, 1991
 • 14. "Kömürhan", s149-162, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Ankara , Vakıflar Dergisi , 1988
 • 15. “Harput -Elazığ Evleri”, s.22-24, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Harvak, S2, 2004
 • 16. “ Harput Ticaret Yolları ve İpek Yolu İle Bağlantısı”, s.69-71, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Aksata Fuar Özel Sayısı, 2003
 • 17. “Harput’lu Olmak”, s.102, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Elazığ Devlet Konservatuarı Haber Bülteni S.2, 2000
 • 18. “Selçuklu Kervansarayları” s.854-864, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Ankara , Türkler C.7, 2002
 • 19. “Harput’ta Sunguroğlu Konağı”, s.37-50, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Konya , Sanat tarihi Araştırmaları ( Prof.Dr. Haşim KARPUZ’a Armağan), 2007
 • 20. “Malatya-Mimari” , s.474-477, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Ankara , T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C.27, 2003
 • 21. "Türkiye Müzelerindeki Selçuklu-Artuklu Dönemi (12-13.Yüzyıl) Süslemeli Sırsız Seramikler”, s.223-249, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Ankara , Milli Kültür Araştırmaları (Mehmet ÖNDER'e Armağan), 1996
 • 22. "Artuklu Yapılarında Figürlü Kabartmalar", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ , Belek Gazi ve Dönemi Sempozyumu, 2004
 • 23. “Sanat ve Sanat Tarihi Perspektifinden Yeni ilköğretim Programlarına Bakış”, ERCAN,M., AYTAÇ,İ., Elazığ, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2010
 • 24. “Malatya Kervan Yollarında Sultanhanları”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Konya, Selçuklu Çağında Mimarlık Sempozyumu, 2009
 • 25. Engelli Çocukların Resimlerinde Görme Biçimleri (7-12 Yaş Eğitilebilir Zihinsel Engelliler), AYTAÇ, İ.– İSKENDEROĞLU, L., Ankara , Engellilerde Sanat ve Spor Sempozyumu, 2008
 • 26. Elazığ'da Yeni tespit Edilen İki Kervansaray, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Kayseri , VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları Sempozyumu, 1999
 • 27. "Ülkemizde İdeolojik Sanat Araştırmaları", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, 2002
 • 28. "Malatya Harput Kervanyolu Güzergahı ve Kervansaraylar", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Dünü ve Bügünüyle Harput Sempozyumu , 1999
 • 29. "Kömürhan", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu, 1992
 • 30. "Gaziantep Camilerinin Türk-İslam Sanatındaki Yeri", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Gaziantep, I.Gaziantep Tarihi ve Kültürel Dergileri Sempozyumu, 1987
 • 31. "Baskilde Karoğlu Hanı", s.691-696, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi S5, 2000
 • 32. “Selçuklu Dönemine Ait Süslemeli Sırsız Küpler Üzerine Bir Araştırma", s.81-86, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.1, 1994
 • 33. “Harput-Palu-Diyarbakır Güzergahındaki Kervansaraylar”, s.18-22, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları,C.4, 2006
 • 34. “Kayseri (Germir) İbrahim Akdağ Evinde Duvar Resimleri”, İsmail AYTAÇ, Elif Çeri TEMEL, İstanbul, sanatveinsan.com. e-dergi, S.2, 2010
 • 35. Malatya Türk İslam Dönemi Mimari Eserleri, C. II, Doç. Dr. İsmail Aytaç, İstanbul , 2013
 • 36. Malatya Tarihi Evler Envanteri, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, Malatya, 2013
 • 37. The Use of İnformation Technology in Art Education; Opportunity or Threat?, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Osaka, Japonya , 2014
 • 38. Sanat Tarihi Raporlarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Katkıları Neler Olmalıdır?, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Harput’ta Tarihi Mirasın Korunması ve Restorayonu Sempozyumu, 2016
 • 39. Ortaokul Öğrencilerinin, Görsel Sanatlar Dersinde İşbirlikli (Kubaşık) Öğrenmeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Doğanşehir Atatürk İlköğretim Okulu Örneği), s.287-298, Özlem VURUCU, İsmail AYTAÇ, Malatya , İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi C.6, 2016

VI. Alanında Ulusal Bilimsel Nitelikli Ödül (Kongre, Sempozyum ve Bildiri Ödülleri Hariç)

 • 1. “Doğal Güzelliklerimiz Konulu Fotograf Yarışması” Mansiyon Ödülü, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Konya, Selçuk Üniversitesi, 1987

VII. Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Editörlük

 • 1. Uygarlık Tarihi, Doç. Dr. İsmail Aytaç, İstanbul , Lisans Yayıncılık, 2007

VIII. Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak

 • 1. “Malatya ve Çevresindeki Vakıf Eserlerinin Sanat Değeri”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, İÜ Konferans Salonu, 1990
 • 2. “Geçmişten Günümüze Mimarlığın Gelişimi”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, Öğretmen Evi, 1998
 • 3. “Batılı Arkeologların Türkiye’de İdeolojik Amaçla Yaptıkları Kazılar”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Tisav Konferans Salonu, 2002
 • 4. “İlköğretimde Sanat Eğitimi”, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Elazığ, Bahattin Ögel Konferans Salonu, 2004
 • 5. "Restorasyonlarda Sanat Tarihcilerinin Rolü", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya, Geleneksel Mimaride Taş Kullanımı ve Kagir Yapılarda Koruma Sorunları Paneli, 2010
 • 6. 19. Yüzyılda Türk Resim Sanatı, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu, 2008
 • 7. "Malatya Elbistan Kervanyolu Güzergahı ve Kurttepe Hanı", Doç. Dr. İsmail Aytaç, Konya , VI.Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri , 1998
 • 8. V. Uluslararası Kervansaray Buluşması, Melata’dan Battalgazi’ye tarih,arkeoloji,kültür, sanat günleri”etkinlik programına “Kırklar Mezarlığı 2011-2012 çalışmaları, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Malatya , 2012
 • 1 GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Ağustos 2003 tarihinden itibaren.
 • 2 Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 1999 ile Mart 2002 tarihleri arasında.
 • 3 Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Nisan 2004 ile Ocak 2006 tarihleri arasında.
 • 4 Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu

  Başkan » 2012 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Aytaç, İ., , Malatya Türk-İslam Dönemi Mimari Eserleri II, Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Yayınları., 2013, 327, 978-605-4768-00-4.
 2. Aytaç, İ., , Uygarlık Tarihi, Lisans Yayıncılık, 2007, 232, .
 3. Aytaç, İ., , Uygarlık Tarihi, Lisans Yayıncılık, 2007, 232, .
 4. Aytaç, İ., , T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İslam Araştırmaşarı Merkezi, 2003, 3, .
 5. Aytaç, İ., , Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, , .
 6. Aytaç, İ., , Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi DVİA, Diyanet Vakfı, 2003, , .
 7. Aytaç, İ., , Malatya Tarihi Evler Envanteri, Diltemizller Reklam ve Matbaa, 2013, , .
 8. Aytaç, İ., , Geleneksel Malatya Evleri Envanteri, Diltemizller Reklam ve Matbaa, 2015, , 978-605-84556-1-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Taştemür, E., Aytaç, İ., (2017). Harput İç Kale Kazısı Cam Fırınlarına Ait İlk Gözlemler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (41),69-89.
 2. Aytaç, İ., (2017). HARPUT İÇ KALE KAZILARINDA 2014-2015 SEZONUNDA BULUNAN BİZANS DÖNEMİSİKKELERİ. NWSA, Social Sciences, (),140-153.
 3. Vurucu, Ö., Aytaç, İ., (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde İşbirlikli Kubaşık Öğrenmeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Doğanşehir Atatürk İlköğretim Okulu Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(),287-298.
 4. Aytaç, İ., Iskenderoğlu, L., (2010). Çocuk Resimlerinde Görme Biçimleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(2),1-11.
 5. Aytaç, İ., (2010). Elazığ da Ömer Bey Konağı. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(2),354-364.
Ulusal
 1. Aytaç, İ., (2013). Elazığ Müzesindeki Osmanlı Dönemi Eşik ve Seccade Halıları. Arış, (9),12-33.
 2. Aytaç, İ., (2000). Baskilde Karoğlu Hanı. F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5),691-696.
 3. Aytaç, İ., (1992). Ahşap ve Maden Sanatı. Malatya Motifi, Yöresel El Sanatlarımız,Malatya Valiliği, (),99-125.
 4. Aytaç, İ., (1996). Türkiye Müzelerindeki Selçuklu-Artuklu Dönemi (12-13.Yüzyıl) Süslemeli Sırsız Seramikler. Milli Kültür Araştırmaları, (),223-249.
 5. Aytaç, İ., (2007). Harput’ta Sunguroğlu Konağı. Sanat tarihi Araştırmaları, (),37-50.
 6. Aytaç, İ., (2000). Harput’lu Olmak. Elazığ Devlet Konservatuarı Haber Bülteni, (2),102-.
 7. Aytaç, İ., (1991). Elazığ Müzesinde Bulunan Selçuklu Dönemine Ait Süslemeli Sırsız Mataralar. Kırkambar, (3),26-27.
 8. Aytaç, İ., (1992). Malatya Müzesi. Kültür ve Sanat Dergisi, (16),51-54.
 9. Aytaç, İ., (2003). Harput Ticaret Yolları ve İpek Yolu İle Bağlantısı. Aksata Fuar Özel Sayısı, (),69-71.
 10. Aytaç, İ., (2004). Harput -Elazığ Evleri. Harvak, (2),22-24.
 11. Aytaç, İ., (2000). Malatya Yeni Camii. Tarla, (97/7),102-.
 12. Aytaç, İ., Temel, Ç.e., (2010). Kayseri (Germir) İbrahim Akdağ Evinde Duvar Resimleri. sanatveinsan.com. e-dergi, (),-.
 13. Aytaç, İ., (1988). Kömürhan. Vakıflar Dergisi, (XX),149-162.
 14. Aytaç, İ., (2006). Harput Palu Diyarbakır Güzergahındaki Kervansaraylar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),317-328.
 2. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),317-328.
 3. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),317-328.
 4. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),317-328.
 5. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),317-328.
 6. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),317-328.
 7. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),317-328.
 8. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 9. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 10. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 11. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 12. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 13. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 14. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 15. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 16. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 17. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 18. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 19. Aytaç, İ., (2018). Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1(39),-.
 20. Aytaç, İ., Gürhan, K.P., (2017). Diyarbakır Sivil Mimarisinde Tasarım Öğesi Olarak Kullanılan Havuz Öğes: Sğleyman Nazif Evi Havuz Örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (),606-608.
 21. Aytaç, İ., Gürhan, K.P., (2017). Diyarbakır Su Kaynakları ve Sivil Mimaride Tasarım Öğeleri Olan Havuz Öğesi. Uluslararası Diyarbakaır Sempozyumu, 1(),249-278.
 22. Aytaç, İ., (2017). Malatya’da Türk İslam Dönemine Yönelik Arkeolojik Kazılar. Geçmişten Günümüze Malatya Uluslararası Sempozyumu, (),-.
 23. Aytaç, İ., (2017). Harput İç Kale Kazıları 2015 Yılı Çalışmaları. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (),-.
 24. Aytaç, İ., Usal, Y., (2013). Effeciency of material usage in pre-school education to the creativity of children. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learningin Prague 2013 (IAC-ETeL 2013),, (),-.
 25. Aytaç, İ., (2001). Malatya- Kahta Kervan Yolu güzergahı ve Kervansarayları. I. Uluslararası SelçukluKültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri, 1(),519-527.
 26. Aytaç, İ., (2009). Selçuklu Döneminde Malatya Kervan Yolları ve Kervansarayları:Malatya-Divriği Güzergahıs.. II. Uluslar Arası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Sanat-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri, Malatya, (),-.
 27. Aytaç, İ., (2015). Harput Kervanyolları ve Kervansarayları. Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Konferansı, 1(),311-336.
 28. Usal, Y., Aytaç, İ., (2014). The Effect of Visual Materials Usage on Increasing Motivation in Primary School Art Lessons. International Conference New Perspectives in Science Education, (),-.
 29. Aytaç, İ., Usal, Y., (2014). The Analysis of Art Teacher Candidates’ Motivation and Anxiety Dynamics in Terms of Different Variables. New perspectives in science education, (),-.
 30. Aytaç, İ., (). The Use of İnformation Technology in Art Education; Opportunity or Threat?. İAFOR, The Asian Conference on Education, (),-.
 31. Aytaç, İ., Adam, A., (2015). Transformation in Art Educatication ınternet. 2015 INternational Conference on Frontiers Educational Tecnologies, (),-.
 32. Aytaç, İ., (2015). Harput Kervan Yolları ve Kervansarayları. Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, (),-.
 33. Aytaç, İ., (). Malatya da Türk İslam Dönemine Yönelik Arkeolojik Kazılar. Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Aytaç, İ., (1987). Gaziantep Camilerinin Türk-İslam Sanatındaki Yeri. I. Gaziantep Tarihi ve Kültürel Dergileri Sempozyumu, (),32-40.
 2. Aytaç, İ., (1992). Kömürhan. Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu, (),155-165.
 3. Aytaç, İ., (1999). Malatya-Harput Kervanyolu Güzergahı ve Kervansaraylar. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, 1(),225-247.
 4. Aytaç, İ., (2002). Ülkemizde İdeolojik Sanat Araştırmaları. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, (),187-196.
 5. Aytaç, İ., (2007). Malatya Kervan Yollarında Sultanhanları. Selçuklu Çağında Mimarlık Sempozyumu, (),119-133.
 6. Aytaç, İ., Iskenderoğlu, L., (2007). Engelli Çocukların Resimlerinde Görme Biçimleri (7-12 Yaş Eğitilebilir Zihinsel Engelliler). Engellilerde Sanat ve Spor Sempozyumu I, (),75-85.
 7. Ercan, m., Aytaç, İ., (2010). Sanat ve Sanat Tarihi Perspektifinden Yeni İlköğretim Programlarına Bakış. 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 8. Aytaç, İ., (). Sanat Tarihi Raporlarının Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Katkıları Neler Olmalıdır. Harput’ta Tarihi Mirasın Korunması ve Restorayonu Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Elazığ İli Merkez Harput Mahallesi Özel Proje Alanında Restorasyon Projelerine yönelik kazı, hafriyat ve sondaj çalışmaları., 17.07.2017-15.10.2017
 2. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, 08.07.2014-29.03.2017
 3. Geleneksel Darende Evleri, 11.04.2014-26.12.2016
 4. Diyarbakır Sivil Mimarisinde Havuzlar Serdaplar ve Sebiller, 04.01.2014-01.03.2016
 5. Harput İç Kalesi Arkeolojik Kazıları, 27.08.2014-22.12.2017
 6. Elazığ daki Türk Devri Yapıları Cami Mescit ve Türbeler, 12.02.2015-12.02.2016
 7. Elazığ ve Çevresinde Kervanyolları Kervansaraylar ve Köprüler, 12.12.2014-12.12.2015

Sanatsal Faaliyetler

 1. İnönü Üniversitesi 30. Yıl Sergisi, Harput Kalesi
 2. Sanatla Dört Mevsim Elazığ
 3. 1. Uluslararası Sanat ve Estetik Sergisi
 4. Sivas Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyeliği
 5. Harput Kale Kazısı başkanı
 6. Elazığ- Harput İç Kale Kazısı
 7. 2016 Dünya Çevre Günü ve Haftası Resim Sergisi
 8. Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu

Üyelikler

  1. Uluslararası, Dergi, NWSA Academic Journals, 1