T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra ŞAHİN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Deprem Perdeleri/ Shear wall


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Deprem Perdeleri/ Shear wall
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Müh. Fak. İnşşat Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Müh. Fak. İnşşat Mühendisliği Bölümü
 • Doktora » Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Müh. Fak. İnşşat Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

İMÜ-251 Yapı Statiği (Mimarlık Bölümü)
» Lisans » 4 Kredi
İMÜ 471-Betonarme II ve Tasarım
» Lisans » 3 Kredi
Nurbanu DEMİRBAŞ
» Yüksk Lisans
Serhat YILDIZ
» Yüksk Lisans

Makaleler

Uluslararası
 1. Yön, B., Şahin, H., (2009). Çok katlı betonarme binalarda zemin sınıfına göre deprem perdesi oranının tespiti/ Determination of earthquake shear wall ratio in multistory reinforced concrete buildings according to local site classes. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(2),57-73.
 2. Şahin, H., Alyamaç, K.E., Erdoğan, A.S., (2013). Perdeli çerçeveli yapılarda zemin sınıfı ve kat adedi dikkate alınarak gerekli perde oranının tespiti/ Determination of earthquake shear wall ratio in shear wall-frame buildings according to local site classes and number of story. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 5(1),74-86.
Ulusal
 1. Şahin, H., (2020). Deprem Bölgesi Haritasından Kontur İçeren Deprem Tehlike Haritasına Geçişin Çeşitli Yapılarda Tasarım ve Analiz Deprem Yükü Taleplerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(2),-.
 2. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2018). Investigation of Soft Stories in Buildings with Hollow Block Slab. Fırat University Turkish Journal of Science Technology, 13(1),37-44.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2019). Comparison of hollow block slab and slab-and-beam floor performances in reinforced concrete buildings. International Civil Engineering Architecture Conference 2019, (),1529-1535.
 2. Şahin, H., Durucan, A.R., Alyamaç, K.E., (2019). Betonarme Binaların Statik Davranışı Üzerinde Beton Dayanım Sınıfı ve Betonun Sargılanma Etkisi. VI. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ- 2019, (),458-463.
 3. Alyamaç, K.E., Durucan, C., Şahin, H., Durucan, A.R., (2019). Hızlı Yapısal Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme ve Yeni BirYöntemin İlk Adımları. IESKO 2019VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, (),-.
 4. Nasıroğlu, S., Demirel, B., Şahin, H., (2019). Taşıyıcı Perde Konumunun ve Zemin Kat Yüksekliğinin Binalardaki Burulma Düzensizliğine Etkisi. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, (),-.
 5. Yapıcı, O., Şahin, H., Celep, Z., (2016). On modelling of shear walls in linear and nonlinear analysis of structural systems. International Congress on Advanced Earthquake Resistance Structures AERS2016, (),-.
 6. Şahin, H., Alyamaç, K.E., Erdoğan, A.S., (2013). Investigation of dynamic shear amplification of cantilever wall system. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering (BCCCE’xx13), (),-.
 7. Şahin, H., Alyamaç, K.E., Tor, H., (2012). Bina oturum alanı ile deprem dayanımı, şehircilik ve yapı maliyeti ilişkisi/ The relationship among earthquake resistance. International Construction Congress (ICONC2012), (),-.
 8. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2017). Assessment of Soft-Story RC Frame Buildings constructed with Hollow Block Slab with using Different Shear Wall Ratios. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’xx17), (),-.
 9. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2017). Investigation of Soft Stories in Buildings withHollow Block Slab. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
 10. Alyamaç, K.E., Şahin, H., Ulucan, Z.Ç., Erdoğan, A., (2017). Masonry structures in Turkey: codes, seismic performance and future strategies. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
Ulusal
 1. Şahin, H., Sayın, E., Yön, B., Öztürk, Ş., (2011). Sağır müftü konağı ve restorasyon çalışmaları/ Sagir Muftu mansion and restoration works. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı/Seventh ’xxational Conference on Earthquake Engineering, (),-.
 2. Şahin, H., Alyamaç, K.E., Erdoğan, A.S., (2015). Deprem perdelerinin yanal ötelenmesinde perde uç bölgesinin ve donatı oranının etkisi/ The effect of Boundary region and longitudinal reinforcement on the lateral displacement of shear wall. Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, (),1205-1214.
 3. Şahin, H., Alyamaç, K.E., Erdoğan, A.S., (2012). Perdeçerçeveli sistemlerde gerekli perde oranının kat sayısı dikkate alınarak tespiti/ Shear wall-frame systems necessary to shear wall the ratio of number of storey taking into account the detection of. İnşaat Mühendisliği’xxnde 100. yıl Teknik Kongresi, (),-.
 4. Şahin, H., Alyamaç, K.E., (2012). ASMOLEN DÖŞEME TİPİNE SAHİP BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Analysis of Seismic Behavior of Buildings With Hollow Tile Floor Type. İnşaat Mühendisliği’xxnde 100. yıl Teknik Kongresi, (),64-.

Üyelikler

 1. İnşaat Müh. Odası (İMO)