T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Hilmi ERTEN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Polimer Kimyası


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Polimer Kimyası
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

Kitaplar

 1. Erten, H., Akgün, A., Topal, G., Dolu, G., Pekdağ, B., Ürek, H., Bayram, H., , GENEL KİMYA I, PEGEMA, 2010, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Murat, A., Erten, H., (2018). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİNİ KULLANMALARI VE BU TEKNOLOJİLERİÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONLARIHAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 28(1),61-71.
 2. Yener, M., Erten, H., (2018). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI(TEOG) HAKKINDAKİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ. asos journal, 6(64),548-561.
 3. Erten, H., (2005). FREQUENCY İNDEPENDENT DEPENDENT CONDUCTİVİTY AND DİELECTRİC PROPERTİES OF SOME İONOMERS. POLYMER INTERNATIONAL, (),-.
 4. Erten, H., (2014). SYNTHESİS AND CHARACTERİZATİON OF NOVEL POLY P METHYLSTYRENE CONTAİNİNG AZETİDİNE MOİETİES AND THEİR OPTİCALAND SEMİCONDUCTİNG PROPERTİES. MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, (),-.
 5. Erten, H., (2005). REFRACTİVE İNDEX DİSPERSİON AND ANALYSİS OF THE OPTİCAL CONSTANTS OF AN İONOMER THİN FİLM. OPTICA APPLICATA, 4(XXXV),969-976.
Ulusal
 1. Murat, A., Erten, H., (2018). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. TURK-JES, 5(2),43-72.
 2. Inci, N., Erten, H., (2014). The Effect of Brain Based Learning on Academic Success, Attitude and Change İn the Brain Dominance of Students. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, (),-.
 3. Coşkun, M., Erten, H., Özdemir, E., Ahmedov, M.A., (1995). SIKLOHEGZIL VE HIDROKSILGRUPLU AKRILATMONOMERININ VE BUNUN HOMO VE KOPOLIMERLERININ SENTEZI. FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 7(2),57-71.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Inci, N., Erten, H., (2011). The Effect Ofbrain Based Learning On Student s Atti Tude And Changes İn Brain Dominance İn Science. uluslarararsı sempozyum, (),-.
 2. Erten, H., Sertkaya, Ö.F., (). Algodoo Yazılımı ile Desteklenen 5e Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi: 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kaldıraç ve Eğik Düzlem Konusu Örneği. 4.ULUSLARARASI EĞİTİM SEMPOZYUMU, (),-.
 3. Coşkun, M., Erten, H., Ahmedov, M.A., Özdemir, E., (1995). 3 CYCLOHEXYLOXY 2 HYDROXYPROPYL ACRYLATE STYRENE COPOLYMERS SYNTHESIS CHARACTERIZATION AND REACTIVITY RATIOS. 35 th JUPAC Congress, İstanbul, Turkey., (),-.
 4. Yakuphanoğlu, F., Aydoğdu, Y., Özmen, D., Erten, H., Koca, M., (2001). Crossover from Thermal Fluctuation Inducing to Efros Shklovvskii and from Mott to Thermal Fluctuation Inducing Variable Rang Hopping Conductivity in Quaternization Salts Poly CyAMA Prepared with HCl. FİRST HELLENİC-TURKISH İNTERNATİONALPHYSICS CONFERENCE, (),-.
 5. Inci, N., Erten, H., (2013). JJoomla 2 5 Alt Yapısıyla Oluşturulan Kunena Forum Modülü Sayesinde Ortaokul Öğrencilerinin Performanslarını Belirleme. 7th ICITS, (),-.
 6. Inci, N., Erten, H., (2016). Öğrenme Ortamında Öğrenci İsteklerine Göre Yapılan Tasarımların Öğrencilerin Fen Bilimlerine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi. ULUSLARARASI SEMPOZYUM, (),148-154.
Ulusal
 1. Inci, N., Erten, H., (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Beyin Baskınlıkları Ve İyilik Hakkındaki Düşüncelerinin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi. IX ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),-.
 2. Coşkun, M., Erten, H., Ahmedov, M.A., Özdemir, E., (1994). 3 SİKLOHEKSİLOKSİ 2 HİDROKSİPROPİL AKRİLAT STİREN KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. X.ULUSAL KİMYA KONGRESİ ULUDAĞ BURSA, (),-.
 3. Erten, H., Coşkun, M., Demirelli, K., (2000). 3 SİKLOHEKSİLAZETİDİNİL METAKRİLAT METİLMETAKRİLAT KOPOLİMERİZASYONUNDA REAKTİFLİK ORANLARI. XIV ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 4. Erten, H., Coşkun, M., (2000). POLİ 3 1 SİKLOHEGZİL AZETİDİNİL METAKRİLAT IN KUVATERNER TUZLARININ SENTEZİ VE BAZI ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİ. XIV.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 5. Erten, H., Coşkun, M., (2000). SUDA ÇÖZÜNEN POLİ 3 1 SİKLOHEGZİL AZETİDİNİL METAKRİLAT AMONYUM TUZUNUN SENTEZİ VE pH DEĞİŞİMİ. XIV.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 6. Erten, H., Coşkun, M., (2000). POLİ 3 1 SİKLOHEGZİL AZETİDİNİL METAKRİLAT IN KUVATERNER TUZLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. XIV.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 7. Demirelli, K., Coşkun, M., Erten, H., Coşkun, M.F., Ergür, K., (2000). 3 p TOLİL 2 HİDROKSİPROPİLMETAKRİLAT IN SENTEZİ VE BUTİLMETAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYONU KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ. XIV.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 8. Demirelli, K., Coşkun, M., Kaya, E., Erten, H., (2000). POLİ 2 HİDROKSİPROPİLMETAKRİLAT IN TERMAL DEGRADASYONU. XIV.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, (),-.
 9. Erten, H., Yıldırım, B., (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gazlar Konusundaki Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Tespiti. 9. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 10. Inci, N., Erten, H., (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Ve Kimya Başarılarının Karşılaştırılması. 9. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 11. Inci, N., Murat, A., Erten, H., (2011). Fen Bilgisi Öğretmen AdaylarınınBeyin Baskınlıklarının Kimya Başarıları ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. IX.ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),-.
 12. Inci, N., Erten, H., (2010). Fen Ve Teknoloji Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı Ve Tutum Üzerine Etkisi. 9. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 13. Inci, N., Erten, H., (2011). Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi ve Projenin Eğitim Alanındaki Yansımaları. 5th INTERNATİONAL COMPUTER INSTRUCTİONAL TECHNOLOGİES SYMPHOS, (),376-382.