T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 5980
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Genel Jeoloji, Sedimantoloji (türbiditler), Litostratigrafi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 5980
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Genel Jeoloji, Sedimantoloji (türbiditler), Litostratigrafi
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Genel Jeoloji

  Yüksek Lisans Tezi;

  “Kovancılar (Elazığ) Yakın Kuzey ve Batısındaki Alanın Jeolojik Özellikleri”
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Genel Jeoloji

  Doktora Tezi;

  “Mastar Dağı (Elazığ GD’su) Çevresinin Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri”
 • Doçentlik » 2013

  Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2014-2020
 • Profesörlük » 2020

  2020

I. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Mastar Dağı (Elazığ GD' su) Çevresinin Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri. (Doktora Tezi), Hasan ÇELİK (Araştırmacı), Elazığ, Fırat Üniversitesi Fünaf Proje No: 332, 1999
 • 2. Sarıkaya (Yozgat) Demir Cevherleşmesinin Oluşumu, Hasan ÇELİK (Yürütücü), Kayseri, Erciyes Üniversitesi EÜBAP: FBT-04-36, 2004
 • 3. Yozgat İli’nin Türkiye’nin Tektonik Yapısı İçerisindeki Yeri ve Depremsellik Açısından Kırıklı Yapılarının Araştırılması, Hasan ÇELİK (Yürütücü), Kayseri, Erciyes Üniversitesi EÜBAP: FBA-05-23, 2005
 • 4. Amasra-Cide (Bartın) arasında kalan bölgenin planktonik foraminifera ve nannoplankton biyostratigrafisi, Hasan ÇELİK (Yürütücü), Kayseri, Erciyes Üniversitesi, EÜBAP: FBT-06-24, 2006

II. Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Mesostratigraphy of deep-water sandstones’ Consortium Project, Prof Andrew Hurst (Aberdeen Universty) and Prof Gilbert Kelling (Keele University) and Dr. Hasan CELİK (Researcher), Scotland, U.K., University of Aberdeen, Scotland, U.K. and University of Keele, England, 1996
 • 2. Seismic sedimentology of deep-water clastic systems, Prof Andrew Hurst and Dr Bryan Cronin (Aberdeen) and Dr. Hasan CELİK (Researcher), Scotland, U.K., University of Aberdeen, Scotland, U.K. , 2000
 • 3. Turkey 2 Consortium’ Project, Dr Bryan Cronin and Dr. Hasan CELİK (Researcher), Scotland, U.K., University of Aberdeen, Scotland, U.K, 2002
 • 4. AB Destekli Üniversiteler İle KOBİ’ler Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi-UniKOBI, CFCU/TR0604.01-03/101, Dr. Hasan CELİK (Co-Coordinator), Türkiye, Türkiye, 2008
 • 5. Joint Industry Project entitled “Predicting Reservoir Architecture in Channelized Slope Settings, Associated Researcher and joint supervisor of a PhD student, Mr Ramón Lopez and Dr. Hasan CELİK, Scotland, U.K., Department of Geology and Petroleum Geology at University of Aberdeen, UK, and is sponsored by a consortium of oil companies, including BG, DONG, Tullow, RWE Dea and Statoil, 2012
 • 1 Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2006 ile 2009 tarihleri arasında.
 • 2 Bozok Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2003 ile 2009 tarihleri arasında.
 • 3 Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2003 ile 2006 tarihleri arasında.
 • 4 Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Müdür Yardımcısı » 2007 ile 2010 tarihleri arasında.
 • 5 Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Müdür Yardımcısı » 2010 ile 2011 tarihleri arasında.
 • 6 Bozok Ünivesitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2011 ile 2012 tarihleri arasında.
 • 7 Bozok Ünivesitesi ADEK Komisyonları

  Kurul Üyesi » 2008 ile 2009 tarihleri arasında.
 • 8 Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi TAK

  Kurul Üyesi » 2009 ile 2011 tarihleri arasında.
 • 9 Bozok Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyonu

  Üye » 2010 ile 2014 tarihleri arasında.
 • 10 Bozok Ünivesitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu

  Müdür » 2012 ile 2014 tarihleri arasında.
 • 11 Bozok Üniversitesi

  Senato Üyesi » 2012 ile 2014 tarihleri arasında.
 • 12 Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2013 ile 2014 tarihleri arasında.
 • 13 Bozok Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2013 ile 2014 tarihleri arasında.

Verdiği Dersler

Stratigrafi
» Lisans » 4 Kredi
Tarihsel Jeoloji
» Lisans » 2 Kredi
Jeolojik Tasarım
» Lisans » 5 Kredi
Saha Jeolojisi
» Lisans » 4 Kredi
Jeolojik Harita Alımı
» Lisans » 5 Kredi
Tortul Havza Analizi
» Yüksek Lisans » 4 Kredi
İleri Saha Jeolojisi
» Yüksek Lisans » 4 Kredi