T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Hatice Handan AKBULUT

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0 424 23335 - 2168
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Mikrobiyoloji (Tıpta Uzmanlık) , İmmünoloji (Yan Dal Uzmanlık)


Doğum Yeri Ordu
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0 424 23335 - 2168
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Elazığ
Uzmanlık Alanı Mikrobiyoloji (Tıpta Uzmanlık) , İmmünoloji (Yan Dal Uzmanlık)
 • Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Tıpta Uzmanlık (Mikrobiyoloji)

  Yüksek Lisans Tezi;

  Elazığ Yöresindeki Kadınlarda Gardnerella vaginalis'in Yaygınlığının Araştırılması
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  Yan Dal Uzmanlık (İmmünoloji)

  Doktora Tezi;

  Brusella Hastalarında Hücre İçi Sitokinler ve TH1-TH2 Kutuplaşması
 • Doçentlik » 2006

  Mikrobiyoloji, İmmünoloji
 • Profesörlük » 2011

  Mikrobiyoloji, İmmünoloji

1963 tarihinde Perşembe'de doğdum. İlkokulu Perşembe'de, lise öğrenimimi Muş'ta tamamladım. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1987-1988 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Bursa Alacahırka Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak görev yaptım. 1988 tarihinde Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimime başladım. 1991 tarihinde Uzmanlık eğitimimi tamamladım. Kasım 1994 döneminde doçentlik merkezi yabancı dil sınavına İngilizce'den girerek başardım. 1998 tarihinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atandım. 2000 tarihinde İmmünoloji Anabilim Dalında görevlendirildim ve Yan Dal Uzmanlığına başladım. 2003 yılında İmmünoloji Yan Dal Uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2006 yılında doçentlik ünvanını aldım. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalında Profosörlük kadrosuna atandım. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ayrıca 2012 yılından itibaren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarında İmmünoloji Laboratuvar Bölüm sorumlusu olarak çalışmaktayım. Evli, üç çocuk annesiyim. Prof. Dr. Hatice Handan AKBULUT

Kitaplar

 1. Akbulut, H., , Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji Lenfoid Doku ve Organlar s 729 735, Güneş Kitabevi, 2004, 729, .
 2. Akbulut, H., , Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji İmmün Sistemin Hücreleri Eds s 737 744, Güneş Kitabevi, 2004, 737, .
 3. Akbulut, H., , Sendrom III Tıp Terimleri Sözlüğü, logos tıp yayını, 2005, 4, .
 4. Akbulut, H., , İşte Senin Muhteşem Bağışıklık Sistemin Acaba Vücudunu Nasıl Koruyor, Girişim Matbaa, Ankara, s:20-28.EFIS, 2012, 20, 978-3-00-028073-3.
 5. Akbulut, H., , T.Z.A., , A.T., , A.M., , Fırat Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Laboratuvar Test Rehberi 2014, Fırat Üniversitesi, 2011, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Özgüler, İ.M., Burma, O., Uysal, A., Akbulut, H.H., (2015). Rosuvastatin Lowers Systemic Inflammatory Response in Coronary Artery Bypass Graft Accompanied by Cardiopulmonary Bypass Surgery A Randomized Controlled Study. Clin Invest Med., (),-.
 2. Aydın, M., Barut, S., Akbulut, H.H., Uçar, Ş., Orman, A., (2017). Application of flow cytometry in the early diagnosis of neonatal sepsis. Ann Clin Lab Sci, 47(2),184-190.
 3. Müge, ö., Akbulut, H.H., Akbulut, A., (2015). Evaluation of Interleukin 10 Levels in Patients Diagnosed with Chronic Hepatitis. West Indian Medical Journal, (),-.
 4. Bozcali, E., , P.V., , A.H., , Y.M., , K.I., (2013). Serum Adiponectin Anemia and Left Ventricular Dimensions in Patients with Cardiac Cachexia. Cardiology, 1(126),207-213.
 5. Akbulut, H., , C.I., , C.A., , A.A., , A.A., (2012). Evaluation of Placental Transfer of Total IgG and IgG Subclasses in A Turkish Population Living in Eastern Anatolia. Nobel Medicus, 8(2),59-64.
 6. Özden, M., , G.A., , İ.F., , E.E., , A.H., (2013). Investigation of Hepatocyte Growth Factor and Proinflammatory Cytokine Levels in Patients with Febrile Neutropenia. Turk J Med Sci, 43(1),599-605.
 7. Akbulut, A., , A.H., , Ö.M., , İ.N., , Y.Ş., (2012). Gastrointestinal Antrax A Case and Review of Literature. Advences inInfectious Diseases, 2(1),69-71.
 8. Deveci, F., , A.H., , Ç.İ., , M.H., , İ.F., (2006). Lymphocyte Subpopulations in Pulmonary Tuberculosis Patiens. Mediators Inflamm, 1(2),1-6.
 9. Akbulut, H., , C.I., , A.A., (2007). Cytokine Levels in Patients with Brucellosis and Their Relations with the Treatment. Indian J Med Microbiol, 4(25),387-390.
 10. Turgut, T., , A.H., , D.F., , K.C., , M.M., (2006). Serum interleukin 2 and neopterin levels as useful markers for treatment of active pulmonary tuberculosis. Tohoku J Exp Med, 209(4),321-328.
 11. Akbulut, A., , Ç.Ö., , Ö.M., , A.H., , D.K., (2013). STETOSKOPLARIN DEZENFEKSİYONUNDA NANO ULTRAVİYOLE IŞINININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Nobel Medicus, 9(1),106-109.
Ulusal
 1. Ilhan, F., , A.H., , G.A., (2011). Karaciğer antijenlerine karşı saptanan otoantikorların retrospektif taranması. Turk J Immunol, 1(15),131-.
 2. Ilhan, F., , A.H., , G.A., (2011). Laboratuarımızda Saptanan ANA Paternlerinin retrospektif incelenmesi. Turk J Immmunol, 1(15),126-.
 3. Barlas, H., , A.S., , Y.M., , A.Z., (1992). İdrardan İzole Edilen Gardnerella vaginalis Suşlarının Antimikrobiklere Duyarlılığı. Klimik Dergisi, 1(5),41-42.
 4. Ay, S., , Y.M., , A.Z., , B.H., (1992). İdraradan İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Pefloksasin ve Üçüncü Kuşak Sefalosporinlere Duyarlılığı. KLİMİK Dergisi, 1(5),39-40.
 5. Ilhan, F., , A.H., , G.A., (2011). Karaciğer antijenlerine karşı saptanan otoantikorların retrospektif taranması. Turk J Immunol, 1(15),131-131.
 6. Ilhan, F., , A.H., , G.A., (2011). Laboratuarımızda Saptanan ANA Paternlerinin retrospektif incelenmesi. Turk J Immunol, 1(15),126-126.
 7. Akbulut, H., (2011). Fonksiyonel T Hücrenin Seçimi. Turk J Immunol, 1(15),26-28.
 8. Akbulut, H., (2011). Antikor ve İmmün Komplekslerin Sebep Olduğu Otoimmün Hastalıklar. Turkiye Klinikleri J Immunol Rheumatol-Special Topics, 2(4),75-81.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aşçı, T.Z., Türken, M., Kayalı, S., Günbey, F., Genç, F., Ayyıldız, M., Akbulut, H.H., (2019). Investigation Of Retrospective Closridium Difficile And Evaluation Of Epidemiological Properties In Patients With Diagnosis. 3rd INTERNATIONAL HUMAN MICROBIOTA: IN HEALTH AND DISEASES CONGRESS, (),59-.
 2. Aşçı, T.Z., Kayalı, S., Belhan, O., Türken, M., Akbulut, H.H., Günbey, F., Sel, c., Akbulut, A., Özer, B.Ş., (2018). Septıc arthrıtıs due to Trichosporon asahii. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),62-63.
 3. Aşçı, T.Z., Kayalı, S., Günbey, F., Ayyıldız, M., Akbulut, H.H., (2019). 2017-2018 Yılı Nefroloji Klinik Hastalarının İdrar Kültürlerinde Karbapenem Direnç Durumu Karşılaştırması. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, (),183-184.
 4. Aşçı, T.Z., Türken, M., Kayalı, S., Günbey, F., Akbulut, H.H., Sel, c., (2018). Fırat Üniversitesi Hastanesi Erişkin Endokronoloji Polikliğine Başvuran Diabet Tanısı Almış Hastalarında Yara Yeri Etkenlerinin Dağılımı ve Antibiyogramı. 2nd International Human Microbiota: In Health and Diseases Congress, (),103-.
 5. Aşçı, T.Z., Sel, c., Akbulut, H.H., Yücel, A..Y., Aslan, R., (2017). İnvestigation of rota virus and enteric adenovirusfrequency among children with acute gastroenteritis. 10. BALKAN CONGRESS OF MİCROBİOLOGY, (),-.
 6. Akbulut, H.H., (2015). Müge Özgüler H Handan Akbulut Ayhan Akbulut Evaluation of il 10 levels in patients diagnosed with chronic hepatitis No 2123 Hepatol Int 2015 9 Suppl 1 S1 S391 sayfa 205 24 th Conference of APASL Asian Pacific association for the study of the liver İstanbul 12 15 Mart 2015. 24 th Conference of APASL, (),-.
 7. Türken, M., Aşçı, T.Z., Sel, c., Akbulut, H.H., (2018). Fırat Üniversitesi Hastanesine Son 3 Yılda Başvuran Erişkin Hastaların Helicobacter Pylori Pozitiflik Oranlarının Araştırılması. 2nd International Human Microbiota:In Health and Diseases Congress, (),92-.
 8. Aşçı, T.Z., Türken, M., Akbulut, H.H., Kayalı, S., Günbey, F., Sel, c., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Şenol, A.F., (2018). Species distribution and antifungal susceptibility profile of Candida isolates from intensive care patients: a five-year study. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),83-84.
 9. Aşçı, T.Z., Günbey, F., Türken, M., Akbulut, H.H., Kayalı, S., Sel, c., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Şenol, A.F., (2018). Zygomycosis in Firat University Hospital between 2009-2017: A review of five cases. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),60-61.
 10. Godekmerdan, A., , B.M., , B.S., , O.M., , A.H., , D.C., , M.B., (). Comparison of Cytokines T Tau Protein and Amyloid Beta Protein Levels in CSF of Patients with Mild and Moderate Alzheimer s Disease. 4th Balkan Congress of Immunology, Istanbul,2004, (),-.
 11. Ilhan, F., , A.H., , B.V., (). Gamma Delta T Cells in Leprosy. 4th Balkan Congress of Immunology, Istanbul,2004, 2(9),184-184.
 12. Akbulut, H., , C.I., , A.A., , Y.P., , K.S., (). Serum Neopterin Levels in Patients with Brucellosis. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, UK, 2003, 1(9),148-148.
 13. Bulut, S., , A.H., , K.H., , Ö.M., , B.M., (). Effects of glatiramer acetate on chemokines expression in EAE models immunized with different myelin antigens. 12th Congress of the European Federation of Neurological societies, P2642, Madrid, Spain,2008, (),-.
Ulusal
 1. Aşçı, T.Z., Türken, M., Sel, c., Akbulut, H.H., Aslan, R., (2018). Fırat Universitesi Hastanesine Son 5 Yılda Başvuran Suriye’li Hastaların HCV Pozitiflik Oranlarının Serolojik ve Moleküler Araştırılması ve Seroprevelansı. 2. ULUSAL VİROLOJİ GÜNLERİ, (),147-148.
 2. Akbulut, H.H., (). Edinsel İmmün yanıt. 23.Ulusal İmmünoloji Kongresi,Antalya, (),-.
 3. Müge, Ö., , H.H.A., , A.A., (). Kronik hepatit B tanılı naiv hastalarda IL 6 düzeyinin değerlendirilmesi. XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi,Belek, ANTALYA, (),-.
 4. Akbulut, H.H., (). Brusellozda İmmün yanıt. Türk İmmünoloji Derneği Bölgesel Sempozyumları IX, Malatya, (),-.
 5. Ilhan, F., , A.H., , G.A., (). Laboratuarımızda Saptanan ANA Paternlerinin retrospektif incelenmesi. 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Abstract Book, TurkJ Immunol, Marmaris,2011, 1(15),126-.
 6. Ilhan, F., , A.H., , G.A., (). Karaciğer antijenlerine karşı saptanan otoantikorların retrospektif taranması. 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Marmaris, Turk J Immunol, 2011, 1(15),131-.
 7. Akbulut, H., , Ö.M., , Ç.İ., , A.A., (). Kronik viral hepatit C hastalarında hepatosit growth faktör düzeyleri. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,P168,Bodrum,21-25 Ekim 2008, 1(1),821-822.
 8. Akbulut, H., (). Fonksiyonel T Hücrenin Seçimi. 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Marmaris, 5-9 Nisan 2011, (),-.
 9. Özden, M., , A.H., (). Bruselloz şüpheli hasta serumlarında Brusella seroprevalansının araştırılması. Kllimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Belek, 2005, 18(1),321-321.
 10. Felek, S., , A.A., , K.A., , A.H., (). Elazığ da Kan Donörlerinde Anti HCV Prevalansı. IV. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu, Ankara, 1998, 1(1),196-196.
 11. Ay, S., , Y.M., , A.Z., , B.H., , Y.A., (). F Ü Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Girne, 1991, 1(1),47-47.
 12. Ay, S., , A.Z., , B.H., , Y.M., (). 1985 1989 Yılları Arasında Laboratuvarımızda İzole Edilen EPEC ler. I. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, Diyarbakır, 1991, (),-.
 13. Kılıç, S., , F.S., , A.Z., , B.H., , O.S., (). İdrar Yolu İnfeksiyonlarından İzole Edilen Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları. İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 1989, 1(1),1-1.
 14. Akbulut, H., (). Rutin İmmünoloji Laboratuvarında Tanısal Amaçlı Yapılan Yeni testler. 22. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2013, Çeşme. Sayfa:72-73., (),-.
 15. Akbulut, H., (). Antijen İşlenişi ve Sunumu. Türk İmmünoloji Derneği Bölgesel Sempozyumları-VIII, 10-11 Mayıs 2012, KahramanMaraş Sütçü İmam Üniversitesi., (),-.
 16. Akbulut, H., (). B Hücreler ve B Hücre Alt Grupları. İmmünolojide Yenilikler Sempozyumu ve Uygulamalı Otoimmünite Kursu, Elazığ, 13-16 Mayıs 2010, (),-.
 17. Akbulut, H., (). Gamma Delta T Hücreler. XX. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Girne Kıbrıs, 19-22 Kasım 2009, 1(),-.
 18. Akbulut, H., (). B Lenfosit Aktivasyonu. KLİMİK Kış Okul, Temel İmmünoloji 9-13 Mart 2008, 1(),-.
 19. Akbulut, H., (). Enfeksiyon Hastalıklarına Karşı Edinsel Yanıt. XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Kasım 2007, 1(1),31-39.
 20. Akbulut, H., , D.F., , M.M., (). Astım atağındaki olgularda serum total IgE düzeylerinin ve allerjen panellerinin araştırılmas. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya,2006, (),-.

Projeler

 1. FÜBAP, 12.02.2019-25.12.2019
 2. Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda pnömokok polisakkarid aşı cevap eksikliği, hafıza B hücreleri ve mannoz bağlayıcı lektin düzeyinin değerlendirilmesi, 25.12.2015-25.10.2017
 3. Lenfosit Alt Grupları ile Bagırsak Parazitleri Arasındaki iliskinin Arastırılması, 15.06.2016-15.06.2019
 4. Fırat üniversitesi bilimsel araştırma projesi, 21.08.2013-14.09.2015
 5. Astım hastalarında Th17 ilişkili sitokinler ve hastalık şiddeti ile ilişkisi, 08.06.2011-23.10.2013
 6. FÜBAP, 11.09.2011-11.03.2016
 7. FÜBAP4, 22.04.2011-30.04.2012
 8. FÜBAP3, 22.04.2011-05.12.2012
 9. FÜBAP, 08.06.2011-23.10.2013
 10. Brucella Hastalarında Hücre İçi Sitokinler ve TH1 TH2 Kutuplaşması, 04.07.2002-30.12.2003
 11. Çocukluk çağında toplumdan gelişen pnömonilerde atipik patojenlerin indirekt immünfloresan yöntemle araştırılması, 08.06.2011-05.12.2012

Üyelikler

 1. Türk İmmünoloji Derneği
 2. AIDS Savaşım Derneği
 3. Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 4. KLİMİK Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, Nobel Medicus, 2
 2. Ulusal, Dergi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 3