T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Fen Eğitimi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Elazığ
Uzmanlık Alanı Fen Eğitimi
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2001 Yılı mezunu

  Karadeniz Teknik Ün,iversitesi

  Yüksek Lisans Tezi;

  İlköğretim Fen Bilgisi Öğrencilerinin Formal Operasyon Dönem Yeteneklerini Belirlemeye Yönelik Öğretim Etkinlikleri Geliştirme (Özel Durum Çalışması)
 • Doktora » 2014 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi

  Doktora Tezi;

  Araştırma Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi

Kitaplar

 1. Keçeci, G., Yıldırım, P., Kırbağ, Z.F., , Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma veDeğerlendirmeler, GECE AKADEMİ, 2019, 196, 978-605-7631-28-2.
 2. Keçeci, G., Yıldırım, P., , EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR, NOBEL, 2018, 864, 978-605-7928-22-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Keçeci, G., Aydın, T., Kırbağ, Z.F., (2019). THE EFFECT OF STEM ACTIVITIES ON PRESCHOOL STUDENTS’xx SCIENTIFIC PROCESS SKILLS. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(36),-.
 2. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Alan, B., (2019). TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. nsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad], 8(1),41-63.
 3. Kırbağ, Z.F., Kırılmazkaya, G., Keçeci, G., (2012). AKILLI TAHTA KULLANIMININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ. NWSA-EDUCATION SCIENCES, 7(2),526-533.
 4. Kırılmazkaya, G., Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., (2015). Determination of Preservice Science Teachers Self Efficiency. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 3(2),65-77.
Ulusal
 1. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2017). BİLİM ŞENLİĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(27),562-575.
 2. Kırbağ, Z.F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G., (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), 1(2),1-12.
 3. Keçeci, G., Kırılmazkaya, G., Kırbağ, Z.F., (2015). Peer Assessment Activities for the Secondary Students in Science and Technology Course. Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES), 2(1),89-111.
 4. Keçeci, G., Yıldırım, P., (2017). SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME STRATEJİSİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE FEN VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(28),-.
 5. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., (2015). Ortaokul Öğrencilerine YönelikFen ve Teknoloji Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES), 2(2),143-168.
 6. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2017). 5. Sınıf Öğrencileriyle STEM Eğitimi Uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(),1-17.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Kavak, T., Yıldız, S., (2018). KÜÇÜK BİLİM İNSANLARI ELAZIĞ HAZAR GÖLÜ EKOSİSTEMİNİ KEŞFEDİYOR”ADLI TÜBİTAK 4004 PROJESİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 2. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Yıldırım, P., Aydın, T., (2018). TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİNDE GÖREVLİ OLAN REHBER PERSONELİNBİLİM GÜNLERİNE KATILMA AMAÇLARI VE KAZANIMLARI. 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 3. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Aydın, T., Yıldırım, P., (2018). TÜBİTAK 4004 “KÜÇÜK BİLİM İNSANLARI ELAZIĞ HAZAR GÖLÜ EKOSISTEMİNİKEŞFEDİYOR” PROJESİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSELTUTUMLARINA ETKİSİ. 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 4. Kırbağ, Z.F., Kırılmazkaya, G., Keçeci, G., (2011). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),44-49.
 5. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Alan, B., (2016). Sinir Sistemi Konusunun Simülasyon Uygulamalarıyla Öğretimi. “Fourth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium”, (),195-198.
 6. Keçeci, G., Kırılmazkaya, G., Kırbağ, Z.F., (2011). İlköğretim öğrencilerinin genetiği değiştirilmişorganizmaları on line argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. 6. International Advance TechnologiesSymposium, (),13-17.
 7. Kırbağ, Z.F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G., Şener, A., (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Nükleer Enerji Sosyo Bilimsel Konusunu Online Argümantasyon Yöntemi İle Öğrenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2011,, (),489-494.
 8. Kırılmazkaya, G., Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., (2011). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde performans görevlerini hazırlarken kullandıkları bilgi iletişim teknolojilerinin tespiti. 6th InternationalAdvanced Technologies Symposium (IATS’11), (),7-12.
 9. Kırılmazkaya, G., Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., (). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliliğinin Tespiti (Bir Durum Çalışması. International Conference Psychological Education, (),-.
 10. Kırılmazkaya, G., Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., (). Fen ve Teknoloji Dersinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Akran Değerlendirme Etkinliği (Bir Durum Çalışması). International Conference Psychological Education, (),-.
 11. Kırılmazkaya, G., Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., (2012). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi.. . 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2012, (),16-17.
 12. Keçeci, G., Kırılmazkaya, G., Kırbağ, Z.F., (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti.. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2012, (),15-.
Ulusal
 1. Yıldız, S., Keçeci, G., Zengin, R., (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 2. Keçeci, G., Yıldız, S., Alan, B., Zengin, R., (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Teknikleri Hakkındaki Görüşleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 3. Keçeci, G., Yıldız, S., (2018). STEM Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),685-686.
 4. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Alan, B., Zengin, R., (2018). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNLÜKHAYATTA KULLANILAN ARAÇ GEREÇLERLE DENEYLERTASARLAMALARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNEVE KİMYA LABORATUVARI ENDİŞELERİNE ETKİSİ. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (),-.
 5. Alan, B., Yıldız, S., Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., (2018). OKUL ÖNCESİNDE STEM EĞİTİMİ. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (),-.
 6. Aydın, T., Keçeci, G., (2018). STEM ETKİNLİKLERİNİN OKULÖNCESİ ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ. INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), (),-.
 7. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2016). 5 SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE FETEMM UYGULAMALARI ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),40-.
 8. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2016). AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININBİYOTEKNOLOJİ BİLGİ SEVİYELERİNE ETKİSİ. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),41-.

Projeler

 1. Küçük Bilim İnsanları Elazığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor”, 17.08.2018-03.04.2019
 2. Küçük Bilim Insanları Elazığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor, 17.08.2018-
 3. Mobil Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Yapılan Fen Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine, Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi, 19.12.2017-18.09.2018
 1. Uluslararası, Dergi, International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 1
 2. Ulusal, Dergi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Educational Research and Reviews, 2