T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
İletişim Sosyolojisi, Sosyal Medya Çalışmaları, Siyasal İletişim


Doğum Yeri Konya
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı İletişim Sosyolojisi, Sosyal Medya Çalışmaları, Siyasal İletişim
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı
 • Doktora » 2013 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
 • Doçentlik » 2017

  İletişim Çalışmaları / ÜAK
 • 1 Fırat Haber Gazetesi

  Editör » Ocak 2010 ile Aralık 2012 tarihleri arasında.
 • 2 Fırat Tv Haber Merkezi

  Koordinatör » Ocak 2010 ile Haziran 2010 tarihleri arasında.
 • 3 Radyo Fırat

  Koordinatör » Haziran 2009 ile Ocak 2010 tarihleri arasında.
 • 4 Fırat Tv Haber Merkezi

  Koordinatör » Kasım 2007 ile Haziran 2009 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Göksel, G., , M.D., , Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Nobel Yayınları, 2011, 498, 978-605-5426-54-5.
 2. Adem, D., , G.G., , Siyasal İletişim Araştırmaları, Nobel Yayınları, 2013, 243, 978-605-133-540-7.
 3. Göker, G., , Göç Kimlik Aidiyet Kültürlerarası İletişim Açısından İsveçli Türkler, LİTERATÜRK ACADEMIA, 2015, 452, 978-605-337-066-6.

Makaleler

Uluslararası
 1. Göker, G., Alptekin, G., (2019). ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İNTERNET VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI:ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2),393-420.
 2. Göker, G., (2015). İletişimin McDonaldlaşması Sosyal Medya Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies, 10(2),389-410.
 3. Göker, G., Keskin, S., (2015). Sosyal Medya Türevi Olarak Sosyal İçerik Platformları Betimsel Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39),861-874.
 4. Göker, G., (2015). Tele Yaşamlar Gerçeklik ve Kurgu Bağlamında Türkiye de Realite Programlar. Global Media Journal Turkish Edition, 6(11),261-282.
 5. Göker, G., Keskin, S., (2015). Tüketimden Sosyalleşmeye Alışveriş Merkezleri Elazığ Örneğinde Bir Araştırma. The Journal Of Academic Social Science Studies, (39),201-221.
 6. Göker, G., Keskin, S., (2015). Yabancı ve Mekânsal Ayrışma District 9 Filminde Heterotopik Mekân ve İleri Marjinallik. Akademik Bakış, (52),428-453.
 7. Göker, N., Göker, G., (2014). Sinemada Alternatif Kadın Temsilleri Stepford Kadınları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2),221-237.
 8. Göker, G., Doğan, A., (2011). 2010 Referandumunda Türk Basınının Siyasal Gündemi Hürriyet Haber Türk Zaman ve Yeni Şafak Örneğiyle. e-gifder, (2),45-69.
 9. Göker, G., Doğan, A., (2011). Ağ Toplumunda Örgütlenme Facebook ta Çevrimiçi Tekel Eylemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25),175-203.
 10. Doğan, A., Göker, G., (2010). Yerel Seçimlerde Seçmen Tercihi 29 Mart Yerel Seçimleri Elazığ Seçmeni Örneği. Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2),159-188.
 11. Doğan, A., Göker, G., (2011). Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Siyasal Bilgi Düzeyi Elazığ Seçmeni Örneği. e-Journal of New Worlf Sciences Academy, 6(1),42-59.
 12. Göker, G., Doğan, A., (2010). Yerel Seçimlerde Aday Merkezli Siyasal Reklamlar Elazığ Örneği. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3),384-397.
 13. Göker, G., Demir, M., Doğan, A., (2010). Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Paylaşım Facebook Üzerine Ampirik Bir Araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(2),183-206.
 14. Göker, G., Alpman, P.S., (2010). İktidarın Yeniden Üretiminde İdeolojik Bir Araç Olarak Siyasal Reklamcılık. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1),28-44.
 15. Göker, N., Göker, G., (2014). Yeni Medya ve Değişen Sosyal İlişkiler Sinematografik Bir Yaklaşım. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (3),130-158.
Ulusal
 1. Göker, G., Doğan, A., (2015). YEREL SEÇİMLERDE ADAY FAKTÖRÜ ELAZIĞ SEÇMENİNİN ADAY PROFİLİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Harput Araştırmaları Dergisi, 2(2),43-59.
 2. Doğan, A., Göker, G., (2012). Tematik Televizyon ve Çocuk İlköğretim Öğrencilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları. Milli Eğitim Dergisi, (194),5-30.
 3. Doğan, A., Göker, G., (2011). Kamu Kurumlarında Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak Vatandaş Memnuniyeti Ölçümü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2),236-260.
 4. Göker, G., Meşe, G., (2011). Türk Göçmenlerin İtalyanlara Bakış Açısı Bir Kültürlerarası İletişim Araştırması. Selçuk İletişim Dergisi, 7(1),65-82.
 5. Göker, G., Alpman, P.S., (2011). Tüketim Toplumuna Sinemasal Bir Yaklaşım Fight Club. Atatürk İletişim Dergisi, 1(1),111-129.
 6. Alpman, P.S., Göker, G., (2010). Sınıfsal Farklılıklar Bağlamında Aseptik Mekanların Temsili Konut Reklamları Örneği. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (13),67-92.
 7. Kurtbaş, İ., Doğan, A., Göker, G., (2009). Yerel Medya Sorunsalları ve Sektör Çalışanlarının Sorunlara Bakışları Elazığ İli Örneği. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(2),20-41.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Koç, H.İ., Göker, G., (2019). Sinemada Öteki Temsilleri: Capharnaüm Filminin Göstergebilimsel Analizi. I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
 2. Göker, N., Göker, G., (2014). Almodovar Sinemasında Cinsel Kimlik Problemi İçinde Yaşadığım Deri Örneği. 1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, (),268-283.
 3. Göker, N., Göker, G., (2014). Yeni Medya Tüketici Kimlikler ve Yeni Kadın. 1. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Adem, D., , G.G., (). Yerel Medya Çalışanlarının Meslek Etiğine Bakışı Elazığ Örneği. I. Ulusal Medya ve Etik Sempozyumu, (),-.
 2. Göksel, G., , A.D., , M.D., (). Basın ve Siyaset İlişkisi Kıskacında Haberde Tarafsızlık İlkesi. I. Ulusal Medya ve Etik Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. GÖÇ, KİMLİK, AİDİYET: KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM AÇISINDAN İSVEÇLİ TÜRKLER, 06.06.2011-23.10.2013
 2. Ötekiliğin Dini Kimlik Bağlamında Yeniden İnşası: Din Değiştirenler Üzerine Bir Araştırma, 22.04.2016-05.07.2017
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1