T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
(424-2370000 - 6519
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon (424-2370000 - 6519
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1998 Yılı mezunu

  F.Ü.T.E.F. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Vanderbilt University, TN, USA, Instructional Technologies
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  Vanderbilt University, TN, USA, Educational Sciences
 • Doçentlik » 2020

  2020
 • 1 Okul Öncesi Öğretmenliği

  Öğretim Görevlisi » Aralık 2009 ile Ocak 2011 tarihleri arasında.
 • 2 Bologna Sürecine Geçiş Araştırmaları Komisyonu

  Komisyon Üyesi » Ocak 2010 ile Mart 2011 tarihleri arasında.
 • 3 Uzaktan Eğitim Merkezi

  Müdür Yardımcısı » 2020-09-18 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Elmalı, F., , Bebekler ve Çocuklar - Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa, Nobel Yayınevi, , 576, 9786051334042.
 2. Elmalı, F., , Öğrenme ve Performans için Motivasyonel Tasarım, ASOS Yayınları, , , 978-605-7602-42-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Varol, F., (2013). Elementary School Teachers and Teaching with Technology. Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(3),85-90.
 2. Varol, F., Colburn, L., (2007). Investigation of Critical Attributes of Mathematics Software Intended for Use by Young Children. AACE Journal, 15(2),159-181.
 3. Varol, F., (2013). Factors affecting team based learning in a blended course. Journal of Educational Sciences Practice, 11(22),175-187.
 4. Varol, F., (2013). Reasons for Non Intentional Passive Participation in Team Work. Educational Research and Reviews, 8(10),573-579.
 5. Türel, Y.K., Varol, F., (2012). Pre service teachers choice of physical versus electronic ınstructional materials. Contemporary Educational Technology, 3(1),17-35.
 6. Varol, F., (2015). Investigation of Change in Team Dynamics over Time From F2F to Facebook setting. Anthropologist, 22(1),125-132.
 7. Varol, F., , K.Y., (2012). İlköğretim okulları web sitelerinin kullanılabilirliğinin ve içeriğinin ölçülmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1),89-94.
 8. Varol, F., , K.Y., (2012). Öğrencilerin Dört İşlemde Yaşadıkları Yaygın Aritmetik Güçlükler. Turkish Studies, 7(1),5-12.
 9. Özmen, B., , V.F., (2012). Uzman aile ve öğretmen gözü ile eğitim yazılımları EYADES. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1),322-330.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Elmalı, F., (2010). Early childhood teachers‟ attitudes towards teaching and learning. EECERA 20, (),-.
 2. Elmalı, F., (2019). High School Students’xx Online Risky Behaviors And Coping Strategies Through Social Media. 7th International Instructional Technologies and Teacher Education, (),-.
 3. Elmalı, F., (2013). Getting Ready to Be an Early Childhood Teacher. 23rd EECERA Conference, (),-.
 4. Tekin, A., Varol, F., Polat, E., (2017). Üniversite Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeyi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 5. Elmalı, F., (2014). Multiple Intelligene Area and Social Media: Any Connection?. International EurasianEducational Research Congress, (),-.
 6. Elmalı, F., Acar, P., (2019). E-TWINNING DÜNYASINDA TÜRKİYE. ASOS CONGRESS, (),-.
 7. Bahşi, M., Balo, E.D., Varol, F., (2018). Kaynaştırma Uygulaması Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere Getirdikleri Çözüm Önerileri. 8 th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, (),11-11.
 8. Varol, F., Ipek, S., (). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kavramına İlişkin İmgesel Algıları. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), (),-.
 9. Varol, F., Ipek, S., Özdemir, O., (2015). ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ALTERNATİF DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ: ÖZ-AKRAN-MENTOR. 3rd İnternational İnstructional Technologies and Teacher Education Symposium, (),-.
 10. Varol, F., (2015). INVESTIGATION OF CHANGE IN TEAM DYNAMICS OVER TIME: FROM F2F TO FACEBOOK SETTING. 3rd İnternational Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, (),-.
 11. Varol, F., Tulgar, N., (). Team Dynamics in Blended Courses. 2nd İnternational Instructional Technologies and Teacher Education, (),-.
 12. Varol, F., Türel, Y.K., (). Online professional development opportunity for kindergarten teachers. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, (),-.
 13. Varol, F., (). Çevrimiçi uzaktan eğitimde öğretmen yeterlikleri. 1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 14. Varol, F., (). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yeterlikleri. 1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 15. Varol, F., Yıldırım, E., (2017). Yükseköğretimde Siberaylaklık Ders İçeriğinden Kaynaklanan Nedenler ve Çözümler. ICITS 2016, (),-.
 16. Varol, F., Yıldırım, E., (). Öğreten Öğrenen ve Siberaylaklık. I. International Distance Education Researches Conference (IDERC2016), (),-.
 17. Varol, F., Kandemir, M., (). Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Özyeterliklerinin Belirlenmesi ile Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeline Göre İncelenmesi. II. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), (),-.
 18. Varol, F., Yıldırım, E., (2015). Cyberloafing in Higher Education Reasons and Solutions from Students Perspectives. 9th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 19. Varol, F., (2017). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 20. Bahşi, M., Güreş, F., Varol, F., Gözler, A., (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının toplama işlemine yönelik öz yeterlikleri. 16th International Primary Teacher Education Symposium, (),-.
 21. Varol, F., Polat, E., Tekin, A., (2017). Okul Öncesi ve BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları. 11 th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 22. Varol, F., Doğan, Z., Kandemir, M., (). Geleceğin Öğretmenlerinin Teknolojik Özyeterlikleri ve Sosyal Medyanın Eğitim Amacıyla Kullanımına Yönelik Görüşleri. 8. International Computer and Instructional Technologies Symposium, (),-.
 23. Varol, F., , D.M., , D.C., (). Ortaöğretimdeki öğrencilerin e okul uygulamalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. VI. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, (),-.
 24. Varol, F., (). Preservice teachers attitudes toward computer use. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, (),-.
 25. Varol, F., (). Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Karşı Tutumları ve Kullanım Düzeyleri. 8. International Computer and Instructional Technologies Symposium, (),-.
 26. Varol, F., , F.D., , L.M., , B.C., (). Use of technology in public preschools and head start programs in the USA. 19th International Society for Information Technology & Teacher Education Conference, (),-.

Ödüller

 1. 1416 Sayılı Kanunla Verilen Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu
 2. 1416 Sayılı Kanunla Verilen Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu
 1. Uluslararası, Dergi, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 1
 2. Uluslararası, Dergi, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Turkish Online Journal of Educational Technology, 1