T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424 2370000 - 8801
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Kesikköprü Kampüsü 23119 Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Critical media studies, media representations, critical discourse studies, digital media, digital journalism, social media, alternative media, mediatization


Doğum Yeri Ankara
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424 2370000 - 8801
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Kesikköprü Kampüsü 23119 Elazığ
Uzmanlık Alanı Critical media studies, media representations, critical discourse studies, digital media, digital journalism, social media, alternative media, mediatization
 • Lisans » . Yılı mezunu

  Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Yüksek Lisans » Yılı mezunu

  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
 • Doktora » Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
 • Doçentlik » 2013

  ÜAK - İletişim Çalışmaları
 • Profesörlük » 2019

  Gazetecilik Bölümü Bilişim Ana Bilim Dalı

I. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Visiting scholar, A. Fulya Şen, Minnesota, USA, University of Minnesota Morris, 2016
 • 1 Gazetecilik Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2015-10-19 ile 2016-07-20 tarihleri arasında.
 • 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2015-10-20 ile 2016-07-20 tarihleri arasında.
 • 3 İletişim Fakültesi

  Senato Üyesi » 2015-11-12 tarihinden itibaren.
 • 4 Gazetecilik Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2019-06-10 tarihinden itibaren.
 • 5 Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2019-07-08 tarihinden itibaren.
 • 6 Bilişim (Bilgisayar Teknikleri ve İletişim) Ana Bilim Dalı

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2019-04-26 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Şen, A.F., Şen, Y.F., Baskın, Y.Z., , SİYASAL SÖYLEMDE VE MEDYADA SURİYELİLER: SİYASİ AKTÖRLERİN VE MEDYANIN SURİYELİLERE BAKIŞI, KİLİT YAYINLARI, 2019, 160, 978-605-4245-20-8.
 2. Şen, A.F., , The Mediatization of Politics: The Construction of Populist Discourses in Turkish News Media, In: Polarization, Populism, and the New Politics: Media and Communication in a Changing World, Banu Baybars Hawks, Sarphan Uzunoğlu (Eds.), pp. 14-26,, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019, , 978-1-5275-4021-7.
 3. Şen, A.F., Şen, Y.F., , Media Representation of Class Issues in Turkey: A Review on Media Coverage of Work-Related Rights. In: Social Inequalities Media and Communication Theory and Roots, Jan Servaes and Toks Oyedemi (Eds.), Lexington Books, 2016, , 978-1-4985-2343-1.
 4. Şen, A.F., , Eleştirel Medya Çalışmalarında Kültürel Çalışmalar Perspektifi: Medya, İdeoloji ve Temsil. İçinde: Eleştirel Medya Çalışmaları, Meltem Bostancı (Editör), ss.219-235., İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi., 2016, , 978-605-9989-05-3.
 5. Şen, A.F., , Türkiye Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Uygulamaları: Demokrasi ve Yurttaş Katılımı Üzerine Bir İnceleme. İçinde: Sosyal Medya Devrimi, Barış Çoban (Editör), ss. 139-153., İstanbul: Su Yayınevi, 2014, , 978-605-4554-18-8.
 6. Şen, A.F., , Arap Baharı ve Batı Medyası (CNN ve BBC Örneği). İçinde: Arap Baharı: Ortadoğu’da Demokrasi Arayışı ve Türkiye Modeli, Murat Aktaş (Editör), ss.195-218., Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2012, , 978-605-133-326-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Şen, A.F., (2018). White-Collar Activism in the Digital Age: The Case of “Plaza Action Platform” on Twitter. The Educational Review, USA, 2(10),499-504.
 2. Şen, A.F., (2018). Medyatikleşme Üzerine Kuramsal Bir Tartışma. E-Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Dergisi, 26(1),55-65.
 3. Şen, A.F., Cengiz, T., (2018). Türkiye’de Siyasi Partilerin ve Liderlerin Demokrasi Söylemleri. INTERMEDIA INTERNATIONAL E-JOURNAL, 5(8),128-144.
 4. Şen, A.F., (2017). Online Labour Activism in Turkey: An Analysis of the Web-Based Activism Capacities of the Alternative Media and the Labour Unions. Intermedia International e-Journal, 4(7),240-254.
 5. Şen, A.F., (2013). Critical Media Literacy in Media Education: A Debate on the Contribution to Democracy. Journal of Media Watch, 4(3),269-277.
 6. Şen, A.F., (2013). Sağlık Hakkı ve Medya: ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Medyada Yansımaları. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (),-.
 7. Şen, A.F., (2012). MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE HALKLA İLİŞKİLER: KAMU YÖNETİMİNDE ALTERNATİF BİR HALKLA İLİŞKİLER ARAYIŞI. Journal of Yaşar University, 27(7),4589-4610.
Ulusal
 1. Şen, A.F., Yenigün, A.Ş., (2019). Sosyal Demokrasiden Yeni Sağa CHP’nin Söylemsel Dönüşümü: Bir Siyasal Söylem Çözümlemesi Denemesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3),434-461.
 2. Şen, A.F., Taşdelen, H., (2019). Haberde Söylem Üretimi: 2018 Döviz Kuru Krizinin Haber Medyasındaki Yansımaları. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 31(),254-275.
 3. Şen, A.F., Yenigün, A.Ş., (2018). 1980’LERDEN 2000’LERE REKLAMIN SÖYLEMSEL VE GÖRSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ. Atatürk İletişim Dergisi, (16),5-29.
 4. Şen, A.F., Yenigün, A.Ş., (2018). TELEVİZYON DİZİLERİNDE MİLLİYETÇİ SÖYLEMLERİN YENİDEN ÜRETİMİ: İSİMSİZLER, SAVAŞÇI VE SÖZ DİZİLERİ ÖRNEĞİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, 1(3),113-140.
 5. Şen, A.F., Yıldız, S., (2017). Bir ”Öteki” Olarak Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Anaakım ve Alternatif Medyada Temsili. Atatürk İletişim Dergisi, (12),27-41.
 6. Şen, A.F., Kök, H., (2017). Sosyal Medya ve Feminist Aktivizm: Türkiye’deki Feminist Grupların Aktivizm Biçimleri. Atatürk İletişim Dergisi, (13),73-86.
 7. Şen, A.F., (2014). Neoliberalizm Sürecinde Kentsel Mekânların Dönüşümüne Kamusal Müzakere ve Halkla İlişkiler Açısından Bakış. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 23(2),1-25.
 8. Şen, A.F., Çetinkaya, A., (2013). Medyada Sınıf Temsilleri: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Haberleri Üzerine Bir Çözümleme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (19),78-93.
 9. Şen, A.F., (2012). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkileri Yeniden Düşünmek. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (16),63-79.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Şen, A.F., (2019). Comparative analyses of the discourses of the political parties and women’s organizations on gender equality and women’s empowerment in Turkey. European Conference on Politics and Gender (ECPG), (),-.
 2. Şen, A.F., (2018). The Mediatization of Politics: The Construction of the Populist Discourses in Turkish News Media. 7th International Conference on Conflict, Terrorism and Society, (),-.
 3. Şen, A.F., (2017). Public Opposition in the Era of Digital Activism: An Analysis of the Form of Digital Activism of the ”United June Movement” in Turkey. 13th Conference of the European Sociological Association, (),-.
 4. Şen, A.F., (2017). Class Struggle Discussions in Social Media Environment: An Overview of Social Media Discourses in Turkey. PSA 67th Annual International Conference, (),-.
 5. Şen, A.F., (2016). Religious Themes in Politics and Popular Culture The Mediatization of Islam in Turkey. Conference of the ECREA Section ”Mediatization”, (),-.
 6. Şen, A.F., (2016). Cultural Identities versus Class Identity in the Age of Globalization An Analysis on the Invisbility of Class Identity in Turkish News Media. PSA 66th Annual International Conference, (),-.
 7. Şen, A.F., (2015). Neoliberalism Social Policies and Media Media Coverage of Social Policies in Turkey. PSA 65th Annual International Conference, (),-.
 8. Şen, A.F., (). Critical Perspective on Mediatization of Politics: The Transformation of Political Communication Process in Turkey. Centre for Research in Social Sciences and Humanities, International Conference on Politics and Political Culture in Everyday Lives, (),-.
 9. Şen, A.F., (2014). Communication and Human Rights. INTE International Conference on New Horizons in Education, (),-.
 10. Şen, A.F., (2014). The Map of A Social Movement: Gezi Resistance Movement with the Eye of the Media. The Political Studies Association (PSA) 64th Annual International Conference, (),-.
 11. Şen, A.F., (2013). The Issues of Representation in Media: Representations of the Working-Class in Turkish News Media. 11th European Sociological Association Conference: Crisis, Critique and Change, (),-.
 12. Şen, A.F., (). Capitalism, Ecology and Environmental Journalism: A Study on Hydroelectric Power Plants in Mainstream and Alternative News Media in Turkey. IAMCR Conference, (),-.
 13. Şen, A.F., (). The Media Representations of The Student Protests: A Case Study on the Anti-Government Protest Movements of Middle East Technical University Students in Turkish News Media. 11th International Symposium: Communication in the Millennium, (),-.
 14. Şen, A.F., (2012). Medya ve Orta Doğu: Küresel Medyanın ’xxArap Baharı’xxna Bakışı (CNN ve BBC Örneği). I. International Middle East Sociology Congress, (),-.
 15. Şen, A.F., (2012). Siyasal Partilerin Yurttaşlık Kavrayışı Üzerine Bir Çözümleme: 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Kullanılan Siyasal Reklam Örnekleri. 2nd International Symposium ”New Communication Technologies and Social Transformation”, (),-.

Projeler

 1. Research and Analysis of Representation of Refugees in Turkish Media, 02.01.2019-31.05.2019
 2. Dijital Çağda Gençlik Aktivizmi: Amerikan ve Türk Gençlik Aktivizm Örüntüleri Üzerine Bir İnceleme, 01.10.2016-31.12.2016

Üyelikler

 1. The Political Studies Association (PSA)
 2. The European Communication Research and Education Association (ECREA)
 1. Ulusal, Dergi, İNİF E-DERGİ, 1
 2. Ulusal, Dergi, Atatürk İletişim Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2
 4. Uluslararası, Dergi, Common Ground Research Networks, 1
 5. Ulusal, Dergi, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 6. Ulusal, Dergi, Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 1
 7. Ulusal, Dergi, Akdeniz İletişim Dergisi, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH), 1
 9. Ulusal, Dergi, Fırat Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 10. Ulusal, Dergi, İNİF, 1
 11. Ulusal, Dergi, Akdeniz İletişim Dergisi, 1
 12. Ulusal, Dergi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1