T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Güneş Enerjisi Sistemleri, Isı Transferi, Sayısal Analiz


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Güneş Enerjisi Sistemleri, Isı Transferi, Sayısal Analiz
 • Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Müh.Fak. Makina Müh.Böl.
 • Yüksek Lisans » 2007 Yılı mezunu

  1-Fırat Üniv.Fen Bil.Ens. Makina Müh. ABD (2000) / 2-Fırat Üniv.Fen Bil.Ens. Makina Eğt. ABD
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniv.Fen Bil.Ens. Makina Eğt. ABD
 • Doçentlik » 2017

  ÜAK- Makine Mühendisliği

Makaleler

Uluslararası
 1. Özgen, F., Varol, Y., (2019). Numerical study of mixed convection in a channel filled with a porous medium. Applied Sciences-Basel, 9(2),1-12.
 2. Varol, Y., Öztop, H.F., Koca, A., Özgen, F., (2009). Natural convection and fluid flow in inclined enclosure with a corner heater. Applied Thermal Engineering, 29(2),340-350.
 3. Esen, H., Özgen, F., Esen, M., Şengür, A., (2009). Modelling of a new solar air heater through least squares support vector machines. Expert Systems with Applications, 36(7),10673-10682.
 4. Esen, H., Özgen, F., Esen, M., Şengür, A., (2009). Artificial neural network and wavelet neural network approaches for modelling of a solar air heater. Expert Systems with Applications, 36(8),11240-11248.
 5. Özgen, F., Esen, M., Esen, H., (2009). Experimental investigation of thermal performance of a double flow solar air heater having aluminium cans. Renewable Energy, 34(11),2391-2398.
 6. Varol, Y., Özgen, F., (2015). Effect of Inclined Thick Fin on Natural Convection in a Cavity Heated from Bottom. Progress in Computational Fluid Dynamics, 15(1),47-55.
 7. Özgen, F., , V.Y., , Ö.H.F., (2013). Gözenekli ortamla dolu yatay bir kanalda birleşik taşınımın sayısal analizi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33(1),155-163.
 8. Varol, Y., , Ö.H.F., , Ö.F., (2012). Experimental and numerical study on laminar natural convection in a cavity heated from bottom due to an inclined fin. Heat and Mass Transfer, 48(1),61-70.
Ulusal
 1. Özgen, F., (2020). Venturimetre İçerisinden Geçen Akışkanın Had Analizi. Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1(1),45-54.
 2. Özgen, F., (2006). Aeroakustiğin Temel Denklemleri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım. Termodinamik, 169(),88-98.
 3. Özgen, F., (2006). Aeroakustiğin Temel Denklemlerinin Sonlu Farklar Metodu ile Çözümü. F.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(4),543-550.
 4. Özgen, F., (2014). Elma Kurutulmasında Kullanılan Konvektif Tip Bir Kurutma Sisteminin Tasarımı. Mühendis ve Makina, 55(656),42-49.
 5. Özgen, F., , V.Y., , Ö.H.F., (2014). Effects of inclined baffle location and Prandtl number on natural convection in a cavity. Turkish Journal of Science & Technology, 9(2),117-126.
 6. Özgen, F., (2013). Kurutma Havası Hızının Kızılcığın Kurutma Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(2),99-105.
 7. Özgen, F., , V.Y., (2011). Düşey Duvarına Engel Yerleştirilmiş Kare Oyuk İçerisindeki Doğal Taşınımın Sayısal Olarak İncelenmesi. Termodinamik, 227(),58-70.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özgen, F., Erışık, B., Nergiz, C.B., (2019). Araçlarda Atık Isının Elektriksel Olarak Geri Kazanımı. 1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, (),466-473.
 2. Özgen, F., Çelik, E., Kamacı, G., Yılmaz, M.O., (2019). Tek Katmanlı Fren Diski Termal Parametrelerinin Disk Geometrisi ile Değişiminin Sayısal Olarak İncelenmesi. ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, (),132-138.
 3. Özgen, F., Kamacı, G., (2019). Nanoakışkanların Kare Kesit Kanaldaki Laminer Akışının Isı Transferi Üzerindeki Etkileri. 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),325-338.
 4. Özgen, F., (2019). Farklı Boyutlarda Dilimlenmiş Kivinin Kurutulmasında Kullanılan Konvektif Tip Kurutma Sisteminin Tasarımı. MAS European International Congress, (),42-53.
 5. Varol, Y., , Ö.F., (). Effect of inclined plate on natural convection in enclosure heated from bottom. 6th Int. Adv. Technologies Symposium (IATS'11), 5(),257-261.
Ulusal
 1. Özgen, F., , V.Y., , K.A., , Ö.H.F., (). Düşey duvarına plaka yerleştirilmiş kare bir oyuk içerisindeki doğal taşınımın sayısal ve deneysel olarak incelenmesi. 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (),471-476.
 2. Özgen, F., , E.M., , E.H., (). Yutucu plakası silindirik teneke kutulardan yapılmış bir havalı güneş kollektörünün ısıl performansının deneysel olarak incelenmesi. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),414-421.
 3. Varol, Y., , Ö.F., , K.A., , Ö.H.F., (). Conjugate mixed convection heat transfer in a partially heated porous channel. 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, Energy, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Transactions of The Canadian Society for Mechanical Engineering, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Applied Energy, 3
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2
 6. Uluslararası, Dergi, Journal of Renewable Energy, 1
 7. Uluslararası, Dergi, International Journal of Sustainable Energy, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Journal of Renewable Energy, 2
 9. Uluslararası, Dergi, Scientific Research and Essays, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Heat and Mass Transfer, 1
 11. Ulusal, Dergi, Turkish Journal of Science and Technology, 3