T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Yeni Türk Dili

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Yeni Türk Dili
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.
 • 1 İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Nisan 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Özek, F., , Türk Diline Gönül Verenler, AKÇAĞ, 2017, 318, 978-605-342-377-5.
 2. Özek, F., , Kitâbu Fezâ ili l Mekke ve l Medîne ve l Kudüs, Kesit Yayınları, 2015, 557, 978-605-9100-44-1.
 3. Özek, F., , Kemaliye Ağzı, Kesit Yayınları, 2016, 528, 978-605-9100-38-0.
 4. Özek, F., , Arapgir Yöresi Söz Varlığı, Manas Yayıncılık, 2015, 124, 978-975-6089-63-7.
 5. Özek, F., , Tarihî Türk Lehçelerinde Ünlüler, Akçağ Yayınları, 2014, 286, 978-605-605-152-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özek, F., (2009). Doğu Grubu Ağızlarında Ünlü Uyumlarının Bozulması. Zeitschrif für die Welt der Türken, 1(1),135-146.
Ulusal
 1. Özek, F., (2015). Ak ve I k Ekinin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(28),57-67.
 2. Yalçın, S.K., Özek, F., (2006). Temel Söz Varlığının Temel Dil Becerilerinin ve Akademik Disiplinlerin Kazanımına Olan Etkileri. Milli Eğitim, 35(171),130-139.
 3. Özek, F., (2005). Kimlik Etniklik Dil İlişkisi ve Karakeçili Aşireti Örneği. Orta Doğu Araştırmaları, 3(1),161-169.
 4. Özek, F., (2005). Şiir Dili Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Kültürü, 43(501-502),1-12.
 5. Özek, F., Sağlam, B., (2014). DAn Çıkma Hâli Ekinin Vasıta ve Bulunma İşlevi İle Kullanılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2),13-19.
 6. Özek, F., (2001). Cahit Sıtkı Tarancının Ölümden Sonra Adlı Şiirinin Dİlbilimsel Açıdan Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2),147-165.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özek, F., Dindic, M., (2017). Yeni Sırpça-Türkçe Sözlükteki Ağız Sözcükleri Üzerine. IX Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (),236-236.
 2. Özek, F., (2017). Elazığ İli Ağızlarında Fonetik Sapmalar. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, (),200-200.
 3. Özek, F., (2015). Ak Ik Ekinin Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kullanımı. VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 1(1),301-309.
 4. Özek, F., Aytaç, A., (2011). Orhun Yazıtlarındaki Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri. ICANAS 38, 3(),1307-1318.
Ulusal
 1. Özek, F., (2013). Harput ve Yöresi Ağızlarındaki Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, 1(),155-182.

Projeler

 1. Tarihi Türk Lehçlerinde Ünlüler, -
 2. Kemaliye Yöresi Ağızları ve Söz Varlığı, 01.01.2013-25.12.2015
 1. Uluslararası, Dergi, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Diyalektolog, 1