T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Diyarbakır
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Kılınç, F., , BÜTÜNCÜLTIPBirinci Basamakta veAile HekimliğindeGüncel Tanı-Tedavi, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, 2019, , 978-605-7578-54-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Gözel, N., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Kemeç, Z., Önalan, E., Doğukan, A., Uğur, K., Karataş, A., Dönder, E., (2016). The Frequency of Gastroesophageal Reflux Symtoms in Patients with Type 2 Diabetic Neuropathic Pain. Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 4(5),1837-1841.
 2. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Özdemir, F.A., Aydın, S., Koca, S.S., (2018). Plasma irisin and heat shock protein 70 levels in primary raynaud’s phenomenon and systemic sclerosis. Fresenius Enviromental Bulletin, 27(5),3180-3184.
 3. Demircan, F., Kılınç, F., Gözel, N., Çelik, F., (2014). The fate of geriatric patients in intensive care unit.. İnternational Journal of Research İn Medical and Health Sciences, 3(5),16-22.
 4. Çelepkolu, T., Tanrıverdi, M.H., Celık, S.B., Bucaktepe, G., Can, H., Aslan, İ., Kıbrıslı, E., Erdem, E., Kılınç, F., Davutoğlu, M., (2013). The evaluation of nephropathy risk factors in type 2 diabetes. Acta Medica Mediterranea, 30(),221-226.
 5. Demircan, F., Altun, Y., Kılınç, F., (2013). Hypomagnesemia in internal care unit. International Journal of Basic and Clinical Studies, 1(1),180-189.
 6. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Uğur, K., Dönder, E., (2016). Hypertriglyceridemia-Induced Acute Pancreatitis: A Case Report.. Indexing and AbstractingScholars Journal of Medical Case Reports, 4(4),206-208.
 7. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Uğur, K., Dönder, E., (2016). Non- Homogenous Filling Defect Related to Taenia saginata in the Common Bile Duct (Ductus choledochus):. Scholars Journal of Medical Case Reports, 4(4),203-205.
 8. Önalan, E., Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., Ulu, R., Şener, Y., Dönder, E., (2015). Akut Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Related to Smoking. Scholars Journal of Medical Case Reports, 3(7),590-593.
 9. Önalan, E., Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Ulu, R., Gürel, A., Dönder, E., (2015). Manifest Osteoporosis and Bilateral Shoulder Avascular Necrosis Coexistence Due to the Long Term Glucocorticoid Use. Scholars Journal of Medical Case Reports, 3(6),463-465.
 10. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Uğur, K., Karataş, A., Aslan, S., Dönder, E., (2016). Primary Hepatic Hydatid Cysts: Case Report. Indexing and AbstractingScholars Journal of Medical Case Reports, 4(6),391-393.
Ulusal
 1. Gözel, N., Kılınç, F., (2018). Obezite ve Metabolik Sendrom. Firat Medical Journal, 23(),18-21.
 2. Kılınç, F., Gözel, N., (2018). Obezite ve Genetik. Firat Tıp dergisi, 23(),9-13.
 3. Pekkolay, Z., Tuna, M.M., Kılınç, F., Soylu, H., Tuzcu, A.K., Eynel, E., (2015). A case report of urticeria due to metformin therapy. Turkiye Klinikleri J Endocrin, 10(2),-.
 4. Kılınç, F., Tuzcu, A.K., (2012). Type 1 diabetes mellitus in the patient and family education.. Türkiye Klinikleri Endokrinoloji - Özel Konular, 5(3),-.
 5. Pekkolay, Z., Kılınç, F., Tuna, M.M., Soylu, H., Ateş, k., Tuzcu, A.K., (2015). A Case Report of Allgrove Syndrome with Neurological Involvement. Medicine Science, 4(3),2570-2574.
 6. Kılınç, F., Tuzcu, A.K., (2016). In Hypernatremi Diagnosis and Treatment of Emergency. Türkiye Klinikleri Endokrinoloji - Özel Konular, 9(2),84-88.
 7. Denk, A., Demircan, F., Özden, M., Kılınç, F., (2014). Investigation of HBsAg, Anti-HBs, Anti HCV and Anti- HIV Seropositivity in Patients who Admitted to Private Hospital in Elazig.. F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(2),51-54.
 8. Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Erkalma, Ş.B., (2015). The Prevalence of gastroesophageal reflux disease and its affect on quality of life in diabetes mellitus patients.. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 14(2),60-63.
 9. Demircan, F., Gözel, N., Kılınç, F., Goya, C., (2013). The importance in differential diagnosis of hemoptysis. Acta Medica Anatolia, 1(1),31-33.
 10. Demircan, F., Gözel, N., Kılınç, F., Goya, C., (2014). Fahr syndrome Admitted with Convulsion: A case report. Firat Medical Journal, 19(4),217-219.
 11. Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., (2014). Unilateral grave’s disease: A case report. Firat Medical Journal, 19(1),46-48.
 12. Göçmez, C., Kamaşak, K., Çelik, F., Kılınç, F., Düz, B., (2013). Pure Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Pituitary Surgery.. Turkish Neurosurgery, 23(3),272-278.
 13. Kılınç, F., Göçmez, C., Demircan, F., Inal, A., Tuzcu, A.K., Büyükbayram, M.E., (2013). Acromegaly and Association with Pendred’s Syndrome: Acase report. Turkish Neurosurgery, 23(3),323-326.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çimen, A., Gözel, N., Kılınç, F., (2020). TİP 2 DİYABETES MELLİTUS’LU HASTALARDA HASTA EĞİTİMİ İLE GLİSEMİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ. 3rd International Health Science and Life Congress, (),-.
 2. Gözel, N., Kılınç, F., (2020). YENİ TANI ALMIŞ TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA METFORMİN TEDAVİSİ SONRASI TÜKÜRÜK VE PLAZMA ASPROSİN DÜZEYLERİ DEĞİŞİYOR MU?. rd International Health Science and Life Congress, (),-.
 3. Taşar, Y.T., Gözel, N., Yıldırım, Y.S.S., Kılınç, F., Susaman, N., (2019). Serum B12 Vitamin Levels in Diabetic Patients Diagnosed with BPPV. 22nd Rhinocamp Meeting, (),-.
 4. Gözel, N., Kılınç, F., (2019). SERUM BETATROPHİN DÜZEYLERİ DİYABETİK HASTALARDA MAKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARIN BİR BELİRTECİ OLABİLİR Mİ?. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, (),150-158.
 5. Kılınç, F., Gözel, N., (2019). MORBİD OBEZ HASTALARDA HİPOTALAMO-HİPOFİZER-ADRENAL AKSIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 2nd International Health Sciences and Life Congress, (),-.
 6. Gözel, N., Toptal, S., Özdemir, F.A., Ulu, R., Doğukan, A., Kılınç, F., Aydın, S., Dönder, E., (2018). Böbrek Yetmezliği Tanılı Hastalarda Serum Alarin Seviyelerinin Araştırılması. 1st International Health Science and Life Congress, (),11-12.
 7. Çiçek, S., Uğur, K., Yardım, M., Şahin, İ., Karataş, A., Kılınç, F., Aydın, S., (2018). The comparison of serum cerebellin and catecholamine levelsin patients with newly diagnosed hypertension and type 2 diabetic whose had newly diagnosed hypertension. 20th European Congress of Endocrinology, (),-.
 8. Kılınç, F., Gözel, N., (2018). Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Boyun Çevresi Ölçümünün Antropometrik Değeri ve Önemi.. 1st International Health Science and Life Congress, (),17-18.
 9. Tuna, M.M., Kılınç, F., Pekkolay, Z., Soylu, H., Tuzcu, A.K., (2014). Gestational diabetes mellitus accompanied with severe non-familial Hypertriglyceridemia a case report.. Endo bridge, (),19-20.
 10. Önalan, E., Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Ulu, R., Gürel, A., Dönder, E., (2015). Manifest osteoporosis and bilateral shoulder avascular necrosis coexistence due to the long term glucocorticoid use.. Endo bridge, (),-.
 11. Pekkolay, Z., Kılınç, F., Tuna, M.M., Soylu, H., Tuzcu, A.K., (2015). A series of insülinoma cases Our experiences in a number of ten cases. Endo bridge, (),-.
 12. Demircan, F., Kılınç, F., Gözel, N., Erkalma, Ş.B., Şenateş, E., (2014). Mean platelet volume assessment in hepatitis C infection.. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) 10-13 May 2014, (),-.
 13. Demircan, F., Gözel, N., Denk, A., Kılınç, F., (2014). The incidence rate of hepatosteatose in virus carriers with inactive hepatitis b. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), (),-.
Ulusal
 1. Kılınç, F., (2020). Yaşlı Hastada Diyabet Yönetimi. 2. Doğu Akdeniz Diyabet Akademisi, (),-.
 2. Aydın, U., Uğur, K., Kılınç, F., Balcı, T.A., (2019). Diyabetik ayak ülserinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. 6 Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 3. Kılınç, F., (2019). Olgularla Oral Antidiyabetikler (Sülfonilüreler). GAPDİAB 2019, (),-.
 4. Kılınç, F., (2019). Diyabetes Mellitus Takip Prensipleri. Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (),-.
 5. Kılınç, F., (2018). Tip 2 Diyabet Tedavisinde İnkretin Bazlı Tedaviler. GAPDİAP 2018, (),-.
 6. Kılınç, F., (2019). Güncel Klavuzlar Eşliğinde Diyabet Tedavisi. 2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 7. Uğur, K., Yardım, M., Karataş, A., Kılınç, F., Aydın, S., (2018). Gebelerde gestasyonel diabetes mellitus tarama sonuçları.. 40. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., (),170-.
 8. Gözel, N., Elif, M., Özdemir, F.A., Kılınç, F., Gürsu, M.F., (2019). Komplikasyonlu ve komplikasyonsuz tip 2diyabetes mellituslu hastalarda betatrophindüzeylerinin araştırılması. 41. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VEMETABOLİZMA HASTALIKLARIKONGRESİ, (),160-161.
 9. Kılınç, F., Burak, Ö., Gözel, N., Uğur, K., Karataş, A., (2019). Kreatin Kinaz Yüksekliği İle Hospitalize EdilenTravmaya Bağlı Panhipopitüitarizm Olgusu. 41. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VEMETABOLİZMA HASTALIKLARIKONGRESİ, (),248-249.
 10. Kılınç, F., (2017). Diyabetik komplikasyonların yönetimiDiyabetik Nöropati. GAPDİAP 2017, (),-.
 11. Pekkolay, Z., Kılınç, F., Soylu, H., Balsak, B., Güven, M., Tuzcu, S.A., Tuzcu, A.K., (2018). Preopereative parenteral ibantronate for treating severe hypercalcemia associated with primary hyperparathyroidism: an effective and cheap drug.. 40. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., (),198-199.
 12. Uğur, K., Orhan, B., Ayaz, G., Kılınç, F., (2018). Adrenokortikal karsinom vaka raporu ve literatür incelemesi.. 40. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),149-.
 13. Kılınç, F., (2018). Akromegali Tanılı Hastalarda Kemik Mineral Dansite Ölçümlerinin Değerlendirilmesi.. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),30-31.
 14. Kılınç, F., (2018). Exenatid (Glp-1 Analoğu) Tedavisi Alan Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastaların Gastrointestinal Sistem Klinik (Semptom Ve Hastalıklar) Özellikleri. Gasrtointestinal Araştırma Kongresi, (),150-153.
 15. Bodakçı, E., Tuna, M.M., Kılınç, F., Pekkolay, Z., Soylu, H., Tuzcu, A.K., (2015). Akromegalinin nadir bir nedeni: Mccune-Albright sendromu.. 37. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),260-261.
 16. Kılınç, F., (2018). Diyabet 2018- Güncelleme. 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 17. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Dönder, E., Aydın, S., Koca, S.S., (2016). Primer raynoud’s fenomeni ve sistemik sklerozis’e sekonder raynoud’s fenomeni’nde serum urotensin II düzeyleri.. 18. İç Hastalıkları Kongresi, (),252-.
 18. Gözel, N., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Kemeç, Z., Önalan, E., Doğukan, A., Dönder, E., (2016). Tip 2 diyabet Tanısı olan nöropatik ağrılı olgularda da özefageal reflü semptomlarının sıklığı.. 52. Ulusal diyabet kongresi., (),273-.
 19. Önalan, E., Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., Ulu, R., Şener, Y.S., Dönder, E., (2015). Sigara içmeye bağlı akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS). 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),304-.
 20. Pekkolay, Z., Kılınç, F., Tuna, M.M., Soylu, H., Tuzcu, A.K., (2015). 5-Alfa redüktaz eksikliği: Ambigus genitalya tanılı 5 vaka.. 37. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),381-.
 21. Pekkolay, Z., Kılınç, F., Tuna, M.M., Soylu, H., Tuzcu, A.K., (2015). İnfertil bir erkekte 46 XX testiküler bozukluk.. 37. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),384-.
 22. Kılınç, F., Tuna, M.M., Pekkolay, Z., Soylu, H., Tuzcu, A.K., (2015). Takrolimus pomad ilişkili tip 1 diyabetes mellitus: Vaka sunumu.. 51. Ulusal diyabet kongresi, (),228-.
 23. Pekkolay, Z., Kılınç, F., Tuna, M.M., Soylu, H., Tuzcu, A.K., Eynel, E., (2015). Metformin kullanımına bağlı ürtiker gelişen olgu sunumu.. 51. Ulusal diyabet kongresi, (),321-.
 24. Kılınç, F., Alpağat, G., Pekkolay, Z., Yılmaz, F., Tuzcu, A.K., (2014). İnsülin reseptör antikor pozitifliği saptanan ve ağır insulin direnciyle seyreden bir vaka sunumu. 50. Ulusal diyabet kongresi, (),-.
 25. Kılınç, F., Demircan, F., Güven, M., Ekin, N., Tuzcu, A.K., (2015). Ailesel hipertrigliseridemi tanısı konulan ve akut pankreatit gelişen 5 gebe hastanın değerlendirilmesi.. 36. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),189-190.
 26. Kılınç, F., Göçmez, C., Pekkolay, Z., Tuzcu, A.K., (2014). Dicle üniversitesi tıp fakültesi hastanesi nöroşirürji kliniğinde transsfenoidal cerrahi uygulanan hipofiz adenomlarının postoperative endokrinolojik değerlendirilmesi. 36. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 27. Kılınç, F., Yilmaz, A., Avcı, Y., Bodakçı, E., Akdoğan, M.R., Tuzcu, A.K., (2014). Tiroid tutulumu tespit edilen langerhans hücreli histiositoz olgu sunumu.. 36. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 28. Kılınç, F., Demircan, F., Gözel, N., Tuzcu, A.K., (2015). Akromegali hastalarında ambulatuar arter sertliği indeksinin klinik ve laboratuvar parametrelerle ilişkisi. 36. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., (),-.
 29. Pekkolay, Z., Kılınç, F., Ince, H., Tuna, M.M., Tuzcu, A.K., (2014). Diabetes mellitus ve kearns sayre birlikteliğiolgu sunumu.. 36. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 30. Acı, N., Yilmaz, A., Tanrıverdi, M.H., Kılınç, F., Yılmaz, M., Bayram, S., Balyen, Y., Duman, L., (2014). Postoperatif diabetes insipitus gelişen hastaya yaklaşım. 13. Ulusal Aile hekimliği kongresi, (),-.
 31. Yilmaz, A., Kılınç, F., Usman, M.G., Sucaklı, M.H., Tanrıverdi, M.H., Arslanhan, H., Erten, B.P.G., Kars, V., (2014). Kahramanmaraş ili kamu çalışanlarında diabetes mellitus ile obezite prevalansının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Ulusal Aile hekimliği kongresi, (),-.
 32. Demircan, F., Kılınç, F., Çelik, F., (2013). Geriatrik hastaların yoğun bakımdaki kaderleri. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi., (),-.
 33. Demircan, F., Kılınç, F., Goya, C., (2013). Konvülziyon ile başvuran nadir bir fahr sendromu olgusu. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 34. Demircan, F., Kılınç, F., Goya, C., (2013). Hemoptizi ayırıcı tanısında mikroskobik polianjitisin yeri. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi., (),-.
 35. Kılınç, F., Demircan, F., Girgin, S., Kaya, H., Aydın, E., Tuzcu, A.K., (2013). Gebelikte tespit edilen ve ikinci trimesterde opere edilen paratiroid adenom vakası. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 36. Kılınç, F., Tuzcu, A.K., Beyaz, C., (2013). Metimazol kullanımı sonrasında alopesi gelişmesi ve tedavisi: Olgu sunumu.. 35.Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 37. Kılınç, F., Tuzcu, A.K., Göçmez, C., Inal, A., (2013). Pendred sendromu ve akromegali birlikteliği. 35.Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., (),-.
 38. Kılınç, F., Tuzcu, A.K., Nas, N., Büyükbayram, M.E., Ileri, S., (2013). Tip 1 diyabetes mellitus, graves hastalığı ve pernisiyöz aneminin birlikte seyrettiği otoimmün poliglandüler sendrom tip 2: Vaka sunumu. 35.Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 39. Kılınç, F., Tuzcu, A.K., Beyaz, C., Gözel, N., (2013). Non-klasik konjenital adrenal hiperplazi tanılı ikiz kız kardeşler. Olgu sunumu.. 35.Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 40. Dal, M.S., Kılınç, F., Topçu, Ş., Demir, N., Doğan, A., Ayyıldız, M.O., (2012). Tayanç Prasad sendromu. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 41. Kılınç, F., Tuzcu, A.K., Beyaz, C., (2011). Triple-A: Olgu sunumu. 33.Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., (),-.
 42. Aluçlu, M.U., Tuzcu, A.K., Kılınç, F., Beyaz, C., Acar, A., (2011). Fahr sendromu, hipoparatiroidizm ve pseudotumor serebri birlikteliği. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),-.
 43. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Dönder, E., Uğur, K., (2016). Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit.. 13. Ulusal metabolic sendrom sempozyumu, (),16-17.
 44. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Kılınç, F., Dönder, E., Aydın, S., Koca, S.S., (2016). Primer ve sekonder raynoud fenomeninde serum irisin düzeyi.. XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 45. Kılınç, F., (2018). Adrenal insidentalomalı hastaların metabolik özelliklerinin (obezite, hiperlipidemi, insülin direnci, prediyabet ve diyabet) değerlendirilmesi. 2. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi, (),-.
 46. Soylu, H., Kılınç, F., Tuna, M.M., Pekkolay, Z., Soylu, B., Tuzcu, A.K., (2014). Pariyetal kemik metastazı ile prezente olan tiroid papiller kanser vakası. 6. Türkiye tiroid hastalıkları kongresi, (),40-41.

Projeler

 1. Metabolik Sendrom oluşumunda yeni model geliştirilmesiproje no: TF.17.50, 17.08.2017-
 1. Ulusal, Dergi, dicle medical journal, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Northern Clinics of İstanbul, 1