T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Fatih FIRDOLAŞ

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
4242333555 - 2810
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
ÜROLOJİ


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 4242333555 - 2810
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı ÜROLOJİ
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Doktor

Kitaplar

 1. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., , üroonkoloji el kitabı, Nobel Tıp Ktabevler, 2018, , 978-605-83191-7-2.
 2. Semerci, M.B., Apaydın, E., Anafarta, k., Yaman, M.Ö., Orhan, İ., Fırdolaş, F., , SEXÜEL TIP, istanbul medikal yayıncılık, 2006, , 975-6395-48-6.
 3. Orhan, İ., Fırdolaş, F., Ozan, T., , Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013, , 9786054499793.
 4. Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., , ERKEK ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, 2013, , 9786054499793.
 5. Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., , ERKEK ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013, , 9786054499793.
 6. Orhan, İ., Fırdolaş, F., , ACİL CERRAHİ, NOBEL TIP KTAPEVLERİ, 2009, , 978-9944-5104-2-4.
 7. Orhan, İ., Kuyucu, F., Fırdolaş, F., , CAMPELL ÜROLOJİ, GÜNEŞ YAYIN EVİ, 2005, , 975-277-041-1.
 8. Fırdolaş, F., Onur, A.R., Orhan, İ., , Alt üriner ve erkek genital sisteminde ağrı, Bilimsel Tıp Yayın evi, 2011, , 978-605-4488-10-0.
 9. Fırdolaş, F., Orhan, İ., , çevrenin erkek cinsel ve üreme sağlığına etkisi ve korunma yolları, GÜNEŞ Tıp Kitapevleri, 2010, , 978-975-277-336-3.
 10. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., Tektaş, c., , Campell-Walsh üroloji, güneş tıp kitapevleri, 2014, , 9789752775312.
 11. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., , Güncel Üroloji, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018, 1178, 978-605-68063-1-5.
 12. Ozan, T., Fırdolaş, F., , Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2015, 470, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Karakeçi, A., Ozan, T., Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Onur, A.R., (2018). Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) Operasyonunun Klinik Sonuçları ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 32(2),81-85.
 2. Ateş, T., Dorozhkın, S., Kayğılı, Ö., Kom, M., Ercan, İ., Bulut, N., Fırdolaş, F., Keser, S., Gürsoy, C., Özercan, İ.H., Eröksüz, Y., Ince, A.T., (2019). The effects of Mn and/or Ni dopants on the in vitro/in vivo performance,structural and magnetic properties of β-tricalcium phosphate bioceramics. CERAMICS INTERNATIONAL, 45(45),22752-22758.
 3. Demir, C.F., Fırdolaş, F., Özdemir, H.H., Korkmaz, S., (2012). Rapid cognitive improvement following tolterodine discontinuation. NEAR EAST MEDICAL JOURNAL, (),-.
 4. Onur, M.R., Orhan, İ., Fırdolaş, F., Onur, A.R., Kocakoç, E., (2007). Clinical and radiological evaluation of ejaculatory duct obstruction. Archives of Andrology, 53(4),179-186.
 5. Orhan, İ., Onur, A.R., Semerciöz, A., Fırdolaş, F., Ardıçoğlu, A., Köksal, İ.T., (2005). Comparison of two different microsurgical methods in the treatment of varicocele. Archives of Andrology, 51(3),213-220.
 6. Onur, A.R., Bodakçı, M.N., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Gödekmerdan, A., Ardıçoğlu, A., (2005). Lökospermili ve idiyopatik oligoastenospermik infertil hastalarda sitokinlerin rolü. Türk Üroloji Dergisi, 31(2),197-201.
 7. Orhan, İ., Hayıt, H., Duksal, İ., Üstündağ, B., Özercan, İ.H., Fırdolaş, F., Semerciöz, A., (2004). Tek taraflı testis torsiyonunda PAF antagonistinin karşı taraf testisin iskemik hasarındaki koruyucu etkinliği. Türk Üroloji Dergisi, 30(1),11-16.
 8. Orhan, İ., Onur, A.R., Yüzgeç, V., Semerciöz, A., Fırdolaş, F., (2004). Subinguinal varikoselektomide anatomik vasküler varyasyonlar. Fırat Tıp Dergisi, 9(1),18-20.
 9. Özer, A.B., Demirel, İ., Erhan, Ö.L., Fırdolaş, F., Üstündağ, B., (2015). Effect of different anesthesia techniques on the serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels.. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(20),3886-3894.
Ulusal
 1. Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2016). Parsiyel Androjen Yetersizliğinin Alt Üriner Sistem ve Erektil Fonksiyona Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 2. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., (2019). Semptomatik Basit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Kist Dekortikasyonu: Ülkemizden İlk Hasta Serisi. Fırat Tıp Dergisi, 24(4),193-196.
 3. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., (2019). Prepubertal Çocuklardaki Üreter Taşı Tedavisinde 4.5 F Semirijit Üreterorenoskopun Etkinliği ve Güvenilirliği. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp.Derg., 33(2),57-60.
 4. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Pirinççi, N., (2019). Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Tek İnsizyon Midüretral Sling Yönteminin Klinik Etkinliği. Fırat Tıp dergisi, 24(3),145-148.
 5. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2014). Ejakülator kanal obstrüksiyonlarında tanı vecerrahi yöntemler. androloji bülteni, (),31-37.
 6. Onur, A.R., Fırdolaş, F., (2012). Stres inkontinansta tanı ve tedavi. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, (),-.
 7. Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2011). Deneysel çalışmalarda priapizm: Kliniğe yansımalar. Turk Urol Sem, (),-.
 8. Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2010). Ejakülatör kanal obstrüksiyonlarının tanı ve tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, (),-.
 9. Fırdolaş, F., Onur, M.R., Artaş, H., Dağgülli, M., Onur, A.R., Orhan, İ., (2008). Obstrüktif azoospermi. Türkiye Klinikleri J Urology–Special Topics, (),-.
 10. Fırdolaş, F., Pembegül, n., Dağgülli, M., (2010). Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Konservatif Yaklaşımlar. Türk üroloji seminerleri, (),-.
 11. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., (2016). Üriner Sistem Taş HastalığındaMetabolik Değerlendirme Kime Ne Şekilde. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 9(2),31-36.
 12. Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2015). İki Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve Kopmuş Double J Stentin Endoskopik ve Perkütan Yolla Çıkarılması. Fırat tıp dergisi, 20(4),219-221.
 13. Birkan, Z., Kalaycı, T.Ö., Karakeçi, A., Sönmezgöz, F., Fırdolaş, F., (2015). İntratestiküler Varikosel. Journal of Clinical and Analytical Medicine, (),385-386.
 14. Yalçın, O., Fırdolaş, F., (2004). Comparison of ureteroscopic lithotripsy and extracorporeal shock wave in the treatment of ureteral calculi. The Medical Journal of Kocatepe, 5(3),73-76.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ince, T., Kebiroğlu, H., Ateş, T., Fırdolaş, F., Mahmood, B.K., Keser, S., Bulut, N., Kayğılı, Ö., (2019). Determination of Dielectric Properties of Calcium Orthophosphates. 2ND INTERNATIONALCONFERENCE ON PHYSICALCHEMISTRY FUNCTIONALMATERIALS, (),28-.
 2. Mahmood, B.K., Ateş, T., Kebiroğlu, H., Fırdolaş, F., Ince, T., Keser, S., Kayğılı, Ö., Bulut, N., (2019). An X-Ray Diffraction Study of Mg/Fe Co-Doped Biphasic Calcium Phosphates. 2ND INTERNATIONALCONFERENCE ON PHYSICALCHEMISTRY FUNCTIONALMATERIALS, (),115-.
 3. Fırdolaş, F., Ateş, T., Bulut, N., Kayğılı, Ö., (2019). Thermal and Structural Characterization of The Kidney Stone. 2ND INTERNATIONALCONFERENCE ON PHYSICALCHEMISTRY FUNCTIONALMATERIALS, (),127-.
 4. Mahmood, B.K., Okur, H.E., Tankut, A., Kebiroğlu, H., Fırdolaş, F., Ince, T., Keser, S., Kayğılı, Ö., Bulut, N., (2019). Williamson-Hall Analysis of Sm-Doped Zno Samples. 2ND INTERNATIONALCONFERENCE ON PHYSICALCHEMISTRY FUNCTIONALMATERIALS, (),36-.
 5. Ateş, T., Kebiroğlu, H., Ince, T., Fırdolaş, F., Mahmood, B.K., Kayğılı, Ö., Keser, S., Bulut, N., (2019). X-Ray Diffraction Analysis of Ni-Doped Zinc Aluminates. 2ND INTERNATIONALCONFERENCE ON PHYSICALCHEMISTRY FUNCTIONALMATERIALS, (),38-.
 6. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Three Dimension Laparoscopic Transperitoneal Radical Prostatectomy. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 7. Carkci, s., Karakeçi, A., Önalan, E., Ozan, T., Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Orhan, İ., (2016). investigation of the effects of ion channel expression in infertile men patients. ESHRE 2016, (),-.
 8. Unus, i., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., (2014). The Use of Bosentan, Theophyline and Vardenafil in the treatment of priapism. 16 th Congress of the European society for sexual medicine, (),-.
 9. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Oğraş, M.S., Orhan, İ., (2014). Second Pathways in the pathophysiology of ischemic priapism and treatment alternatives. 16 th Congress of the European society foe sexual medicine, (),-.
 10. Fırdolaş, F., Bakal, Ü., (2018). Çocuklardaki böbrek taşı tedavisinde floroskopisiz retrograt intrarenal cerrahi. 36. Uluslararası Çocuk Cerrahisi, 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Ortadoğu Bölümü Kongresi, (),-.
 11. Ateş, T., Keser, S., Köytepe, S., Fırdolaş, F., Ercan, İ., Kebiroğlu, H., Bulut, N., Kayğılı, Ö., (2018). An Investigation on the Crystal Structure Properties of Zr-Based Hydroxyapatites. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Maddeler Konferansı, (),-.
 12. Ateş, T., Keser, S., Köytepe, S., Fırdolaş, F., Ercan, İ., Kebiroğlu, H., Bulut, N., Kayğılı, Ö., (2018). The Effects of Ba Content on the Crystal Structure of Hydroxyapatite. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Maddeler Konferansı, (),-.
 13. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Radical Nephroureterectomy in the Treatment of Collecting System Tumors: Our first results. 6. Uluslararası Emirates Üroloji Kongresi, (),-.
 14. Ince, T., Kayğılı, Ö., Keser, S., Tatar, C., Bulut, N., Fırdolaş, F., Kebiroğlu, H., Gür, V., Ateş, T., (2017). The effects of yttrium content on the crystal structure parameters of hydroxyapatite. 33. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 15. Ince, T., Kayğılı, Ö., Keser, S., Tatar, C., Bulut, N., Fırdolaş, F., Kebiroğlu, H., Gür, V., Ateş, T., (2017). The effect of ca/p ratio on the relative permittivity of calcium phosphate ceramics. 33. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 16. Gür, V., Tatar, C., Fırdolaş, F., Keser, S., Bulut, N., Kebiroğlu, H., Ateş, T., Ince, T., Kayğılı, Ö., (2017). Williamson-hall analysis of monetite samples. 33. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 17. Gür, V., Tatar, C., Fırdolaş, F., Bulut, N., Kebiroğlu, H., Ateş, T., Ince, T., Kayğılı, Ö., (2017). A morphological investigation of kidney stone. 33. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 18. Fırdolaş, F., (2014). Challenging Cases from Europe. 32. Uluslararası Dünya Endoüroloji Kongresi,, (),-.
 19. Kocakoç, E., Kırış, A., Orhan, İ., Poyraz, A.K., Artaş, H., Fırdolaş, F., (2006). Detection of bladder tumor with 3D ultrasound and virtual sonographic cystoscopy. European Society of Urogenital Radiology (ESUR), (),-.
 20. Kocakoç, E., Kırış, A., Orhan, İ., Poyraz, A.K., Artaş, H., Fırdolaş, F., (2007). Detection of bladder tumor with 3D ultrasound and virtual sonography. American Roentgen Ray Society, (),-.
 21. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Pyeloplasty: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 22. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 23. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Radical Nephrectomy in the Treatment of Kidney Tumors. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 24. Fırdolaş, F., Bakal, Ü., (2018). çocuklardaki böbrek taşı tedavisinde floroskopisiz retrograd intrarenal cerrahi. 3. uluslararası pediatrik endoskopik cerrahi grubu ortadaoğu bölümü kongresi, (),-.
 25. Çarkcı, s., Karakeçi, A., Önalan, E., Ozan, T., Fırdolaş, F., Pirincçi, n., Orhan, İ., (2016). investigation of the effects of ion channel expression in infertilemen patients. ESHRE 2016 – HELSINKI, FINLAND I 3-6 JULY 2016, (),-.
Ulusal
 1. Fırdolaş, F., (2018). RIRC adım adım teknik. 27. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 2. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Lokalize Böbrek Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 3. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Transperitoneal Laparoscopic Partial Nephrectomy. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 4. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 5. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 6. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 7. Pirinççi, N., Yıldırım, S., Taş, A., Kuşcu, Y., Ozan, T., Fırdolaş, F., Demir, H., Karakeçi, A., (2017). Evaluation of prolidase activity, oxidative stress and antioxidant enzyme levels in testicular and penile tissue after hcg treatment in rats. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, (),-.
 8. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Üç boyutlu transperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi. 26. Ulusal Üroloji Kongresi,, (),-.
 9. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Üç boyutlu laparoskopik üreteroüreterostomi: İlk deneyimlerimiz. 26. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 10. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Böbrek cerrahisi geçirmiş olgularda üç boyutlu laparoskopik pyeloplasti”. 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 11. Fırdolaş, F., Kocakoç, E., Onur, A.R., Ozan, T., Poyraz, A.K., Orhan, İ., (2006). Mesane tümörlerinin üç-boyutlu ultrasonografik sanal sistoskopi tekniği ile değerlendirilmek. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 12. Fırdolaş, F., (2018). Çocuklarda Üreteropelvik Pelvik Bileşke Darlığı Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Pyeloplasti. 4. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, (),-.
 13. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Penis Kanseri: Olgu Sunum. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 14. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Prostatektom. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 15. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Uretral Hemanjiom: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 16. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., (2018). Laparoskopik Radikal Prostatektomi: ilk 100 olgu. 27. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 17. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., (2018). Böbrek taşı tedavisinde modifiye floroskopisiz retrograt intrarenal cerrahi tekniği. 27. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 18. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Böbrek cerrahisi geçirmiş olgularda üç boyutlu laparoskopik pyeloplasti. 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 19. Fırdolaş, F., (2017). BPH’nin medikal ve cerrahi tedavisinde zorlu olgular paneli. 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 20. Fırdolaş, F., (2017). Laparoskopik cerrahide zorlu vakalar paneli. 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 21. Fırdolaş, F., (2014). BPH Minimal İnvaziv Tedaviler. Türk Üroloji Derneği Palandöken Bahar Bilimsel Toplantısı, (),-.
 22. Fırdolaş, F., (2013). Laparoskopi eğitimi nasıl olmalı?. Büyük Üroloji Buluşması-1, (),-.
 23. Fırdolaş, F., (2012). BPH’de Minimal İnvaziv Tedavi. Türk Üroloji Derneği Doğu Anadolu Şubesi Toplantısı, (),-.
 24. Fırdolaş, F., (2012). Deneysel hayvan modelleri, priapizm. Güncel Androloji Sempozyumu, (),-.
 25. Fırdolaş, F., (2012). Ürolojide sıvı-elektrolit tedavisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 26. Fırdolaş, F., (2012). Mesane ağrı sendromu, interstisyel sistit: Hangi hastalık, hangi tanım?. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 27. Fırdolaş, F., (2012). İnfertilite Medikal Tedavisinde Güncelleme. Türk Üroloji Derneği Doğu Anadolu Şubesi Toplantısı, (),-.
 28. Fırdolaş, F., (2011). WHO-2010 semen analizi tedavi planımızı nasıl değiştirdi?. Güncel Androloji Kursu, (),-.
 29. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Üç boyutlu laparoskopik transperitoneal radikal prostatektomi. 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 30. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Üç boyutlu laparoskopik pyeloplasti: İlk Sonuçlarımız. 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 31. Karakoç, A.A.Ü., Karakoç, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel yakınması olan erkek hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle ilişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 32. Karakoç, A.A.Ü., Karakoç, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel yakınması olan kadın hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle ilişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 33. Karakeçi, A., Kalaycı, Ö.T., Birkan, Z., Sönmezgöz, F., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2014). İzole epididim torsiyonu: nadir bir olgu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 34. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Çarkçı, S., Orhan, İ., (2014). 2 yıllık unutulan taşlaşmış ve kopmuş DJ stentin endoskopik ve perkütan yolla çıkarılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 35. Tektaş, C., Fırdolaş, F., Karakeçi, A., Ozan, T., Karakoç, O., Özkarataş, Ş.E., Orhan, İ., (2014). İskemik priapizm patofizyolojik zemininde testosteron uygulamalarının tedavideki rolü. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 36. Demir, C.F., Fırdolaş, F., Özdemir, H.H., (2012). Tolterodin kullanımının sonlandırılmasıyla hızla düzelen kognitif fonksiyonlar: Olgu sunumu. 2. Ulusal Alzheimer Kongresi, (),-.
 37. Kavak, S.B., Çelik, H., Gürateş, B., Fırdolaş, F., Pınar, G.G., Ilhan, R., (2012). Prune-Belly sendromunda vesikoamniotik şant uygulaması: Olgu sunumu. 8. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, (),-.
 38. Kavak, S.B., Fırdolaş, F., Başpınar, M., Coşkun, B., (2012). Ektopik yerleşimli fetal at nalı böbrek: Olgu sunumu. 8. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, (),-.
 39. Reşorlu, B., Sılay, M.S., Önem, K., Bayrak, Ö., Sonbahar, E., Acar, Ö., Ergün, O., Çelik, O., Tevfik, C., Fırdolaş, F., Tandoğdu, Z., (2012). Genç ürologların yayın üretkenliğinde ve akademik kariyer seçiminde etkili faktörler. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 40. Reşorlu, B., Sılay, M.S., Önem, K., Bayrak, Ö., Sonbahar, E., Acar, Ö., Ergün, O., Çelik, O., Tevfik, C., Fırdolaş, F., Tandoğdu, Z., (2012). Genç ürologların akademik kariyer yapmaktan vazgeçme nedenlerinin değerlendirilmesi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 41. Badur, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Klinik varikoseli bulunan sekonder infertil erkek hastalarda mikrocerrahi inguinal varikoselektominin etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 42. Kızılyel, S., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Aşırı aktif mesaneli hastaların tedavisinde tek başına ve antikolinerjik ajanla kombine edilerek kullanılan peruktan posterior tibial sinir uyarımının (PTSS) rolü. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 43. Ihsan, Ü., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Priapizm tedavisinde bosentan, teofilin ve vardenafil kullanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 44. Barut, O., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Deneysel priapizm sıçan modelinde apopitozisin rolü ve epidermal büyüme faktörü (EGF)’nün pro-apopitotik BNIP-3 üzerine olan etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 45. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Ihsan, Ü., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). İskemik priapizm patofizyolojisinde ikincil yolaklar ve tedavi alternatifleri. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 46. Fırdolaş, F., Ozan, T., Onur, A.R., Deveci, S.E., Rahman, S., Sevindik, F., Açık, Y., (2012). Üriner inkontinans ve subtiplerinin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan kadınların yaşam kalitesi üzerine etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 47. Ünüş, İ., Fırdolaş, F., Özcan, M., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2011). Bosentan, teofilin ve vardenafilin priapizm tedavisinde kullanımı. 9. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 48. Ozan, T., Fırdolaş, F., Dağgülli, M., Onur, A.R., Orhan, İ., (2010). Parsiyel androjen yetersizliğinin alt üriner sistem ve erektil fonksiyona etkisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 49. Dağgülli, M., Onur, M.R., Fırdolaş, F., Onur, A.R., Kocakoç, E., Orhan, İ., (2010). Mesane kanseri tanı, evreleme ve patolojik sınıflamasında difüzyon MR’ın rolü. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 50. Fırdolaş, F., Koç, M., Poyraz, A.K., Dağgülli, M., Yalçın, O., (2010). Prostat kanseri ve benign prostat hiperplazisi ayırıcı tanısında difüzyon ağırlıklı magnetik rezonans görüntülemenin rolü. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 51. Onur, A.R., Duksal, İ., Balcı, T.A., Fırdolaş, F., Kadıoğlu, A., Orhan, İ., (2006). Teknesyum 99M sülfür kolloid veziküla seminalis sintigrafisi: Ejakülatör kanal obstrüksiyonu tanısında yeni bir yaklaşım. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 52. Fırdolaş, F., Kocakoç, E., Onur, A.R., Ozan, T., Poyraz, A.K., Orhan, İ., (2006). Mesane tümörlerinin üç-boyutlu ultrasonografik sanal sistoskopi tekniği. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 53. Orhan, İ., Onur, A.R., Ozan, T., Beyarslan, S., Fırdolaş, F., Taşdemir, C., (2005). Sağlık çalışanı kadınlarda cinsel fonksiyon değerlendirilmesi. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 54. Onur, A.R., Oğraş, M.S., Ozan, T., Kuyucu, F., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2005). Prolaktin ve bromokriptinin veziküla seminalis kontraksiyonları üzerine etkilerinin in vitro olarak incelenmesi. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 55. Onur, A.R., Semerciöz, A., Fırdolaş, F., Taşdemir, C., Ardıçoğlu, A., Orhan, İ., (2005). Varikoselektomi tedavisinde iki mikro cerrahi yönteminin karşılaştırılması. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 56. Kocakoç, E., Kırış, A., Orhan, İ., Poyraz, A.K., Artaş, H., Fırdolaş, F., (2004). Mesane tümörlerinin üç-boyutlu ultrasonografik sanal sistoskopi tekniği ile değerlendirilmesi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 57. Onur, A.R., Bodakçı, M.N., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Gödekmerdan, A., Ardıçoğlu, A., (2004). Çeşitli infertilite patolojilerinde sitokinlerin rolü. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 58. Onur, A.R., Bodakçı, m.n., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Gödekmerdan, A., Ardıçoğlu, A., (2014). Lökositospermili infertil hastalarda sitokinlerin rolü. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 Antalya., (),-.
 59. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi,, (),-.
 60. Pirinççi, N., Yıldırım, S., Taş, A., Kuşcu, Y., Ozan, T., Fırdolaş, F., Demir, H., Karakeçi, A., (2017). EVALUATİON OF PROLİDASE ACTİVİTY, OXİDATİVE STRESS ANDANTİOXİDANT ENZYME LEVELS İN TESTİCULAR AND PENİLE TİSSUE AFTERHCG TREATMENT İN RATS. 14. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 61. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 62. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Böbrek Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefrektomi.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 63. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Toplayıcı Sistem Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 64. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ : İLK SONUÇLARIMIZ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 65. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Lokalize Böbrek Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Deneyimimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 66. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Penis Kanseri: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 67. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Prostatektomi. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 68. Karakoç, A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (). Cinsel yakınması olan kadın hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle olan ilişkisi. 11. Ulusal Androloji kongresi, (),-.
 69. Karakoç, A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (). Cinsel yakınması olan erkek hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle olan ilişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Ürolojik hastalıkların laparoskopik tedavisinde 3D HD görüntüleme yönteminin avantajları, 22.04.2016-31.10.2017
 2. CERRAHİ İŞLEMLERDE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İÇİN YÜKSEK BAŞARIMLI BİLGİSAYAR AĞI KURULUMU, 30.01.2018-02.11.2018
 3. İskemik priapizm patofizyolojisinde tedavi alternatifleri, 11.10.2012-17.02.2014
 4. Deneysel metabolik sendrom oluşturulan ratlarda alfa lipoik asit kullanımının mesane kontraktilitesi, histopatolojik değişimler ve oksidan/antioksidan sistem üzerine olan etkileri, 08.06.2011-09.10.2012
 5. Üriner sistem patolojilerinin tedavisinde laparoskopik cerrahi uygulamalar için laboratuar altyapısı oluşturulması, 23.09.2011-26.12.2016
 6. Böbrek içi ve Üst Üreter Yerleşimli Kalküllerin Cerrahi Dışı Tedavisinde Vücut Dışı Şok Dalgaları ile Taş Kırılması İçin Laboratuar Altyapısı Oluşturulması, 29.09.2010-29.03.2011
 7. anestezi yönteminin serum BDNF Kortizol insülin ve glukoz düzeyleri üzerine etkileri, 02.03.2012-11.03.2016

Üyelikler

 1. Türk Androloji Derneği