T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Fatih FIRDOLAŞ

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
4242333555 - 2810
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
ÜROLOJİ

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 4242333555 - 2810
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı ÜROLOJİ
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Doktor

Kitaplar

 1. Ozan, T., Fırdolaş, F., , Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2015, 470, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Özer, A.B., Demirel, İ., Erhan, Ö.L., Fırdolaş, F., Üstündağ, B., (2015). Effect of different anesthesia techniques on the serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels.. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(20),3886-3894.
 2. Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2016). Parsiyel Androjen Yetersizliğinin Alt Üriner Sistem ve Erektil Fonksiyona Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 3. Özer, A.B., Demirel, İ., Erhan, Ö.L., Fırdolaş, F., (2015). Effect of different anesthesia techniques on the serum brain derived neurotrophic factor BDNF levels. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(20),3886-3894.
 4. Orhan, İ., Onur, A.R., Semerciöz, A., Fırdolaş, F., Ardıçoğlu, A., Köksal, İ.T., (2005). Comparison of two different microsurgical methods in the treatment of varicocele. Archives of Andrology, 51(3),213-220.
 5. Kocakoç, E., Kırış, A., Orhan, İ., Poyraz, A.K., Artaş, H., Fırdolaş, F., (2008). Detection of bladder tumors with 3 dimensional sonography and virtual sonographic cystoscopy. Journal of Ultrasound in Medicine, 27(1),45-53.
 6. Onur, M.R., Orhan, İ., Fırdolaş, F., Onur, A.R., Kocakoç, E., (2007). Clinical and radiological evaluation of ejaculatory duct obstruction. Archives of Andrology, 53(4),179-186.
Ulusal
 1. Fırdolaş, F., Pembegül, n., Dağgülli, M., (2010). Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Konservatif Yaklaşımlar. Türk üroloji seminerleri, (),-.
 2. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., (2016). Üriner Sistem Taş HastalığındaMetabolik Değerlendirme Kime Ne Şekilde. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 9(2),31-36.
 3. Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2015). İki Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve Kopmuş Double J Stentin Endoskopik ve Perkütan Yolla Çıkarılması. Fırat tıp dergisi, 20(4),219-221.
 4. Birkan, Z., Kalaycı, T.Ö., Karakeçi, A., Sönmezgöz, F., Fırdolaş, F., (2015). İntratestiküler Varikosel. Journal of Clinical and Analytical Medicine, (),385-386.
 5. Onur, A.R., Bodakçı, M.N., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Gödekmerdan, A., Ardıçoğlu, A., (2005). Lökospermili ve idiyopatik oligoastenospermik infertil hastalarda sitokinlerin rolü. Türk Üroloji Dergisi, 31(2),197-201.
 6. Yalçın, O., Fırdolaş, F., (2004). Comparison of ureteroscopic lithotripsy and extracorporeal shock wave in the treatment of ureteral calculi. The Medical Journal of Kocatepe, 5(3),73-76.
 7. Orhan, İ., Hayıt, H., Duksal, İ., Üstündağ, B., Özercan, İ.H., Fırdolaş, F., Semerciöz, A., (2004). Tek taraflı testis torsiyonunda PAF antagonistinin karşı taraf testisin iskemik hasarındaki koruyucu etkinliği. Türk Üroloji Dergisi, 30(1),11-16.
 8. Orhan, İ., Onur, A.R., Yüzgeç, V., Semerciöz, A., Fırdolaş, F., (2004). Subinguinal varikoselektomide anatomik vasküler varyasyonlar. Fırat Tıp Dergisi, 9(1),18-20.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Pyeloplasty: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 2. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Radical Nephrectomy in the Treatment of Kidney Tumors. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 3. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 4. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Three Dimension Laparoscopic Transperitoneal Radical Prostatectomy. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 5. Gür, V., Tatar, C., Fırdolaş, F., Keser, S., Bulut, N., Kebiroğlu, M.H., Ateş, T., Ince, T., Kayğılı, Ö., (2017). Williamson-Hall Analysis of Monetite Samples. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, (),662-662.
 6. Ince, T., Kayğılı, Ö., Keser, S., Tatar, C., Bulut, N., Fırdolaş, F., Kebiroğlu, M.H., Gür, V., Ateş, T., (2017). The Effects of Yttrium Content on the Crystal Structure Parameters of Hydroxyapatite. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, (),651-651.
 7. Ince, T., Kayğılı, Ö., Keser, S., Tatar, C., Bulut, N., Fırdolaş, F., Kebiroğlu, M.H., Gür, V., Ateş, T., (2017). The Effect of Ca/P Ratio on the Relative Permittivity of Calcium Phosphate Ceramics. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, (),646-646.
 8. Gür, V., Tatar, C., Fırdolaş, F., Bulut, N., Hanifi, K., Ates, T., Ince, T., Kayğılı, Ö., (2017). A morphological investigation of kidney stone,. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, (),687-.
 9. Çarkcı, s., Karakeçi, A., Önalan, E., Ozan, T., Fırdolaş, F., Pirincçi, n., Orhan, İ., (2016). investigation of the effects of ion channel expression in infertilemen patients. ESHRE 2016 – HELSINKI, FINLAND I 3-6 JULY 2016, (),-.
Ulusal
 1. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Transperitoneal Laparoscopic Partial Nephrectomy. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 2. Pirinççi, N., Yıldırım, S., Taş, A., Kuşcu, Y., Ozan, T., Fırdolaş, F., Demir, H., Karakeçi, A., (2017). EVALUATİON OF PROLİDASE ACTİVİTY, OXİDATİVE STRESS ANDANTİOXİDANT ENZYME LEVELS İN TESTİCULAR AND PENİLE TİSSUE AFTERHCG TREATMENT İN RATS. 14. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 3. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., Yılmaz, K., Özer, M., (2015). 3D Laparoscopic Ureteroureterostomy: Our First Experimce. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 4. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ : İLK SONUÇLARIMIZ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 5. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Penis Kanseri: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 6. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Böbrek Cerrahisi Geçirmiş Olguda Üç Boyutlu Laparoskopik Pyeloplasti.. . 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 7. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Uretral Hemanjiom:Olgu Sunumu.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 8. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Prostatektomi. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 9. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi,, (),-.
 10. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Böbrek Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefrektomi.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 11. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 12. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). üç boyutlu laparoskopik üreteroüreterostomi: ilk deneyimlerimiz. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 13. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Toplayıcı Sistem Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 14. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Lokalize Böbrek Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Deneyimimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 15. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 16. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, .M., Orhan, İ., (2017). Three Dimensional Transperitoneal Laparascopic Partial Nephrectomy. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 17. Karakoç, A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (). Cinsel yakınması olan kadın hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle olan ilişkisi. 11. Ulusal Androloji kongresi, (),-.
 18. Karakoç, A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (). Cinsel yakınması olan erkek hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle olan ilişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. SIU Award for Best Poster presentation.

Projeler

 1. anestezi yönteminin serum BDNF Kortizol insülin ve glukoz düzeyleri üzerine etkileri, 02.03.2012-11.03.2016

Üyelikler

 1. Türk Androloji Derneği