T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BAHÇECİ

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4923
Eposta :
,
Adres :
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 23119, ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Öğretim Teknolojileri, Kişiselleştirilmiş Öğretim Sistemleri, Web Tabanlı Uzaktan Eğitim, Uzman Sistemler, Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Teknolojinin Eğitimde Kullanılması, Öğretim Tasarımı, Zeki Öğretim Sistemleri, Öğretim Yöntemleri, Eğitim Programları, Öğretim Modelleri


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4923
Eposta ,
Fax 424-2365064
Web Sitesi abs.firat.edu.tr/ferhatb
Adres Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 23119, ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Öğretim Teknolojileri, Kişiselleştirilmiş Öğretim Sistemleri, Web Tabanlı Uzaktan Eğitim, Uzman Sistemler, Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Teknolojinin Eğitimde Kullanılması, Öğretim Tasarımı, Zeki Öğretim Sistemleri, Öğretim Yöntemleri, Eğitim Programları, Öğretim Modelleri
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi;

  Web Tabanlı Programlama Dillerinin Değerlendirilmesi ve Performans Analizi
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  F.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

  Doktora Tezi;

  Kişiye Özgü Öğretim Portalının Öğrenenlerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi

1978 yılında, Elazığ’da doğdu. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında Elazığ Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine bölümünden, 2000 yılında ise Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliğinden mezun oldu. 2000-2002 yılları arasında Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde Arş.Gör. olarak ve yüksek lisans eğitimi ile birlikte göreve başlamıştır. 2005 yılında Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve 2011 yılında Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında doktora derecesi almıştır. 2003-2011 yılları arasında Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak, 2012-2017 yılları arasında Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Yrd.Doç.Dr. olarak, 2018 yılından beri de Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Dr.Öğr.Üyesi olarak çalışmaktadır. Fırat Üniversitesinde, Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Eğitim Öğretim ve Farabi Koordinatörlüğü ve birçok kurul ve komisyonda görev almıştır. Uluslararası hakemli dergilerde ve konferanslarda bildirileri ve makaleleri bulunmakta olup, kitap ve bölüm yazarlığı, sempozyum düzenleme ve bilim kurulu üyeliği, proje görevleri, bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı, tez danışmanlığı ve aktif olarak uluslararası dergiler ve konferanslarda hakemliği bulunmaktadır. 1996 yılında Fırat Üniversitesinde başlayan akademik yaşamına, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde halen devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 • 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2012 ile 2015 tarihleri arasında.
 • 2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2015 ile 2017 tarihleri arasında.
 • 3 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Koordinatör » 2012 ile 2017 tarihleri arasında.
 • 4 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Koordinatör » 2012 ile 2017 tarihleri arasında.
 • 5 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Kurul Üyesi » 2016 ile 2016 tarihleri arasında.
 • 6 Pedagojik Formasyon Eğitimi

  Kurul Üyesi » 2017 tarihinden itibaren.
 • 7 Eğitim Bilimleri Bölümü

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2017 ile 2019 tarihleri arasında.
 • 8 Eğitim Fakültesi

  Dekan Yardımcısı » 2018 ile 2020 tarihleri arasında.
 • 9 Eğitim Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2018 tarihinden itibaren.
 • 10 Eğitim Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2019 tarihinden itibaren.
 • 11 Eğitim Fakültesi

  Dekan Yardımcısı » 2020 tarihinden itibaren.
 • 12 Eğitim Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2018 tarihinden itibaren.
 • 13 Resim-İş Öğretmenliği

  Kurul Üyesi » 2019 ile 2019 tarihleri arasında.
 • 14 Eğitim Bilimleri Bölümü

  Kurul Üyesi » 2020 tarihinden itibaren.
 • 15 Resim-İş Öğretmenliği

  Kurul Üyesi » 2020 ile 2020 tarihleri arasında.
 • 16 Teknik Eğitim Fakültesi/Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü

  Koordinatör » 2003 ile 2008 tarihleri arasında.
 • 17 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Koordinatör » 2012 ile 2017 tarihleri arasında.
 • 18 Kovancılar Meslek Yüksekokulu

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2016 ile 2020 tarihleri arasında.
 • 19 Pedagojik Formasyon Eğitimi

  Başkan » 2018 tarihinden itibaren.
 • 20 Eğitim Bilimleri Bölümü

  Anabilim Dalı Başkanı » 2019-10-14 ile 2020-12-23 tarihleri arasında.
 • 21 Eğitim Fakültesi

  Başkan » 2021 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Özel Öğretim Yöntemleri-I
» Lisans » 4 Kredi
Eğitimde Materyal Geliştirme
» Lisans » 3 Kredi
Eğitimde Grafik ve Canlandırma
» Lisans » 4 Kredi
Eğitsel Web Sayfası Tasarımı
» Lisans » 3 Kredi
İçerik ve Öğrenme Yönetim Sistemleri
» Lisans » 4 Kredi
Bilişim Etiği
» Lisans » 2 Kredi
Öğretmenlik Uygulaması
» Lisans » 2 Kredi
Eğitim Bilimine Giriş
» Lisans » 2 Kredi
Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar
» Lisans » 4 Kredi
Rehberlik
» Lisans » 2 Kredi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
» Lisans » 2 Kredi
Okul Deneyimi
» Lisans » 1 Kredi
Eğitim Psikolojisi
» Lisans » 2 Kredi
Eğitimde Program Geliştirme
» Lisans » 2 Kredi
Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları-II
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları I
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
İçerik Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Anket ve Ölçek Geliştirme
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Nitel Araştırma Yöntemleri
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Eğitimde Nitel Araştırma Metotları
» Doktora » 3 Kredi
Program Değerlendirme
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Karşılaştırmalı Eğitim
» Doktora » 3 Kredi
Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Eğitim Teknolojilerinde Çağdaş Gelişmeler
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Program Geliştirmenin Temelleri
» Doktora » 3 Kredi
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
» Lisans » 4 Kredi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
» Lisans » 2 Kredi
Öğrenme Kuramları
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Mithat ELÇİÇEK
» Yüksek Lisans » 2015
Ömer ÖZĞAN
» Yüksek Lisans » 2017
Mazhar KAYAOĞLU
» Yüksek Lisans » 2017
Leyla UŞENGÜL
» Yüksek Lisans » 2019

Kitaplar

 1. Bahçeci, F., , Kişiye Özgü Öğretim Portalının Öğrenenlerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi, GECE KİTAPLIĞI, 2020, 184, 978-625-7912-88-4.
 2. Bahçeci, F., , Öğretim İlke ve Yöntemleri, ASOS YAYINEVİ, 2018, 352, 978-605-2132-81-4.
 3. Tümen, T., Bahçeci, F., , Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk, PEGEM YAYINEVİ, 2020, 191, 978-625-7052-80-1.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Varol, A., Bahçeci, F., (2007). Yük Kontrollü Asansör Robot Tasarımı. Türkiye’de ve Dünyada Otomasyon, 112498(181),164-172.
 2. Varol, A., Bahçeci, F., (2007). Robot Kolu Kontrollü Taşıma Bandı ile Yük Nakli Otomasyonu. Türkiye’de ve Dünyada Otomasyon, 112498(179),68-73.
 3. Varol, A., Bahçeci, F., (2007). Sensör Kontrollü Otopark Bariyer Otomasyonu. Türkiye’de ve Dünyada Otomasyon, 112498(180),150-158.
 4. Varol, A., Bahçeci, F., (2007). Ağırlık Denetimli Nakil Aracı Otomasyonu. Türkiye’de ve Dünyada Otomasyon, 112498(178),92-96.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kayaoğlu, M., Bahçeci, F., (2014). Lisans Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 8th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), (),314-314.
 2. Bahçeci, F., Gür, D., (2016). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı EBA Platformuna Yönelik Görüşleri Bir Durum Çalışması. I. International Distance Education Researches Conference (IDERC 2016), (),22-31.
 3. Bahçeci, F., Doğan, G., (2018). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayınlanmış Olan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK 2018), (),286-288.
 4. Uşengül, L., Polat, H., Bahçeci, F., (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK 2018), (),275-277.
 5. Bahçeci, F., Avcı, E., (2016). Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ve Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi. I. International Distance Education Researches Conference (IDERC 2016), (),11-12.
Ulusal
 1. Varol, A., Bahçeci, F., (2007). RCX Kontrollü Vinç Otomasyonu. Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007), (),399-403.
 2. Bahçeci, F., Varol, A., (2006). ASP PHP ve CGI Yazılımların Performans Analizi. 23. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’06), (),1-5.

Ödüller

 1. Teşekkür Belgesi (Eğitim Fakültesi, II. Eğitim Şenliği)
 2. Teşekkür Belgesi (Öğretmenler Günü Etkinliği)
 3. Başarı Belgesi (Panel-Veri, Bilgi, İnternet ve Etkileri)
 4. Başarı Belgesi (Panel-Web Sayfası Hazırlama Teknikleri)
 5. Teşekkür Belgesi (Eğitim Memnuniyet Değerlendirmesi)
 6. Teşekkür Belgesi (Veteriner Fakültesi-Seminer)

Projeler

 1. Siirt İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 2. Lego WeDo 2.0 Eğitiminin Öğrenenlerin Akademik Başarı ve Tutumları ile Analitik Düşünme Becerilerine Etkisi, 30.01.2018-04.10.2019
 3. Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Elektronik Öğretim Materyallerinin Tasarlanması,, 06.02.2013-04.07.2014
 4. Bitlis İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 5. Muş İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 6. Tunceli İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 7. Bingöl İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 8. Elazığ İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004

Üyelikler

  1. Uluslararası, Dergi, Fen Bilimleri Dergisi, 1
  2. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES, 1
  3. Uluslararası, Dergi, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education (JITTE), 1
  4. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCI-E), 1
  5. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES), 1
  6. Uluslararası, Dergi, E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 10
  7. Uluslararası, Dergi, Journal of Electrical & Electronics Engineering (JEEE), 1
  8. Uluslararası, Dergi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBİD), 7