T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
424-2365064
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Akıllı Öğretim Sistemleri, Uzman Sistemler, Web Tasarımı ve Programlama, Web Tabanlı Öğretim, İşletim Sistemleri, Mikrobilgisayarlar


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 424-2365064
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Akıllı Öğretim Sistemleri, Uzman Sistemler, Web Tasarımı ve Programlama, Web Tabanlı Öğretim, İşletim Sistemleri, Mikrobilgisayarlar
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi A.B.D.
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  F.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
 • 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞR.TEK.BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Aralık 2012 tarihinden itibaren.
 • 2 BİLGİSAYAR VE ÖĞR.TEK.BÖLÜMÜ

  Koordinatör » Aralık 2012 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Elçiçek, M., Bahçeci, F., (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. SUJEF, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30),26-42.
 2. Bahçeci, F., , G.M., (2009). Robot Automation Preparing And Serving Cocktail Drink. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2),242-255.
 3. Bahçeci, F., , G.M., (2010). A Model Proposal on Applications of Intelligent Tutoring Systems in the Education. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(2),121-128.
 4. Bahçeci, F., (2010). Load Conveying Belt Supported by Scorbot Er V Plus Robot and Controlled Through Electronic Circuit Supported by LDR and Relay. Journal of Electrical & Electronics Engineering (IU-JEEE), 10(2),1267-1277.
 5. Bahçeci, F., , G.M., (2012). Developing An Educational Course Material Software for Personalized Education. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1),165-183.
 6. Bahçeci, F., , G.M., (2012). Establishing A Student Model In Individualized Teaching Systems And Presenting Course Materials. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2),700-712.
 7. Bahçeci, F.F., , G.Z., (2013). Views of Information Technologies Teachers Regarding Effects of Education Received in the University on the Professional Life. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2),319-327.
Ulusal
 1. Varol, A., , B.F., (2007). Ağırlık Denetimli Nakil Aracı Otomasyonu. Türkiye’de ve Dünyada Otomasyon, 112498(178),92-96.
 2. Varol, A., , B.F., (2007). Yük Kontrollü Asansör Robot Tasarımı. Türkiye’de ve Dünyada Otomasyon, 112498(181),164-172.
 3. Varol, A., , B.F., (2007). Sensör Kontrollü Otopark Bariyer Otomasyonu. Türkiye’de ve Dünyada Otomasyon, 112498(180),150-158.
 4. Varol, A., , B.F., (2007). Robot Kolu Kontrollü Taşıma Bandı ile Yük Nakli Otomasyonu. Türkiye’de ve Dünyada Otomasyon, 112498(179),68-73.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bahçeci, F., Efe, B., (2017). Classdojo: Dijital Sınıf Yönetim Programının Öğrenci-Veli ve Öğretmen Üzerindeki Etkileri. International Conference on Quality in Higher Education, (),-.
 2. Bahçeci, F., Doğan, G., (2017). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Amaçlı Kullanılmasını Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi: İçerik Analizi. International Conference on Quality in Higher Education, (),-.
 3. Uşengül, L., Bahçeci, F., (2017). Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Araştırma Eğilimleri:İçerik Analizi. International Conference on Quality in Higher Education, (),269-269.
 4. Bahçeci, F., Uşengül, L., (2017). Eğitim ve Öğretim Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: Oyunlaştırma. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),509-515.
 5. Bahçeci, F., Kayalı, C., (2017). Ortaokul Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı Hakkındaki Görüşleri. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 6. Bahçeci, F., Özğan, Ö., (2017). Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Bilişim Becerilerinin Sektör Açısından Değerlendirilmesi. International Conference on Quality in Higher Education, (),151-151.
 7. Uşengül, L., Bahçeci, F., (2017). Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Tez Konusu Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterlerin İncelenmesi. 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),385-386.
 8. Efe, B., Bahçeci, F., (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’na İlişkin Öğrenci Görüşleri. 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),379-380.
 9. Hangün, M.E., Bahçeci, F., (2017). Öğretmenlerin Sosyal Ağlara Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),383-384.
 10. Bahçeci, F., Avcı, E., (2016). Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanarak Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ve Tahmin Edilmesi. ITTES 2016, 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium,, (),172-172.
 11. Bahçeci, F., Baz, E., (2016). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Analitiğinin Gizlilik ve Etik Boyutuyla İlgili Görüşleri. ICITS 2016, 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),938-945.
 12. Bahçeci, F., Baz, E., (2016). Ortaokul Öğretmenlerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. ICITS 2016, 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),932-937.
 13. Demirli, C., Dokumacı, Ö., Bahçeci, F., Türel, Y.K., (2016). Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı EBA Kullanım Tercihleri ve Yeterlik Algısı. ICITS 2016, 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),580-585.
 14. Yıldız, E., Bahçeci, F., (2015). Yetişkin Eğitimindeki Bireylerin Öğrenme Yönetim Sistemleri Hakkındaki Görüşleri. 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, ITTES 2015, (),256-265.
 15. Elçiçek, M., Bahçeci, F., (2015). Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Tasarlanan MOODLE Tabanlı Bir Sisteminin Kullanışlılığının İncelenmesi. 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, ITTES 2015, (),246-255.
 16. Kazez, H., Bahçeci, F., (2015). BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının EDMODO Kullanımına Dair Görüşlerinin İncelenmesi. 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, ITTES 2015,, (),235-245.
 17. Bahçeci, F., (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Analitiğinin Gizlilik ve Etik Boyutuna Yönelik Görüşleri. ICITS 2015, 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 18. Bahçeci, F., Yıldız, E., (). Bilişim Teknolojileri Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. ITTES 2014, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (),-.
 19. Bahçeci, F., Elçiçek, M., (). Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. ITTES 2014, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium,, (),-.
 20. Bahçeci, F., Kayaoğlu, M., (). Restful Servisleri İle Mobil Uygulama Alanında Öğrenci Bilgi Sistemi Örneği. ITTES 2014, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (),-.
 21. Kayaoğlu, M., Bahçeci, F., (). Lisans Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. ICITS 2014, 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 22. Kayaoğlu, M., Bahçeci, F., (). Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. III rd International Eurasian EducationalResearch Congress3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 01-03 Haziran 2016 Muğla Sıtkı KoçmanÜniversitesi, (),-.
 23. Bahçeci, F., Gürol, M., (). Kişiselleştirilmiş Öğretim Portalının Uygulanması ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi. III rd International Eurasian EducationalResearch Congress3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 24. Gürol, M.B.F., (). Akıllı Öğretim Sistemlerinde Öğrenci Durum Tespitini Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi. I.E.T.C. 2008, VIII. International Educational Technology Conference, (),665-669.
 25. Gürol, A.Y.N., , B.F., , S.B., (). Öğretmen Adaylarına Göre Eğitim Fakültelerinde Eğitim Teknolojisi Standartları ve Performans Göstergelerinin Uygulanma Durumu. I.E.T.C. 2009, IX. International Educational Technology Conference,, (),442-448.
 26. Bahçeci, F.G.M., (). Eğitimde Akıllı Öğretim Sistemlerinin Öğrenci ve Pedagojik Modülü. I.E.T.C. 2010, X. International Educational Technology Conference, (),464-467.
 27. Bahçeci, F.Ö.O., (). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığına İlişkin Görüşleri. ISTEC 2012, International Science and Technology Conference,, (),228-234.
 28. Özdemir, O.B.F., (). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kaygıları ve Bilişim Teknolojileri İş Dünyasında Kendilerini Konumlandırdıkları Yer. IDEC 2012, International Distance Education Conference, (),46-53.
 29. Bahçeci, F.Ö.O., (). Öğretmenlerin Fatih Projesindeki Hazırbulunuşluk Düzeyleri ve Fatih Projesi hakkındaki Düşünceleri. ICITS 2013, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 30. Bahçeci, F., (). Uzaktan Eğitimde Zeki Öğretim Sistemlerini Kullanarak Öğrenci Değerlendirme. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, ITTES 2013, (),-.
 31. Özdemir, O.B.F., (). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Müfredat ve Öğretim Elemanlarından Beklentileri. ICITS 2013, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium,, (),-.
 32. Bahçeci, F.A.M., (). Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin 4 4 4 Kademeli Eğitim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Elazığ İli Örneği. ICITS 2012, 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
Ulusal
 1. Varol, A.B.F., (). RCX Kontrollü Vinç Otomasyonu. Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu(UMES 2007), (),399-403.
 2. Bahçeci, F.V.A., (). ASP PHP ve CGI Yazılımların Performans Analizi. Bilişim’06, 23. Ulusal Bilişim Kurultayı, (),1-5.

Projeler

 1. Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Elektronik Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, 06.02.2013-04.07.2014
 2. Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Elektronik Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, 01.01.2013-01.01.2014
 3. Siirt İl Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 4. Bitlis İl Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 5. Muş İl Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 6. Tunceli İl Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 7. Bingöl İl Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 8. Elazığ İl Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 1. Uluslararası, Dergi, Fen Bilimleri Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education (JITTE), 1
 4. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCI-E), 1
 5. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES), 1
 6. Uluslararası, Dergi, E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 10
 7. Uluslararası, Dergi, Journal of Electrical & Electronics Engineering (JEEE), 1
 8. Uluslararası, Dergi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBİD), 7