T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Emine ÜNSALDİ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner Cerrahi-Ortopedi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner Cerrahi-Ortopedi
 • Lisans » 1980 Yılı mezunu

  F.Ü. Veteriner Fak.
 • Doktora » 1993 Yılı mezunu

  A.Ü. Veteriner Fak.
 • Doçentlik » 1995

  F.Ü. Veteriner Fak.
 • Profesörlük » 2001

  F.Ü. Veteriner Fak.
 • 1 SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

  Müdür » Eylül 2000 ile Ağustos 2004 tarihleri arasında.
 • 2 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Müdür » Ağustos 2008 tarihinden itibaren.
 • 3 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ağustos 2008 tarihinden itibaren.
 • 4 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » Ağustos 2008 tarihinden itibaren.
 • 5 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Ağustos 2008 tarihinden itibaren.
 • 6 Cerrahi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Nisan 1999 ile Kasım 2002 tarihleri arasında.
 • 7 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 1999 ile Mart 2001 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Ünsaldı, E., , DIş Hastalıklar Klinik Muayene Yöntemleri, Adnan Menderes Üniv., 2003, 0, 0.
 2. Ünsaldı, E., , Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, 1904, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Sağlıyan, A., , K.E., , Ü.E., , Y.İ., (2009). Evaluation of the activity of intraarticular hyaluronic acid in the repair of experimentally induced osteochondral defects of the stifle joint in dogs. Veterinarni Medicina, 54(1),33-40.
 2. Unsaldı, E., , K.E., , S.A., (2011). Experimentally Induced Cranial Cruciate Ligament Ruptures with Repair of Caudal Tibial Muscle and Evaluation of Its Outcome in Dogs. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 17(),243-250.
 3. Ünsaldı, E., (2001). Bir inekte Tespit Edilen Bağırsak İnvaginasyonu ve Sağaltımı. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Derg., (3),387-.
 4. Ünsaldı, E., (1992). Transposition Musculaire pour le Traitment de la Paralysie Sciatique chez le chien Etude Experimentale. 25. Uluslararası Veteriner Hekimliği Tarihi Kongresi, (-),68-.
 5. Ünsaldı, E., (2007). A polyethylene high proportion hydroxyapatite implant and its investigation in vivo. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (2),9-.
 6. Sağlıyan, A., , K.E., , Ü.E.Y.İ., (2009). Evaluation of The Activity of Intraarticular Hyaluronic Acid in The Repair of Experimentally Induced Osteochondral Defects of The Stifle Joint in Dogs. Veterinarni Medicina-Czech, 54(1),33-40.
 7. Gür, A.K., , O.N., , Ü.E., , D.A.S., , Ç.N., (2010). Production of porous Ni Ti alloy and test of its biocompatibility under in vivo conditions. J. Biomedical Science and Engineering, 3(),1161-1168.
Ulusal
 1. Sağlıyan, A., , Ü.E., (2002). Tunceli ve Yöresindeki Sığırlarda Karşılaşılan Ayak Hastalıklarının İnsidansı Üzerine Gözlemler. F.Ü Sağlık Bil Derg., 16(1),47-56.
 2. Ünsaldi, E., (2000). Köpeklerde Deneysel Monteggia Lezyonlarında Ulnanın Stenman Pin ve Humero radial Eklemin Eksizyon Artroplastisi ile Sağaltımı. VII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),115-.
 3. Ünsaldi, E., (2002). Bir Köpekte Radius Ulnada Görülen Büyüme Deformitesi Sinostozis Olgusu ve Sağaltımı. VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),134-.
 4. Ünsaldi, E., (2002). Bir Arap Atında Kronik Tendovaginitis Olgusu ve Sağaltımı. VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),133-.
 5. Ünsaldi, E., (2008). Tavşanlarda Hyaluronik Asitin Periferal Sinir Rejenerasyonu ve Postoperatif Adezyon Formasyonuna Etkisi Klinik ve Elektrofizyolojik bulgular. XI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),46-.
 6. Ünsaldi, E., (1992). Köpeklerde Kas Transpozisyonu ile Siyatik Paralizinin Sağaltımı. 3.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),34-.
 7. Ünsaldı, E., (1991). Bir Köpekte Karşılaşılan Konjenital Bilateral Karpal Eklem Deformasyonu ve Operatif Sağaltımı. Ankara Üniversitesi Dergisi, (),135-.
 8. Ünsaldı, E., (2004). Köpeklerde Deneysel Maddi Kayıplı Femur Kırıklarında Otojen Fibular Kemik Grefti Kullanımı. IX. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),239-.
 9. Ünsaldı, E., (2002). Polietilen Hidroksiapatit Kompozitinin Büyük Kemik Defektlerinde İmplant Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. VIII. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),118-.
 10. Ünsaldı, E., (2003). Köpeklerde Deneysel Maddi Kayıplı Radius Kırıklarında Polietilen Hidroksiapatit Kompoziti Kullanmı. II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, (-),218-.
 11. Ünsaldı, E., (2002). Bir Arap Atında Sinüzitis Olgusu ve Sağaltımı. VIII. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),132-.
 12. Ünsaldı, E., (2002). Köpeklerde Deneysel Radius Kırıklarında DL Alfa Tokoferol Asetat ın Kırık İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi. VIII. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),136-.
 13. Ünsaldı, E., (2002). Bir Ceylanda Görülen Medial Patella Çıkığı ve Sağaltımı. VIII. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),131-.
 14. Ünsaldı, E., (2000). Deneysel Olarak Köpeklerde Gerçekleştirilen Genu Eklemindeki Artrodez Uygulamalarında Kaynaşmanın Uyarılması Amacıyla Koral ve Spongiyöz Otogref Kullanımı. VII. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),97-.
 15. Ünsaldı, E., (1999). Oküler Farmakoloji ve Terapotikler I. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, (3),437-.
 16. Ünsaldı, E., (1999). Köpeklerde Deneysel Eksizyon ve İnterpozisyon Artroplastisinin Karşılaştırılması. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, (3),339-.
 17. Ünsaldı, E., (1999). 1994 1998 Yılları Arasında Kliniğimize Gelen Sığırlarda Gözlenen Ayak Hastalıkları ve Sağaltımları. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, (3),405-.
 18. Ünsaldı, E., (1998). Köpeklerde Femur da Deneysel Maddi Kayıplı Kırıklarda Koral ve Spongiyöz Otogref Uygulamalarının Karşılaştırılması. 6. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),63-.
 19. Ünsaldı, E., (1998). Köpeklerde Anal Keselerin Ekstirpasyonunda Akrilik Kullanılması. 6. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),183-.
 20. Ünsaldı, E., (1998). Köpeklerde Deneysel Eksizyon ve İnterpozisyon Artroplastisinin Karşılaştırılması. 6. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),70-.
 21. Ünsaldı, E., (1998). Tavşanlarda Maddi Kayıplı Sinir Dokusu Lezyonlarında Sinir Grefi ve Tubulizasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması. 6. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),8-.
 22. Ünsaldı, E., (1998). İskemi Reperfüzyon Hasarında Serbest Oksijen Radikalleri Ratlarda Deneysel Çalışma. Artroplasti Artroplastik Cerrahi, (1),36-.
 23. Ünsaldı, E., (1996). Bir Köpekte Sağ Aortik Arkusun Neden Olduğu Özefagus Obstrüksiyonu. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, (2),365-.
 24. Ünsaldı, E., (1995). Tavşanlarda Perifer Sinirlerde Dikiş Uygulamaları. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, (2),289-.
 25. Ünsaldı, E., (1994). Köpeklerde N radialis in Neurectomisi İle Oluşturulan Proksimal ve Distal Paralizilerin Tendo Transferi İle Sağaltımı Üzerinde Deneysel Çalışmalar. 4. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),15-.
 26. Ünsaldı, E., (1992). İki İnekte Patella Çıkığı Olgusu. 3. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),12-.
 27. Ünsaldı, E., (1994). Kedilerde Pelvis Kırıklarının Osteosentez İle Sağaltımı. 4. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),10-.
 28. Ünsaldı, E., (1992). Radial Paralizili Bir Köpekte Tendo Transpozisyonu İle Sağaltım. 3. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),71-.
 29. Ünsaldı, E., (1990). Yaralarda Lokal Antibiyotik Uygulamalarının Yara Direnci Üzerine Etkileri. 2. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),48-.
 30. Ünsaldı, E., (1990). Köpeklerde Radius ve Ulnanın Distal Bölge Deformite ve Operatif Sağaltım Yöntemleri. 2. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),89-.
 31. Ünsaldı, E., (1990). Doku Kayıplı Gangrenli Açık Yaralarda Lokal İnsulin ve Pinch Gref Uygulamaları İle İyileşmenin Hızlandırılması Üzerinde Klinik Gözlemler. 2. Ulusal VeterinerCerahi Kongresi, (-),61-.
 32. Ünsaldı, E., (2004). Köpeklerde deneysel kokso femoral çıkıkların modifiye Meij Hazewinkel Nap Tekniği ile sağaltılması. IX. Ulusa Veteriner Cerrahi Kongresi, (-),237-.
 33. Ünsaldı, E., (2004). Elazığ ve Yöresindeki Sığırlarda Gözlenen Bazı Ayak Hastalıkları ve Sağaltımları. I. Doğu Anadolu Sempozyumu, (-),314-.
 34. Ünsaldı, E., , K.E., , S.a., (2008). Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Ön Çapraz Bağ Kopmalarının M Tibialis Caudalis Kullanılarak Sağaltılması ve Sonuçlarının Klinik ve Radyolojik MR Değerlendirilmesi İlk Sonuçlar. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (-),236-.
 35. Ünsaldı, E., (2008). Köpek Diz Ekleminde Deneysel Olarak Oluşturulan Osteokondral Defektlerin Sağaltımında İntraartiküler Hyaluronik Asit Kullanılmasının Etkinliğinin Araştırılması. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (-),46-.

Bildiriler

 1. Özaydın, İ., , Ü.E., , A.Ö., , Y.S., , K.M., , U.T.M., , A.A., , T.E., , C.M., , K.B., , Y.H., , Ş.A., , E.H., (). Deneysel Peri ve Epinöral Nörorafi Uygulanmış Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp Hyaluronik Asit Uygulanmasının dezyon Formasyonuna Etkisi. XIII. Ulusal Veterine Cerrahi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Köpeklerde Radial Paralizinin Tendo transplantasyonu ile sağaltımı, -

Üyelikler

 1. Veteriner Cerrahi Derneği
 2. Vteriner Cerrahi Derneği