T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Web programlama ve tasarım, Veri madenciliği, Uzaktan eğitim teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri, Yazılım geliştirerek sanal laboratuvar oluşturma, Yapay Zeka, Veri yapıları, Nesneye yönelik programlama


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Web programlama ve tasarım, Veri madenciliği, Uzaktan eğitim teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri, Yazılım geliştirerek sanal laboratuvar oluşturma, Yapay Zeka, Veri yapıları, Nesneye yönelik programlama
 • Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Fırat Universitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalında
 • Doktora » 2007 Yılı mezunu

  Fırat Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Anabilim Dalında
 • 1 Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Müdür Yardımcısı » 2016-08-29 tarihinden itibaren.
 • 2 Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Anabilim Dalı Başkanı » 2018-08-03 tarihinden itibaren.
 • 3 Fırat Üniversitesi

  Üye » 2019-05-28 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Şengür, A., Bajaj, V., Karabatak, M., Tanyıldızı, E., , NEUTROSOPHIC SET IN MEDICAL IMAGE ANALYSIS, Elsevier Academic Press, 2019, 370, 9780128181485.
 2. Şengür, A., Budak, Ü., Akbulut, Y., Karabatak, M., Tanyıldızı, E., , Neutrosophic Set in Medical Image Analysis, Elseiver Academic Press, 2019, 352, 9780128181485.
 3. Varol, A., Tanyıldızı, E., , WORD 7 0 Türkçe Sürümü, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1997, 347, 9754866171.
 4. Tanyıldızı, E., Orhan, A., , E Portfolio Process in Vocational Education and Training, Data Yayıncılık, 2008, 338, 978-975-394-060-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Tanyıldızı, E., Demir, G., (2019). Nümerik Optimizasyon için Kaotik Altın Sinüs Algoritması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 31(1),91-97.
 2. Diker, A., Avcı, E., Tanyıldızı, E., Gedikpınar, M., (2020). A Novel ECG Signal Classification Method using DEA-ELM. MEDICAL HYPOTHESES, (136),-.
Ulusal
 1. Tanyıldızı, E., Cigal, T., (2017). Kaotik Haritalı Balina Optimizasyon Algoritmaları. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1),307-317.
 2. Tanyıldızı, E., Okur, S., (2016). Retina Görüntülerindeki Kan Damarlarının Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2),15-22.
 3. Olgun, N., Gökbulut, M., Tanyıldızı, E., (2014). SSVEP Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Tasarımı ve Sistem Otomasyonu. Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(1),9-15.
 4. Demir, G., Tanyıldızı, E., (2016). Futbol Lig Müsabakası Algoritması Lineer Olmayan DenklemlerinÇözümü için Yeni Bir Metot. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(),148-156.
 5. Varol, A., , T.E., (2002). Benzetim. Otomasyon, 112498(2002),134-139.
 6. Tanyıldızı, E., , O.A., (2007). Web Tabanlı Online Sınav Sistemi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), 5(3),17-21.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tanyıldızı, E., Demirtaş, F., (2019). Hyper Parameter Optimization. 1st INTERNATIONAL INFORMATICS and SOFTWARE ENGINEERING CONFERENCE (IISEC-2019), (),-.
 2. Tanyıldızı, E., Yıldırım, G., Kaya, O.C., (2019). A Data Mining Study on League of Legends. 1st INTERNATIONAL INFORMATICS and SOFTWARE ENGINEERING CONFERENCE (IISEC-2019), (),-.
 3. Tanyıldızı, E., Orhan, A., (2007). Development Of A Virtual Electric Machinery Laboratory For Electric Engineering Education. International Conference On E-Portfolio Process in Vocational Education: Present and Future Leonardo da Vinci Pilot Project (Epvet’2007), (),-.
 4. Tanyıldızı, E., Orhan, A., (2006). Virtual Learning Environment for Electric Machines Laboratory Application. 4th International Forum on Engineering Education, (),-.
 5. Demir, G., Tanyıldızı, E., (). Futbol Lig Müsabakası Algoritması Lineer Olmayan Denklemlerin Çözümü için Yeni Bir Metasezgisel Yöntem. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Science (ICETAS2016)., (),-.
 6. Cigal, T., Tanyıldızı, E., (2016). Kök Dal Algoritması Ve Güve Işık Algoritmasının Performanslarının Karşılaştırılması. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), (),2362-2378.
 7. Kaş, Ü., Tanyıldızı, E., (2013). AES LSB and Huffman Encoding Based Steganography in Telemedicine. 2nd International Symposium on Digital Forensics and Security(ISDFS’14), (),32-36.
 8. Kutlu, H., Avcı, E., Tanyıldızı, E., Çelik, A.İ., (2015). Otomatik Form Doldurma Saldırıları ve Bu Tür Saldırılara Karşı Güvenlik Önerileri. ISITES2015, 3(),2516-2523.
 9. Tanyıldızı, E., , B.C., , G.H., (). Online Makale Gönderme Değerlendirme ve Takip Sistemi. 6th International Advanced Technologies Symposium, 3(),19-22.
 10. Tanyıldızı, E., (). AVL Ağacı ile Dengeli Histogram Eşikleme. 6th International Advanced Technologies Symposium, 3(),235-238.
 11. Tanyıldızı, E., (). Görüntü İşleme için Bir Eğitim Aracının Geliştirilmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium, 3(),235-238.
 12. Kaya, S., , D.E., , T.E., (). Açık Kaynak Kodlu Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemlerinde Güvenlik. 1st International Symposium on Digital Forensics and Security, (),346-350.
 13. Okur, S., , T.E., (). Bilgisayar ve Bilgi Güvenliğini Tehlikeye Atan Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Güvenlik Programları. 1st International Symposium on Digital Forensics and Security, (),379-383.
Ulusal
 1. Tanyıldızı, E., Orhan, A., (2004). Sanal Elektrik Makineleri İçin Fırçasız Doğru Akım Motoru Uygulaması. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, (),117-121.
 2. Tanyıldızı, E., , O.A., (). Sanal Öğrenme ve Uzaktan Eğitim. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri 2. Ulusal Sempozyumu, (),80-85.

Projeler

 1. İçme suyu şebekelerinde meydana gelen su kaçaklarının belirlenmesi için yeni yöntem ve modellerin geliştirilmesi, 17.10.2018-13.11.2019
 2. FÜBAP0791 “Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Malatya İllerinde Doğal Gaz Kullanım Potansiyelinin Araştırılması” (BAP projesi), 2002, Araştırmacı, 27.11.2002-26.08.2004
 3. TEF.12.06- EEG Sinyallerinin Sınıflandırılarak Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tabanlı Bir Sistem Otomasyonunun Gerçekleştirilmesi, 2012, Araştırmacı, 02.05.2012-09.09.2014
 4. TÜBİTAK 1507, 27.03.2020-
 5. TEF.12.06 EEG Sinyallerinin Sınıflandırılarak Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tabanlı Bir Sistem Otomasyonunun Gerçekleştirilmesi, 02.05.2012-02.05.2014
 6. FÜBAP0536 Bilgisayar Destekli Yazılım İçin Uygun Bir Yazılım Geliştirilmesi, 28.05.2001-28.05.2002
 7. TÜBİTAK 1507: Görüntü Tabanlı Akıllı Spermiogram Test Sistemi, 01.07.2019-
 8. Seçim İşleri Takip ve Koordinasyon Otomasyonu, 10.04.2018-10.10.2019
 9. Artırılmış Gerçeklik ve Veri Madenciliği Tabanlı Kişiselleştirilmiş Otonom Öğrenim Asistanı, 25.12.2018-16.12.2019
 10. Seçim İşleri Takip ve Koordinasyon Otomasyonu, 10.04.2018-10.10.2019
 11. Klinik Öğretimde Mobil ve Web Tabanlı Yazılım Otomasyonu, 06.11.2019-
 12. İmalat Sektöründe Parça Yetiştirme ve Kesme Probleminin Optimizasyonu, 06.11.2019-
 13. Yüksek Verimli Kartuş İmalatı, 25.12.2018-12.12.2019
 14. Endüstri 4.0’a Uyumlu Yapay Zeka Tabanlı Üretim Yönetim Asistanı: Sanal FabrikaKoordinatörü, 05.08.2019-
 15. İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Su Kayıplarının Önlenmesi, 17.10.2018-13.11.2019
 16. Kalkınma Bakanlığı, İl Geliştirme Planları Projesi Tunceli İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 17. Kalkınma Bakanlığı, İl Geliştirme Planları Projesi Bingöl İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 18. Kalkınma Bakanlığı, İl Geliştirme Planları Projesi Elazığ İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 19. Kalkınma Bakanlığı, İl Geliştirme Planları Projesi Bitlis İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 20. Kalkınma Bakanlığı, İl Geliştirme Planları Projesi Muş İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 21. Kalkınma Bakanlığı, İl Geliştirme Planları Projesi Siirt İli Gelişme Planı, 01.01.2000-01.01.2004
 22. Kalkınma Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP), Mevcut Durum Analizi, 01.01.1998-30.07.2000
 23. Leonardo Da Vinci Programı TR 06 B F PP 178110 , -
 24. TRA2 TR72 TR52 TRB1 DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI TRB 1 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı, -
 25. Uluslararası Yazılım Mühendisliği Bölümünün Bilişim Altyapısının Gerçekleştirilmesi, 17.12.2012-17.06.2013

Üyelikler

 1. ISDFS 20- International Symposium on Digital Forensics and Security Scientic Committee
 2. IEEE IDAP 2019 - International Conference on Articial Intelligence and Data Processing, Scientic Committee
 3. ISDFS 19- International Symposium on Digital Forensics and Security Scientic Committee
 4. IEEE IDAP 2018 - International Conference on Articial Intelligence and Data Processing, Scientic Committee
 5. ISDFS 18- International Symposium on Digital Forensics and Security Scientic Committee 2018
 6. IATS 2017 - 8. International Advanced Technologies Symposium Scientic Committee
 7. IEEE IDAP 2017 - International Conference on Articial Intelligence and Data Processing, Scientic Committee
 8. IDAP 2016- International Articial Intelligence and Data Processing Symposium, Technical Program Committee
 9. ISDFS 2013- International Symposium on Digital Forensics and Security Scientic Committee
 10. ISDFS 2013- International Symposium on Digital Forensics and Security , Organizing Committee Members
 11. IATS 2011 - 6. International Advanced Technologies Symposium, Executive Committee
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Fırat University Turkish Journal of Science Technology, 2
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14
 4. Uluslararası, Dergi, Journal of Experimental Theoretical Artificial Intelligence, 1
 5. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6
 6. Uluslararası, Bildiri Kitabı, International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'16, 2
 7. Uluslararası, Dergi, IEEE Signal Processing Letters, 1
 8. Ulusal, Dergi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Przeglad Elektrotechniczny, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Applied Soft Computing, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Computer Applications in Engineering Education, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Computers & Education, 2