T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Edibe PİRİNÇCİ

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 6452
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Halk Sağlığı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 6452
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Halk Sağlığı
 • Lisans » 1988 Yılı mezunu

  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı
 • Doçentlik » 2012

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2017

  Fırat Üniversitesi
 • 1 Aile Hekimliği Anabilim Dalı (TIP FAK)

  Anabilim Dalı Başkanı » Mayıs 2008 tarihinden itibaren.
 • 2 Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2015 tarihinden itibaren.
 • 3 Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Şube Müdürü

  Şube Müdürü » 1989 ile 1996 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Pirinçci, E., Yakar, B., , Türkiye’de İş sağlığı, güvenliği ve etik, Türkiye Klinikleri, 2018, , 2528-8334.
 2. Pirinçci, E., Yakar, B., , Türkiye Klinikleri Tıp etiği Hukuğu tarihi özel konular, Türkiye Klinikleri, 2018, , 2528-8334.
 3. Akkuş, İ.H., Deveci, S.E., Açık, Y., Eren, s., Oğuzöncül, A.F., Kaya, f., Bulut, i., Koçdemir, e., Pirinçci, E., Makinist, i., Tekerek, k., , Gençlerde Sigara ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler İle ilgili Durum İncelemesi Elazığ Örneği, sağlık müdürlüğü yayınları, 2016, , .
 4. Pirinçci, E., , Türkiye Sağlık Raporu 2014, Trakya Üniversitesi Matbaası, 2015, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Pirinçci, E., Erdem, R., (2003). Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanım sıklığı. j exp clin med, (),-.
 2. Erdem, R., Pirinçci, E., Dikmetaş, Y.E., (2005). üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışları ve bu davranışların akademik başarı ile ilişkisi. manas üniversitesi sosyal bilimler dergisi, (),-.
 3. Pirinçci, E., Taşdemir, R., Oğuzöncül, A.F., (2017). Knowledge of lactational amenorrhea as a contraceptive method among mothers of infants aged 0-6 months in a district eastern Turkey. International Journal Community Med Public Health, (),-.
 4. Pirinçci, E., Tuncez, a., (2017). Evaluation of the knowledge and behavior of patients at a university hospital outpatient clinic regarding blood donation. journal Turgut Ozal Med Cent, (),-.
 5. Akkuş, i.H., Aksakal, B.Y., Pirinçci, E., (2017). Factors associated with preferred type of delivery among pregnant women in Elazig city , Turkey. southeast asian j trop med public health, (),-.
 6. Pirinçci, E., Rahman, S., Durmuş, A.B., Açık, Y., (2009). Prevalence And Risk Factors Of Overweight And Obesity in Turkish Academic Staff 40 1305 1313 2009. Southeast Asian J Trop Med Publıc Health, (40),1305-1313.
 7. Pirinçci, E., Tasdemir, R., Oğuzöncül, A.F., (2016). Pirincci E Taşdemir R Oguzoncul AF Knowledge of lactational amenorrhea as a contraceptive method among mothers of infants aged 0 6 months in a district Eastern Turkey. g mothers of infants aged 0-6 months in a district, Eastern Turkey . International Journal of Community Medicine and Public Health, 3(6),-.
 8. Pirinçci, E., Altun, b., (2016). An analysis of hospital cleaning staff s attitudes and conduct regarding hand hygiene and cleaning. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics., 22(2),241-245.
 9. Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., Tasdemir, r., (2016). Age at the onset of menopause and its influencing factors in Turkish women in a rural area Journal of Women Aging 2016 28 3 238 246. Journal of Women & Aging, (),-.
 10. Pirinçci, E., Rahman, S., Durmuş, A.B., Erdem, R., (2008). Factor Affecting Health Promoting Behaviours in Academic Staff1 1261 1263 2008. Public Health, 122(),1261-1263.
 11. Çelebi, E., Pirinçci, E., (2015). An evaluation of university students knowledgeand views about family planning. HalthMed, 9(10),425-429.
 12. Pirinçci, E., Leyla, a., (2015). International Journal of Community Medicine and Public Health. International Journal of Community Medicine and Public Health, 2(4),615-619.
 13. Ercan, a., Pirinçci, E., (2015). Risk Factors Associated with Low Birth Weight Infants Born in Elazig Eastern of Turkey. Iran J Public Health, 44(9),1299-1300.
 14. Oğuzöncül, A.F., Aygen, M., Açık, Y., Deveci, S.E., Demirbağ, B.C., Pirinçci, E., (2015). Oguzoncul AF Aygen M Acik Y Deveci SE Demirbağ BC Pirincci E Opinions of high school students in central Elazig about elderliness Clinical Interventions in Aging 2015 10 821 825. Clinical Interventions in Aging., (10),821-825.
 15. Pirinçci, E., Çiçek, Ç.B., Açık, Y., Öztürk, A., Durmuş, A.B., (2012). The second report from Turkey waist percentiles for 6 11 year old children in Elazig Province Eastern Anatolia. J Pediatr Endocr Met, 25(7-8),705-709.
 16. Pirinçci, E., Vicdanlı, S.S., (2015). Burnout Levels of Assistant Physicians Working at a Turkish University Hospital. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 46(2),330-338.
 17. Pirinçci, E., (2011). Weight height and BMI reference of Elazig an east Anatolian City. Turkısh Journal of Pediatrics, 53(),404-412.
Ulusal
 1. Oğuzöncül, A.F., Dartılmak, T., Deveci, S.E., Pirinçci, E., (2019). Aşı standına başvuran hasta ve hasta yakınlarının aşı hakkında bilgi ve tutumlarının irdelenmesi”. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, (),-.
 2. Yaraşır, E., Pirinçci, E., Deveci, S.E., (2018). Bel ağrısında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, (),-.
 3. Yaraşır, E., Pirinçci, E., Deveci, S.E., (2018). Bel Ağrısında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 27(1),93-108.
 4. Pirinçci, E., Kaya, F., Demirpolat, E., (2018). Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain.. Family Practice Palliative Care, (),-.
 5. Pirinçci, E., Kaya, F., Cengizhan, S., Önal, F., (2018). “Nursing department students’ knowledge and use of complementary and alternative medicine methods. J Turgut Ozal Med Cen, (),-.
 6. Akkuş, i.h., Kaya, F., Eren, s., Pirinçci, E., Bulut, i., Nayır, t., Atılgan, r., (2018). Elazığ İlindeki Gebelere Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.” C 25(2), 100-107, (2018).. Van Tıp Dergisi, (),-.
 7. Açık, Y., Pirinçci, E., Benli, s., Tokdemir, M., (1999). Elazığ ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu çocuğu olan kadınların bebek beslenmesi konusundaki bilgi ,tutum ve uygulamaları. Türkiye Klinikleri Journals of Pediatrics, (),-.
 8. Akyol, n., Sezer, R.E., Aslan, l., Oğuzöncül, A.F., Pirinçci, E., (2000). Elazığ il merkezinde ampliyopi ve ampliyojenik faktörlerin prevalansı üzerine bir çalışma. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, (),-.
 9. Aygün, ç.b., Pirinçci, E., (2017). Beslenme ve kanser. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 10. Erdem, R., Pirinçci, E., (2003). SAĞLIKHİZMETLERİNDE KULLANIM VE VE KULLANIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 19 MAYIS TIP DERGİSİ, (),-.
 11. Taşdemir, R.A., Oğuzöncül, A.F., Pirinçci, E., (2017). Bir ilçe devlet hastanesi acil servisine kuduz şüphesiyle başvuran olguların değerlendirilmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, (),-.
 12. Aksakal, b.y., Pirinçci, E., Akkuş, i.h., (2017). Smoking status of pregnant women in Elazig ,an eastern province of Turkey. JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE, (),-.
 13. Pirinçci, E., Deniz, s., Deveci, S.E., Yurt, n., Üçer, e., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., (2017). Muhtarlarda Sigara içme durumunun değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 14. Pirinçci, E., Bozan, T., (2016). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanım Durumları. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 15. Açık, Y., Yiğitbaş, Ç., Bulut, A., Deveci, S.E., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Demirbağ, B.C., Arın, E., Rahman, S., (2016). Acil Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Başa Çıkma Yolarını Kullanma Durumu. Turkiye Klinikleri J Med Sci, (),-.
 16. Diren, K., Pirinçci, E., (2009). 0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(),479-484.
 17. Pirinçci, E., Açık, Y., Bostancı, M., Eren, S., (2001). Elazığ İl Merkezinde Yaşayan Gebelerde Anemi Prevalansı 15 449 454 2001. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp),, (15),449-454.
 18. Pirinçci, E., (2002). Elazığ il merkezindeki hastanelerde doğum yapan ve il merkezinde ikamet eden kadınlarda akraba evliliklerinin incelenmesi Elazığ il merkezindeki hastanelerde doğum yapan ve il merkezinde ikamet eden kadınlarda akraba evliliklerinin incelenmesi 9 mayıs Üniversitesi. 19 mayıs Üniversitesi Tıp Fak Dergisi, 19(3),182-190.
 19. Pirinçci, E., (2014). Elazığ Yenimahalle Sağlık Ocağına Bağlı İlköğretim Okullarının Birinci ve Beşinci Sınıflarındaki Öğrencilerin Hijyen ve Beslenme ile İlgili Tutum ve Davranışları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sertdemir, B.C., Yakar, B., Pirinçci, E., (2019). Palyatif Bakım. 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERVEİNOVASYON KONGRESİ, (),666-670.
 2. Pirinçci, E., Karaçorlu, F.N., Kaya, M.O., (2019). Fırat Üniversitesi Öğrencilerinde Telefon Bağımlılığı İle Sosyotelizm İlişkisinin Değerlendirilmesi. 3.International 21.National Public Health Congress, (),-.
 3. Adam, b.a., Pirinçci, E., Ibrahim, M.S., (2019). An Assessment of Child Health Care Services (A Case Study of Municiple Local Government Area) Kano State, Nıgerıa.. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ,, (),-.
 4. Sezgin, L., Pirinçci, E., (2019). HEMŞİRELERİN ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER UYARICI MADDE KULLANMA DURUMU. 2. ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, (),-.
 5. Çelebi, E., Pirinçci, E., (2019). Bır İl Merkezınde Yaşayan Kadınların Toplumsal Cınsıyet Rollerıne İlışkın Tutumlarının İncelenmesi.. uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi,, (),-.
 6. Sertdemir, B.C., Yakar, B., Pirinçci, E., (2019). Palyatif Bakım.. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi,, (),-.
 7. Pirinçci, E., Aksakal, b., Kılıç, e.b., (2019). Sağlık Çalışanlarında Premenstrual Sendrom Sıklığı Ve Etkıleyen Faktörler... Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi,, (),-.
 8. Sezgin, L., Pirinçci, E., (2019). Sezgin L, Pirinçci E. Muş İli Ve İlçelerindeki Hastanelerde Görev Yapan Hemşirelerin Sigara İçme Durumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi,, (),-.
 9. Şen, M.A., Pirinçci, E., (2019). . Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Boyutu.. III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, (),-.
 10. Balalan, e., Pirinçci, E., (2019). Engellilerde Beslenme.. II. Uluslararası AVRASYA MultidisiplinerÇalışmalar Kongresi, Gaziantep, (),-.
 11. Adam, B.A., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). The incidance of typhoid neglected as typical disease in Kano, Nigeria. MSNG-2018, (),-.
 12. Abubakar, B.A., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). Surveillance of Typhoid Fever as Neglected Tropical Disease In Kano/Abuja, Nigeria.. 5th International Materials Science and Advanced-Nanotechnologies for Next Generation (MSNG2018), (),-.
 13. Deveci, S.E., Kurt, O., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). Knowledge and Awareness of Medical Faculty Students About Global Warming,Climate Change and their Consequences. II. International Enviroment Health, (),-.
 14. Pirinçci, E., Acar, U., Akkuş, İ.H., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., Özkan, E., (2018). Elazığ İli Sivrice Eğitim Araştırma Bölgesinde 35 Yaş ve Üzeri Nüfusta Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 15. Çelebi, E., Pirinçci, E., Durmuş, A.B., (2018). TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA BİR İLDE YAŞAYAN EVLİ KADINLARIN GEBELİKTE ŞİDDET DENEYİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),923-930.
 16. Adam, B.A., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). Surveillance of typhoid fever as neglected tropical disease in Kano/Abuja, Nigeria. MSNG-2018, (),-.
 17. Pirinçci, E., Acar, u., Akkuş, i.h., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., Özkan, e., (2018). Elazığ İli Sivrice Eğitim Araştırma Bölgesinde 35 Yaş ve Üzeri Nüfusta Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler.. 7th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Bildiri Kitabı, (),-.
 18. Çelebi, E., Pirinçci, E., Durmuş, A.B., (2018). Türkiye’nin Doğusunda Bir İlde Yaşayan Evli Kadınların Gebelikte Şiddet Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler. Malatya, . Tam metin bildiri. Sözlü sunum.. I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi,, (),-.
 19. Direk, S.E., Pirinçci, E., (2018). Travma Sonrası Stres Bozukluğu. 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi,, (),-.
 20. Yakar, B., Gömleksiz, M., Pirinçci, E., (2018). Bir Üniversite Hastanesi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler.. . 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),-.
 21. Yakar, B., Öztürk, K.T., Pirinçci, E., (2018). Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Dental Anksiyete Sıklığı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Tam metin bildiri. Sözlü sunum.. 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi,, (),-.
 22. Deveci, S.E., Kurt, O., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). Knowledge and Awareness of Medical Faculty Students about global warming, climate change and their congequences. II. International Urban Environment Health Congress, (),-.
 23. Oğuzöncül, A.F., Dartılmak, T., Deveci, S.E., Pirinçci, E., (2018). Hasta ve Hasta Yakınlarının Aşı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İrdelenmesi.. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı,, (),-.
 24. Pirinçci, E., Kurt, O., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E., (2018). Türkiye’deki Bir Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Kuduz Hakkındaki Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Değerlendirilmesi.. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı, (),-.
 25. Pirinçci, E., Karaçorlu, F.N., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E., (2018). Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı,, (),-.
 26. Oğuzöncül, A.F., Kurt, O., Deveci, S.E., Pirinçci, E., Perçinel, İ., (2018). ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNE BAŞVURAN DEHB’Lİ ÇOCUKLARINEBEVEYNLERİNDEKİ DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 27. Kaya, F., Akkuş, i.h., Pirinçci, E., (2018). Elazığ İlindeki Gebelerin Sağlık Kuruluşlarını Tercih Etme Durumlarının İncelenmesi. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Bildiri Kitabı,, (),-.
 28. Abubakar, B.A., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). The incidence of typhoid fever neglected as typical disease inKano, Nigeria. 5th International Materials Science and Advanced-Nanotechnologies for Next Generation (MSNG2018).(POSTER) Cappacodia-Nevsehir 4-6 October 2018. 5th International Materials Science and Advanced-Nanotechnologies for Next Generation (MSNG2018, (),-.
 29. Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E., Ozan, A.T., Şen, M.A., Arca, M., Atıcı, E., (2018). Yüksekokul Öğrencilerinin Çevreye Karşı Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı,, (),-.
 30. Kaya, F., Akkuş, i.h., Pirinçci, E., (2018). Elazığ İlindeki Loğusaların Sezaryen Olma Durumlarının İncelenmesi. 7th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 31. Yaraşır, E., Pirinçci, E., Deveci, S.E., (2017). Bel ağrısında tamamlayıcı ve alternatif tedavi. UMYOS 2017, (),-.
 32. Akkuş, H.İ., Bulut, İ., Eren, S., Pirinçci, E., Kaya, F., Nayir, T., (2017). Elazığ İlindeki Gebelere VerilenEğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi - Evaluation of Effectiveness of Educatıon Given toPregnant Women in Elazig Province. VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUMMAY 18-20, 2017 Bosnia and Herzegovina / Sarajevo, (),-.
 33. Pirinçci, E., Kaya, f., Erol, s., Fulya, ö., (2015). Nursing Students Use of and Information About Complementary and Alternative Medicine October 22 25 2015 İstanbul Turkey. 20th Wonca Europe 2015 Conference,İstanbul, (),-.
 34. Pirinçci, E., Çelebi, E., Durmuş, A.B., (2015). Exposure To Domestic Violence Among Women Aged 15 And Older. 20th Wonca Europe 2015 Conference, İstanbul, (),-.
 35. Pirinçci, E., Berrak, A., Ibrahim, h.A., (2015). Preferences of Pregnant Women in the Central District and Surrounding Areas of an Eastern Province in Turkey for Cesarean or Vaginal Birth and Associated Factors. 20th Wonca Europe 2015 Conference,İSTANBUL, (),-.
 36. Pirinçci, E., Bozan, T., (2015). Pirincci E Bozan T Rational Drug Use Among Nurses Working at University Hospitals. 20th Wonca Europe 2015 Conference, (),-.
 37. Pirinçci, E., Kaya, F., Eyyup, D., (2015). The Factors That Influence Physical Therapy Patients Lower Back Pain. 20th Wonca Europe 2015 Conference,, (),-.
 38. Pirinçci, E., (). The Relationship Between Perceived Organizational Justice and Job Satisfaction of Health Workers A Questionnaire Survey Sixth International Conference on Healthcare Systems Gaziantep October 20 22 2010 p 153 167. Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep,, (),-.
 39. Pirinçci, E., (). Menopause related knowledge attitude and behaviour of 40 years and older women living in a rural settlement in eastern Turkey 12th World Congress on Public Health April27 May 1 2009 İstanbul TURKEY. 12th World Congress on Public Health İstanbul, (),-.
 40. Pirinçci, E., (). Waist circumference percentiles for 6 to 11 year old Turkish children 12th World Congress on Public Health April27 May 1 2009 İstanbul TURKEY. 12th World Congress on Public Health İstanbul, (),-.
 41. Pirinçci, E., (). Fertility properties and family planning method preferences of women who laboured gave birth in Elaziğ. Wonca Europe İstanbul, (),-.
 42. Pirinçci, E., (). The Evaluation Of Prenatal Cares Of The Women Making Delivery In Firat Medical Center In Elazig. CenterWonca Europe İstanbul, (),-.
Ulusal
 1. Oğuzöncül, A.F., Pirinçci, E., Yurt, n., Deveci, S.E., (). Kırsalda yaşayan 6-15 yaş arasındaki çocukların hijyen davranışlarının değerlendirilmesi. 19.ulusal halk sağlığı kongresi, (),-.
 2. Deveci, S.E., Özdemir, B., Akkuş, i.h., Pirinçci, E., Taşkın, S., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., (). Sivrice eğitim araştırma bölgesinde hane halkında engelliliğin değerlendirilmesi. 19. ulusal halk sağlığı kongresi, (),-.
 3. Pirinçci, E., Nurdan, y., Deveci, S.E., Deniz, s., Üçer, e., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., (2015). Muhtarlarda Obezite Sıklığı ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, (),-.
 4. Pirinçci, E., Deniz, s., Deveci, S.E., Nurdan, y., Üçer, e., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., (2015). Muhtarlarda Sigara İçme Durumu 18 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, (),-.
 5. Açık, Y., Karaman, F., Sezer, H., Oğuzöncül, A.F., Pirinçci, E., Güngör, y., Polat, a., (). Elazığ ili diyanet çalışanlarının sigara konusundaki tutum ve davranışları. VI Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 6. Pirinçci, E., Aksakal, b.y., Bozkuş, s., Deveci, S.E., (2016). Otistik Çocuğa Sahip Anne Babaların Depresyon Ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi. 9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri,, (),-.
 7. Pirinçci, E., Tuncez, a., (2016). Üniversite Hastanesine Başvuran Hastaların Kan Bağışı İle İlgili Davranışlarının Değerlendirilmesi. 9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, (),-.
 8. Pirinçci, E., Canpolat, e., (2016). Bir Üniversite Hastanesi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sigara Ve Alkol Kullanma Durumları. 9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, (),-.
 9. Pirinçci, E., (). ELAZIĞ İL MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AŞIRI KİLOLUK OBEZİTE PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER XII Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 21 25 Ekim 2008 Ankara. XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ankara, (),-.

Üyelikler

 1. TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 1. Ulusal, Dergi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 1
 2. Ulusal, Dergi, FIRAT TIP DERGİSİ, 2
 3. Ulusal, Dergi, ANKARA MEDİCAL JOURNAL, 1
 4. Ulusal, Dergi, DİCLE MEDİCAL JOURNAL, 1
 5. Uluslararası, Dergi, ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARIDERGİSİ, 1
 6. Uluslararası, Dergi, International Journal of Women's Health, 1