T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 4473
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
Adres :
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 23119-ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Spor Yönetimi Spor Tarihi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 4473
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi www.firat.edu.tr
Adres Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 23119-ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Spor Yönetimi Spor Tarihi
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi;

  Cumhuriyet’in 100. yılında Elazığ ilinin spor stratejisi: stratejiden geleceğe 2023
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Tezi;

  Avrupa Birliği’nde spor eğitimi politikaları ve bu politikaların Türk spor eğitim sistemine uyumu
 • Doçentlik » 2018

  UAK
 • Profesörlük » -

  -

2004-Fırat Üniversitesi

Kitaplar

 1. Karakaya, Y.E., Çoban, B., , AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİ NDE SPOR EĞİTİMİ SİSTEMLERİ, Spor Yayınevi ve Kitabevi, 2016, 160, 978-9944-379-67-0.
 2. Karahüseyinoğlu, M.F., Donuk, B., Şenduran, F.S., Özdağ, S., Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., Açak, M., Uğurlu, F.M., Coşkuner, Z., Karademir, T., Orhan, Ü., Yıldırım, E., Murathan, T., , SPORDA YENİ YAKLAŞIMLAR Güncel Konular ve Yeni Gelişmeler, Gazi Kitabevi, 2017, 397, 978-605-344-586-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Aras, E., Karakaya, Y.E., (2020). E-LEARNING IN SPORTS EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY. MALAYSIAN ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 8(1),14-26.
 2. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2015). An Evaluation of the Economic Commitments by Istanbul and Tokyo, Two Candidate Cities for the Summer Olympics of 2020. Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports, and Health, 1(16),15-24.
Ulusal
 1. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2020). ERKEN DÖNEM TÜRK TARİHİNDEN II. MEŞRUTİYET’E KADAR SPOR KULÜPLERİNİN MODERNLEŞME SÜRECİ. SPORMETRE, 18(-),106-121.
 2. Kılıç, Y., Coşkuner, Z., Karakaya, Y.E., (2020). Spor Bilimleri Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Kariyer Geleceklerine Yönelik Tutumları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(15),125-144.
 3. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., Kaya, O., (2020). SPOR ORGANİZASYONLARINDA GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNİN YÖNETİM STRATEJİLERİ VE UYGULAMALARI. SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 11(1),80-93.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Uçar, B., Karakaya, Y.E., (2019). RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL INTENTIONS AND POSITIVE CAREERPLANNING ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING SPORTS EDUCATION. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES – III, (),-.
 2. Yılmaz, M., Karakaya, Y.E., Savucu, Y., (2018). Investigation of the Preparedness to Teach Status Of Prospective Physical Education and Sports Teachers. 16th International Sport Sciences Congress, (),398-399.
 3. Aksarı, S., Karakaya, Y.E., (2018). Quality Management In Postgraduate Education In The Field Of Sports Sciences In Turkey. 16th International Sport Sciences Congress, (),1064-1064.
 4. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2018). Towards New Generation Universities and The Field Of Sports Sciences. 16th International Sport Sciences Congress, (),1063-1063.
 5. Aras, E., Karakaya, Y.E., (2018). The Students Attitudes Towards E-Learning In The Sport Educational Institutions. The Fourth International Conference of the Universitaria Consortium, (),8-8.
 6. Dalo, D.F.A., Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2018). Sports Management and Information Technology. 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),11-11.
 7. Tel, M., Karakaya, Y.E., Gür, E., (2018). Çocuk Hikâye Kitaplarında Spor ve Sağlıklı Yaşam Temasının İncelenmesi. 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, (),6-6.
 8. Karakaya, Y.E., Yılmaz, M., Coşkuner, Z., (2018). Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Alanındakı̇ Lı̇sansüstü Öğrencı̇lerı̇n Karı̇yer Gelı̇şı̇mlerı̇ne Yönelı̇k Kurum İçerı̇sı̇ndekı̇ Destek Kültürünün İncelenmesı̇. I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, (),-.
 9. Coşkuner, Z., Yılmaz, M., Karakaya, Y.E., (2018). Türkı̇ye’de Hükümet Programlarında Gençlı̇k Polı̇tı̇kalarının Değerlendı̇rı̇lmesı̇. I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, (),-.
 10. Uğurlu, F.M., Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2018). Spor Eğı̇tı̇mı̇ Sektöründe E-Öğrenmeye Yönelı̇k Uygulamaların Değerlendı̇rı̇lmesı̇. I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, (),-.
 11. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., Kaya, O., (2018). Management Strategies and Practices of Volunteering Strategies in Sports Organizations. 5th International Conference on Humanities and Educational Research, (),20-20.
 12. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2018). Sports Ecosystem and Its Management. Eighth International Conferenceon Sport and Society, (),-.
 13. Karakaya, Y.E., Coşkuner, Z., Uğurlu, F.M., (2017). Sport’s Social Contributions to Restoration With The Social Support Programs Practiced in Turkey. Researchfora International Conference on Management, Economics Social Science, (),1-1.
 14. Coşkuner, Z., Karakaya, Y.E., Uğurlu, F.M., Yıldırım, T., (2017). Evaluation of Youth Centers in Turkey. Researchfora International Conference on Management, Economics Social Science, (),51-51.
 15. Yıldırım, T., Uğurlu, F.M., Karakaya, Y.E., Coşkuner, Z., (2017). Effects Of Sports Actıvıtıes In Baghdad On Socıal Life In Abbasid Calıphate Period. Researchfora International Conference on Management, Economics Social Science, (),52-52.
 16. Uğurlu, F.M., Karakaya, Y.E., Coşkuner, Z., (2017). Role of Media In Sports Turkey. Researchfora International Conference on Management, Economics Social Science, (),53-53.
 17. Karakaya, Y.E., Yenen, E.T., Tan, Ç., Uğurlu, F.M., (2017). Evaluation Of Teachers’ Opinions For Physical Education and Sport Course Program in Mentally Disabled Schools. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),1551-1552.
 18. Karakaya, Y.E., Tımothy, B., (2015). School of University Practice Collaboration Program in the United States and Turkey Views and Experiences of Candidates of Physical Education and Sport Teacher. 7th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport“Sport in changing social, economic, political and cultural contexts”, (),20-21.
 19. Çoban, B., Karademir, T., Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2010). According To Teachers Comments Problem Solving Competencies By Managers Who Work In Fine Arts And Sport High Schools. 11th International Sport Science Congress, (),297-298.
 20. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., Çoban, B., Karademir, T., (2010). Evaluation of the Guide Book of Physical Education Classes in the Direction of Physical Education Teachers. 11th International Sport Science Congress, (),1468-1470.
 21. Şirin, Y., Karademir, T., Karakaya, Y.E., (2012). Examination of Leadership Types of Athletics Coaches According to Athletes Perception. 12th International Sport Science Congress, (),227-231.
 22. Karakaya, Y.E., Karademir, T., Şirin, Y., (2012). Reflections Of Applications In Bologno Process On Sports Training Institutions. 12th International Sport Science Congress, (),283-287.
 23. Karakaya, Y.E., Yazıcı, M., (2013). Levels Of Educational Supervisors On Supervising Physical Education Teachers In Turkey. International Balkan Symposium in Sport Sciences (IBSSS2013), (),35-35.
 24. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2015). An Evaluation of the Economic Commitments by Istanbul and Tokyo Two Candidate Cities for the Summer Olympics of 2020. Eastern Economic Association (41st Annual Conference), (),-.
 25. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., Çoban, B., (2016). Evaluation of Distance Education Needs of Athletes. International Conference on “Business Economics, Social Science Humanities” (BESSH-2016), (),17-17.
 26. Coşkuner, Z., Altungül, O., Korkmaz, C., Karakaya, Y.E., (2016). Valuation of Euro 2016 Football Championship. International Conference on “Business Economics, Social Science Humanities” (BESSH-2016), (),18-18.
 27. Açak, M., Karakaya, Y.E., Tan, Ç., Coşkuner, Z., (2016). Examination Of The Attitudes Of Students Studying At The Exercises And Sports Training For Disabled Persons Department Towards Disabled Persons. International Conference on “Business Economics, Social Science Humanities” (BESSH-2016), (),19-19.
 28. Karakaya, Y.E., Yavuz, C., Yılmaz, M., (2016). Sport Education Systems in Higher Education: Problems, Trends, and Suggestions. The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, (),225-225.
 29. Karakaya, Y.E., Abdullah, Q.M., Sadeq, B.J., (2016). The Comparison of Physical Education and Sports Teacher Training Systems in Turkey and Iraq. The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, (),314-314.
 30. Yavuz, C., Karakaya, Y.E., Karademir, T., (2017). Contributions Of The Management Skills Of Managers To Organizational Climate According To The Opinions Of Employees Working in Directorate Of Youth Services and Provincial Directorate Of Youth and Sports. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),1006-1007.
 31. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2017). Utilization of Information Systems in Sports Management. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),997-997.
 32. Karakaya, Y.E., Yavuz, C., Devecioğlu, S., Coşkuner, Z., (2017). Physical Education and Sports Classes in European Union Countries and New Curriculum in Turkey. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),1688-1689.
 33. Polatcan, İ., Karakaya, Y.E., Coşkuner, Z., (2017). Is An Interpretation Which Physical Education and Sports Teaching Traditional or Innovative?. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),1679-1680.
 34. Karademir, T., Karakaya, Y.E., Şirin, Y., (2012). Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Culture and Communications in Educational Institutions. 12th International Sport Science Congress, (),274-279.
Ulusal
 1. Çoban, B., Karakaya, Y.E., Coşkuner, Z., (2010). İlköğretimde Beden Eğitimi Dersinde Kullanılan Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),417-422.
 2. Arabacı, İ.B., Sarıgül, V., Karakaya, Y.E., (2010). Kalite Kurulu Olarak Okul Gelişimi Yönetim Ekipleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),790-795.

Ödüller

 1. TAKDİR BELGESİ
 2. ULUSLARARASI YAYIN TEŞVİĞİ ÖDÜLÜ

Projeler

 1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SPOR TARİHİNİN İNCELENMESİ, 29.07.2019-
 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Öğretme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri ile Öğretmen Adayların Epistemolojik İnançları ve Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İnclenmesi, 08.12.2019-
 3. Harput Stratejik Planı (2013-2023), 01.01.2012-01.11.2012
 4. Cumhuriyet’in 100. Yılında Elazığ İlinin Spor Stratejisi:Stratejiden Geleceğe 2023, 02.01.2005-27.08.2007
 5. Avrupa Birliği’nde Spor Eğitimi Politikaları ve Bu Politikaların Türk Spor Eğitim Sistemine Uyumu, 06.06.2011-14.05.2012
 6. Spor Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Eğitimde Kalite Yönetiminin Akademik Personel ve Öğrencilerin Görüşlerine Göre İncelenmesi, 30.01.2018-02.07.2019
 7. Spor Eğitimi Kurumlarında Görev Yapan Akademik Personel ve Spor Eğitimi Gören Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, 30.01.2018-02.06.2019
 8. Fırat Üniversitesi’nin Spor Konusunda Stratejik Planının Hazırlanması, 06.02.2017-08.05.2017
 9. Milli Sporcuların Lisans Eğitiminde Yaşadığı Zorlukların İncelenmesi, 06.02.2017-30.05.2017
 10. School of University Practice Collaboration Program in The United States and Turkey Views and Experiences of Candidates of Physical Education and Sport Teacher Academic Staff and Practice Teacher, 02.08.2014-02.08.2015
 1. Ulusal, Dergi, Turkish Studies, 1
 2. Ulusal, Dergi, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörü, 1
 3. Ulusal, Dergi, Turkish Studies, 2
 4. Uluslararası, Bildiri Kitabı, I. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, 9
 5. Ulusal, Dergi, Turkish Studies, 5
 6. Uluslararası, Bildiri Kitabı, The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, 4
 7. Ulusal, Dergi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1