T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
- - 4175
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon - - 4175
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans » 2014 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi, İktisat Anabilim dalı
 • Doktora » 2019 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi, İktisat Anabilim dalı

Kitaplar

 1. Özcan, B., Gültekin, E., , Econometrics of Green Energy Handbook Economic and Technological Development, Springer, 2020, 333, 978-3-030-46846-0.
 2. Gültekin, E., Bayat, T., , Ekonomik Büyümeye Yönelik Ampirik Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, 2020, 206, 978-625-7911-72-6.
 3. Uğur, A., Gültekin, E., , GÜNCEL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN İKTİSADİ YAZILAR, Akademisyen Yayınevi, 2019, 179, 978-605-258-353-1.
 4. Gültekin, E., , Para ve Finans Kavramları Üzerine İncelemeler, Ekin, 2019, 170, 978-605-327-938-9.
 5. Gültekin, E., , Enerji Ekonomisi - Politika, Piyasa ve Düzenleme, Umuttepe, 2019, 268, 978-605-7858-22-1.
 6. Uğur, A., Gültekin, E., , EMPIRICAL STUDIES ON GROWTH, Gazi Kitabevi, 2018, 170, 978-605-344-845-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Gültekin, E., Uğur, A., (2019). OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketiminin MAkro Ekonomik Belirleyicileri: Rüzgar Enerjisi Modeli. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 53(1),325-343.
 2. Gültekin, E., Uğur, A., (2019). OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİNMAKRO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: RÜZGÂR ENERJİSİ MODELİ. Erciyes İİBF Dergisi, 53(1),325-343.
 3. Taşar, İ., Gültekin, E., Açcı, Y., (2016). Is Turkey in a Middle Income Trap?. Journal of Applied Research in Finance and Economics, 1(1),36-41.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aydın, F.F., Gültekin, E., (). The Relationship Between Biomass Energy and Economic Growth in ASEAN Countries. GIGBR International Academic Conferences 2017, (),-.
 2. Gültekin, E., Uğur, A., (2018). ENERGY CONSUMPTION STATIONARY ANALYSIS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY. XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, (),-.
 3. Bayat, T., Uğur, A., Gültekin, E., (2018). OECD ÜLKELERİNDE REEL DÖVİZ KURU DIŞ TİCARET HADDİ İLİŞKİSİ. International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, (),-.
 4. Bayat, T., Uğur, A., Gültekin, E., (2018). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Belirleyicileri. International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, (),-.
 5. Uğur, A., Gültekin, E., (2018). Türkiye’de Feldstein-Horioka Bulmacasinin Geçerliliği. International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, (),-.
 6. Uğur, A., Gültekin, E., (2018). Fisher Hipotezi’nin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması. International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, (),-.
 7. Özcan, B., Gültekin, E., (2017). TRB1 BÖLGESİNİN GÖÇ DİNAMİKLERİ VE SÜRECE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, (),-.
 8. Gültekin, E., Berberoğlu, S., Ersoy, M.M., (2018). The Carbon Emissions as a Global Impasse and Social Cost of Carbon (SCC). International Symposium on Urbanization and Environmental Problems, (),-.
 9. Özcan, B., Gültekin, E., (2018). TÜRKİYE İÇİN ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ’NİN YENİDEN İNCELENMESİ. ENSCON18, (),-.
 10. Aydın, F.F., Gültekin, E., (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN BIOMASS ENERGY AND ECONOMIC GROWTH IN ASEAN COUNTRIES. GIGBR International Academic Conferences 2017, (),-.
 11. Kahraman, N., Gültekin, E., (2017). Yerel Yönetimlerde İnovasyon: Şeffaf Yönetim-Açık Veri. 14. Kamu Yönetimi Forumu, (),-.
Ulusal
 1. Gültekin, E., (2020). Türkiye Ekonomisi İçin İşsizlik ve EnflasyonArasındaki İlişkinin Yapısal Kırılmalar Varlığı İle Analizi. 20. Ulusal İktisat Sempozyumu, (),71-71.

Projeler

 1. Yenilenebilir Enerji Politikalarının Politik ve Makro Ekonomik Belirleyicileri Türkiye Özelinde OECD ÜlkeleriAnalizi, 22.02.2018-22.02.2019
 2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Hava Kalitesi İlişkisi: Global Ülke Paneli Örneği, 17.09.2018-27.11.2019