T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Fax :
0-424-23700
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Fosfazenler, Fen Bilgisi eğitimi, oksimler

Doğum Yeri Adana
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax 0-424-23700
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Fosfazenler, Fen Bilgisi eğitimi, oksimler
 • Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Fırat.Ünv. Fen-Edb. Fak. Kimya Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2001 Yılı mezunu

  Fırat.Ünv. Fen Bilimleri Enst.
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Fırat.Ünv. Fen Bilimleri Enst.
 • Doçentlik » 2009

  ÜAK
 • Profesörlük » -1

  2014
 • 1 Muş Egitim Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyeliği » Aralık 2005 ile Ocak 2008 tarihleri arasında.
 • 2 Muş Eğitim Fakültesi İlkögreti

  Bölüm Başkanı » Ocak 2006 ile Ocak 2008 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çakmak, G., Asiltürk, E., (2017). Research on the Validity and Reliability of the Attitude Scale of Fifth-Grade Students to the Subject of Science. Middle East Journal of Education, 3(2),64-77.
 2. Uğraş, M., Çil, E., (2014). The issues that class teachers encounter during application of science and technology teaching curriculum. Cypriot Journal of Educational Sciences,, 9(3),230-237.
 3. Uğraş, H., Uğraş, M., Asiltürk, E., (2013). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının ve Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2(1),44-50.
 4. Uğraş, M., Çil, E., (2014). Translation to Turkish and Adaptation to Middle School Science Education of the Survey Entitled Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education Faculty Inventory. turkish journal of Educational Studies, 1(2),64-93.
 5. Uğraş, M., Çil, E., (2012). Troubles which Class Teachers in Primary Education Encounter in New Science and Technology Teaching Program. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47(),1545-1548.
 6. Afacan, E.A., Alşahan, Ö.L., Çil, E., (2009). The Examination Of Determining 6th Class Students Level of Understandıng of Concepts About Systems in Our Body. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3),1026-1033.
 7. Inci, N., Zorlu, Y., Çil, E., (2009). Examination if 6th Class Students level of Understandıng of ConseptsAbout What is The Earth s Crust Made up of and Determination Regarding to Some Variables Review. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4),1160-1170.
 8. Çil, E., Uğraş, M., (2015). The Concept of Hybridization from the perspective of science teaching Undergraduate Students A Phenomenographic Study. Journal of Baltic Science Education, 14(2),213-220.
 9. Koran, K., Özen, F., Torğut, G., Pıhtılı, G., Çil, E., Görgülü, A.O., Arslan, M., (2014). Synthesis Characterization and Dielectric Properties of Phosphazenes Containing Chalcones. POLYHEDRON, 79(),213-220.
 10. Baran, H., Çil, E., Arslan, M., (2007). Synthesis and Characterization of Cycloamino and Oxime Linear Phosphazenes. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 52(12),1892-1895.
 11. Özkaya, A., , Ç.H., , Y.Ö., , T.A.Z.Ç.E.Ç.B.S., (2013). Vitamin Trace Element and Fatty Acid Levels of Vitex agnus castus L Juniperus oxycedrus L and Papaver somniferum L Plant Seeds. Journal of Chemistry, 2013(),2013-2018.
 12. Çil, E., , A.M., (2009). Oxime phosphazenes Containing Dioxybiphenyl Groups. Inorganica Chimica Acta, 362(),1421-1427.
 13. Özkaya, A., , Ç.H., , Y.Ö., , Ç.E.B.S., (2012). Chemical Changes in Leaves of Corn and Bean Plants Exposed to Simulated Acid Rain. Journal of The Chemical Society of Pakistan, 34(4),1037-1039.
 14. Özen, F., , Ç.E., , A.M., (2012). Synthesis of Novel Oxime and Oxime Derivatives Phosphazenes from Hexachlorocyclotriphosphazene. Journal of The Chemical Society of Pakistan, 34(3),690-698.
 15. Çil, E., , T.G., , A.M., (2008). Synthesis and Characterization of Oxime Phosphazenes Containing 2 2 Dioxybiphenyl Groups. Acta Chımıca Slovenıca, 55(3),588-593.
 16. Pamukçi, O., , Ç.E., , B.S., , A.M., (2007). Synthesis and characterization of oxime bearing hexakis 2 formylphenoxy phosphazene and derivatives. Heteroatom Chemistry, 18(7),791-791.
 17. Görgülü, A.O., , A.M., , Ç.E., (2006). Synthesis and characterization of a new pyrrolidine containing sulfur ligand and the transition metal complexes of Co II Ni II and Cu I. Journal of Coordination Chemistry, 59(17),1913-1919.
 18. Görgülü, A.O.A.M.Ç.E., (2006). Synthesis and characterization of potassium 1 3 bis N methylpiperazino propan 2 O xanthate and the complexes of Co II Ni II and Cu I ions. Journal of Coordination Chemistry, 59(6),637-642.
 19. Görgülü, A.O., , A.M., , Ç.E., (2005). Synthesis and characterization of a new morpholine containing sulfur ligand and transition metal complexes of Co II Ni II and Cu I. Journal of Coordination Chemistry, 58(),1225-1231.
 20. Arslan, M., , K.H., , A.C., , Ç.E.B.H., (2003). The effects of acid rain on stone monuments. Fresenius Environmental Bulletin, 12(),1120-1122.
 21. Öztürk, A.İ., , A.F., , Ç.E., , A.M.K.A., (2003). The synthesis and characterization of cycloalkoxy linear phosphazenes. Phosphorus, Sulfur and Silicon, 178(),2097-2105.
 22. Çil, E., , A.M., , G.A.O., (2006). Synthesis of oxime bearing cyclophosphazenes and their reactions with alkyl and acyl halides. Heteroatom Chemistry, 17(2),112-117.
 23. Çil, E., , A.M., , G.A.O., (2006). Synthesis and charecterization of benzyl and benzoyl substitueted oxime phospazenes. Polyhedron, 25(),3526-3532.
 24. Çil, E., , A.M., , A.F., , Ö.A.İ., (2003). The synthesis and characterization of aryloxy linear phosphazenes. Phosphorus, Sulfur and Silicon, 178(),1037-1046.
Ulusal
 1. Çil, E.A.M.G.A.O., (2005). Synthesis and characterization of alkyl and acyl substituted oxime phosphazenes Canadian Journal of Chemistry. Canadian Journal of Chemistry, 83(),2039-2045.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çil, E., , A.M., (). Oxime Derivatives of Cyclophosphazenes. 16th International Conference on Phosphorus Chemistry, (),-.
 2. Çil, E., , A.M., , A.F., , Ö.A.İ., (). The Reaction of N dichlorophosphoryl P trichloromonophosphazene with o and p Methyl Phenol. XVth International Conference on Phosphororus Chemistry (ICPC15), (),-.

Projeler

 1. Fosfazen ve Polimer Emdirilmiş Betonun Durabiliteye Karşı Dayanıklılığının araştırılması, 15.09.2013-15.04.2016
 2. 2 2 Bis 4 benzoilfenoksi 4 4 6 6 bis spiro 2 2 dioxy 1 1 bifenilil siklotrifosfazen in Oksim Türevleri, -
 3. SO2 Gazının Elazığ Yöresi Karaçam P nigra Arnold Ağaçlandırma Alanlarındaki Etkileri, -
 4. Hekzakis 4 formil fenoksi siklo trifosfazen in Oksim Türevleri, -
 5. Lineer Fosfazenlerin Bazı Alkollerle Reaksiyonları, -

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 2